HAYATINIZDAKİ YARALARI KEŞFEDİN!

Astrolojik sembolüyle de özdeşleştirilmiş anlamıyla Kiron, haritamızın anahtarı konumundadır. Önemli olan haritada bu anahtarın varlığını ve anlamını fark etmektir. Kiron’un konfigürasyonuna bakarak, kişinin neyi gerçekleştirmeye çalıştığı ve bu esnada yaşadığı yaralanmaların ne olduğu konusunda farkındalık kazandırılarak iyileşme yardımı yapılabilir.

Haritamızda Kiron, diğer insanlara neler öğretebileceğimizi, onlara hangi alanlarda yardımcı olabileceğimizi, başkaları adına neleri iyi yapabileceğimizi de gösterir. Kendi zayıflıklarımız, yaralarımızdan edindiğimiz tecrübeleri, başkaları yararına nasıl kullanabileceğimizi öğrenmemizi, diğer insanlara neyi nasıl yapacakları konusunda yol gösterebileceğimizi de bize gösteren yine haritamızdaki Kiron’dur.

Kiron’un haritalarımızda bize işaret ettiği temalar, bizim öğrenmemiz gereken dersleri ve yönelmemiz gereken iç hedeflerimizi gösterir. Tekamülümüz açısından Kiron’un haritamızdaki yerleşimi hakkında bilgi almamız bu sebeplerden dolayı çok önemlidir.

Kiron “yaralı şifacı” olarak bilinir. Bulunduğu burçlarda ve evlerde yaralanmaları ama aynı zamanda da başkalarına çare olmayı gösterir. Şifacılık, öğretmenlik, güven, idealizm, inançlar ile ilişkili bulunmuştur. Kiron’un bulunduğu yerde kör nokta vardır, kişi bu alanda kendisini değerlendiremez, aslında çok başarılı olabileceği bu alanlarda ancak başkalarına yardım edebilir.

Kiron’un haritamızdaki yeri ve açıları göremediğimiz gölge taraflarımıza işaret eder. Yaralı olduğumuz ve bu nedenle fark etmeden bilinçaltına ittiğimiz konuları fark etmemizde ve kendimizi tanımamızda rehber görevini üstlenir.

Kiron’un her bir burçtaki yerleşimi konusunda aşağıdaki videodan istifade edebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=nkHLF_4I_Ps

Kiron’un yörüngesi fazlaca elips şeklinde olduğundan, bazı burçlarda uzun süre kalırken bazılarını çabucak geçer. Örneğin Balık ve Koç’ta 7-8 yıl, Başak ve Terazi’de ise yalnızca 2 yıl hatta daha da fazla kalır.

Aşağıda Kiron’un hangi tarihler arasında hangi burçta bulunduğu ve bu burçlarda hangi konularda yaralanma-şifalanma potansiyeli taşıdığını konusunda bilgi yer almaktadır. Kendi doğum tarihinize veya bakmak istediğiniz kişinin doğum tarihine göre tarih aralığını tespit ederek Kiron’un hangi burçta yerleştiğini bulabilirsiniz.

 

KİRON BURÇLARDA:

Kiron Koç’ta:

01/04/1918-22/10/1918     

29/01/1919-24/05/1926     

21/10/1926-25/03/1927

01/04/1968-18/10/1968     

31/01/1969-28/05/1976     

14/10/1976-28/03/1977

17/04/2018-26/09/2018

 • Hayata katılma, var olma isteği, kendi hakkını arama, atılım gerektiren konularda yaralanma, kendini başkasının yansıması olarak görme, ne istediğinin farkında olmama, istedikleri yüzünden suçlu hissetme, karar vermekte, yeni bir işe başlamakta çok zorlanma, başkalarının iyiliği için olduğunda son derece yenilikçi ve öncü davranma

 

Kiron Boğa’da:

