Akrep Burcu

Bir su elementi burcu olan Akrep burcu, suyun sahip olabileceği derinliğin ve nüfus etme doğasının tüm özelliklerini üzerinde taşır.

Sezgileri son derece kuvvetli olabilen Akrep burcu, güç ve varlığın keşfine odaklanmış olan güdüleri ile kendi içsel gücünü keşfetme ve bu gücü ortaya koyabilme odaklı dürtüler ile hareket edecektir. Akrep burcunun yaradılışının doğasında varolan güç ile temas içinde olma arayışı bu burcun üzerinde onun kişisel özelliklerini oluşturacak en önemli yansımaları yaratır. Akrep burcu benliğini bu içsel güç ile doldurma ve tamamlayabilme güdüsü altında büyük bir kontrol dürtüsü içinde olacak ve en büyük silahını sabır, suskunluk ve özsezileri ile oluşturacaktır.
Güç tutkusu ile içiçe geçmiş bir benlik taşıyan Akrep için gücünü kaybetmek benliğini kaybetmek anlamı doğurur ve bu sebeple Akrep burcu tehlikeli, gizemli, yasaklı, engelli olan şeylerin içinde kendi gücünü sınama eğilimi içerisine girebilecektir. Kendi gücünü ancak kendi sınayabilecek olan Akrep, bir diğer unsur tarafından gelen kuvvete karşı şiddetli bir karşı koyuş gösterecektir.

Derinlik anlayışı, her şeyin arkasındaki gerçeği araştırma ve bulma merakı ile bedenlenen Akrep burcunda, şüphecilik bu burcu birçok olayın arkasında yatan gerçeklere ulaştıracak bir merak olabileceği gibi kuşkucu ve diğerlerinden kendini uzak tutan bir tuzak haline de gelebilmektedir. Güvenlik ihtiyacı son derece kuvvetli olan Akrep burcunun aradığı güven, kişisel ilişkiler içerisinde onu daha kapalı ve korunmacı tavırlar içerisine girmesine sebep olacaktır. Önsezileri ile kendi için güvenli ortamları ayırt etme yeteneğine sahip olabilen Akrep burcu için güven vermeyen ortamlar tehlike ve tehdit içeren ortamlar olarak algılanabileceğinden korunaklı, kapalı bir yaşam tarzını seçecektir. Akrep burcu savunma anlayışı ile hareket eder bu yüzden tehlike içermeyen durumlar karşısında düşmanca tavırlar içerisine girmeyecek, yanında güvende hissettiği kişiler ile sahiplenici ve koruyucu ilişkiler geliştirecektir. Aradığı güvenlik anlayışını bulamadığında ya da güvenin kırıldığı durumlar ile karşılaştığında savunmacı pozisyona geçen Akrep burcu, ya yeraltının derin kıyılarına kaçacak duygusallık ile kendi içine çekilecek ya da mücadele etme gücünü sonuna kadar sergileme peşine düşecek, tehlikeli, yıkıcı dürtüler ile hareket edecektir. Böylece her iki durumda Akrep burcunu dönüşümsel süreç ile doğrudan karşı karşıya bırakır şekilde işlev görecektir.

Bilinçaltı düzeyinde gerçekleşebilen büyük dönüşümsel süreçleri ifade eden ve dönüşümün anahtarını elinde taşıyan Akrep burcu, kendini dönüştürme yolculuğuna başkalarının dönüşümsel süreçlerini sağlıyor olmak aracılığı ile ulaşabilecektir.

Dilâra Efeoğlu  Dipl. ASA
MAPAI, OPA Member