2007 ve Türkiye (I. Bölüm)

 

2006-2007 Güneş Dönüşü haritası
 
Güneş Dönüşü haritaları, her yıl Güneş'in ana haritadaki derecesine dönüş yaptığı ana göre çıkartılır. 29 Ekim'le birlikte, yeni Güneş Dönüşü haritamınızın etki alanına girmiş bulunuyoruz. Aşağıdaki haritalar ve yorumlar 29 Ekim 2006-29 Ekim 2007 arasındaki dönemi kapsamaktadır.
 
Bu yılki Güneş Dönüşü haritamızda Aslan burcunun 10. derecesi yükselmekte. Bu derece asıl haritamızın 2. evine düşmekte. Demek ki bu yıl özellikle 2. evle ilgili konular sıklıkla gündemimizde olacak. Dünya Astrolojisi’nde 2. ev: Ulusal serveti, devlet hazinesini, maliyeyi, hükümet gelirlerini, parayla ilgili tüm faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yapıldığı yerleri temsil eder. Bankalar, borsa, mali kurumlar, ticaret ile ilişkilendirilir. Özetle diyebiliriz ki, bu yıl ekonomik koşullar çok belirgin bir biçimde öne çıkacak. Güneş Dönüşü haritasının para evi yöneticisi Merkür’ün 4. evde ters harekette ve Satürn’den zarar görüyor durumda olması, iç meselelerden kaynaklanan sorunlar ekonomik koşulları olumsuz etkileyeceğini gösteriyor.
 
 
 
 
 
Seçimler yılı olarak adlandırabileceğimiz bu yılda, Güneş Dönüşü haritasında Aslan burcunun yükselmekte olduğuna hiç şaşmamalı. Aslan burcu yönetimde olmayı, otoriteyi, egemenliği elinde bulundurmayı temsil eder. Sabit bir burç olması dolayısı ile, elinde bulundurduğu avantajları kaybetmeme gayretindedir. Aslan zaten kraldır. Otoritesini kaybetmek istemez…
 
Yükselen yöneticisi – Bu yıl odaklanacağımız koşullar, halkın durumu
 
Dönüş haritalarında, yükselen burcun yöneticisinin bulunduğu ev, bu yöneticinin Zodyak durumu (yani asalet veya zayıflığı, dispositoru ile ilişkisi, açıları) bu yıl hangi konuların öne çıkacağını, hangi konulara odaklanılacağını, girişilecek işlerin ölçüde başarılabileceğini gösterecektir. Yükselen burcun yöneticisi Güneş, hiç de şaşırmayacağımız gibi, 4. evde bulunuyor. Bu yılın odak noktasını yurt içerisindeki konular oluşturacak: iç güvenlik, iç huzur, topraklarımızla ilgili meseleler, yer altı zenginlikleri, binalar, muhalefet vs. Kısaca kendi ulusal sorunlarımıza odaklanmak durumunda olacağız. Bunu sadece yükselen yöneticisi Güneş’in değil, toplam 5 gezegenin 4. evimizde yerleşmiş olmasından da anlıyoruz. Zira Güneş Dönüşü haritasında gezegen toplaşması olan evin konuları, belirgin bir şekilde dikkat çekecektir. Mars’ın bu evde, ev girişine en yakın gezegen olması, iç huzursuzluklara, gerginliklere işaret ediyor. Zira Dünya Astrolojisi’nde Mars orduyu, askerleri ve kara-deniz ordusundaki ünlü askerleri, savaşı, terörist saldırıları, sanayi alanındaki kavgaları, grevler ve çatışmaları, karşıt güçleri temsil eder.
 
 
Güneş köşe evde güçlü yerleşimde. Mars ve Venüs ile birleşiyor, Uranüs ile üçgen açı yapıyor. 1. ev yöneticisi olarak halkın durumunu gösteren Güneş’in, mevcut hükümetin göstergesi Mars ile muhalefetin göstergesi olan Venüs arasında kalıyor olması, halkın bu yıl “hükümete mi, ona alternatif olan muhalefete mi oy vermeliyim?” kararsızlığında kalacağını göstermekte. Mevcut hükümetin göstergesi Mars, muhalefetin göstergesi Venüs’ten güçlü duruyor! Bu da yeni yılda hükümetin elinin daha güçlü olacağına işaret ediyor.
 
