İkizlerde Güneş Tutulması

 

21 Mayıs 2012 02:47’de parçalı güneş tutulması gerçekleşiyor. Tutulma Kuzey Pasifik, Asya, Doğu Asya, Kuzey Amerika, Hongkong-Japonya, orta Amerika, merkez ekvatoral güney Amerika, Afrika’dan gözlemlenecek. Tutulmayı gözlemleyen ve İkizler burcuna düşen yerler olan Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Los Angeles, tutulmadan en fazla etkilenecek bölge olarak görülüyor. San Francisco, Los Angeles, Phoenix gibi eyaletler tutulmayı gözlemliyorlar. Tutulma hattı kıyı şeridini takip ediyor. Tutulma Hanoi, hattı HongKong civarından, Tokyo üzerinden de geçiyor. Dolayısıyla, tutulmanın yaratacağı ekonomik, sosyal ve kültürel, politik, jeofiziksel açılardan en fazla bu bölgelerin de etkileneceğini düşünebiliriz.

Tutulma civarındaki günlerde dünya olayları aktifleşir, medyada önemli değişimleri ve durumları bildiren daha fazla hayati haber görülür. Tutulmanın gerçekleşeceği İkizler burcunun temel yönelimi yaymak, iletmek, değişime hazırlamaktır. İletişimden sorumlu İkizler burcu hava elementindendir ve zihinsel iletişimi sağlar. İkizler burcunda tutulmalar, sosyal alanda ve politikada komplike taktiklerin hareketlendiği dönemlerdir. 

İkizler burcu bilgi alışverişi ve öğrenmeyle alakalıdır. Tutulmanın Pleiades yıldız kümesiyle irtibat kuruyor olması, tutulma esnasında Satürn’ün Spica yıldızı ile aynı boylamda gözükmesi, son derece kadersel bir süreçten geçmekte olduğumuzun, bize hediye olarak verilecek çok önemli bilgileri almaya doğru ilerlediğimizin göstergeleri. Güneş tutulması sonrasında zihinsel algılarımızın daha da açılacağını ve kavrama yeteneğimizin keskinleşeceğini düşünebiliriz. Tutulmanın İkizler burcunun ilk derecesinde gerçekleşiyor olması yeni bilgilere ulaşacağımızı, bilgi ve iletişim alanında atılacak yeni adımları işaret ediyor.  

Tutulmayı takip eden yakın zaman diliminde hayata bakışımızı ve inançlarımızı etkileyecek türde önemli şeyler öğrenebiliriz. Bu bilgiler kafamızı karıştıracaktır büyük olasılıkla. Çünkü tutulma Neptün ile dik açıda ve bu türde irtibatlar öğrenilen yeni ve farklı bilgilerin mevcut bilgi ve inançlarla kaynaştırılmasında zorlanma ve dengesizliklere işaret eder. Klasik astrologlara göre İkizler burcunun birinci dekanındaki tutulmalar özellikle ruhban sınıf arasında çekişme, anlaşmazlık ve fesatlık göstergesidir; nefret ve kan davalarını uyarır; Tanrının ve İnsanlığın kurallarına itaasizliğe neden olur. 

Bu etkilerin ortaya çıkması 11 Haziran’da Jüpiter’in İkizler burcuna geçiş yapmasıyla tetikleniyor. Bu tarih civarlarında insanoğlu kendi geçmişiyle, kim olduğuyla, Dünya’daki misyonuyla ilgili çok önemli bilgilere ulaşabilir. İkizler’de Jüpiter her tür bilgiye ve deneyime açtır. Evrenin izin verdiği kadar öğrenmek ister. Zihinsel olanı ve öğrenmeyi anlatan İkizler burcunda genişlemeci Jüpiter’in yerleşmiş olması, kendimizi zihinsel olarak geliştirme fırsatına sahip olacağımızı göstermektedir.

Bu etkilerin ortaya çıkması 11 Haziran’da Jüpiter’in İkizler burcuna geçiş yapmasıyla tetikleniyor. Bu tarih civarlarında insanoğlu kendi geçmişiyle, kim olduğuyla, Dünya’daki misyonuyla ilgili çok önemli bilgilere ulaşabilir. İkizler’de Jüpiter her tür bilgiye ve deneyime açtır. Evrenin izin verdiği kadar öğrenmek ister. Zihinsel olanı ve öğrenmeyi anlatan İkizler burcunda genişlemeci Jüpiter’in yerleşmiş olması, kendimizi zihinsel olarak geliştirme fırsatına sahip olacağımızı göstermektedir. 

Tutulma Alcyone Yıldızı ile Kavuşumda

Brady: “Pleiades, birçok kadim kültür tarafından ölümle ve ölülerin yargılanmasıyla ilişkilendirilmiştir. Keltler Kasım ayını ölüler ayı olarak görmüşlerdir; çünkü Pleiades yılın o döneminde Güneş doğduğunda yükselmeye başlamaktaydı. Alcyone, bunlardan etkilenen bir yıldızdır ve hem öngörüler ve gizemli yetenekler, hem de acımasız yargıyla ilişkilidir.”

Brady’e göre Alcyone’un Güneş ve Ay ile temasları şu eğilimleri ortaya çıkartır:

Güneş ile: Acımasız vizyon, tutku ama kibir potansiyeli, başkalarını yargılamada sert olma, bu yüzden iç görülerini merhamet ile dengeleme gerekliliği.

Ay ile: Hayatın karanlık yönünü sezme, gizemli olanı idrak hediyesi, ama bu insan doğasının en iyicil ve en kötücül yönleriyle yüz yüze getirebilir.

