Kendimizle Yüzleşme Zamanı

 KENDİMİZLE YÜZLEŞME ZAMANI!

Türkiye astroloji haritasının Güney Ay Düğümü derecesi üzerinden geçmeye hazırlanan Güneş, kendimizle ve geçmişle yüzleşme zamanlarında olduğumuzu gösteriyor…

Hepimizin kendisine sorduğu "Ben, niye buradayım?" sorusuna cevap verdiği için, Ay Düğümleri, Batı astrolojisinde doğum haritasının çok önemli bir parçasıdır. Ruhumuzun bu hayattaki niyeti ve geleceği, Kuzey Ay Düğümü ile ruhumuzun geçmişi de Güney Ay Düğümü ile bağdaştırılır. Kuzey Ay Düğümü, bizi geleceğe, Güney Ay Düğümü ise geçmişe çeker. Biz bu yazıda öncelikli olarak Güney Ay Düğümü üzerinden değerlendirme yapacağız. Çünkü gerçekleri gün ışığına çıkaran Güneş, şimdilerde Türkiye astroloji haritasında 9 derece Balık burcunda bulunan Güney Ay Düğümü üzerinden geçmekte, ilahi senaryonun bizi geçmişle yüzleşmeye davet eden yüzünü aydınlatmakta. 1 Mart Cumartesi günü Güney Ay Düğümü derecesine çok yakın derecede (sadece 1 derece farkla) bir yeniay da gerçekleşiyor üstelik!

İster bir kişi haritasında olsun, ister bir ülke haritasında, Güney Ay Düğümü’nün hangi burçta ve hangi evde yerleştiğine bakarak geçmişten bu yana taşıdıklarımızı, şimdiye dek hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi ve alışkanlıklarımızı içerir. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışların türünü gösterir. Ayrıca bizim için güvenli bir sığınağı da temsil eder, fakat o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz. Transitler ve ilerletmeler Güney Ay Düğümü’ne kavuşum veya açı yaptığında, geçmişin izleri ve sorunları su yüzüne çıkar. Zira haritamızdaki en zayıf yerimiz burasıdır!

Peki, nedir en zayıf yönlerimiz?

Bu yazının amacı, bireysel haritalarımızdan ziyade, hepimizi ilgilendiren, müştereken sahip olduklarımızı ifade eden Türkiye astroloji haritası üzerinden değerlendirme yapmak. Bu farkındalığı kazanmaya ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçmekteyiz çünkü…

Türkiye astroloji haritasında Güney Ay Düğümü 9 derece Balık burcunda, 9. evde ve 16 derece Balık burcuna denk gelen Tepe Noktası’na yakın yerleşmekte, 13 derece Balık’ta bulunan Uranüs ile kavuşum yapmaktadır. Şimdi bunların neler ifade ettiğine sade, açık ve anlaşılır ifadelerle değinmeye başlayalım…

Güney Ay Düğümü’nün bulunduğu burç ve ev bizi giderek zayıflatan, bu yüzden dengelememiz ve gölge yönlerinden uzaklaşmamız gereken özelliklerimizi anlatır. Bu hayatta öğrenmemiz ve gerçekleştirmemiz gerekenleri, Kuzey Ay Düğümü tarafından gösterilen burç ve ev yoluyla ortaya çıkarmamız beklenir idealde.  Ancak bu, Güney Ay Düğümü’nün işaret ettiklerinden tamamen uzaklaşıp tümüyle Kuzey Ay Düğümü’nün özelliklerine yönelmek anlamına gelmez. Aksi halde, gene dengesiz bir durum yaratılmış olacaktır. Güney Ay Düğümü’nün bulunduğu burç ve ev vasıtasıyla anlattığı özelliklerden uzaklaşmak bilinçli farkındalık gerektirir. Ancak bunu yaparken, bırakmamız gereken özellikleri tümden yok saymak veya öldürmek yerine, onları bir tür araç gibi kullanarak Kuzey Ay Düğümü’nün işaret ettiği yöne gitmek, diğer deyişle, iki uç arasındaki dengeyi kurmak en doğrusudur.

Güney Ay Düğümü Balık burcunda:Bu yerleşim, bizim milletçe mağdur duruma düşmekten şikayet eden, kendimizde bu özellik olduğu için de mağdur durumda gördüğümüz kişileri kollama eğiliminde olduğumuzu gösterir. Bu karakteristik özelliğimizi hak etmeyen kişiler için ya da suiistimale açık bir şekilde kullanmaya devam ettiğimiz sürece zarar görmeye de devam ederiz! Astrolojide güzel bir söz vardır: “Karakterimiz, kaderimizdir!” Yetersizlik duygusu ve bağımlılık eğilimi Balık burcundaki Güney Ay Düğümü’nün bir başka özelliğidir. Kendimizi yetersiz hissetmemiz, fazla sorgulamaksızın ve gereğinden fazla saf bir biçimde (Balık burcunun zayıf yönlerinden) yeterli ve güçlü gördüğümüz kişilerin peşine düşüvermemize de sebep olmaktadır. Böylelikle suiistimale daha da açık hale geliriz. Özellikle de yönümüzü bulamadığımız, kaosa düştüğümüz zamanlarda kurtarıcı olarak gördüğümüz kişilerin ardına düşme ve bağımlılık geliştirme eğilimimizin güçlü olduğunu gösterir Balık burcundaki Güney Ay Düğümü!