1. evde yerleşmiş gezegenler – genel gidişatı ve halkı etkileyecek durumlar
 
ASC derecesine çok yakın olmasa da, Satürn’ün 1. evde yerleşmiş olması, kendi doğasının özelliklerini belirgin bir şekilde ortaya koyacağını gösteriyor. Dünya Astrolojisi’nde genel anlamda Satürn yaşlı kişileri ve ölüm oranını temsil eder. Ölümcül salgın hastalıklarla, toprak sahipleri, çiftçiler, madenciler, kömürcülerle, metal ve mineral sanayisiyle, Devlet cenaze törenleriyle; 1. evde yerleşmiş olması dolayısı ile halkın acıları, endişeleri, sıkıntı ve darlıkları ve düş kırıklıkları ile bağdaştırılır. Klasik dönem astrologları Satürn’ü “en büyük kötücül” olarak nitelendirmişler. Haritanın köşe evlerinden birinde, özellikle de 1. veya 10. evde olması durumunda, bu kötücül özelliklerini daha belirgin bir şekilde ortaya koyacağını söylemişlerdir. Bu durum, Satürn zarar gördüğünde daha da etkinleşir.
 
Haritada Satürn’ün zararda olduğu Aslan burcunda yerleşmiş olduğunu görüyoruz. 13. yüzyıl Ortaçağ astrologu Guido Bonatus’a göre Satürn Aslan'da olduğunda, bol yağmur yağacağını, işadamlarının ve diğer insanların ilişkilerinde yozlaşma olacağını ve işadamlarının/bankacıların kazançlarını kaybedeceklerini; doğusal (oryantal) olduğunda ise, kırsal alana ve alt tabakadan insanlara hastalık yayılacağını gösterir.
 
Satürn’ün yönettiği evlerin konuları bu yıl otomatikman gündemimizde olacak. Bunlar 6, 7 ve 4. evler. Yani: çalışan kesim, sivil toplum örgütleri, asker ve polis, sağlıkla ilgili konular (6. ev), açık düşmanlıklar, hukuki konular (7. ev), iç meseleler, topraklarımızla ilgili meseleler, iç güvenlik (4. ev). Satürn’ün zararda olduğu bir burçta yerleşimi, bu konuların rahatsızlık verici şekilde gündeme geleceğini gösteriyor. Çünkü Klasik Astroloji’de genel bir kural olarak, bir evin konularının nasıl ortaya konulacağını, o evin yönetici gezegeninin durumu gösterir.
 
İranlı Ortaçağ dönemi astrologu Ebu Ma’şer’e göre, depremler ve seller Satürn’den anlaşılır. Satürn ateş burcunda ise, bu hava koşullarında olumsuzluk işaretçisidir. Satürn’ün 1. evimizde yerleşmiş olması, ister istemez akla doğa olaylarını (sel baskınları, aşırı soğuk, don ve kar, deprem vs) getiriyor. Satürn, genel anlamı itibariyle endişe ve korkuları anlatır. Bu anlamda, 1. evde yerleşiyor olması, halkta korku ve endişe yaratacak durumların ortaya çıkacağını işaret edebilir. Mars’ın da 4. ev girişine en yakın gezegen olması dikkat çekici. Bu da bu yıl yıpratıcı hava koşullarının egemen olacağının işaretçisi.
 
