DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY, DEĞİŞİMİN KENDİSİDİR!

Biri Karma’nın Lordu, diğeri Zodyak’ın asi enerjisi. Aralarındaki kare açı ise 2021 yılının ana gündemlerinden biri ve önümüzdeki süreçte de doğrudan etkili olacak bir gökyüzü hareketi.

17 Şubat 2021 tarihinde aralarındaki ilk kare açı gerçekleşen Satürn ile Uranüs, 15 Haziran 2021’ de retro etkisiyle ikinci karesini yaptıktan sonra son karesini 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirdi. Bizler de hem kişisel hem de dünya astrolojisi bazında ülkesel olarak bu etkileri yaşayacağız.

 

Peki, nedir bu Satürn-Uranüs karesi?

Satürn bizi kısıtlayan, uzun süreçler içerisinde zorlayan, engelleyen, yavaşlatan ve en nihayetinde gereken sorumlulukları aldıysak ödüllerini er geç getiren gezegendir. Her yerde duyabileceğiniz tabirle Karma’nın Lordu’dur. “Ne ekersen onu biçersin.” sözünün hayatımızdaki yansımasıdır. Doğa olarak da daraltan, yaşlandıran, küçülten, kısıtlayan, engelleyen, kurallar getiren bir yapıdadır. Gelenekselliği, eski kafalılığı simgeleyebilir. Olgunluk ve yaşlılık ile de bağdaştırılır. Oğlak ve Kova burçlarını yönetir, düzen ve yapı kurma ile doğrudan ilgilidir.

Uranüs ise Satürn’ün tam aksine özgürlükler ve marjinallikle bağdaştırılır. Her türlü aykırı durum, özgürlük teması, ileriye dönük bakış açısı, toplumun kalıplarından sıyrılmış ilerici zihinleri simgeler. Geleneksel kalıpları yıkar, ani ve beklenmedik gelişmeler getirir. Uranüs’ün etkili olduğu haritalarda ilgili olduğu ev ve burç konularında ani, sarsıcı, beklenmedik gelişmeler yahut kişinin kişilik yapısında toplumun baskın kalıplarından farklılık ve marjinallik söz konusudur. Dünya astrolojisinde özellikle toprak elementinden bir burçta iken aldığı bazı kare açılar doğal afet olarak depremleri meydana getirebilir. Yine Uranüs denildiğinde akla teknoloji, bilimsel gelişmeler, çağın ötesi, uzay, astronomi, astroloji ve benzeri tüm ilerici hususlar akla gelmelidir. Modern astrolojide Kova burcunu yönetir.

Satürn-Uranüs karesinde yeni ve eski çatışır, geleneksel ve kalıcı her türlü durum yeniliğe doğru yönelmek durumunda kalır, eski kalıplar yıkılır ve yerini bilim ile teknolojik konular alır. Yani buna bir yenilenme süreci demek yanlış olmaz. Söz konusu Boğa ve Kova burçları olduğu için bir yandan güvenlik ihtiyacı duyduğumuz alanlar değişir, yenilenirken öte yandan bu durum toplumsal yeni bir düzen kurulmasına vesile olacaktır.

Bu düzenin kurulması esnasında bizi genel olarak neler bekleyecek diye sorduğumuzda, geçmiş tarihlerde bu açı yaşandığında neler olmuş diye incelemek gerekir. Zira hayat aslında döngüsel olaylardan ibarettir. Astroloji de buna ışık tutar. Önceki Satürn-Uranüs karelerini incelediğimizde dünya üstünde özellikle ekonomik etkilerinin olduğunu, eski ekonomik sistemlerin yıkılıp yerini yenilerinin aldığını ve bu yenilenme süreci içerisinde ekonomik krizlerin yaşandığını, işçi-işveren problemlerinin arttığını, muhafazakârlıktan (Satürn) yenilikçi ve özgürlükçü bir anlayışa geçiş yapıldığını (Uranüs), düzeni bozulmuş tüm kalıpların yıkıldığını ve bilimsel ve teknoloji konularda büyük gelişmeler yaşandığını görmekteyiz.

