Güç Dengeleri Değişiyor!

Güç Dengeleri Değişiyor!

2008 yılının sonbaharında tamamladığım, 2009 yılının Mart ayında Klan Yayıncılık tarafından piyasaya sunulan Dönüşüm Zamanı kitabımda gezegen döngülerini tarihsel olaylarla karşılaştırmış, pek çok saptamalarda bulunmuştum. Bunlardan biri de başını Amerika Birleşik Devletleri’nin çektiği Süper Güçler olarak tanımlanan bazı devletler hakkındaki öngörülerden oluşuyordu. 2010 yılında yayımlanan Büyük Uyanış ve 2012 yılında yayımlanan Maksimum kitaplarımda da astrolojik verilere dayanarak benzer bilgiler verdim.

Dönüşüm Zamanı kitabımın 117. sayfasında bunu şu ifadelerle vermişim: “1910’lara, 60’lara ve 80’lere benzer, ama daha vahim bir şekilde, 2010’lara girerken, günümüze kadar “Süper Güç” olarak görülen devletlerin gözle görülür ve hızlı bir biçimde yokuş aşağı ilerlemeye başladıklarına, ekonomilerinin gözle görülür bir biçimde çöküşe geçmesine şahit olabiliriz. Aynı senaryo, büyük ve yıkılmaz gibi görünen kurumlar için de geçerlidir. 2008 yılının sonlarından itibaren, Plüton’un Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, daha da derinleşmeye başlayan bu etkiler, en çok da ABD için zorlayıcı zamanlara işaret ediyor.”

Önümüzdeki süreç, ABD için gerek yönetimsel, gerekse kendi temel değerlerini gözden geçirmek bağlamında yıpratıcı bir dönem olacağa benzer. Zira sosyal, kültürel ve siyasi alanda olduğu kadar, ekonomik alanda da oldukça zorlu bir sürecin en sert virajına giriliyor. Bunun öncü işaretlerini almaya başladığımız günlerdeyiz…

Bu kısa yazımda, sadece Dönüşüm Zamanı ve Maksimum kitaplarımdan bazı hatırlatmalar yapacağım. Dönüşüm Zamanı kitabımın 117-120. sayfaları arasından bir alıntı…

“24 Ekim 1929’da Wall Street’in çöküşü olarak tanımlanan “Kara “Perşembe” ve takip eden günlerdeki gökyüzü hareketlerini takip ettiğimizde, Uranüs’ün Koç burcunda olduğunu ve Yengeç burcunda bulunan Plüton ile kare açı yapmakta olduğunu görüyoruz.”

 

“2011 yılında bu kombinasyon tekrarlanıyor. Uranüs yine Koç burcunda iken, Plüton bu kez 1929’daki konumunun tam karşısında, Oğlak burcunda olacak. 2010-2015 yılları arasında, ABD astrolojik haritasında Yengeç burcunda yerleşmiş olan gezegenler, transit Plüton, Satürn ve Uranüs’ten ardı ardına sert açılar alıyor olacaklar. Bu sert açıların en zorlayıcısı, 2014 ve 2015 yılları arasında gökyüzünde birbirleriyle doksan derecelik açı yapan Uranüs ve Plüton’un, ABD haritasının Güneş derecesine aynı derecede sert açılar oluşturacağı zamanlarda geliyor. Özellikle de 2014 yılında Terazi burcunda uzun zaman kalacak olan Mars’ın Uranüs-Plüton karesini tetikleyeceği aylar, idari, ekonomik, sosyal ve fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı zamanlara işaret ediyor. ABD’nin eski gücünü korumasının çok zor olacağı zamanlar bunlar…”

“21 Nisan 2014 tarihi için çıkarılmış ilginç haritada, 13 derece Yengeç’te yerleşmiş olan Jüpiter ile 13 derece Terazi’de yerleşmiş olan Mars da devreye girdiği zaman, gökyüzünde öncü burçlarda büyük kare meydana geliyor ve bu konfigürasyon ABD haritasının Güneş derecesini sert bir şekilde sıkıştırıyor. Transit Mars’ın ABD astrolojik haritasının tam da Satürn derecesinin üzerinde olması çok ilginç! Transit Güneş de menkul kıymetleri anlatan 5. evden transit etmekte. Bu görünüm ekonomide, borsada büyük çöküşe işaret edebilir. Daha da fazlası, bu sert etkiler temelden sarsıntıları ve yıkıcı etkileri gösterebilir! 

2016 yılına gelindiğinde, ABD için her şey bugünkünden çok daha farklı olacağa benzer! Çünkü bu tarihe gelindiğinde ise, aynen 1929 yılında olduğu gibi, transit Satürn yine ABD astrolojik haritasının yükselen derecesinden transit ediyor olacak. Daha ileri dönemlerde, Plüton’un ABD astrolojik haritasında bulunduğu dereceye dönüş yapıyor olması çok ilginç deneyimler yaşanacağını işaret ediyor. Bu döngü 2022 yılında sona erecek ve kuruluş anında ekilen tohumlar sonuçlarını bu yılda verecek. ABD haritasının ekonomi ile ilişkilendirilen 2. evinde Plüton’un Oğlakta olması, iktidar ve finansın ortak gücünü göstermektedir. Bu şartlarda, Plüton’un aynı dereceye dönüş yapıyor olması, ekonomik düzenin ve anlayışın büyük dönüşüme uğrayacağının işaretçisidir!”

2010 yılı Haziran ayında yayımlanan “Maksimum: Hazır mısınız!” adlı kitabımda Ekonomik Dönüşüm Dönemi başlığı altında, 138. sayfada şöyle bir paragraf yerleştirmişim…

“2012-2015 yılları arasında ABD astrolojik haritasında Yengeç burcunda yerleşmiş olan gezegenler Plüton ve Uranüs’ten ardı ardına sert açılar alıyor olacaklar. Bu sert açıların en zorlayıcısı 2014 ve 2015 yılları arasında gökyüzünde birbirleriyle doksan derecelik açı yapacak olan Uranüs ve Plüton’un ABD haritasının Güneş derecesine aynı derecede sert açılar oluşturacağı zamanlarda geliyor. Özellikle de 2014 yılında Terazi burcunda uzun zaman kalacak olan Mars’ın Uranüs-Plüton karesini tetikleyeceği aylar idari, ekonomik, sosyal ve fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı zamanlara işaret ediyor. ABD’nin eski gücünü korumasının çok zor olacağı zamanlar bunlar. 2014 yılı nisan ayında streslerin çok zirvede olacağını görüyoruz. O tarihteki hükümeti bile düşürebilecek türde gergin etkiler ABD astroloji haritası üzerinde mevcut olacak… Belli ki süper güç olarak tanımlanan ABD asla eskiden olduğu gibi olmayacak. Ekonomik gücün batıdan doğuya kayacağı bir sürece ilerliyoruz…”

Bunlar astrolojik verilere dayalı tahminler. Kesin hüküm veremeyiz. Bekleyeceğiz ve nasıl işlediğini göreceğiz…

Öner DÖŞER

2 Ekim 2013, Çarşamba

 

Referanslar

Dönüşüm Zamanı: 2012 Öncesi ve Sonrası, Klan Yayınları, Mart 2009

Maksimum: Hazır mısınız? Pozitif Yayınları, Mayıs 2012