2012 Yaz Okulu Açılıyor!!!

2012 Yaz Okulu Açılıyor!!!

Astrolojiye ilk adımını atmak veya temel bilgilerini tazelemek isteyenler; temel bilgilerin üzerine ileri seviyede bilgiler katmak isteyenler için bu yaz Astroloji Okulu’nda dört hafta sonunda ders programı uygulaması yapılacaktır.

Astrolojiye ilk adımını atmak veya temel bilgilerini tazelemek isteyenler; temel bilgilerin üzerine ileri seviyede bilgiler katmak isteyenler için bu yaz Astroloji Okulu’nda dört hafta sonunda ders programı uygulaması yapılacaktır. Uygulamaların büyük çoğunluğu Öner Döşer tarafından, bazı dersler Barış Özkırış tarafından verilecektir.

Yer: Astroloji Okulu, AstroArt Ltd.Şti.

Adres: Bağdat Cad. No:284 K:3 D:20 CADDEBOSTAN

Dört haftalık (16 ders) toplam ücret: 1000 TL.

Molalar: 14:00-15:00 arasında öğle yemeği molası verilecektir. Her bir 45 dakikalık dersten sonra 15 dakika ara verilecektir.

Sınıflarımız sınırlı olduğundan [email protected] adresine konu başlığına “Yaz Okulu” yazarak ön kayıt yaptırmanız rica olunur.

 

Uygulama tarihleri şöyledir:

21-22 Temmuz 2012: 4 ders

28-29 Temmuz 2012: 4 ders.

04-05 Ağustos 2012:  4 ders.

11-12 Ağustos 2012:  4 ders. 

 

PROGRAM KONUSU: ASTROLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI

Kimler Katılmalı?

Bu eğitimin amacı, astrolojiye merak ve ilgi duyan kişilere ulaşabilmek, kısa bir programla da olsa onları astrolojiye ısındırmak, temel bazda bilgi edinmelerini ve astrolojiye ilk adımı atmalarını sağlamaktır. Verilecek olan bilgiler yoğun ve detaylı olacağından, daha önceden temel seviyede bilgi sahibi olanların da sıkılmadan istifade edebilecekleri ve pek çok ilave bilgi edinecekleri güçlü bir sunu programı oluşturulmuştur.

Dört haftalık eğitimi tamamlayan öğrenciler arzu ederlerse geçtiğimiz sezonda eğitime başlayan ve 16 haftalık programlarını tamamlayan Temel Seviye Pazar sınıfına devam edebilirler. Bu sınıf 30 Eylül 2012 Pazar günü 10:30’da ilk dersini işleyerek sezona başlayacaktır.

Aşağıda, 21 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak ve eğitimleri verilecek dört haftalık programın konu başlıklarını ve içeriklerini bulabilirsiniz.

 

I. HAFTA

21 Temmuz Cumartesi (10:30-16:30 saatleri arası)

Öğleden önce:Astrolojinin tanıtımı ve tarihidersi işlenecektir. Astrolojinin gelişimi hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, burçlar kuşağının tanıtımı, sistemin işleyişinin anlatılması, mevsimsel Zodyak’ın farkı, astrolojinin temel unsurları olan gezegenlerin, burçların, evlerin, açıların, tanıtımı yapılacaktır. İlk dersten itibaren gezegenlerin, burçların ve açıların sembolleri ve evlerin yerlerinin saptanması öğretilecektir.

Öğleden sonra:Haritada vurgular, element ve nitelikler dersi işlenecektir. Haritanın eksenleri tanıtılacak, bu eksenlerin yaş dönemleriyle bağlantıları anlatılacak, haritada hangi vurgunun daha yüksek değerde olduğunu anlayabilmek için gezegen birikimlerinin hangi alanlarda yoğunlaştığını incelenecektir. Ardından, element ve nitelikler, cinsiyetler hakkında bilgiler verilecek, gezegenlerin yerleşimlerinin element ve nitelik bazında incelenerek, haritanın güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi öğretilecektir.

 

22 Temmuz Pazar (10:30-16:30 saatleri arası)

Öğleden önce:Gezegenler dersi işlenecektir. Gezegenler, sadece birer psikolojik fonksiyonlar değildirler. Aynı zamanda harita sahibinin yeteneklerini, güç ve zayıflıklarını, başına gelenleri anlamak için bir haritada bakılması gereken birincil göstergelerdir. Gezegenlerin burç ve ev yerleşimleri, açıları bize, hayatımızın önemli kalıplarının hangi alanlarda ve nasıl ortaya çıkacağı hakkında önemli bilgiler verir. Bu derste Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars gezegenlerin genel özellikleri, doğaları, astrolojide nelerle bağdaştırıldıkları, yorumlamada nasıl kullanıldıkları hakkında bilgiler verilecektir. Gezegenlerin iyi öğrenilmesi çok önem taşımaktadır. Çünkü bu sayede burçların, evlerin ve açıların öğrenilmesi çok daha kolaylaşacaktır. 

