Liderler Zamanı!

2017 yılında Aslan ve Kova burcu tutulmaları

Geleneksel Astrolojide yıllık öngörülerde Güneş ve Ay tutulmaları üzerinden değerlendirmelere sık başvurulur. Eski astrologlar tutulmaları negatif olaylar olarak görmüşlerdir. Onlara göre tutulmalar insan hayatında üzücü olaylara sebebiyet verir, bir şeylerin sonlanacağının işaretçisiydiler. Stresli zamanlardı ve aniden ortaya çıkan problemleri gösterirlerdi. Genel kabule göre Güneş tutulmaları asilleri, yöneticileri, ülkelerin liderlerini ve genel olarak ülkeleri etkileyen olayların işaretçisi; Ay tutulmaları ise sıradan insanları etkileyen insanların işaretçisi olarak görülmüştür.

Modern astrologlar ise, tutulmaları insan hayatında çabuk değişimlere ve büyümeye fırsat veren bir şans olarak görmektedirler. Modern yaklaşıma göre tutulmalar bize, hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler için gerekli enerjiyi verirler. Hayatımızı düzene sokmamıza yardım ederler. Sonlanmalar, bir şeylerin yeniden doğmasına imkân verir, bazen stresli bazen de olumlu sonuçların ortaya çıkmasını hızlandırırlar. Bizi sarsan olaylarla yaşamımızdaki dengesizliklerin dışavurumunu sağlar, tekrar dengeye gelmemiz için harekete geçmeye iterler. Bu yüzden böylesi dönemlerde yaratıcılığımız ve çözüm üretme becerimiz devreye girer. Daha doğrusu devreye girmek zorunda kalır. Bu bağlamda tutulmaların, içinde yaşadığımız durumlarla ilgili farkındalığımızı ortaya çıkaran, bilincimizi yükselten bir yönü vardır.

Tutulma esnasında ve sonrasında taşlar yerinden oynar ve değişim yönünde adeta ileri itiliriz. Bu değişimlerin hangi yönde olacağını, bireysel haritalarımız üzerine yansıtarak öngörebileceğimiz gibi, kurum, şehir, ülke haritaları üzerine yansıtarak da öngörebiliriz. Değişim ve dönüşümün hangi alanlarda gerçekleşeceğini ve dikkatimizi ne yöne çevirmemiz gerektiğini gösterir. Tutulmanın mesajlarını iyi okursak, nereye bakmamız gerektiğini, hangi konularda testlerden geçeceğimizi, hangi alanlarda değişiklikler yapmamız icap edeceğini anlarız. 

Sabit burçlarda tutulmalar

Tutulma ekseni değişken burçlardan sabit burçlara kaymak üzere: Aslan/Kova eksenine… Sabit burçlarda tutulmalar temel toplumsal yapı taşlarının yerinden oynadığı, devamlılık ve istikrarın sağlanmasının zor olduğu zamanlardır.

2017 yılında Aslan burcunda iki tutulma meydana gelecek. Bunlardan ilki 11 Şubat tarihinde 22 derece Aslan’da meydana gelecek Ay tutulması olacak. Bu tutulma Avrupa, Asya’nın çoğunluğu, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika’dan izlenecek. 

2017 yılında Aslan burcunda gerçekleşecek ikinci tutulma 21 Ağustos tarihinde 28 derece Aslan burcunda meydana gelecek. Bu tutulma Avrupa’nın batısı, Kuzeydoğu Asya, Kuzeybatı Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika’nın çoğunluğu, Pasifik, Atlantik ve Antarktika’dan izlenecek.

Sepherial’e göre sabit burçta tutulmalar sismik sarsıntılar, yeryüzünün durumu, ürünleri, madenler, yerkabuğundaki değişimlerle ilgilidir. (Sepherial, Güneş & Ay Tutulmaları ve Dünyaya Etkileri, Barış İlhan Yayınları) Sabit burçlarda tutulmalar ayrıca Meclis ve Parlamento’ları, milli geliri ve para olaylarını etkilerler veya çözülmesi gereken büyük sorunları veya soruları ve bu alanda değişim ve dönüşümleri beraberlerinde getirirler. Sabit burçlarda gerçekleşen tutulmalar, etkilerini daha ağır ama daha uzun süreli gösterirler. Hastalıklar, salgınlar, ölüm oranlarında artış, seçkin insanların ölümlerini getirebilirler. (Mundane Astrology, Books by H.S.Green, Raphael, C.E.O. Carter, Astrology Classics, 2004, sayfa 99-100).

Bu şartlarda önümüzdeki yaklaşık bir buçuk yıl boyunca mevcut şartlar ve düzende değişiklikler, gerek politik, gerek ekonomik, gerekse ekolojik anlamda önümüzde durmaktadır.