MC yöneticisi – Yönetimin faaliyetleri, başarısı
 
Haritada MC yöneticisinin de 4. evde yerleşmiş gezegenlerden biri olduğunu görüyoruz. MC yöneticisi Mars’ın 4. evdeki yerleşimi, hükümetin bu yıl iç olaylara ağırlık vereceğinin işaretçisi. Hükümetin ve yönetimi temsil eden kişilerin göstergesi Mars’ın, burç yöneticisi olduğu Akrep burcunda yerleşmiş olması, hükümetin ve yönetici vasfındaki kişilerin yaptırım gücünü arttırıyor. Mars’ın bu yerleşiminden, hükümetin başarılı ve kalıcı adımlar atma gayretinde olacağını görüyoruz.
 
MC yöneticisi olarak Mars’ın güçlü durumda olmasına rağmen yanık olması, Başbakan’ımızın sağlığına dikkat etmesi gerektiğini göstermekte. Diğer taraftan Mars’ın Güneş ile birleşiyor olması, Güneş en yüce makamı temsil ettiğinden, sayın Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı makamına ulaşma olasılığını gösteriyor olabilir. Güneş aynı zamanda MC’nin yücelme yöneticisi (Güneş Koç’ta yücelir). Fakat, Mars’ın yanık durumda olması, güçlü bir otorite figürü tarafından engellenme yaşayacağını da göz ardı etmemeliyiz.
 
Komşularla ilişkiler
 
Satürn’ün 7. evin yöneticisi olarak ASC’ de yerleşmiş olması, klasik olarak akla bölgede savaş olasılığını da getiriyor. Güney Ay Düğümü’nün de 3. ev girişinde olması, yakın komşularla ilgili problemlere işaret etmekte. Güney Ay Düğümü’nün olduğu yerde zarar getirici olumsuz etkiler söz konusudur. Komşular evi olan 3. evin yöneticisi Merkür 4. evde ters harekette ve Satürn’den zarar görmüş durumda. Satürn haritanın 7. ev yöneticisi olarak düşmanlıklar ve savaş ile ilişkilendirildiğinden, sert açı yapmakta olduğu yakın komşular (3. ev) ve uzak komşular evinin (9. ev) yöneticilerine yaptığı sert açılar, bölgede zarar verici durumların ortaya çıkacağına işaret etmekte.
 
Satürn, 6. evin yöneticisi olarak TSK ile de alakalı. Böyle bakıldığında, Satürn’ün az önce söylediğimiz gibi Merkür ve Jüpiter’e sert açı yapıyor olması, bizim için de hayra alamet değil. Ama 6. evde yerleşmiş olan Ay’ı hesaba katmalıyız. Ay, Merkür-Jüpiter ikilisine olumlu açı yapmakta. Demek ki bölgede oluşacak bir gerginliğe, askeri anlamda araya girici, yatıştırıcı bir rol oynayarak müdahale edebiliriz.
 
Yeraltı zenginliklerini mi işaret ediyor?
 
Güneş Dönüşü haritasında bu kadar çok gezegenin 4. evde ve Akrep burcunda yerleşmiş olmasına bir de bu açıdan bakmak istedim. Dünya Astrolojisi'nde 4. ev
Toprak, toprak sahipleri ve üzerinde çalışanlar, mahsul ve topraktan üretilen şeyler, madenler ile ilişkilendirilir. Klasik Astroloji'de Akrep burcunu çürümüş, yeraltında gizli kalmış şeylerle bağdaştırılır. Güneş'in burada olması, gizlide olanın açığa çıkması anlamına geliyor. Bu da akla "petrol" ya da benzeri gizli kalmış yeraltı zenginliklerinin açığa çıkartılabileceğini getiriyor.
 
İmar konusu
 
Diğer taraftan, 4. ev binalar, emlak ve emlakçiler, genel anlamıyla imar ile de ilişkilendirildiğinden ve 4. ev üzerinde uğraşılan konuların sonlandırılması, tamamlanması gerektiği anlamına geldiğinden, özellikle deprem konusunda tedbirler alınması adına, imar konusunun bu yıl kesin bir şekilde çözmemiz gerektiğine işaret ediyor. Bu kadar çok gezegenin 4. evde bulunmasın bize verdiği mesaj, ileri dönük hedeflerimize ve refaha ulaşabilmemiz için (10. ev) öncelikle temelimizi (4. ev) sağlam tutmamız gerektiği.
 