Peki, şu anda gündemimizde olan ve bir süre daha etkisinde olacağımız Kova ve Boğa burçlarında gerçekleşen Satürn-Uranüs karesi neler vaat ediyor? Bunu analiz edebilmek için tarihin tozlu sayfalarına inmek ve orada biraz dolanmak gerekiyor zira tarih tekerrürden, hayat benzer döngülerden ibaret.

Tarihte Satürn-Uranüs karesinin Kova ve Boğa burçlarında gerçekleştiği dönemler incelendiğinde, birbiri ile benzer olayların yaşanmış olması pek de tesadüf değil. Kronolojik sırayla ele almak gerekirse;

27.07.910 – 10.10.910 – 17.05.910 Satürn Uranüs karesi süreci (Satürn Boğa, Uranüs Kova)

911 yılında,

Papa III. Sergius öldürüldü. (Orta İtalya’da feodalizm, şiddet ve rahatsızlık döneminde Papa’ydı. [1] Papalığı, “kasvetli ve utanç verici” olarak tanımlanmıştır.[2] Bazı kaynaklar da “etkili ve acımasız” bir papalık yaptığını söyler.[3]

912 yılında,

Halley kuyruklu yıldızı dünyaya çok yakın şekilde geçti.

Endülüs Emevi Devleti Hükümdarı Abdullah Bin Muhammed öldü.[4]

23.01.0933 – 16.07.0933 – 01.12.0933 Satürn Uranüs karesi süreci (Satürn Kova, Uranüs Boğa)

933 yılında,

Norveç Kralı I. Harald öldü. (Harald’ın fetihleri ve koyduğu vergiler, birçok şefin kabileleriyle birlikte Britanya Adalarına ve komşu ülkelere göç etmesine yol açmıştı.)[5]

934 yılında,

Fâtımîler Devleti‘nin kurucusu ve ilk İsmâilî imamı Ubedullah el- Mehdî öldü.[6]

15.5.1410 – 09.01.1411 – 17.02.1412 Satürn Uranüs karesi süreci (Satürn Kova, Uranüs Boğa)

1410 yılında,

Erzincan Beyliği yıkıldı.

Celâyiri Sultanı Ahmet Celâyiri öldürüldü.[7]

1411 yılında,

Osmanlı Konstantinopolis Kuşatması yaşandı.[8]

1412 yılında,

Saruhanoğulları Beyliği yıkıldı.

Yüz Yıl Savaşları boyunca İngiltere‘ye karşı ülkesi Fransa‘ya manevi anlamda büyük destek olan ve sonradan ünü Fransa‘nın dört bir yanına yayılmış bir Fransız Katolik azizesi olan Jeanne D’Arc doğdu.

Danimarka, Norveç, İsveç Kraliçesi ve bir yüzyılı aşkın süre boyunca İskandinav ülkelerini bir araya getiren Kalmar Birliği’nin kurucusu  I. Margeret öldü.

Mısır Memlûk Sultanı Nasır Ferec öldü.[9]

22.07.1432 – 23.10.1432 Satürn Uranüs karesi süreci (Satürn Kova, Uranüs Boğa)

1432 yılında,

Celayir Sultanlığı dağıldı.[10]

1433 yılında,

Geleneksel veraset düzenine göre 100. Japonya imparatoru olan Go-Komatsu öldü.[11]

04.03.1522 – 10.06.1522 – 04.01.1523 Satürn Uranüs karesi süreci (Satürn Kova, Uranüs Boğa)

Bu dönemde yer alan son iki Satürn Uranüs karesi Algol etkili idi.

1522 yılında,

Memlük Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapmış Çerkez asıllı asker ve devlet adamı Hayır Bey öldü.[12]

1523 yılında,

Kalmar Birliği dağıldı.

