Karmik Aşkın Ölümcül Sonuçları: Whitney Houston-Bobby Brown Örneği

Danışanlarımın bana en sık yönelttikleri sorulardan biri;  “sevgilileri ile aralarında karmik bir bağ olup olmadığıdır”. Her seferinde haritalar arasındaki karmik bağlantıların her zaman olumlu bir sonuca işaret etmediğini söylerim, zira bu karmik bağlantılar yoğun karmik borçlara da işaret ederler ve bazen harita sahibini olumsuz bir kadere doğru sürükleyebilirler. Bunun bariz bir örneğini Whitney Houston- Bobby Brown arasındaki ilişkinin yansıttığını düşünüyorum.

 

Hepimizin bildiği gibi, Whitney Houston yaklaşık 400 ödül kazanarak ve en fazla ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alarak, muhteşem bir kariyere imza atmıştı. Ancak Bobby Brown ile evlendikten sonra, gerek uyuşturucu alışkanlığının gerekse çalkantılı evliliğinin etkisiyle, kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. 2007 yılında ilişkileri noktalanmasına rağmen madde bağımlılığı ve alkol kullanımı devam etti ve maalesef 11 Şubat 2012 günü saat 23:55 civarında bir otel odasında ölü bulundu. Ölüm sebebi benim bu makaleyi yazmaya başladığım saatlerde henüz açıklanmamış olmakla birlikte, Houston’ın hayranları, kendisini uyuşturucu ve alkolle tanıştıran ve bağımlı hale getirenin eski eşi Bobby Brown olduğunu savunuyor ve bu yüzden ünlü yıldızın ölümünden Brown'u sorumlu tutuyorlar. Özellikle sosyal medya da Bobby Brown'a tepkiler giderek büyüyor.Peki, tüm bu gelişmelerin arkasında yatan astrolojik göstergeler ne olabilir diye kendime sorduğum zaman, cevabın hem Houston’ın doğum haritasında hem Bobby Brown ile aralarındaki “karmik aşkta” yattığını fark ettim!

 

Şekil 1. Whitney Houston ve Bobby Brown’ın Haritalarının Karşılaştırılması 

 

Öncelikle karmik aşka dair çeşitli astrologların öne sürmüş olduğu astrolojik göstergelerden bahsetmek istiyorum. Rose Murray, karmik aşka dair göstergeler tanımlamıştır. Bu göstergelerden biri; bir kişinin haritasındaki Satürn ile diğer kişinin haritasındaki Güneş’in kavuşum halinde olmasıdır. Mitolojideki Zaman Tanrısı (Kronos) ile ilişkili olan Satürn doğrudan tekâmül ve karma ile ilişkilidir. Hatta Stephen Arroyo tarafından “karmanın lordu” olarak tanımlanmıştır. Şekil 1’de görüldüğü üzere, Houston’ın haritasındaki Satürn ile Brown’ın haritasındaki Güneş kavuşmaktadır. Rose Murray’ın karmik aşka dair öne sürdüğü ikinci gösterge; bir kişinin haritasındaki kişisel planetlerin diğer kişinin haritasında 12. eve denk gelmesidir. Brown’ın haritasındaki Güneş, Houston’ın haritasındaki 12. eve denk gelmektedir. Ezoterik bağlamda 12. ev bir önceki yaşamın sonunu ve ödenmemiş geçmiş karmayı ifade etmektedir. Rose Murray’ın karmik aşka dair öne sürdüğü üçüncü gösterge; bir kişinin haritasındaki Ay ile diğer kişinin haritasındaki 4. ev yöneticisinin kavuşmasıdır, zira hem Ay hem de IC geçmiş ve karma ile ilintilidir. Brown’ın haritasındaki Ay ile Houston’ın haritasındaki 4. evin yöneticisi olan Merkür kavuşmaktadır. Rose Murray’ın karmik aşka dair öne sürdüğü dördüncü gösterge ise “karma noktası” ile ilintilidir (Karma noktası= ASC + Satürn – Güneş). Bir kişinin haritasındaki “karma noktası” ile diğer kişinin haritasındaki Güneş, Ay veya karma noktası arasındaki kavuşumların karmik aşka dair önemli bir gösterge olduğunu savunmuştur. Houston’ın 13 derece Başak burcundaki karma noktası ile Brown’ın haritasındaki Ay’ın kavuşum halindedir.