İç güvenlik
 
Yedi klasik gezegenin beşinin 4. evimizde bulunması şüphesiz çok önemli mesajlar veriyor. 4. evdeki toplaşma, iç güvenlik tedbirlerine çok ağırlık vermemiz gerektiğini de gösteriyor. Bu yıl topraklarımızla ilgili konular dikkat çekecek. Bunu hem iç huzuru ve milli egemenliğimizi korumak anlamında; hem de erozyon ve sel benzeri toprağa, tarım ve ziraate zarar verecek durumlara karşı tedbir almak anlamında görebiliriz. Zira 4. evdeki tüm bu gezegenlerin su elementinde yerleşmiş olmaları, su ve sellerle gelecek zararlara da dikkat çekiyor.  
 
Önemli transitler
 
Satürn Aslan burcunda, yakın komşularımız ve içinde bulunduğumuz bölge ile ilişkilendirdiğimiz 3. evimizde hareket etmekte. Bu transit, yakın bölgemizde endişe verici durumların ortaya çıkacağını gösteriyor. Şimdi Satürn’ün yıl içerisinde haritamızın önemli göstergelerine yapacağı açılara bir göz atalım:
 
Transit Jüpiter kavuşum TC Jüpiter
 
Jüpiter dönüşü. Ekim sonunda etkili olacak bu olumlu etki, gerginleştirici etkilerin aşılmasında yardımcı olacak nitelikte. Jüpiter haritamızda yönetim ve yönetici kişilerin yanı sıra, 6. evin yöneticisi olarak asker ve polisimizi de temsil ediyor. 29 Ekim’e yakın günlerde gerçekleşecek bu etki, özellikle askerin gücünü göstereceği, sesini güçlü bir şekilde duyuracağına işaret etmekte. Benzer etkilerin Güneş Dönüşü haritasında da var olduğunu görmüştük.
 
Transit Satürn kare TC Jüpiter
 
Ekim sonlarından başlayarak Kasım ayında, 2007 Ocak ayında ve son olarak da Temmuz ayında etkili olacak bu sert açı, yakın bölgemizde gelişecek olayların yönetimi temsil eden kişiler ve Türkiye’nin gelecek hedefleri üzerinde gergin etkiler yaratacak.
 
Başbakan’ımızın bu tarihlerde sağlığına dikkat etmesinde fayda var. Zira bu sert açı 10. eve göre 6. evden geliyor. Ekim ayı sonlarında, aynı anda Jüpiter’in de koruyucu etkisi devrede olacağından, bu olumsuz etkiyi atlatmak daha kolay olacak.
 
Kasım ayı sonunda, Satürn’ün Jüpiter’e bu sert açısı devam etmekte iken, transit Mars da Jüpiter’in üzerinden geçiyor olacak. Tam da Papa’nın Türkiye’de olacağı 28, 29 Kasım günlerinde etkili olacak bu gergin gökyüzü etkileri, bu günlerde güvenlik tedbirlerinin çok iyi bir şekilde alınması gerekliliğine işaret etmekte.
 
Transit Satürn kare TC Venüs
 
2007 Nisan’ında etkili olacak bu gergin açı, özellikle borsa ve benzeri spekülatif yatırım araçları üzerinde olumsuz etki yaratacak. Zira haritamızda Venüs 5. evimizin yöneticisi. 5. ev genç nesil ve çocuklarımızla, sportif ve sanatsal aktivitelerle, eğlence mekanları ve turizm ile de ilişkilendirilir. Bu saydığımız alanlar, Nisan ayının önemli bir kısmında olumsuz etki altında olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinin başlangıç zamanlarının tam da Nisan ayına denk geliyor olması da ilginç tabii…
 
Transit Uranüs kavuşum TC Uranüs
 
Uranüs dönüşü. 2007 Şubat ayında Uranüs’ün TC haritasında bulunduğu dereceye geri dönüyor olması, isyankar duyguları, özgürlük hissini, otoriteye karşı çıkma güdüsünü, beklenmedik değişiklikleri veya yön değiştirmeleri gösteriyor. 2007 Şubat ayında aydın kesimin hareketlenmeye başladığına şahit olacağız. Demokratik özgürlük ve insan hakları konularının çok vurgulanacağı günlerde olacağız.
 
