4. Uluslararası Astroloji Günü Etkinlikleri

4. Uluslararası Astroloji Günü Etkinlikleri

Geçen yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslar arası Astroloji Günleri etkinliğimizin dördüncüsünü bu yıl 19-22 Mart 2015 tarihleri arasında uluslararası astroloji camiasından duayen astrolog dostlarımız Dr. Glenn PERRY (ABD), Dr. Lea IMSIRAGIC (RS), Robert CURREY (UK), Roy GILLETT (UK), Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ (TR) ve Astroloji Okulu kurucusu Öner DÖŞER (TR)katılımlarıyla geniş bir etkinlik programı eşliğinde kutluyoruz.

Geçen yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslar arası Astroloji Günleri etkinliğimizin dördüncüsünü bu yıl 19-22 Mart 2015 tarihleri arasında uluslararası astroloji camiasından duayen astrolog dostlarımız Dr. Glenn PERRY (ABD),  Dr. Lea IMSIRAGIC (RS), Robert CURREY (UK), Roy GILLETT (UK), Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ (TR) ve Astroloji Okulu kurucusu Öner DÖŞER (TR)katılımlarıyla geniş bir etkinlik programı eşliğinde kutluyoruz.

20 Mart günü 10:00-16:30 saatleri arasında halka açık sunulacak konferanslar için İstanbul Mercure Hotel, Altunizade'de olacağız. Sunuculuğunu Astroloji Okulu eğitmenlerinden Hande Kazanova ve Barış Özkırış'ın yapacağı seminerde, yabancı konuklarımızın konuşmaları simultane tercüme edilecektir. Tüm konuşmacıların sunumları her seviyede astroloji bilgisine sahip olan katılımcılara hitap edebileceği gibi, hiç astroloji bilgisine sahip olmayan astroloji meraklılarının da rahatlıkla takip edebileceği şekilde düzenlenmiştir. Etkinlik sonunda geleneksel hale gelen Fomalhout Ödüllü bu seneki sahibini bulacak. Tüm astroloji severleri, astrolog dostlarımızı, astroloji eğitmen ve öğrencilerini bekliyoruz. Bu bir günlük etkinliğimiz ÜCRETSİZDİR. 

21 ve 22 Mart tarihlerinde her gün 10:00-17:00 saatleri arasında düzenleyeceğimiz atölye çalışmalarıyla İstanbul Mercure Hotel, Altunizade'de olacağız. Atölye çalışmaları en azından temel astroloji bilgisine sahip öğrencilere, araştırmacılara, astrolog ve astroloji eğitmenlerine yöneliktir. Yabancı konuklarımızın sunumları mezun öğrencilerimiz tarafından tercüme edilecektir.  Astrolog dostlarımızı, astroloji eğitmen ve öğrencilerini aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Bu iki günlük etkinliklerimiz ÜCRETLİDİR. (KREDİ KARTI GEÇERLİDİR)

Astroloji Bilimsel midir?

20 Mart 2015 Cuma

10:00-10:15 Açılış konuşması  Hande Kazanova ve Barış Özkırış

10:15-11:00 Dr. Glenn Perry (Amerika), Astroloji ve Bilim: Uygunsuz bir Durum: Astrolojinin en üst düzeyde bilimsel bir sanat formu olduğu söylenir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere astroloji sanattan daha fazlasıdır ancak tam anlamıyla bir bilim değildir. Bu konuşmada astrolojinin yeni kaos ve karmaşa bilimleri ile ne şekilde uyumlu olduğunu incelerken aynı zamanda doğum haritasının kısmen özgür, yaratıcı ve sürekli gelişen bir oluşumu sembolize eden bir sanat oluşunu ele alacağız. Bu nedenle harita yorumlamak belli bir konfigürasyonun getirebileceği sonuçların çeşitliliğine uyarlamayı gerektiren yaratıcı bir süreçtir.

11:00-11:45 Dr. Lea Imsiragic (Sırbistan), Astroloji bilimini keşfetmek: İnsan psikolojisi evrenin yapısı ile aynı yapıda ve aynı işlevdedir. Başka bir deyişle, evrendeki organizasyonun aynısı, kainatın küçük bir parçası olan insanda da görülür. Bu büyüleyici bağ kadim zamanlardan beri bilinmektedir ancak zamanımızda bu bilgi astrolojinin doğasını kavramamıza, astroloji bilimini keşfetmemize ve onun bilimsel olup olmadığını anlamamıza yardım etmektedir.