Öğleden sonra:Gezegenler hakkında bilgi verilmeye devam edilecektir. Bu derste Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gezegenlerin genel özellikleri, doğaları, astrolojide nelerle bağdaştırıldıkları, yorumlamada nasıl kullanıldıkları hakkında bilgiler verilecektir.

Dört ders ücreti: 250 TL’dir.

 

II. HAFTA

28 Temmuz Cumartesi (10:30-16:30 saatleri arası)

Öğleden önce:Kiron ve asteroidler dersi işlenecektir. Haritamızda Kiron’un yerleşimi diğer insanlara neler öğretebileceğimizi, onlara hangi alanlarda yardımcı olabileceğimizi, başkaları adına neleri iyi yapabileceğimizi de gösterir. Kendi zayıflıklarımız, yaralarımızdan edindiğimiz tecrübeleri, başkaları yararına nasıl kullanabileceğimizi öğrenmemizi, diğer insanlara neyi nasıl yapacakları konusunda yol gösterebileceğimizi de bize gösteren yine haritamızdaki Kiron’dur. Bu derste Kiron hakkında detaylı bilgi verildikten sonra astroloji haritalarının okunmasında en öne çıkan asteroidler ve haritalarda kullanımları hakkında genel bilgiler verilecektir.

Öğleden sonra:Burçların tanıtımı ve gezegenlerle kombinasyonları dersi işlenecektir. Astrolojik analiz, temel olarak, gezegenlerin burçlar içerisindeki tavırlarını değerlendirmekten başlar. Aksiyon alanlar gezegenlerdir. Burçlar ise, hareketin doğasını belirlemede yardımcı olurlar. Gezegenlerin burçlardaki yerleşimi niteliksel olarak, olarak değerlendirilir. Bu derste ilk altı burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak) genel özellikleri, doğal özellikleri, haritada bu burçların yerleşimleri, bu burçlarda gezegenlerin yerleşimleri değerlendirilecektir.

 

29 Temmuz Pazar (10:30-16:30 saatleri arası)

Öğleden önce:Burçların tanıtımı ve gezegenlerle kombinasyonları dersine devam edilecektir. Bu derste ikinci altı burcun (Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) genel özellikleri, doğal özellikleri, haritada bu burçların yerleşimleri, bu burçlarda gezegenlerin yerleşimleri değerlendirilecektir.

Öğleden sonra:Yöneticilikler(asalet ve zayıflıklar) dersi işlenecektir. Gezegenler evrensel göstergelerdir. Ama gezegenleri, bu evrenselliği içerisinde direkt olarak tecrübe etmek mümkün değildir. Bunun için burçlara ve evlere ihtiyaç vardır. Bir gezegenin bir burçla ilişkisi, bir işverenin çalışanla ilişkisi gibidir. Çalışan işverene hizmet eder. Gezegen, burcun nasıl işleyeceğini belirler. Bir haritada gezegenlerin gücünü saptamak, harita sahibinin hayatının hangi alanlarında ne ölçüde güçlü veya zayıf kalacağının anlaşılmasına yarayacaktır. Bu derste burçlarda yerleşmiş gezegenlerin güçleri, asalet ve zayıflıkları hakkında bilgi verilecektir.

Dört ders ücreti: 250 TL’dir.

 

III. HAFTA

04 Ağustos Cumartesi (10:30-16:30 saatleri arası)

Öğleden önce:Evlerin tanıtımı ve burçlarla kombinasyonları dersi işlenecektir. Gezegenler sebeplerdir ve etkileri hayatın birbirinden farklı alanlarını gösteren evlerde ortaya çıkarlar,bu alanları kendi karakteristik doğalarına göre etkilerler. Her gezegen, bir ev içerisindeki yerleşimi ile bu evin konularını gerçekleştirmeye veya tam tersine gerçekleşmesinin aleyhinde çalışır. Bu, öncelikle, bir evde yerleşmiş gezegenin doğasına bağlıdır. Bu derste evler hakkında genel olarak bilgi verilecek ve ardından işlenen her bir evde gezegenlerin yerleşimleri değerlendirilecektir.

Öğleden sonra:Evlerin tanıtımı ve burçlarla kombinasyonları dersine devam edilecektir. Günün sonunda on iki ev konuları öğretilmiş, gezegenlerin bu evlerdeki yerleşimleri değerlendirilmiş olacaktır.