 

Bir diğer karmik astroloji uzmanı olan Judy Hall“Karmik Bağlantılar” isimli kitabında; kişilerin ruh eşi olduğuna delil sayılabilecek 2 astrolojik gösterge tanımlamıştır. İlk olarak, Bir kişinin kişisel göstergeleri (Güneş, Ay, ASC, Merkür, Venüs, Mars, MC) karşı tarafın ay düğümleri ile bağlantı halindeyse, bu kişilerin ruh eşi olma ihtimali olduğunu belirtmiştir. Şekil 1’de görüldüğü üzere; Houston’ın haritasındaki güney ay düğümü ile Brown’ın ASC derecesi kavuşmaktadır.  Bunun yanı sıra, Judy Hall, bir kişinin haritasındaki Neptün ile diğerinin kişisel göstergeleri (Güneş, Ay, ASC, Merkür, Venüs, Mars, MC) arasında bağlantılar varsa, bu iki kişinin ruh eşi olma ihtimali olduğunu savunmuştur. Şekil 1’de görüldüğü üzere; Houston’ın haritasındaki Neptün ile Brown’ın haritasındaki Mars ve MC kavuşmaktadır. Burada özellikle dikkat çeken Neptün ile MC arasında “partil kavuşum” olmasıdır.  Kısaca; Hall’un ruh eşi olmaya dair tanımladığı her iki astrolojik gösterge de bu ilişkide mevcuttur.

 

Bunların yanı sıra, Brown’ın haritasındaki Ay ile Houston’ın haritasındaki Vertex kavuşmakta ve Houston’ın haritasındaki Güneş ile Brown’ın haritasındaki Vertex kavuşmaktadır. Vertex kadersel karşılaşmalarla ilişkilidir. Tüm bu göstergelerden yola çıkarak, Houston ile Brown arasında “karmik bir aşk” olduğunu söyleyebiliriz… “Peki, bu karmik aşk neden bu kadar kötü sonuçlara sebep oldu?” sorusunun cevabını ise, analizi derinleştirdiğimiz zaman bulmaktayız…

 

Şekil 2. Whitney Houston’ın Doğum Haritası 

 

 

Şekil 2’de; Houston’ın haritasındaki ASC yöneticisi olan Neptün’ün ölümün şekli ile alakalı olan 8. evde yerleşimde olduğu ve aynı zamanda T-kare açı kalıbının apeksinde olduğu görülmektedir. T-kare açı kalıbı astro-psikoloji literatüründe psikolojik bozuklukların tespit edilmesinde çok önemsenir, özellikle apeks planetin fonksiyonlarının tutarsızlaşacağı ve gölge özelliklerinin ortaya çıkacağı vurgulanır. Bu haritada, apeks planet Neptün’dür. Neptün’ün gölge özellikleri ise: öz-aldatma, gerçeklerden kaçış, aşırı fedakarlık ve aşırı idealize etme sonucu hayal kırıklıkları, yön kaybetme, dağılma, izolasyon ve bağımlılıktır (özellikle alkol ve madde bağımlılığı)… Neptün Houston’ın haritasının içinde uyuyan bir canavar gibidir. Bu canavarı uyandıran ise, Brown’dır, zira Brown’ın haritasındaki klasik astrolojinin kötücüllerinden biri olan Mars ile Houston’ın haritasındaki Neptün kavuşmaktadır. Mars T-kare açı kalıbının tüm olumsuz etkilerini tetikleyerek, bu etkileri Houston’ın hayatında görünür hale getirmektedir. Yani Brown ile evlendikten sonra Houston’ın hayatında öz-aldatma, gerçeklerden kaçış, yön kaybetme, dağılma ve hepsinden önemlisi alkol ve madde bağımlılığı devreye girmektedir.

 

Buna paralel olarak, Stephen Arroyo karşılaştırmalı analizlerde Neptün’ün en problematik olan kavuşumunun “Neptün-Mars” kavuşumu olduğunu belirtmiştir. “Neptün ile temsil edilen kişinin; karşı tarafın bencilliğini, saldırganlığını ve aşırı dürtüselliğini sürekli olarak tolare etmesinin, ilişkiye uzun vadede zarar verebileceğini” savunmuştur. Ne kadar manidardır ki, Houston, evli oldukları dönemde evinin güvenlik görevlilerini arayıp, kocasının kendisine şiddet uyguladığını söylemiştir. Ünlü çiftin evine giden polis, şarkıcıyı hırpalanmış bir halde bulmuş ve Houston apar topar hastaneye kaldırılmıştır. Ancak sonrasında Houston evliliğine devam etmiştir.Bu olay, Houston’ın eşinden şiddet gördüğünü ve buna rağmen onu affederek evliliğe devam ettiğini kanıtlamaktadır.

 

Bunların yanı sıra, Stephen Arroyo; Neptün kişisinin (Houston) diğer tarafı (Brown) kurtarma ihtiyacının da aşırı olabileceğini ve bu yüzden ilişki içerisinde aşırı fedakâr davranabileceğini belirtmiştir. Nihai olarak, ilişkide kurtarıcı-kurban rolleri yer değiştirebileceğini savunmuştur. Buradan yola çıkarak,  ilişkinin başlarında Houston’ın Brown’ı uyuşturucunun pençesinden kurtarmaya çalıştığını, ancak sonradan kendisinin de “kurban” rolüne düştüğünü söyleyebiliriz.