11:45-12:00 Kahve molası

12:00-12:45 Robert Currey (İngiltere), Dünün mucizesi yarının bilimi Kepler ve Galileo son “bilimadamı astrolog” idiler. O dönemden beri astroloji bilim olarak kabul edilmemektedir. Bunun nedeni, astrolojinin deneysel kanıtlarının ve bilinen nedensel bir mekanizmasının olmayışıdır. Son on yıl içinde bilimsel kredibilite konusu yepyeni bir zemin bulmuştur. Araştırma verilerinin daha spesifik tekniklerle yeniden değerlendirilmesi gökyüzü olaylarında görülen şaşırtıcı korelasyonu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Aynı zamanda bilimdeki gelişmeler de temel astroloji tekniklerini açıklayan fiziki süreçlere yönelik uygulanabilir modellerin geliştirilmesini mümkün kılmıştır.

12:45-13:30 Roy Gillett (İngiltere),Bilim ve Astrolojiyi daha iyi bir dünya için birleştirmek: Dünya üzerindeki bu iki birbirinden farklı bakışın güçlü ve zayıf yanlarını düşündüğümüzde, her ikisinin de birbirinden kalan boşluğu doldurduğunu görürüz. Bu yöntemleri birleştirerek daha eksiksiz bir idrake ulaşabiliriz.

13:30-14:30 Öğle yemeği

14:30-15:15 Öner Döşer (Türkiye), Astroloji mekanizması ve bilimsel metotlar. Aristo, Farabi, İhvan al-Safa, İbni Haldun gibi kadim filozoflar astrolojiyi tabii ve riyazi ilimler kategorisinde değerlendirdiler. Guido Bonatti ve Jean Bapsiste Morin gibi Ortaçağ ve Rönesans dönemi eğitimli astrologları astrolojiyi her şeyi öngörmemizi sağlayabilecek bir bilim, evren kanunları üzerine çalışma olarak tanımladılar. Yakın geçmişte John H. Nelson, Dr. Percy Seymour, Maurice Cotterell gibi bilim insanları, jeomanyetik değişikliklerin güneş ve gezegenlerle ilişkisini araştırdılar ve bu ilişkinin dünyadaki olaylarla korelasyonunu, her şeyin temelinde duran insanoğlunun yapısını nasıl etkilediğini açıklayan teoriler ortaya koydu. Yeni bilim, giderek astrolojinin işleyiş mekanizmasını anlamaya yakınlaşıyor mu?

15:15-16:00 Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç (Türkiye), Special Guest, Sufilere görev kozmik bilim olarak astroloji: Eski Kimyanın (simya) yanında diğer bir önemli Hermetik bilim de, semavi feleklerin konumları ile bunların dünyanın konumuna göre yer değiştirmelerini izleyerek bu olayların yeryüzündeki canlılar üzerindeki tesirlerini inceleyen astroloji ilmidir. Astroloji, metafizik bir ilim değil, kozmolojik bir bilimdir. Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç bu konuşmasında, konuya uzmanlık alanı olan Sufizm üzerinden yaklaşıyor.

16:00-16:30 Plaket töreni, Fomalhaut ödülü ve diploma takdimi Öner Döşer,Hande Kazanova ve Barış Özkırış

*Konuşmalarda hem İngilizce hem Türkçe  simultane çeviri hizmeti verilecektir / Konferansa katılım ÜRETSİZdir.

                                                                                                                                                                                  

21 Mart 2015 Cumartesi

10:00-13:00 Robert Currey, Astro Kartografi (astro konumlandırma)- Washington DC’ye yerleşen 12 adamın dünyanın kaderini nasıl değiştirdi?

Astroloji “kim” ve “ne zaman” sorularını yanıtlamanın ötesinde yanıtlar verir. Astro Kartografi “nerede” sorusunu yanıtlar. Bu astro konumlandırma tekniği kişinin doğum haritasını dünya haritası üzerine yansıtır. Burada Astro Kartografinin nasıl çalıştığını, Astro Kartografi haritanızı nasıl okuyacağınızı ve doğum haritanız ile Astro Kartografi haritasını kullanarak dünya üzerinde sizin için en iyi üç yeri tespit etme tekniğini nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Son 12 ABD başkanının astro kartografi haritası üzerinde astro kartografinin bizim için tehlikeli bölgeleri ve başarı kaydedebileceğimiz yerleri nasıl gösterdiğini göreceğiz.

Bu atölyenin sizin için daha faydalı olabilmesi için astro kartografi haritası ve doğum haritanızı yanınızda bulundurmanızı öneririz. Astro kartografi haritası çoğu astroloji programı vasıtasıyla çıkarılabilmektedir. www.astrology.uk adresinde Astro Kartografi haritası kitini elde edebilirsiniz. Internet üzerinden vereceğiniz siparişlerde, bu seminerden söz etmeyi unutmayın; bu sayede size ideal konumunuzu bulmanız için yardımcı olacak ilave materyal de gönderilecektir.  Astro Kartografi haritası kitinin tanıtımını http://www.astrocartography.co.uk/Map.htm adresinde bulabilirsiniz.