Tutulmanın gerçekleştiği burç değişim nasıl ve hangi hayat alanlarında olacağını işaret eder. Bu burcun temsil ettiği duygular, olaylar, meslekler ve kişiler bu dönemde en çok etkilenecek olanlardır.

ASLAN burcunda tutulmaların olduğu zamanlar, sıcakkanlılık ve özgüven duygusu, kendini ispatlama ve gösterme, takdir ve hayranlık kazanma arzusu, merkezde bulunma ve etrafını yönetme güdüsünün en güçlü hissedildiği zamanlar, her şeyin en iyisini istediğimiz, kaliteye, üstünlüğe, başarıya önem verdiğimiz zamanlardır. 

Liderler, yöneticiler, patronlar, güç sahibi kişiler, bu kişilerle ilgili temalar bu burcun doğasındadır. Sahne sanatları, oyunculuk, şovmenlik, tiyatrolar gibi eğlenceli mekanlar bu burcun kapsamında görülür. Şov dünyası ve sahne sanatları Aslan burcu doğasındadır.

Tutulmaların Aslan burcunda gerçekleştiği dönemlerinde, yönetme ve liderlik pozisyonuna yükselme, tanınma ve kendini gösterme arzumuz testten geçer. Aslan burcundaki tutulmalar, yönetici figürlerinin yönetme becerilerinin sorgulandığı zamanlardır. Stresli tutulmalar pozisyon kaybı ya da gözden düşme riskini de beraberinde getirebilir. Ya da tam tersine, büyük başarılara imza atılabilir.

Aslan burcuyla bağdaştırılan bir başka özellik de spekülasyon yapma yeteneğidir. Ateş elementi burçlardan biri olarak Aslan risk alma ve girişimcilik cesaretini gösterir. Riski yönetmek de bir sanattır ve bu Aslan’ın işidir.

Risk denilince akla gelen gezegenlerin birincisi Mars’tır. Eğer bir tutulma anında Mars dikkat çekici bir noktada ise, mesela tutulma derecesiyle irtibat kuruyorsa, o zaman risk alma arzusu ve girişim cesareti daha da artar. Bu yıl Ağustos ayında Kova ve Aslan burcunda gerçekleşecek Ay ve Güneş tutulmalarında Mars Aslan burcunda ve tutulma derecesine yakın derecelerde yer alacak. Dolayısı 2017, toplumlarında liderlik pozisyonu üstlenmiş kişilerin daha baskın ve atak bir profil çizeceği, risk alacağı, cesaretli girişimlere imza atacağı, kendi gücünü göstermek isteyeceği, irade ortaya koyma arzularının tetikleneceği bir yıl olmaya aday gözüküyor.

Ateş elementi tutulmaları, yağışların az olduğu ateşli doğada olaylarının arttığı mesela yangınlar ve orduların daha fazla harekete geçtiği tutulmadır. H.S.Green’e göre ateş elementi burçlarda gerçekleşen tutulmalar sansasyonel ve sıcak olaylar ortaya çıkmasına, din ve inançlarla, kültürel ve sosyal konularla ilgili türbülanslara, kargaşalara, savaşlara işaret edebilir. Önemli büyük kişilerin ölümleri veya hapsedilmeleri dini alanda yargılamalar ve özellikle yöneticilerin zarar görmesi söz konusu olabilir. (Mundane Astrology, Books by H.S.Green, Raphael, C.E.O. Carter, Astrology Classics, 2004, sayfa 100).

Raphael’e göre ateş elementinde tutulmalar bir kralın ya da önemli bir kişinin ya da büyük bir yöneticinin sürgüne gönderilmesine, hapsedilmesine veya öldürülmesine delalettir. İnsanlar arasında çok fazla anlaşmazlık ve sürtüşme olur. Orduların hareketlenmesi, kavgalar, yangınlar, hastalıklar, toprak ürünlerinin zarar görmesi gibi durumlar görülebilir. (Mundane Astrology, Books by H.S.Green, Raphael, C.E.O. Carter, Astrology Classics, 2004, sayfa 182).

Referanslarımızdan aldığımız bilgileri özetlersek, yönetici pozisyonu tutan kişileri zorlu zamanlar beklemektedir. Toplumda sansasyonel olaylar ve çalkantılar artar. Kargaşa ve savaşlar, önemli kişilerin ölümleri ya da hapsedilmesi görülür.

Geleneksel astrologlar burçların onar derecelik dekanlarına göre de yorumlar yapmışlardır. Bunlardan çok önemli bir tanesi de Rönesans’ın son döneminde yaşamış ünlü İngiliz astrolog William Lilly’dir. Tutulmaların denk düştüğü dekanlara yönelik bilgileri Lilly’den alarak ilerleyebiliriz.

