İkizler Burcu ve Psikopatoloji

İkizler burcu öğrenme, zihinsel uyarılma ve iletişim kurma ihtiyaçlarını temsil eder. İkizler burcu gelişimsel açıdan değerlendirildiğinde, Piaget’nin tanımlamış olduğu bilişsel gelişim evrelerinden biri olan “işlem öncesi” dönemin ikinci evresi olan “sezgisel” döneme (3–6 yaş) karşılık gelir. Bu dönemde dil hızla gelişmekte, yaşantılar yoluyla kazanılan davranışların sembolleştirilmesine yardım etmektedir. Okuma ve yazma öğrenmek için uygun bir dönemdir. Ancak çocuklar bu dönemde, nesnenin dikkat çekici özelliklerine odaklanmakta diğer özelliklerini gözden kaçırmaktadır.

 

Bu evre aynı zamanda Erikson’ın “girişkenliğe karşı şuçluluk duyma” evresine karşılık gelir. Bu dönemde, Çocuğun motor ve dil gelişimi, onun fiziksel ve sosyal çevresini daha fazla araştırmasına olanak sağlar. Çocuğun merak güdüsü ön plandadır.  

 

Genel olarak değerlendirildiğinde, 3–6 yaş arasındaki çocukların davranışları ile İkizler burcu davranışları arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır. İkizler burcu meraklı, konuşkan, öğrenme ve iletişim odaklıdır. Bunların yanı sıra, İkizler burcunun yaşayabileceği sorunlar ile 3–6 yaş arasındaki çocukların yaşayabileceği sorunlar arasında da paralellikler vardır: odaklanma veya konsantrasyon güçlüğü, dikkatsizlik vb.

 

İkizler burcunu sembolize eden bu gelişim döneminde uygun bilişsel uyarılmanın eksikliği gibi sebeplerden dolayı iletişim sorunları ve öğrenme bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu tarz rahatsızlıkların belirtileri çoğu kez çocuğun ilkokula başladığı yıllarda ortaya çıkar. Örneğin, disleksi rahatsızlığına sahip olan çocuklar okuma ve yazma zorluğu çekerler. Daha uç bir örnek ise, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur (ADHD). Bu rahatsızlığı sahip olan çocuklar genel olarak dikkatin kolay dağılması, dikkati ayrıntılara verememek ve aşırı hareketlilik gibi belirtiler gösterirler. Bu çocuklar dinlemekte zorluk çeker ve derslerde sık sık öğretmenin sözünü keserler; ödevlerinde dikkatsizce hatalar yapar ve başladıkları işi tamamlamakta güçlük çekerler. Ev ödevi gibi konsantrasyon gerektiren işler bu çocuklar için bir stres kaynağıdır. Genel olarak değerlendirildiğinde, ADHD olan kişi aşırı uyarılmış bir durumdadır; bundan dolayı etkili öğrenmek ve iletişim kurmak için gerekli olan odaklanma yetisi eksiktir.

 

Bu durumu astrolojik açıdan değerlendirecek olursak; bir doğum haritasında İkizler burcu vurgusunun aşırı olduğu durumlarda (üç veya daha fazla planetin İkizler burcunda olması vb.), harita sahibinin zihinsel uyarılma düzeyinin aşırı olacağını ve nihai olarak öğrenme ve iletişimle ilgili bazı sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini söylemek mümkündür. Söz konusu harita sahibi aşırı hareketli, dikkatsiz, aşırı konuşkan, karşısındakini dinlemekte ve başladığı işleri tamamlamakta zorluk çeken bir kişi olabilir. Birçok konu hakkında yüzeysel bilgi sahibi olup, bir konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olamayabilir. Eğer harita sahibi İkizler burcunun karşıt burcu olan Yay burcunun sembolize ettiği bazı fonksiyonları (derinlemesine öğrenme, üst düzey bilgiyi edinme, gerçekleri geniş bir perspektiften ele alma vb.) kişiliği ile bütünleştirmeyi başarabilirse, bu sorunların üstesinden gelmek konusunda önemli bir adım atacaktır.

 

YAZAN: Barış ÖZKIRIŞ