14:00-17:00 Dr. Lea Imsiragic, Çakra haritası ve enerji astrolojisi Her çakra doğum haritasındaki bir gezegenle ilişkilidir. Doğum ve çakra haritalarını analiz ederek yaşamımızın birtakım alanlarında (duygusal, zihinsel ve fiziksel seviyede ya da olaylar vasıtasıyla) nerede ve neden bazı sorunlar yaşadığımızı anlayabilir, bunları nasıl hızlıca farkedip bazı tavsiyeler ve teknikler sayesinde blokajları nasıl kaldırabileceğimizi öğrenebiliriz. Bu yeni tekniği uygulamayı hemen öğreneceğimiz için yanınızda doğum haritalarınızı getirmeyi unutmayın!

 

22 Mart 2015 Pazar

10:00-13:00 Dr. Glenn Perry,Kişisel Mitler ve Açılar Gezegenler arasındaki açılar çoğu bilinçdışı olmak üzere düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımızın altında yatan kişisel mitlerimizi sembolize eder. Gezegenler arasındaki açılar bizim temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı derecede işlevsel olan bir eylem planını oluşturur. Bu atölyede gezegen açılarının ardındaki prensipleri ve açıların neden bir entegrasyon süreci içinde işlediklerini öğreneceğiz. Açıların içsel dialoglarımız ve temel inançlarımızı nasıl yansıttıklarını – hızlı ve doğru yorum için bir formül, ana konfigürasyonlarla ilgili test ve denemeler, eşzamanlılık ve dairesel geribildirim gibi dışsal olaylar, sert açıların ne kadar verimli hediyeler olabileceği, ruhun simyası olarak açılar gibi konuları –  keşfedeceğiz. Kişinin psikolojik olgunluk seviyesine uygun olarak bir açının anlamının neden değişebileceğine de özel olarak değineceğiz.

14:00-17:00 Roy Gillett,Chart Harita Yorumlama Atölyesi Roy bu atölyede doğum haritalarını yorumlamada kullandığı önemli astroloji araçlarını tanıtacak ve konuyu uygulamalı olarak anlatacaktır. Daha sonra öğrenciler küçük gruplara ayrılarak grup içindeki kişilerin haritalarınını Roy’un da yardımıyla bu yöntemleri kullanarak yorumlayacaklar.

Roy Gillett

Halen İngiltere Astroloji Derneği’nin Başkanı olan Roy GİLLETT, 20 yıllık iş ve okul öğretmenliğinin ardından, 40 yıldır astroloji ile uğraşmaktadır. Aynı zamanda bir Budist olan Roy GİLLETT, ulusal ve uluslar arası ölçekte konferans vermeye devam etmektedir. Dünya astrolojisi üzerine yazdığı makalelerini The Astrological Journal’daki köşesinden takip edebilirsiniz. GİLLETT Astrology and Compassion, The Convenient TruthEconomy, Ecology and Kindness isimli kitapların yazarıdır.

[email protected]

www.crucialastrotools.co.uk

Dr. Glenn Perry

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan lisanslı psikoterapist ve astrologtur. Dr. Perry aynı zamanda Astropsikoloji Akademisi adında internet üzerinden psikolojik astroloji dersleri veren astroloji okulunun da yöneticisidir. Astropsikolojiye Giriş başta olmak üzere sekiz kitabı olan Glenn, ISAR’da da hem yönetim kurulu üyeliği hem de kalitatif araştırmalar danışmanlığı yapmaktadır. Astrolojinin danışmanlık ve psikoterapi alanlarında kullanımına dair çeşitli ülkelerde seminerler vermektedir.

[email protected]

www.aaperry.com

Dr. Lea Imsiragic

Manyeto biyoloji alanında bir tıp doktorudur. ISAR (Uluslararası Astrolojik Araştırma Topluluğu) üyesi ve danışmanı olan Lea farklı alanlardaki bilgilerini astroloji ile birleştirmektedir.İş astrolojisi ve astro-tıp alanında uzmanlaşmıştır ve astro-şifa alanında araştırmalarını sürdürmektedir. Lea insan fizyolojisi, akupunktur, enerji terapisi ve çiçek özleri terapisi gibi konulardaki bilgilerini astroloji ile sentezlemekte, böylelikle “Enerji Astrolojisi” denebilecek teşhis ve şifaya yönelik bir astroloji sistemi oluşturmaktadır. Belgrad’daki Johannes Kepler Enstitüsü’nde düzenli eğitimler veren Lea’nın kaleme aldığı beş adet astroloji kitabı bulunmaktadır.