25/05/1926-20/10/1926     

26/03/1927-06/06/1933     

23/12/1933-23/03/1934

29/05/1976-13/10/1976     

29/03/1977-19/06/1983     

30/11/1983-04/11/1984

19/06/2026-18/09/2026

 • Maddi konularda endişe, güven ihtiyacını reddetme, maddeden uzaklık hissi, beden ve madde dünyasının düşman haline gelmesi, sembolik ya da soyut düşünememe, ebeveynlerin ya da toplumun değerlerini kabul edememe, kendindeki yaratıcılığı küçümseyip başkalarındaki yaratıcılığı görme, yarattığına sahip çıkamama, hayatın keyfini çıkaramama

 

Kiron İkizler’de:

06/07/1933-22/12/1933     

24/03/1934-28/08/1937     

24/11/1937-28/05/1938

20/06/1983-29/11/1983     

12/04/1984-21/06/1988     

19/07/2033-23/10/2033

 • Zihnine ve fikirlerine güvenmeme, akıl karışıklığı, detayları kaçırma, soyut algılarla başa çıkamama ve sinir bozukluğu, içinde zıtlıklar yaşama, dün yaptıklarını bugün beğenmeme, kendine zıt bir eş seçme, iletişim ve bilgi açısından kendini yetersiz hissetme, bunu örtmek için ya çok konuşma ya da tamamen sessizleşme yoluna gitme

 

Kiron Yengeç’te:

29/08/1937-23/11/1937     

29/05/1938-30/09/1940     

01/01/1940-17/06/1941

22/06/1988-21/07/1991     

22/07/2038-08/01/2039

 • Anne bakımı ve temel güven ihtiyaçları ile ilgili yaralanma, aileye sahip olmak için kendi hislerini kurban etme, yerleşim ve ailevi konularda krizler, kendi güvenliğini oluşturma kaygısı, geçmişine bağımlılık, sevdiklerinden ayrılamama, başkalarını duygusal olarak beslerken, kendi duygularını göz ardı etme, ihtiyaç duyulmaya ihtiyaç, reddedildiğinde hırçın, duygularını bastırma

 

Kiron Aslan’da:

31/08/1880-14/02/1891     

18/05/1891-11/10/1891     

02/03/1893-18/06/1893

01/10/1940-31/12/1940     

18/06/1941-27/07/1943     

22/07/1991-04/09/1993

28/07/2041-10/02/2042

 • Spontaneliğin yaralanması, zevk almayı ve her şeyi unutmayı becerememe, insanları eğlendirmeyi başaramama, soğuk ve kontrollü davranma, ego krizleri, bir güven eksikliği yaşarken, bir yandan da yıldız olmak isteyen bilinçaltı, ün ve pohpoh istediği halde bunları reddetme, bastırılmış yaratıcılık, bir şey yapmaya kalktığında yoğun değersizlik ve suçluluk duyguları, otoritesini ortaya koyamama

 

Kiron Başak’ta:

12/10/1891-01/03/1893     

19/06/1893-10/10/1894     

28/07/1943-18/11/1944

25/03/1945-22/07/1945     

05/09/1993-08/09/1995     

23/10/2043-10/02/2044

 • Organize olmakta zorlanma, düşünceleri nesnelleştirememe, bilgiyi ve hayat deneyimlerini sindirme sorunu, kısırlık, başkalarına hizmet ederken kendini ihmal, başkalarını şifalandırma ama kendisini iyileştirememe, detaylar ve mükemmeliyetçilik aşırıya kaçırılarak sağlığını zedeleyebilir, işle ilgili yaralar, işleri en iyisinden yapma saplantısı

 

Kiron Terazi’de:

11/10/1894-07/10/1896     

19/11/1944-24/03/1945     

23/07/1945-10/11/1946

09/09/1995-29/12/1996     

06/04/1997-03/09/1997

 • Rekabetin, muhalefetin hüküm sürdüğü bir ortamda büyüme, bu nedenle ilişki kurma sorunu, sürekli savunmacı, eleştiriye hassas, rekabetçi, negatif duygularından korku nedeniyle aşırı diplomatik, kendini ancak başkalarının gözüyle görür, umutsuzca partner arayışındadır ya da işbirliğinden kaçar, ilişkide ve adaleti sağlamada dengesiz, estetik ve sanatsal yeteneklerini göremez, güzelliklerin, uyum ve huzurun farkında değildir

 

Kiron Akrep’te:

10/08/1896-29/10/1898     

11/11/1946-28/11/1948     

04/09/1997-07/01/1999

02/06/1999-22/09/1999

 • Zor bir çocukluk, bebeklikten itibaren derin yaralar, affetmekte zorlanma, duygulara takılıp kalma, kişisel gelişim fırtınalıdır, bazen her şey ölüm kalım meselesi gibi gelir, özsaygısı düşük, kendini kötü veya değersiz hissetme, gücünü fark etmeme, kendi potansiyel yıkıcılığından korkar ve karşısındakileri bundan koruma gayreti, cinsellikte takıntı, yaralanma

 

Kiron Yay’da:

30/10/1898-12/01/1901     

10/08/1901-29/09/1901     

29/11/1948-09/02/1951

09/09/1995-29/12/1996     

19/06/1951-04/11/1951     

22/09/1999-11/12/2001

 • Vizyon ya da olasılıkları görme konusunda zayıf, istekleri konusunda aktif olamama, ümitleri ve gerçekler arasındaki açıklığı görmememe ve hayal kırıklığı, iyimserlik ve genişleme hissinde tıkanma, neyin kutsal, neyin olmadığı konusunda ikilik, inançlarda zorlanma, maceracı ruhun bastırılması, kendini küçümseme, güvensizlik, spontane olamama

 

Kiron Oğlak’ta:

13/01/1901-09/08/1901     

30/09/1901-22/04/1904     

22/05/1904-11/01/1905

10/02/1951-18/06/1951     

05/11/1951-28/01/1955     

11/12/2001-21/02/2005

 • Sorumluluk sahibi değilmiş gibi görülebilir, halbuki yakından bakıldığında kontrol edemeyeceği şeyler konusunda sorumluluk hissettiği anlaşılır, aşırı kontrollü ve organize olabilir ya da her tür organize oluşa isyan eder, otorite olmayı aslında istediği halde, utanma ve korku nedeniyle bunu bastırma, baba prensibi ile ilgili yaralanma, kariyer ve başarı takıntısı

 

Kiron Kova’da:

23/04/1904-21/05/1904     

12/01/1905-19/03/1910     

30/08/1910-15/01/1911

29/01/1955-26/03/1960     

20/08/1960-20/01/1961     

20/07/2010-08/02/2011

 • Fikirlerini ortaya atıp riske girmektense bir gruba dahil olmak isteyebilir, başkalarının fikrine esir olabilir, bu kişisel gelişimini engelleyecektir, tersine başkalarına düşüncesini kabul ettirme baskısı, zihin yapısı kendilerinden farklı kişilerle iletişim kuramaz, dinlemez, hayata bağlanmaktan korkabilir, gerçekçi olmaktan uzak bir idealin peşinde hayatını harcayabileceği gibi, tamamen tüm idealleri reddedebilir

 

Kiron Balık’ta:

20/03/1910-29/08/1910     

16/01/1911-31/03/1918     

23/10/1918-28/01/1919

27/03/1960-19/08/1960     

21/01/1961-31/03/1968      20/04/2010-20/07/2010

 • Bireysellik hissinin gelişmesine suçluluk duyguları eşlik eder, başarılamayacak istekler peşinde, teslim olmaktan ve çözülmeler yaşamaktan korku nedeniyle zihinsel ve duygusal kontrole başvurma, kurban-kurtarıcı kompleksi, Başkalarına yardım için mükemmel yerleşim, ancak öncelikle kendisini sağlam tutmayı bilmeli ki kurban rolü bürünmesin