Plütonik Dolunay

 

Plutonik Dolunay

 

Bu akşam gökyüzünde sert bir dolunay meydana geliyor! Terazi burcunun ilk derecesinde gerçekleşecek olan dolunay, Plüton ve Mars ile irtibat kurarak Büyük Kare (Grand Cross) açı kalıbı oluşturuyor.

 

Büyük Kare en ender rastlanan açı kalıplarından biridir. Gökyüzünün büyük bir stres altında olduğunu gösterir. Çıkışı çok zor olan durumlara girmek söz konusu olabilir. Bu dolunayda olduğu gibi, bu zorlayıcı açı kalıbı içerisine Güneş ve Ay gibi gökyüzünün en önemli iki cismi ile birlikte, Mars ve Plüton gibi sert etkileri içeren gezegenler girdiğinde, büyük mücadelelere çağıran durumlar ortaya çıkar. Su yüzüne çıkmayı bekleyen büyük bir yoğunluğun devreye girmeye başladığını düşünebiliriz!

 

Terazi burcunda dolunay, özellikle diplomatik alanda dengeleri tutturmanın çok zor olacağını; hukuksal sorunların yan etkilerinin belirginleşeceğini; yargıya intikal etmiş konularda streslerin artacağını göstermekte!

 

Ankara’ya göre çıkartılmış astroloji haritasında Akrep burcu yükselmekte. Akrep burcu mücadele ile, biriktirilmiş enerji ile, sessiz ve derinden gelen etkilerle bağdaştırılır. Gizlide olanın açığa çıkartılması için yapılan derin araştırmalarla ile ilişkilendirilir. Yükselen yöneticisi Mars zarar gördüğü Yengeç burcunda ve haritanın 9. evinde. Anayasa ve kanunlar, yüksek eğitim, üniversiteler, eğitmenler, hukukçular, yargıçlar, hukuksal sistem, medya ve yayın organları, inançlarla ilgili konuların duygusal patlamalara yol açacak etkilerinin açığa çıkacağı günlere giriyoruz! Zira Plüton da haritanın 3. evinde ve iletişimsel faktörlerin, sözlü ve yazılı ifadelerin çok önem taşıyacağını vurgulamakta. Bu yılın genel etkilerini toparladığım 2008’de Türkiye kitabımda altını çizerek vurguladığım gibi hapishaneler, hastaneler gibi kapalı alanlarda olan kişilerle ilgili konularda hukuksal gerginlikler ortaya çıkabilir! Haritanın 3. evinde yerleşmiş olan Plüton, yakın bölgemizde yine bir hareketliliğin ortaya çıkacağını da göstermekte. 

 

 

Plüton ve Mars ile Büyük Kare açı kalıbını oluşturan dolunay, haritanın 5/11 eksenine düşüyor. 11. ev Meclisle, hükümetin yasama organlarıyla, bütçesiyle, Başbakan’ın danışmanlarıyla, uluslar arası organizasyon ve paktlarla, müttefik ülkelerle bağdaştırılır. Ama en çok Meclis'i bağlayan gerginlikler akla geliyor!

 

Diğer taraftan, haritada Mars’ın Mirzam sabit yıldızıyla birleştiğini görüyoruz. Mirzam “Topluma mesajı olmak” ile bağdaştırılır. Etkili konuşma ile de ilişkilendirilir. Dolunay anına yönelik haritada 9. eve düşüyor olması, hukuksal konularla ilgili olarak önemli söylemlerin, ifadelerin ortada olacağını düşünebiliriz!

 

Yönetimi ve yönetimin faaliyetlerini anlatan 10. evin girişinde Aslan burcu var. Bu evin göstergesi olan Güneş 5. evde Koç burcunda ve güçlü durumda. Bu yerleşim yönetimin olaylara müdahale etme ve süreci yönetme gücünü arttırıyor. Fakat, Güneş’in Plüton-Mars ikilisiyle sert etkileşimler içerisinde olması, hukuksal konular, yargıya intikal eden konular, söylenen sözler, ifadeler, yazılı belgeler gibi şeyler yüzünden baskı altında olacağını işaret ediyor. 10. evde yerleşmiş Güney Ay Düğümü ve Satürn, yönetimin pozisyonunu zorlayan, spekülatif durumların ortaya çıkma ihtimalini gösteriyor. Bunlar bilhassa geçmişe yönelik etkiler olacaktır; zira Güney Ay Düğümü-Satürn kavuşumları, eskiye dayanan durumlarla ilişkilendirilir.

 

Dolunay haritasını TC astrolojik haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, transit Mars’ın yükselen burç derecesi üzerinden geçiş yapmaya hazırlandığını, haritamızın 4. evindeki Mars’ı tetiklediğini fark ediyoruz.

 

 

Dolunayın, TC astrolojik haritasının 4/10 eksenine düşüyor olması, hükümet ile muhalefet partilerinin sert çekişmeler, eleştiriler ve anlaşmazlıklar içerisine girebileceğini düşündürüyor.

 

Öner Döşer, A.M.A.

21 Mart 2008 Cuma

Saat 19:17