Ekonomide Dalgalanma

 

 
 
Dün (15 Mayıs 2006) piyasalarda önemli bir dalgalanma yaşandı. Dolarda önemli bir çıkış gözlenirken, borsada son iki işlem gününde toplam %8 değer kaybı görüldü.
 
Geçtiğimiz Aralık ayında düzenlemiş olduğumuz Türkiye 2006 Paneli’nden bu yana verdiğimiz diğer seminerlerde ve katıldığımız TV programında da Öner Döşer, Zeynep Süzmen Şen ve Merih Akalın olarak en çok üstünde durduğumuz hususlardan birisi ekonomi idi. Her şey yolunda gidiyor gözükmesine rağmen, aslında ekonomide dikkat çekici değişimler beklenebilir; bu yüzden spekülatif yatırımlardan, kredi ve borçlardan kaçınmalıdır demiştik. Özellikle borsa ile ilgili dikkatli olmak gereken dönemlerin Şubat-Haziran geçişinde olduğunu belirtmiştik. Burada en çok dikkatimizi çeken husus, transit Satürn’ün TC haritasında parasal konularla ilgili 2. evden geçiyor oluşu ve TC haritasının 5. evindeki gezegenlere kare açı yapacak olmasıydı. Özellikle transit Satürn’ün 2006 Şubat ve Mayıs aylarında Güneş’e kare açı yapıyor olması, hem yakın komşularımızla problemlere, hem hükümeti bağlayan sıkışıklıklara, hem de borsada yaşanması muhtemel iniş çıkışlara işaret ediyordu.
 
Piyasalarda dalgalanmanın en belirgin alametleri geçtiğimiz Cuma günü (12 Mayıs) kendisini gösterdi; ve nihayet dün (16 Mayıs) daha da sertleşti. Şimdi Cuma gününün gök haritasını TC haritası üzerinde değerlendirelim:
 
 
 
Satürn Güneş’e yaptığı kare açıyı kesinleştirmiş durumda. Transit Jüpiter, borsa ve spekülatif yatırımlarla ilişkilendirilen 5. evdeki Şans Nokta’mızın (finanssal konularla ile ilgili Arap Noktası) tam üzerinde duruyor. Transit Ay, Satürn Güneş karesini tetiklemiş durumda ve Şans Noktasının üzerinden geçmek üzere.
 
Dalgalanmanın daha da derinleştiği 15 Mayıs tarihinde ise, transit Güneş’in, TC’nin gelecek hedeflerini belirleyen MC yöneticisi Jüpiter’in tam karşısından geçmekte. Transit Satürn’ün Güneş’e partil karesi devam ediyor.
 
 
 
 
TC’nin bu yılki Güneş Dönüşü haritasında da Ay’ın 5. evde yerleşmiş olması dikkat çekici idi. Ay’ın bu yerleşimi, ASC’deki Mars ile irtibat sağlıyor olması ve 8. evdeki Venüs-Pluto tam birleşmesine kare açı yapıyor olması; çocuklarla ve genç nesille, sportif aktivitelerle, sanatsal konularla (Eurovision da buna dahil) ilgili sorunlara dikkat çekerken, borsa gibi spekülatif konularda da sorunlar yaşanabileceğine işaret etmekte idi. Zira, Ay’ın yıllık haritalardaki ev yerleşimi, o yılın en değişken olaylarının hangi alanlarda ortaya çıkacağını gösterir. Ay, değişken burçlardan biri olan Başak burcunda yerleşimde. Değişken burçlarda yerleşen gezegenler, yerleştikleri ev ve kendi doğalarıyla ilgili konuların istikrarsızlığına işaret ederler. Geçtiğimiz Cuma gününden beri yaşamakta olduğumuz ekonomik dalgalanma esnasında, transit Uranüs de Güneş Dönüşü haritasındaki Ay’ın tam karşısından geçmekte idi.
 
 
 
 
Bu yıl Ankara’ya göre çıkartılmış Koç burcuna giriş haritasında ise, Ay para evi olan 2. eve ve değişken burç olan Yay burcuna düşmüştü. Ayrıca para evi yöneticisi Mars, başkalarının paraları, kredi ve borçlarla ilgili 8. eve düşmekte idi. İşte bu Mars, yine aynı haritanın 5. evinde yerleşmiş Merkür’den kare açı almakta idi. Bu da yukarıdakine benzer bir senaryo ortaya koyuyor.
 
 
 
 
Yetkili merciler bir taraftan paniğe gerek olmadığını, çıkış olduğu gibi inişin de yaşanacağını ve piyasa dengeleneceğini söylerken; diğer taraftan hazine'nin bu hafta önemli miktarda borç ödemesi bulunmamasının olumlu olduğunu, ancak dövizdeki artış uzun süre devam ederse tedirgin edici olacağını ve borçlanma politikalarını etkileyeceğini söylüyorlar. Peki acaba gökyüzü ne söylüyor?
 
Önümüzdeki günlerde, transit Satürn’ün, TC haritasının Güneş derecesine karesinin uzaklaşmakta olduğunu göreceğiz. Bu bizi bir ölçüde rahatlatacak. Transit Satürn, artık Güneş’e karesini tekrarlamayacak. Transit Güneş TC haritasının 12. evine giriş yapıyor. 12. ev belirsizliklerin ve kontrol dışı faktörlerin devrede olduğu bir alandır. Bu da bize sert çıkışların en azından bir süreliğine ortadan kaybolmakta olduğunu, ama belirsizliğin ve dalgalanmaların bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Transit Satürn’ün para evimizden geçiyor olması, bütçemize zarar verirken, rezervlerimizde daralmaya ve dış ödemeler dengesini tutturmakta zaman zaman zorlanılacağına işaret etmekte.
 
 
Haziran ayında yine dikkat çekici hareketler var. Transit Mars, TC haritasında şu günlerde transit Satürn’ün sert açı yaptığı Güneş derecesine tetiğe geliyor olacak. Bu yaklaşık Haziran ayı ortalarına denk geliyor. Bu dönemde, transit Güneş hala 12. evimizden geçmekte olacak. Aynı günlerde, transit Güneş de Güneş Dönüşü haritamızın 8. evinde (ekonomik travmalar) yerleşmiş olan Venüs-Pluto kavuşumunun karşısından geçiyor olacak. Dönüş haritasının 8. evinde yerleşmiş olan Venüs ise, transitte Dönüş haritasının ASC derecesinden ve burada yerleşmiş olan haritanın 7. evinin yöneticisi Mars’ın üzerinden geçiyor olacak. Bu hareketler bizi Haziran ortalarına, özellikle de   11-15 Haziran aralığına götürüyor. Hemen takip eden günlerde, gökyüzünde Mars-Satürn birleşmesi var (17 Haziran). İşte bu tarihlerde çok dikkatli olmalıyız. Yakın bölgemizde oluşması muhtemel gerginlikler ekonomik anlamda stresler yaratabilir. Yengeç burcuna giriş haritasında Mars-Satürn birleşmesinin haritanın tepe noktasına yakın durması, bu ikilinin aynı zamanda Başbakan’ımızın yükselen burç derecesinde birleşiyor olması, TC haritasında bu ikilinin yine para evimizde (2. ev) birleşiyor olması dikkat çekici. Belli ki başta hükümeti temsil eden kişiler olmak üzere, tüm üst yöneticilerin önemli ve net kararlar alması veya net tavırlar sergilemesi gereken köşeli bir dönemden geçiyor olacağız.!
 
 
 
 
 
 
Öner Döşer, A.M.A.
16 Mayıs 2006 Salı, Caddebostan