Robert Currey

1981’den bu yana profesyonel astrolog olarak çalışmaktadır. Danışmanlık yaparken bir taraftan da bir dizi astroloji yazılımı geliştirmiştir. Bu çalışmalarının satışını kendi şirketi Equinox üzerinden, daha sonra da 1981’de Londra’da açtığı Astrology Shop’ta satmıştır. Astro Kartografi dünya haritalarının basımı Jim Lewis ve Equinox lisansına tabidir. Curray danışmanlık vermenin yanısıra, seminerler vermekte, yazılar yazmakta ve araştırmalar yapmaktadır. Birçok kitaba yardımcı yazar olarak katkıda bulunmuştur:Explanatory Handbook of Astro*Carto*Graphy (2009), From Here to There (2008) and Astrology Considered (2014)Correlation Journal için birçok yazı kaleme alan Curray Astrology News Service için de editörlük yapmaktadır. 

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

İstanbul'da doğdu. Sırasıyla Hırkaişerîf İlkokulu, Vefa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca bazı alimlerden klasik tarzda dersler okudu ve bazı sufi üstadların özel derslerine devam ederek kendini geliştirdi. Yani hem mektepli ve hem de alaylı oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir müddet yurtdışında araştırmalarda bulundu. Lisans sonrası çalışmalarını genel olarak manevî ilimlerde özel olarak da İslam Tasavvufu alanında yoğunlaştırdı. 1988'de asistan olarak göreve başladığı İslam Felsefesi Anabilim dalında "İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce" isimli yüksek lisans tezini hazırladı. Türkiye Üniversitelerinde "Tasavvuf Anabilim Dalı"nın kuruluşunun ardından bu anabilim dalında yapılan ilk doktora tezi sayılan "İbn Arabi'de Varlık ve Mertebeleri" isimli tezini savundu. Türkçe ve yabancı dillerde bir çok ansiklopedi ve dergilerde sahasıyla ilgili makaleleri yayınlandı. Tasavvuf düşüncesi merkezli uluslararası konferanslarda tebliğler sundu, radyo ve televizyon programlarına katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği 2004 yılında Sufi ve Şiir isimli kitabını inceleme-araştırma dalında yılın kitabı seçti. Marmara Üniversitesi Tasavvuf Anabilim Dalı Sistematik Tasavvuf Bilim Dalı Başkanlığı ve İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi başkanlığı yaptı. Merkezi Tahran'da bulunan İslam Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (İKÖPAB) Genel Sekreterliğine seçildi (2008). Bunun yanısıra merkezi Oxford’ta bulunan Muhyiddin Ibn Arabi Societynin şeref üyesi, Islamic Manuscript Association (TIMA)'nın da yönetim kurulu başkanıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir. Yayınlanmış Eserleri; Sufi ve Şiir- İnsan Yayınları, Evvele Yolculuk- Sufi Kitap, Şeyh-i Ekber- Sufi Kitap, Hermesler Hermesi- Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Anadolu'nun Ruhu-Sufi Kitap

Öner Döşer

AstroArt Astroloji Okulu kurucusu olan Öner DÖŞER, yurt çapında astroloji konusunda önde gelen ve ulusal medyada astroloji yorumları en çok takip edilen astrologlardandır. Online-canlı-interaktif astroloji derslerinin ülkemizdeki ilk uygulayıcısı, Astroloji Okulu yayınları ve Astroloji Televizyonu kurucusu da olan DÖŞER’ininternet üzerinden yayınlanmak üzere hazırladığı videolar 22 milyonun üzerinde izlenmiş, iki tanesi İngilizce olmak üzere 14 kitabı yayınlanmıştır. Ayrıca bazı astroloji makaleleri Büyük Britanya Astroloji Derneği yayın organı olan TheAstrologicalJournal’de yayınlanmaktadır. İlkini 2012 yılında düzenlediği ve uluslararası astroloji camiasından tanınmış astrologların da yer aldığı Uluslararası Astroloji Günü Etkinlikleri’nin ikincisini 2013 yılında çok sayıda izleyicinin katılımıyla gerçekleştiren DÖŞER, bu etkinliğin 2014 Mart ayında yapılacak üçüncüsü için hazırlıklarını sürdürmektedir.

[email protected]

www.onerdoser.com

 

ÖDEME DETAYLARI (KREDİ KARTI GEÇERLİDİR)

Workshop ödeme detayları:                                                                      Banka Bilgileri

Sadece 1 worksop 150 TL                                                                     Garanti Bankası (299)

Sadece 2  workshop 250 TL                                                           ASTROART  LTD. ŞTİ.

Tüm workshoplar  455 TL                                                       IBAN: TR34 0006 2000 2990 0006 2988 61

 

Bilgi ve Rezervasyon

0216 386 73 96 – 0216 358 12 23 – 0532 284 89 79 – [email protected]