Dünya dengeleri 2016’da değişecek

 

Dünya dengelerinin 8 yıl içinde değişeceğini öne süren New York Times, Türkiye'nin de süper gücün bir parçası olacağını yazdı. New York Times'a göre 2016 yılında ABD süpergüç olmaktan çıkacak. Batı'da Avrupa, Doğu'da ise Çin dünyanın parlayan yeni ylıldızları olacak. Türkiye ise AB süpergücünün bir parçası haline gelecek…

http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=33071

 

 

 

Bu değerlendirmeler, astroloji bilenler için hiç de yeni ve şaşırtıcı değil doğrusu. Pluto'nun Oğlak burcuna geçişi ve jenerasyon gezegenlerinin gökyüzündeki konumlanmalarını takip edenler, bu yazıda değinilen pek çok noktanın astrolojik sembolizm ile ne kadar bağlantılı olduğunu gayet iyi bilirler.

 

Pluto, her burçta uzun kaldığı için, kuşakların toplumsal değişimlerini yönetir. Kişisel ve toplumsal alışkanlıkların, kurulmuş kalıpların bir anda bozulup, yeniden yapılandırılmasını temsil eder. Pluto, genel anlamda çöküş ve yıkımlarla ilgili olduğu için, Oğlak burcunda devlet düzenlerinin çöküş ve yıkımını ifade eden öğelerle de bağlantılıdır.

 

Pluto’nun Yay’da bulunduğu 1995’den 2008’e kadar olan dönem, uluslar arası terörün ve dini tutuculuğun hissedildiği bir dönemdi. Oğlak’ta olacağı Ocak 2008-2024 arasında, hükümetler toplumsal güvenlik arayışına daha fazla yöneleceklerdir. Bu yıllar içinde süper güçleri olan küçük grupların inanılmaz büyüklükte etkileri olacaktır ve kurulu devlet düzenlerini tehdit edeceklerdir. Siyasetçilerin kontrollerini kaybetme korkusu yüzünden, yönetimler daha baskın (Pluto) kurallar (Oğlak) üstlenme zorunda hissedeceklerdir.

 

 

Yeni dünya düzeni

 

Pluto’nun Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, dünyadaki tüm değerler, ilişkiler, düzenler yeniden yapılanma sürecine giriyor. Kurulmuş kalıpların sorgulanacağı, yıkıma uğrayıp, yerine yenilerinin yapılanacağı bir sürece giriyoruz. Devletlerin yapısal düzenlerinde önemli değişim, hatta dönüşümler oluşacağı bu süreçte, dengelerin de değişime uğrayacağını düşünmek fantezi olmayacaktır sanırım. Teknoloji devrimine ve küresel ekonominin rekabetine dayanabilen devletler güç kazanırken; bunu başaramayan devletler ulusal egemenliklerini yitirme riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bugün dünya yönetiminde söz sahibi olan devletlerin yerini, geriden gelip atak yapan, en öndeki rakibini geçen bir yarışçı gibi, maraton koşabilen, kendini yenileyebilen, çalışan, üreten devletler almaya başlayacaktır.

 

Bugün bildiğimiz akımlar da değişime uğramaya başlayacaktır. Pluto, bir akımı diğerine karşı kışkırtan, sonuçta da değişimi gerçekleştiren enerjileri temsil eder. Oğlak burcunda hareket edeceği 16 yıllık süreçte, bunu göreceğiz. Henüz başlangıcında olduğumuz bu yılda bile, geleceğin değiştirici rüzgarları esmeye başlayacak.

 

Uranüs-Pluto karesi

 

Önümüzdeki süreçte en zorlayıcı zamanlar şüphesiz Koç burcundaki Uranüs ile Oğlak burcundaki Pluto arasındaki karenin 2014-2019 yılları arasında yaşanacak. Koç burcundaki Uranüs’ün anarşist, savaşçı doğası, Oğlak burcunun temsil ettiği düzenci devlet yapısını zorlayacak ve değiştirecek.

 

Pluto prensibi, oldukça küçük bir parçanın, bir bütünü etkilemesidir. Dönüştürücü enerjisi bir kez tetiklendiği zaman, etkisi katlanarak çoğalır. 2011 yılında bu tetiklenme Uranüs’ün Koç burcuna giriş yapmasıyla birlikte devreye girmeye başlıyor!

 

Pluto’nun keşfedildiği dönemlerde (18 Şubat 1930) Wall Street’in çöküşüyle de tetiklenen ekonomik zorlanma sürecinde dünyada ayaklanmalar başlamıştı. Diğer taraftan, Avrupa’da faşizmin yükselişi nedeniyle politik çalkalanmalar da vardı. Önümüzdeki yakın dönemde de yine benzeri etkilerle karşılaşabiliriz.

 

Önümüzdeki yakın yıllar içinde, süper güçleri olan grupların, şirketlerin inanılmaz büyüklükte etkileri olacak. Bu gruplar veya şirketler dünya ekonomisini ellerinde tutacaklar. Pluto’nun Oğlak’a girmesi, Batılı iş kurumlarında sancılı bir değişim başlatacak. Ticaretin yönü doğuya kaymaya başlayacak.

 

Bu ara geçiş döneminde, ekonomik bağlamda çok büyük iniş çıkışlar yaşanacak. Bu yıllarda insani hırsların, ekonomik ve siyasal anlamda ne denli yıkıcı sonuçlar vereceğini gözlemleyeceğiz.

 

Dengeler değişmeye başlıyor!

