Anima & Animus

Carl Jung’un  dişil psikolojiye muhtemelen en büyük katkısı, dişil psişenin karşıcins (eril)arketip unsuru yani “Animus” kavramıdır.
Jung, Animusun kadın bilincine etkisi olarak, muhakeme, düşünüp tartma, yaratıcılık, üretgenlik, girişkenlik ve teşebbüs niteliklerinden bahsetmiştir.
Kadın,erkeğinkine hiç benzemeyen psikolojisi ile her zaman erkeğin ilgilenmediği şeyler hakkında bilgi sahibidir.Erkeğin esin kaynağı olabilir,sezgi gücü ile zamanında  uayarabilir.
Hiçbir erkek, bütünüyle eril değildir,içinde kadınsı bir yan da vardır. Çok eril görünen erkekler, genellikle yanlış bir şekilde, çok duygusal yanlarını gizlerler ve bunu erdem kabul ederler.


Eril psişenin karşıcins (dişil) arketip unsuru da “Anima” kavramıdır.
Bir erkeğin  aşık olacağı kişiyi seçerken, kendi bilinçdışı kadınsılığı ile en fazla örtüşen kadını, ruhunun yansımasını kabul edebilecek bir kadını elde etme eğilimini göstermesi bu nedendendir.
Bir kadının aynı şekilde aşık olacağı kişiyi seçerken, kendi  bilinçdışı erkeksiliği  ile en fazla örtüşen erkeği elde etme eğilimi bu nedendendir.


Astropsikolojide, kadın natal haritasındaki Mars ı ve Güneş i, bilindışı arketipi “Animus” ile bağdaştırılmıştır. Bu gezegenlerin bulundukları burçlar, bulundukları evler, bulundukları açı kalıpları, Saturn, Uranus, Pluton ve Neptün den aldığı olumsuz açılar bize, kadının hayatındaki eril figürler hakkında fazlasıyla bilgi verecek ve ilişkilerinin ne doğrultuda  olacağını anlatacaktır.
Aynı şekilde, erkek haritasındaki Ay’ı ve Venüs’ü,bilindışı  arketipi  “Anima” ile  bağdaştırılmıştır. Söz konusu içsel gezegenlerin bulundukları burçlar, evler, açı kalıpları, iyicil ve kötücüllerle yaptığı açılar, erkeğin “Anima” sının zarar görüp görmediğini, kadına  bakışını ve hangi  kadına doğru çekildiğini anlatacaktır.
Örneğin, erkek haritasında Ay ı Akrep burcunda, kötücül bir evde ve Pluto ile olumsuz bir açı yapıyor veya en güçlüsü kavuşum halinde ise, “ dark Anima” olarak  ifade edilen, erkeğin annesine olan kızgınlığını öfkesini,duygusal emniyet eksikliğini  diğer kadınlara projekte ettiğini düşünebiliriz. Bu oldukça zor bir durumdur.
Bununla birlikte, eğer zarar gören Ay veya zarar gören Venüs, sabit burçlarda T kare apeksinde veya köşelerdeyse, bu yaşanan duygular çözümlenemeden defalarca önüne gelecek, travmalar  tekrarlanacaktır.  
Ayrıca Ay ın ve Venüs ün iki kötücül Sabit Yıldızlar olan Facies (9 derece Oğlak) ve Algol ( 26 derece Boğa)ile  kavuşuyor durumunda oluşu veya, Kara Lilith (asteroit) veya GAD(Güney Ay Düğümü)ile kavuşumda oluşu, erkeğin “Anima” sının zarar gördüğünü gösterecektir.
Ay, Astropsikoloji de ayrıca  psikolojik rahatsızlıkları göstereceği için, ayrıca incelenmelidir. Zarar gören esas Ay ı ise, örnek olarak, Pluton dan karşıt açı alıyor ve zarar gördüğü Akrep, Oğlak  gibi burçlarda ise, kişinin “dark Anima” sı ortaya çıkıyor ve kadınları şeytan olarak görüyor nefret ediyor olabilir. Ay beslenme ile ilintili olduğundan ayrıca, Anoreksiya veya beslenmeyle ilgili problemler  getirecektir. Duygular bastırılıyor ve ifade edilemiyor olabilir.
Kadın haritalarında ise, Güneş ve Mars ı incelediğimizde, Güneş in özellikle gölge yüzümüzü gösteren Pluton ile olan olumsuz açıları  erkeği hakkında bilgi verecektir. Özellikle Pluton ile ilgili açılarda, erkek figürü manipule etmeye meyilli, Mars dan da kötü açı alıyorsa, zor kullanan,şiddet  gösteren bir yapıda olabilir…
Kişiler, belli bir farkındalık seviyesine yaşamlarında gelebilirlerse, bu zorluklara sebep olan sebep olan  geçmişlerindeki ebeveyn ile ilişkilerini anlamaya ve destek alarak  üstesinden gelebilmeyi hedefleyebilirler.. Nasıl  olumlu yönlerimizi  görebiliyor, bunları daha fazla olumluya çevirmeye uğraşıyorsak, aynı şekilde  olumsuz yönlerimizi oluşturan nedenleri de araştırıp  üzerinde çalışabiliriz..
Örnek bir  harita ile paylaştığım bilgiyi  perçinlemek istedim,

Ted Bundy, Amerika’da yaşamış, seri cinayetler işlemiş, kadınların  oldukça beğenisi alan ve sonunda idam edilen bir seri kadın katili. Haritasına  baktığımızda, Ay ının Yay burcunda olduğunu, whole sign ev sistemine göre 5. Evde olduğunu görüyoruz. Burdan anneyi özgür, çok fazla sevgisini veremeyen, duygusal emniyetini sağlayamayan bir anne olarak düşünebiliriz.
AY:
Ay ın Kara Lilith, GAD, Antares  ve Mars ile kavuşumda oluşu fazlasıyla zarar gördüğünü  gösteriyor. 5. Ev nedeniyle aşka bakışı, kadına bakışı olumsuz yönde etkileniyor. Tabi ki Ay ın Mars ile kavuşumu, dürtüsel isteklerinde ani hareket edebileceğini  gösteriyor.  Ve Uranus ile karşıt açıda olması, duyguların çok hissedilemediğini, ani iniş çıkışlı duyguları verebilir. Ayrıca, çevreye uyumsuz davranışlar, soğukluk verebilir.   
Hayatını  okuduğumuzda, babasının bilinmediğini, küçüklüğünde ailenin red ettiğini, dedesinin büyüttüğünü, annenin daha sonra başkası ile evlendiğini, çok fazla ilgilenmediğini, ve üvey babasının çoçukluğunda anlattığı cinayet hikayelerinden çok fazla etkilendiğini görüyoruz.
VENÜS :
Venüs zarar gördüğü, Akrep burcunda. 12.Evdeki Pluton ile olumsuz kare açıyor oluşu, yine bize”dark Anima” yı hatırlatıyor. Plutonun karanlık yüzü olan sadism,yok etme arzusu kişide ortaya çıkıyor. Anneye olan kızgınlık ve nefret diğer kadınlara projekte ediliyor.. Akrep ve Yay  burcundaki stelyum da fazlasıyla Venüs ve Ay ın durumunu arttırıyor.

Sühendan Gürer Serin
Dip ASA, MAPAI  
Kaynak :
•    Maskülen – Carl Gustav Jung
•    Feminen –   Carl Gustav Jung
•    Astro psychology  A Synthesis of Modern Astrology  & Depth Psychology – Glenn Perry
•    Astro psikoloji ders notları- Barış  Özkırış