Venedik Cumhuriyeti’ne “Doçe” unvanı ile devlet başkanlığı yapan 76’ıncı düka Antonio Grimani öldü.[13]

Ve içinde bulunduğumuz 17.02.2021 – 14.07.2021 – 24.12.2021 Satürn Uranüs karesi süreci (Satürn Kova, Uranüs Boğa)

Satürn içinde bulunduğumuz an itibariyle Aralık 2021’de Kova burcunda, Boğa burcundaki Uranüs ile son kare açısını yapmak için yolculuğuna devam ediyor. Ve yukarıda da bazı örnekleri görüldüğü üzere, bugüne kadar olan etkilerine baktığımızda dünya üzerinde büyük toplumsal olayları tetiklediğini, hümanist anlayışların ön plana çıktığını, özgürlük mücadelelerinin şiddetle söz konusu olduğunu, eski kalıpların yıkılıp yeniden yapılandırıldığını, baskı içerisinde bulunan sistemlerin özgürleştirildiğini görüyoruz. Tabi bu süreçler biraz zorlu. Örneğin, aşı karşıtlarının kendilerince haklı buldukları argümanlar çerçevesinde Covid-19 aşı ve tedavi seçenekleriyle ilgili tavır ve protestoları tam bir Satürn-Uranüs karesi enerjisi barındırmakta.

Yine Covid-19 salgını ile ilgili olarak önümüzdeki süreçte kısıtlamaların ve yeni kuralların gelebileceğini söylemek pek de yanlış olmaz. Ancak bu açı, gelecek kısıtlamalara toplumun büyük tepkiler gösterip uyum göstermeyeceğini, bir nevi özgürlük mücadelesi ve baskıdan kurtuluş yönünde hareket edebileceğini gösteriyor ki etkisi birkaç gün öncesinden başladı. Dünya üstündeki birçok ülke artış gösteren Omicron vakaları sebebiyle güvenliği üst düzeye çıkarttı, yılbaşı etkinlikleri ve birçok konuda kısıtlamalar kısıtlama getirdi ve hatta kapanmaya giden ülkeler de söz konusu şu anda.

Ülkemiz haritasını etkilediği alanlara bakarsak;

 

Satürn 8. evde transitte krediler, borçlar, vergiler, emeklilik, krizler, tıp araştırmaları, sigorta şirketleri, bankalar, dış finansman, dış borçlar alanında. Uranüs ise 11. evde transitte meclis, demokratik kurumlar, sivil toplum kuruluşları, toplum yararına yapılan etkinlikler, spor kulüpleri, büyük organizasyonlar, dernekler, vakıflar, halkın geleceğe yönelik umutları ve beklentileri alanında. Her ikisi arasında kare açı dediğimiz gergin açı bulunduğu için bu konular bağlamında eski ve yeni enerjilerin çatışması, geleneksellikten ileriye yöneliş ya da eski kafaların yenilikçi bakış açışını bastırmaya çalışması, bunun karşılığında ise bazı özgürlük mücadeleleri verilmesi gibi gergin etkileri ortaya çıkarıyor. Boğa burcundaki Uranüs, kuralları ve bazılarımız için huzur ve güvenlik duyduğumuz alanları sarsıyor adeta. Bir jenerasyon gezegeni olarak büyük kitlelerin, bir jenerasyonun üzerinde büyük bir etki bırakacak.

Özellikle son zamanlarda sesini bir hayli duyuran Z kuşağının Satürn-Uranüs karesi ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Zira eski kalıplara tamamen karşı ve aydınlanmış bir zihin yapısı ile karşı karşıyayız. Bu durum da aslında tesadüf değil. Zira Amerikan Psikoloji Derneği, Z kuşağını “1997 yılından itibaren doğanlar” olarak tanımlıyor.[1] Bu doğrultuda 01.01.1997 tarihinde Uranüs’ün henüz Kova burcuna geçiş yaptığını ve 3 derece Kova burcunda olduğunu görüyoruz. Kuşak olarak yenilikçi, akılcı, ilerici ve aydınlık bir jenerasyonun doğmakta olduğu aşikâr.