İkizlerde tutulma şu temaları vurgulayabilir:

 • İletişimle, bilgisayarlarla ilgili sorunlar
 • Etkili Hacker saldırıları, sistemlerin çökmesi, bilgi hırsızlığı
 • İnternet bankacılığında sorunlar, sahtekarlıklar
 • Havayolu endüstrisi, uçak kazaları, ulaşım sorunları
 • Medya, gazeteciler, iletişim, eğitim
 • Kutsal yerler ve kişiler yüzünden stres, din adamlarını da içeren skandallar
 • Uluslararası ekonomi, bankacılık sistemi
 • Yeni belgeler, sırları açıklayan kitaplar, videolar, internet siteleri
 • UFO, Dünya dışı yaşamla ilgili belgeler

İkizler burcundaki tutulma şu alanlarda gelişmelere sebep olacaktır:

 • Stresler neticesinde gelen yeni fırsatlar
 • Bilinçte sıçramalar, yeni boyutlara taşıyan ani entelektüel ve kozmolojik ufuklar,
 • Yeni fikirler, yaratıcılık, keşif ve icatlar,
 • İletişim ve bilgi paylaşımının yeni yolları
 • Bilgi paylaşımının çok hızlanması, artması
 • Yayıncılık alanında yeni gelişmeler
 • Bilim ve teknolojide çok hızlı gelişmeler

Tutulmanın Etki Süresi

Önemli tutulmaların gökyüzünde bir çentik bıraktıkları söylenir. Sonraki dönemlerde bu hassas noktaya gelen transit ve ilerletmeler tetikleyici etki yaratabilirler. Her gezegen bu süreci kendi doğasının özelliklerine yönelik olarak etkiler.

Güneş: liderlik, otorite ve güç çekişmesi 

Merkür: İletişimsel konular, haberleşme, önemli konuşmalar, eğitim, kısa yolculuklar

Venüs: Uzlaşma, diplomasi, insanlar arasındaki sevgi ve barışa yönelik konular

Mars: Mücadele, rekabet, çatışmalar, büyük gerginlikler, savaşlar

Jüpiter: İnançlar, ahlaki ve etik değerler, hukuksal konular, uzun yolculuklar

Satürn: Engeller, eleştiriler, sorumluluklar, gecikmeler

Önümüzdeki yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde tutulmanın transit gezegenler tarafından kavuşum, kare ve karşıt açıyla tetikleneceği tarihleri sıralıyorum.

24 Mayıs 2012: Merkür

13 Haziran 2012: Jüpiter*

7 Ekim 2012: Mars *

29 Ekim 2012: Merkür

14 Kasım 2012: Merkür

22 Kasım 2012: Güneş

11 Aralık 2012: Merkür

16 Aralık 2012: Venüs

9 Mayıs 201: Venüs

16 Mayıs 2013: Merkür

Tutulmanın enerjisini nasıl kullanabiliriz?

Tutulmalar civarında yaşayacağımız olaylar olumlu sonuçlar doğursa bile, hızlı bir tempoda gelişecekleri için yorabilirler. Tutulmaların yarattığı etkiler hayatımıza hızlı bir şekilde girerek daha yüksek bir evrim ve olgunluk seviyesine geçmemizi sağlarlar. Bizi mecburi bir şekilde büyümeye iterler. 

Taşıdığı stresli enerjinin yanı sıra tutulmalar çabuk değişimlere ve büyümeye fırsat veren bir şans olarak görülebilirler ve bize, hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler için gerekli enerjiyi verirler. Hayatımızı düzene sokmamıza yardım ederler. Şu bir gerçek ki sonlanmalar, bir şeylerin yeniden doğmasına da imkan vermektedir.

Tutulma etkilerinin farkında olmak, bizlere yaşanacak iyi şeyleri anlamak ve olabilecek krizleri en aza indirgemekte yardımcı olur. Bu sayede birey olarak ne yapabileceğimizi görür, güçlü yönlerimizi fark ederiz. Becerilerimiz, esnekliğimiz, adaptasyon yeteneğimiz gelişir. 

Güneş tutulmasının sonuçları dışsal olarak görülür, kişilerin hayatı üzerinde olay bazında etki oluşturur, kişiyi gözle görülür biçimde harekete geçirir. Bu bağlamda Güneş tutulmaları yeni işlere başlamak ve hızlı ilerlemek amacıyla kullanılabilir. Kendine yeni hedefler belirlemek, eski kalıpları bir kenara bırakmak adına uygun zamanlardır. 

Güneş tutulmasının etkileri çok güçlüdür çünkü Dünya’ ya yakın gerçekleşirler ve Güneş ve Ay her ikisi de aynı burçta olduğundan, o burcun özelliklerini daha fazla vurgularlar. Bu tutulmada İkizler burcu temaları vurgulanacaktır. Bu da demektir ki iletişim, eğitim, konuşma, yazma, ifade etme ile ilgili konularda eğitim almaya veya vermeye yönelmek, seyahatler etmek, taşımacılık, tanıtım ve pazarlamaya yönelik işlere girişmek için uygun bir zaman dilimindeyiz. Örneğin lisan öğrenmeye başlamayı düşünüyorsak, tam da zamanıdır! 

İkizler burcundaki güneş tutulmasının zihinsel ve iletişimsel hızına ulaşmak istiyorsak yeniliğe açık, objektif, esnek ve değişken olmalı, entelektüel boyuta önem vermeliyiz. Yoğun bilgi akışı sinirlerimizi gerebilir. Bu yüzden gerginliği azaltacak meditasyon, yoga gibi tekniklere yönelmek, açık hava yürüyüşleri yapmak iyi gelecektir. 

Öner DÖŞER

20 Mayıs 2012

Astroloji Okulu, Caddebostan