Transit Kuzey Ay Düğümü kavuşum MC
 
Kuzey Ay Düğümü, TC haritasının MC derecesi civarında uzun bir zaman hareket ediyor olacak. 2007 Ocak, Şubat ve Mart aylarında etkili olacak bu kavuşum, Türkiye’mizin ileri dönük hedeflerinin yeni boyutlar kazanacağını, çok kadersel bir dönemden geçmekte olacağımızı gösteriyor. Bu durum da bize, Cumhurbaşkanlığı makamı için seçilecek kişinin kadersel bir önem taşıyacağını açıkça göstermekte. Kuzey Ay Düğümü’nün bulunduğu yerde kazançlar, olumlu etkiler vardır. Bu anlamda, bu yüce makama seçilecek kişinin Türkiye’nin geleceğini olumlu etkileyeceğini düşünmemiz yanlış olmaz. Yeni Cumhurbaşkanının seçilmiş olacağı 12 Mayıs tarihinde, Kuzey Ay Düğümü tam TC Uranüs derecesinin üzerinde olacak. Bu da çok ilginç doğrusu! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalacağız…
 
Transit Uranüs kavuşum TC MC
 
2007 Nisan ve Eylül aylarında etkili olacak bu kavuşum, ülkemizin belirleyeceği istikamet açısından çok önem taşıyor. İdari pozisyonda önemli değişimler dikkat çekiyor.
 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, 17 Aralık 2006'da cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini tanımlayan Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca milletvekili seçimi startını vereceği; 18 Mart 2007'de de milletvekili seçimleri yapılmasının ardından 2 Nisan 2007'de TBMM Başkanlık seçimi sürecinin başlayacağı; yeni başkan seçildikten sonra Anayasa'nın 11 Nisan 2007'de cumhurbaşkanlığı adaylık süreci işlemeye başlayacağı; adayların belirlenmesinden sonra da 12 Mayıs 2007'de yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacağı söyleniyor. Böylece 16 Mayıs 2007'de görev süresi bitecek olan Ahmet Necdet Sezer' in yerine seçilecek olan cumhurbaşkanı yeni parlamento tarafından seçilmiş olacak. Tam bu tarihlerde transit Uranüs’ün haritamızın MC’sinden geçiyor olması, bu konuda sürpriz ve hızlı gelişmelere çok açık olacağımız anlamına geliyor. Yeni seçilecek cumhurbaşkanı, Türkiye’nin değişim sürecinde önemli rol üstlenecek gibi gözüküyor.
 
Uranüs’ün bu kadar öne çıkacağı bu dönemde, Uranüs doğasında bir Cumhurbaşkanı’na mı sahip olacağız acaba? Tam bu aşamada Uranüs’ün genel özelliklerini biraz hatırlamamızda fayda var: Yeniliklere açan, farklı olana yönelten, reformist, demokratik, keşifçi, otoriteye başkaldıran, orijinal, bağımsız, değiştiren, sürprizler getiren, maceracı, deneyimci, dramatik, samimi, renkli, ilerici, ilginç ve tuhaf, değişken, kaprisli, inatçı, otokratik…
 
 
 
 
 
Transit Satürn altmış TC Güneş
 
2007 Ekim ayında etkili olacak bu olumlu açı, yönetimi temsil eden kişileri destekler cinsten. Seçimler eğer planlandığı gibi Kasım ayında yapılırsa, mevcut yönetimi temsil eden liderin seçimlerde destek göreceğini düşünmek hiç de yanlış olmaz.
 
 
Öner Döşer, A.M.A.
27 Ekim 2006 Cuma
Saat 11:18, Caddebostan