3 derece Kova burcundan transit eden Satürn 17.12.2020 tarihinde Kova burcuna girip ilerleyen süreçte Kova burcundan Uranüs’e iki kez kare açı yapıyor ve iki kez de retro hareket gerçekleştirerek konuları tekrar tekrar gündeme getiriyor. Ve Z kuşağını var eden Uranüs yerleşiminin olduğu dereceleri her birinde taramış oluyor, tetikliyor. Yani şu anda yaşamakta olduğumuz Satürn-Uranüs karesi Z kuşağının sesini daha çok çıkaracak ve Z kuşağı kendilerinden beklenen akılcı, ilerici, teknolojik ve bilimsel zekâlarını bu dönemde çok daha fazla ön plana çıkararak, özgürlük anlayışına dayalı hümanizm temelli potansiyellerini gerçekleştirecekler. Bu sebepten ötürü her birimizin etki aldığı bu dönüşümde paylarının büyük olacağını düşünüyorum.

Yukarıda detaylı şekilde de yazdığım gibi bu açı, son kez 24 Aralık 2021’de gerçekleşti ve ülkemiz haritasının dış borçlar ve krediler ile ilgili alanını (8. ev) etkileyecek zorlu enerjiler barındırdığı için ekonomik anlamda zorlu geçen bu dönüşüm sürecinin ve ekonomik problemlerin henüz bitmediğini görüyoruz. Bir yandan Venüs de Oğlak burcundaki retro hareketiyle piyasalar ile ilgili etkisini sürdürüyor.

İki gezegen arasındaki son kare açı irtibatı olduğu için geçtiğimiz dönemlerden bugüne gelen tüm bu konular hakkında sonuca bağlanma enerjisi hâkim. Kişisel bazda da, özellikle 17 Şubat 2021 ve 15 Haziran 2021 tarihlerinde neler yaşadıysanız, hangi kararları aldıysanız yahut ne planlar yaptıysanız tam da o konular ile ilgili son kez düşünme ve sonuca bağlama zamanı diyebilirim.

Kişisel bazda bu kareyi aldığınız ev ve açının etki ettiği kişisel gezegenlerinizin temsil ettiği konular bağlamında bu etkiyi yaşarsınız. Özellikle sabit burçlarda kişisel gezegenleriniz, Güneş’iniz, Ay’ınız veya yükseleniniz var ise doğrudan etki alıyorsunuz demektir. Yine Kova, Aslan, Boğa ve Akrep’te yerleşimleri olanlar için doğrudan etkili olan bir açıdır. Tabi bu etkiyi nasıl alacağınızı profesyonel bir harita analizi alarak öğrenmeniz doğru olacaktır.

“Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir.” bakış açısıyla eskimiş ve bize hizmet etmeyen her türlü hususu geride bırakıp, Uranüs’ün ilerici ve entelektüel ışığı ile yeniliklere adım atma zamanı. Süreç zorlu olsa da Karma’nın Lordu bizi yaşamamız gereken ne varsa yaşatmaya çağırıyor. Bu dönüşümün sonunda kim olacağınız ise size kalmış.

Sevgiler

Nazlı Hande Yüksel

 

 

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Z_ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/III._Sergius, Collins, pgs. 174-175

[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/III._Sergius, Wilkes. 31 October 2001. “”The Cadaver Synod: The Strangest Trial in History” 10 Mayıs 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Flagpole Magazine. p. 8

[3] https://tr.wikipedia.org/wiki/III._Sergius, Collins, pgs. 174-175

[4] https://tr.wikipedia.org/wiki/912

[5] https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Harald_(Norve%C3%A7_kral%C4%B1)

[6] https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehd%C3%AE_(F%C3%A2t%C4%B1m%C3%AE_halifesi)

[7] https://tr.wikipedia.org/wiki/1410

[8] https://tr.wikipedia.org/wiki/1411

[9] https://tr.wikipedia.org/wiki/1412

[10] https://tr.wikipedia.org/wiki/1432

[11] https://tr.wikipedia.org/wiki/1433

[12] https://tr.wikipedia.org/wiki/1522

[13] https://tr.wikipedia.org/wiki/1523