11 Şubat’ta 22 derece Aslan burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, bu burcun üçüncü dekanına denk düşmektedir. İngiliz astrolog William Lilly’e göre Aslan burcunun üçüncü dekanında Ay tutulması, halkın ve askerlerin yeniliklere açık hale gelmesi, yeni kanunlar ve yeni yönetim şekli istemeleriyle ilişkilidir. (William Lilly, Eclipses, page 29)

21 Ağustos’ta 28 derece Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması, bu burcun üçüncü dekanına denk düşmektedir. Lilly’e göre Aslan burcunun üçüncü dekanında Güneş tutulması, esareti, şehirlerin kuşatma altına alınmasını ve yağmalanmasını, kutsal yerlere saygısızlık edilmesini, atların azalmasını ve hayvanlarda salgın hastalıklar görülmesini ifade eder. (William Lilly, Eclipses, page 20)

Tüm bu bilgileri bir araya getirir, tutulma haritalarıyla karşılaştırırsak, gerek uluslararası ilişkiler açısından, gerekse liderlerin ve askeri güçlerin güçlerini göstermesi, gerekse savaş atmosferi yaratabilecek askeri müdahaleler açısından hayli kritik bir yılda olacağımızı düşünmek için nedenlerimiz var. Ayrıca bazı yönetimsel değişiklikler veya yönetim modellerinin yeniden tanımlanmasına, kanunlarda bazı yeni uygulamalara da açık bir yıldayız. Türkiye de böyle bir dönemeçte aslında. Yazımın ilerleyen bölümlerinde bu konudan bahsedeceğim.

11 Şubat’taki Ay tutulması esnasında Jüpiter-Uranüs karşıtlığı mevcuttur ve bu karşıtlık Mars tarafından tetiklenmek üzeredir. (Mars’ın karşıtlığı tetiklemesi Şubat sonunu buluyor). Ayrıca haritada ateş elementinde bulunan Jüpiter-Satürn-Uranüs arasında Büyük Üçgen açı kalıbı mevcuttur. Çok fazla ateş elementinde gezegene ilaveten, Beklenmedik ve patlayıcı olayları getirebilecek ve uluslararası ilişkilerin dengesini bozabilecek Jüpiter-Uranüs karşıtlığının Mars tarafından tetiklenecek olması, Geleneksel astrologların verdikleri bilgilerle örtüşmekte, kargaşalara, sosyal çalkantılara, anlaşmazlıklara, savaş atmosferi yaratabilecek durumlara davetiye çıkarmaktadır adeta!

21 Ağustos’taki tam Güneş tutulmasına gelirsek, burada da yine Mars etkisi baskındır. Tutulma esnasında Kuzey Ay Düğümüne kavuşum yapan ve bu sayede etkisi yükselen Mars, ayrıca Güneş’e göre oryantaldir ve yönlendirici gezegendir. Haritada yine ateş elementinde Büyük Üçgen açı kalıbı mevcuttur. Mars’ın tutulma derecesini tetiklemesi Ağustos sonu ve Eylül başlarında hayli aktif bir dönemin bizi beklediğini göstermektedir. (Tam tetikleme 3 Eylül’de). Bu aktif dönemde muhtemelen yönetici figürlerinin güç gösterileriyle, dominant tavırlarıyla karşılaşacağız. Tek adam yönetiminde ya da kendi bildiği yönde ilerlemekte ısrar eden liderlerde bu tavır daha da belirgin olacaktır. Uluslararası ilişkiler açısından da hayli hassas bir dönemdir. Tutulmanın Regulus yıldızıyla birleşiyor olması, lider pozisyonu tutan kişilerin zafer kazanma sevdasını, güç elde etme ve intikam alma arzusunu tetikleyebilir. 

Bir Güneş tutulması Kuzey Ay Düğümü ile birleşiyorsa, liderlik pozisyonu üstlenmiş kişiler için beklenmedik şekilde ortaya çıkan güç kazanmaya yönelik fırsatlar söz konusudur. Bu imkanlar neticesinde kazanılan gücün suiistimalinden, yani yanlış kullanımından kaçınmak gerekir. Tutulmanın Regulus ile birleşmesine ilaveten Mars’ın Kuzey Ay Düğümü ile birleşiyor olması, idari gücün ya da iradenin abartılı veya yanlış kullanımına sevk edebilir.

Devam edecek…

İkinci bölümde tutulmaları önemli lider ve ülke haritaları üzerinden değerlendireceğim ve Kova burcundaki tutulma hakkında bilgi paylaşacağım. 

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, MAPAI, ISAR Cap
OPA Turkey Satellite
www.onerdoser.com
www.astrolojiokulu.com

 

Bu yazı Profesyonel Astroloji Derneği (OPA) sezonluk dergisi The Career Astrologer’ın Kış Solstisi sayısında İngilizce olarak yayınlanmıştır. https://www.opaastrology.org/store#!/Career-Astrologer-Magazine-4-printed-copies/p/63288546/category=11491225