 

Arap noktaları incelendiğindede, Houston’ın hayatındaki Neptün vurgusu bir kez daha dikkat çekmektedir. Zira hayatın üzerine kurulu olduğu temeller ile ilintili olan “Pars Hyleg” 13 derece Boğa burcundadır ve Neptün ile karşıt açı yapmaktadır. İnançlar, gizil ruhsal nitelikler ve gelecek ile ilintili olan “Pars Futurorum” ise 8 derece Akrep burcundadır ve Neptün ile kavuşmaktadır. Arap noktaları da; Houston’ın kadersel olarak Neptün’ün sembolize ettiği “kurtarıcı-kurban” rolleri arasında gel-git yaşayacağına işaret etmektedir.

 

Ölüm şekli ve sebebi ile ilintili olarak 8. ev incelendiğinde,şunlar dikkat çekmektedir: Placidus ev sistemi kullanıldığına Neptün 8. evde yerleşimdedir, “whole sign” ev sistemi kullanıldığında ise, Mars 8. evde yerleşimdedir. Mars Terazi burcunda zarar görmekte ve “kendini kurban etmek” ile ilintili olan Diadem sabit yıldızı ile kavuşmaktadır. Her iki durumda da, ölüm sebebi olarak intihar ihtimali gündemdedir. İntihar olsun veya olmasın Houston’ın kendini kurban etmiş olduğu ortadadır, zira yıllar boyunca süren alkol ve madde bağımlığı “öz-yıkımın” en belirgin göstergeleridir. 8. evin yöneticisi olan Venüs’ün “yanık” olması ve Neptün ile arasında kare açı olması da, hem ölümün şeklindeki belirsizliğe (intihar, zehirlenme veya boğulma ihtimali) hem de öz-yıkımın sonucunda gelen bir ölüme işaret etmektedir.

 

Ölümün sebebi ve şekli ile asteroitler incelendiğindeise, “Arachne” (29 derece Koç) ile Plüton arasında paralel açı, Arachne ile Bacchus arasında kare açı olduğu dikkat çekmektedir. Arachne; başkaları ve bağımlılıklar yüzünden tuzağa düşmek ile ilintilidir. Bacchus (24 derece Yengeç) ile arasında kare açı olması, bağımlılıklar yüzünden ortaya çıkabilecek skandallara işaret etmektedir, zira “Bacchus” bağımlılıklar ve zehirlenme ile ilintilidir. Arachne ile Plüton arasındaki bağlantı ise, bağımlılıklardan ve başkalarının kurduğu tuzaklardan kaynaklanan bir ölüme işaret etmektedir. Buradan yola çıkarak, Houston’ın ölümünde hem çevresindeki kişilerin (eski eşinin) hem de bağımlılıklarının büyük bir payı olduğu söylenebilir. Sağlıkla ilintili olan “Hygeia” (14 derece Boğa) ile Neptün arasındaki karşıt açı ise, bağımlılıklardan kaynaklanacak olan sağlık sorunlarını bir kez daha vurgulamaktadır.

 

Tüm bunları karmik bağlamda değerlendirecek olursak;Neptün kişisinin (Houston) karşı tarafa (Brown) geçmiş yaşamından borçlu olduğunu, zira karşı tarafın geçmiş yaşamda bu kişiye karşı hiç bir karşılık beklemeden fedakârlıklarda bulunduğunu ve onu “kurtardığını” söyleyebiliriz. Stephen Arroyo’nun da belirtmiş olduğu gibi; Neptün kişisi; bu borcunu bu hayatta kuvvetli bir şekilde hissettiği için, karşı tarafa karşı aşırı affedici, yumuşak ve hoş görülü olacaktır. Ancak zaman içinde aşırı fedakârlıktan kaynaklanan hayal kırıklıkları, öz-aldatma ve bağımlılıklar devreye girecek ve ilişkinin içinde “kurtarıcı-kurban rolleri” yer değiştirecektir. Özetle, Houston her şeye rağmen Brown ile birlikteliğini 15 yıl boyunca sürdürmüş, nihai olarak kendi kendini kurban etmiştir.  Nihai olarak; şu çıkarımımı bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum: Haritalar arasındaki karmik bağlantılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan karmik aşk her zaman bizi olumlu bir sonuca götürmez, bazen karmik aşkların arkasında ciddi karmik borçlar ve ölümcül sonuçlar vardır! Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın…

 

YAZAN: Barış ÖZKIRIŞ