 

Pluto, bir burca girip yaptığında, o burcun konuları üzerinde dönüştürücü etkiler ortaya çıkmaya başlar ve bulunduğu bu burcu terk ettiğinde, o burçla ilgili konular sonsuza kadar değişir. Bu değişimlerin en belirgin şekilde ortada olacağı dönemler, Pluto’nun ABD astrolojik haritasındaki derecesinin (27 Oğlak) üzerinden geçiş yapacağı 2022 yılı olacak.

 

Pluto’nun bulunduğu Oğlak burcu genel olarak Devletleri ve özel olarak da düzenleri ve kuralları temsil ettiğinden, 2024 yılında Oğlak burcundan artık tamamen çıktığında, değişecek olan alışılmış olan devlet düzenleri ve genel geçer kurallardır.

 

2020 yılından itibaren, büyük kavuşumlar olarak adlandırılan ve dünyanın genel gidişatı belirlemede çok önemli bir kriter olan Satürn-Jüpiter döngüsü hava burçlarına girecek ve bu periyottan itibaren materyalizm felaketi, yüksek sosyal değerlerle yer değiştireceğini işaret eden 200 yıllık bir periyot başlayacak.

 

Pluto’nun Oğlak burcunda kalacağı 16 yıllık süreçte, hep değindiğimiz gibi, dünyadaki süper güç anlayışı da değişecek. Bu değişim en çok ABD’yi etkileyecek hiç kuşkusuz. Bu yıldan başlayarak etkilerini göreceğimiz zorlanma 2009 sonlarında Satürn’ün Terazi burcuna, 2011 yılında Uranüs’ün Koç burcuna geçişiyle birlikte iyice artmaya başlayacak.  

 

ABD

 

2011 yılı ABD için gerek yönetimsel, gerekse kendi temel değerlerini gözden geçirmek bağlamında yıpratıcı bir dönem olacağa benzer. Ekonomik alanda da oldukça zorlu bir sürece giriliyor olacak. 24 Ekim 1929’da Wall Street’in çöküşü olarak tanımlanan “Kara “Perşembe” ve takip eden günlerdeki gökyüzü hareketlerini takip ettiğimizde, Uranüs yine Koç burcunda imiş ve Yengeç burcunda bulunan Pluto ile burç bazında kare yapmaktaymış. 2011 yılında bu kombinasyon yine tekrarlanıyor. Uranüs yine Koç burcunda iken, Pluto bu kez 1929’daki konumunun tam karşısında, Oğlak burcunda olacak. 2016 yılına gelindiğinde ise, aynen 1929 yılında olduğu gibi, transit Satürn yine ABD astrolojik haritasının yükselen derecesinden transit ediyor olacak.

 

 

 

Zira ABD haritasında Yengeç burcunda yerleşmiş olan gezegenler Pluto, Satürn ve Uranüs’ten ardı ardına sert açılar alıyor olacaklar, ki bu sert açıların en zorlayıcısı 2014 ve 2015 yılları arasında gökyüzünde birbirleriyle doksan derecelik açı yapan Uranüs ve Pluto’nun, ABD haritasının Güneş derecesine aynı derecede sert açılar oluşturacağı zamanlarda geliyor. Özellikle de 2014 yılında Terazi burcunda uzun zaman kalacak olan Mars’ın Uranüs-Pluto karesini tetikleyeceği aylar, oldukça zorlayıcı zamanlara işaret ediyor.

 

21 Nisan 2014 tarihi için çıkarılmış ilginç haritada, 13 derece Yengeç’te yerleşmiş olan Jüpiter ile 14 derece Terazi’de yerleşmiş olan Mars da devreye girdiği zaman, gökyüzünde öncü burçlarda büyük kare meydana geliyor ve bu konfigürasyon ABD haritasının Güneş derecesini sert bir şekilde sıkıştırıyor. Transit Mars’ın ABD astrolojik haritasının tam da Satürn derecesinin üzerinde olması çok ilginç! Transit Güneş de menkul kıymetleri anlatan 5. evden transit etmekte. Bu görünüm ekonomide, borsada büyük çöküşe işaret edebilir! 

 

 


 

Tüm bu açılar gerek ülkenin kendi iç politikasında, gerekse dış politikasında önemli değişimlere yol açacak cinsten. Gerek ekonomik anlamda zorlayan, gerekse politik olarak bölücü sonuçlar ortaya çıkaracak. Pluto’nun açıları, değdiği noktayı sonsuza dek değiştirir. 2016 yılına gelindiğinde, ABD için her şey bugünkünden çok daha farklı olacağa benzer!

 

Pluto’nun ABD astrolojik haritasında bulunduğu dereceye dönüş yapıyor olması çok ilginç deneyimler yaşanacağını işaret ediyor. Bu döngü 2022 yılında sona erecek ve kuruluş anında ekilen tohumlar sonuçlarını bu yılda verecek. ABD haritasının ekonomi ile ilişkilendirilen 2. evinde Plüto’nun Oğlakta olması, iktidar ve finansın ortak gücünü göstermektedir. Bu şartlarda Pluto’nun aynı dereceye dönüş yapıyor olması, ekonomik düzenin ve anlayışın büyük dönüşüme uğrayacağının işaretçisidir!

 

Yazılarıma Türkiye, Çin, Rusya, AB astrolojik haritaları üzerinde de değerlendirmeler yaparak devam edeceğim…

 

Öner Döşer, A.M.A.

29 Ocak 2008 Salı