 

05 Ağustos Pazar (10:30-16:30 saatleri arası)

Öğleden önce:Evlerin kullanım kuralları dersi işlenecektir. Güçlü bir gezegen, daima sonuca götüren ya da sonucu etkileyebilen meziyetlere sahip olarak kabul edilir. Bir gezegenin gücü, haritadaki durumuna göre, yani temel veya tesadüfi olarak yerleşimine göre saptanır. Tesadüfi güç, gezegenlerin evlerdeki yerleşimleriyle ilişkilidir ve harita sahibinin hayatın hangi alanlarında kendisini daha güçlü yansıtabileceğinin, hangi alanlarda zorlanacağının anlaşılmasında çok önem taşımaktadır. Bu derste evlerin astrolojideki önemi, harita içerisindeki kullanımları, evlerin genel ve özel konuları, evlerin güçlülük sıralamaları, tesadüfi asaletler, gezegenlerin evlerdeki yerleşimleri, 5 derece kuralı, evlerin yöneticileri ve kullanımları hakkında bilgiler verilecektir.

Öğleden sonra:Ay Düğümleri dersi işlenecektir. Astroloji’de, hayata geliş amacımızın anlaşılmasına yönelik bir çalışmada bakılması gereken pek çok faktör vardır. Bunlardan en önemlisi olarak nitelendirebileceğimiz Güney ve Kuzey Ay Düğümleri, geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı kurmamıza ve doğru yolda ilerlememize rehberlik eden önemli araçlardır. Hepimizin kendisine sorduğu "Ben niye buradayım?" sorusuna cevap verdiği için, Ay düğümleri, Batı Astrolojisi’nde doğum haritasının çok önemli bir parçasıdır. Ay düğümlerini birer yol gösterici olarak düşünmelidir. Ruhumuzun bu hayattaki niyeti Kuzey Ay Düğümü’yle; ruhumuzun geçmişi de Güney Ay Düğümü’yle bağdaştırılır. Bu derste Kuzey ve Güney Ay Düğümleri hakkında genel bilgilendirme yapıldıktan sonra burçlarda ve evlerdeki yerleşimleri hakkında bilgi verilecektir.

Dört ders ücreti: 250 TL’dir.

 

IV. HAFTA

11 Ağustos Cumartesi (10:30-16:30 saatleri arası)

Öğleden önce:Açılar dersi işlenecektir. Açılar, gezegenlerin Zodyak üzerinde birbirlerinin pozisyonlarına göre kendi aralarında veya önemli referans noktalarıyla (ev girişi veya Arap noktaları) olan aktif ilişkilerini gösterirler. Gezegenler, açılar vasıtasıyla, kendi ışıklarını Zodyak’taki diğer derecelere gönderirler. Böylelikle, bu derecelerde bulunan diğer gezegen veya noktalarla o gezegenlerin nasıl bir iletişim içerisinde olduklarını ve bunun somut sonuçlarını anlayabiliriz. Bu derste, temel açılar olan kavuşum, karşıt, üçgen, kare, altmışlık açılar hakkında bilgiler verilecektir.

Öğleden sonra:Açılar dersine devam edilecektir. Bu derste tali (minör) açılar olan 150, 30, 45, 135, 72, 144 derecelik açılar hakkında bilgi verilecektir. Minör açılar olarak adlandırılan bu açıları göz ardı eden birçok astrolog bu açıların önemini de ihmal etmişlerdir. Tali açılar modern astrolojide yoğun olarak kullanılmaktadır ve astroloji haritasının okunmasında büyük katkı sağlamaktadır.

 

12 Ağustos Pazar (10:30-16:30 saatleri arası)

Öğleden önce:Açıların kullanım kuralları dersi işlenecektir. Bu derste planetlerin açılarının kendi doğaları, yerleşimleri ve Zodyak konumu yoluyla etkisi; planetlerin açı yoluyla güçlenmesi veya zayıflaması; planetlerin birbirleriyle ve ev girişleriyle açılarının sonuçları; birden fazla planete veya noktaya açılar; iyicil planetlerin ve kötücül planetlerin açıları hakkında bilgiler verilecektir.

Öğleden sonra:Tüm eğitimde öğrenilenler değerlendirilecek, bazı örnek haritalar ve eğitime katılan öğrencilerin haritaları üzerinden pratik yapılacaktır.

Dört ders ücreti: 250 TL’dir.

Hatırlatma: Bu dört haftalık eğitimi tamamlayan öğrenciler arzu ederlerse geçtiğimiz sezonda eğitime başlayan ve 16 haftalık programlarını tamamlayan Temel Seviye Pazar sınıfına devam edebilirler. Bu sınıf 30 Eylül 2012 Pazar günü 10:30’da ilk dersini işleyerek sezona başlayacaktır.