Güney Ay Düğümü 9. evde:Bu yerleşim, bazı inanış ve görüşlere kendini kaptırma eğilimini, inançlarla ilgili konularda fanatikleşme veya abartma riskini gösterir. Sorun inanmak veya inanmamaktan ziyade, dengeyi sağlayamamak veya abartılı, aşırıya kaçarak uygulamadır. Bir idealin peşinde bilinçsizce koşturmak, inançları suiistimal eden kişilere veya gruplara kaptırmak, felsefeler peşinde koşarken günlük yaşantı ve çevresini ihmal etmek, dağılmak, kopmak gibi yönlere çekebilir rahatlıkla Güney Ay Düğümü’nün bu yerleşimi. Hele ki Türkiye astroloji haritasında olduğu gibi Balık burcunda yerleşimde ise! Uzaklara bakarken yakınındakileri görmeme de bu yerleşimin risklerindendir. Diğer bir riski de kendi inançlarını en öne çıkarırken, başka kişilerin inanç ve değerlerini göz ardı etmektir. Yabancı düşkünlüğü ya da yabancı kişilerin yaptıklarını üstün görme, yanlış kişileri takip etme veya gereğinden fazla büyük görme, ilahileştirme yönüne çekebilir.

Güney Ay Düğümü Uranüs ile kavuşumda:Güney Ay Düğümü ile birleşen gezegenin Uranüs olması, aykırı ve isyankar çıkışlar yapma, istikrar ve devamlılığı sağlamakta zorlanma, sürekli değişimler yaşama ve dengeye gelmekte zorlanma göstergesidir. Bu kavuşum Balık burcunda ve 9. evde olduğundan, inançlar, felsefeler ve hayat görüşleriyle ilgili konularda sıkça değişim yaşama, istikrar yakalayamama riskine atıfta bulunur. Güney Ay Düğümü ve Uranüs haritanın Tepe Noktası’na yakın kavuşumu, ülkenin dış imajı ve yönetim şekli ya da yöneticileri dolayısıyla uluslararası alanda istikrarlı bir imaj verememesine, sık yönetim ve tarz değişikliklerine de çeker kadersel olarak. 

Çözüm önerileri

Güney Ay Düğümü ile ifade edilen ve bizi gölge yönlerimize çeken bu eğilimlere mukabil, bizi nihai misyonumuza ve başarıya çekebilecek özelliklerin ve niteliklerin de farkında olmamız, kendimizi bu yönde geliştirmemiz beklenir idealde. Bu bağlamda Kuzey Ay Düğümü’nün bulunduğu burca ve eve bakmak gerekir. Böylelikle, gelişmemiz ve büyümemiz için takip etmemiz gereken yönü keşfederiz. Kuzey Ay Düğümü, bütün engellere rağmen, bizi yolumuzda tutan işte bu en içteki amacımızdır. Bu meydan okumayı kabul edip, Kuzey Ay Düğümü’nün yolunda ilerlemeyi seçersek yararlarını görmeye başlarız ve karşılaşacağımız her engel gelişimimizde bize yardımcı olacak yeni bir adım olur. Bu yolu bizim için kolaylaştıran ise, bu yolun doğru yol olduğunun bilincinde olmamızdır.

Türkiye astroloji haritasında Kuzey Ay Düğümü 9 derece Başak burcunda, 3. evde ve 16 derece Başak burcuna denk gelen Ayakucu Noktası’na yakın yerleşmektedir.

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcunda:Dağılmaksızın ve ayrıntılara odaklanmak sayesinde toplumsal düzen geliştirmeyi, hizmet ve yardım üretmeyi, verimli ve pratik olmayı, planlı ve organize hareket etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Karar verirken duygularımızdan bağımsız kalmayı başarabilmemiz gerekiyor. Her şeyi başından sonuna dek kendimiz organize etmeli, sabrımızı kaybedip, işin esas kısmını başkalarına bırakmamalı; kendi sistemimiz içerisinde kalmalı, başkalarına kapılmamalıyız. Uygulamacı olmalı, kurallara önem vermeli, yaptığımız işleri mükemmelleştirmek üzere tekrar üzerlerinde çalışmaktan yılmamalıyız. Objektif ve mantıklı olmalı, geçmişe gereksizce takılmaktan uzak durmalıyız. Amaçsızca sürüklenmekten ve hedefsiz kalmaktan kaçınmalıyız. Başkalarını ve kaderi suçlamak, mağdur rolü oynamak yerine, her şeyin bizim sorumluluğumuzda olduğunun farkına varmalıyız.

Kuzey Ay Düğümü 3. evde:Gerçek iletişimin değerini anlayabilmek için diğer insanları dinleyebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Dogmatik olmak yerine herhangi bir konuyu her açıdan görebilmeyi başarmalıyız. Hep uzaklara bakmak yerine, yakın çevremize bakmalıyız. Hem kendi yakın çevremizle, hem de ülke olarak yakın bölgemizdeki komşularımızla iyi ilişkiler geliştirmeyi başarmamız gerekiyor. Eğitime, iletişime, medyaya ağırlık vermeli, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak için düzen ve sistem kurmalıyız.   

Bunlar sadece Ay Düğümleri üzerinden değerlendirmeler. Türkiye astroloji haritasını incelediğimizde daha pek çok ayrıntı yakalayabilir, kendimizle yüzleşme, amaç ve misyonumuzu anlama ve bu yönde güçlü bir şekilde ilerleme yolunda astrolojinin de rehberliğinden istifade edebiliriz.

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner DÖŞER

27 Şubat 2014, Perşembe

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan