Kıvançlıyız: Astroloji Okulu ISAR Onaylı Okullar Arasında

Kıvançlıyız: Astroloji Okulu ISAR Onaylı Okullar Arasında

Kurulduğu 2005 yılından günümüze kadar, astroloji eğitimi konusunda uluslararası düzeyde kabul görmüş yüksek standartlara ulaşmayı asli kuruluş amaçları arasında gören AstroArt Astroloji Okulu, istikrarla sürdürdüğü çalışmalarının sonucunda, 2015-2016 eğitim döneminden itibaren, ISAR tarafından eğitim kalitesi onaylanmış okullar arasında yerini aldı.

KIVANÇLIYIZ: ASTROLOJİ OKULU ISAR ONAYI OKULLAR ARASINA KATILDI

Kurulduğu 2005 yılından günümüze kadar, astroloji eğitimi konusunda uluslararası düzeyde kabul görmüş yüksek standartlara ulaşmayı asli kuruluş amaçları arasında gören AstroArt Astroloji Okulu, istikrarla sürdürdüğü çalışmalarının sonucunda, 2015-2016 eğitim döneminden itibaren, ISAR (International Society for Astrological Research) tarafından eğitim kalitesi onaylanmış okullar arasında yerini aldı.

http://www.isarastrology.org/affiliated?list=1

ISAR, küresel ölçekte yüksek normlarda astroloji eğitimi veren kurumları tek bir çatı altında toplayan, alanındaki en saygın kuruluştur. ISAR tarafından onaylanan okullar, sundukları yüksek eğitim kalitesiyle uluslararası platformda geniş bir zincirin halkasına dahil olurken, yine dünya çapındaki bilimsel gelişmeleri düzenli takip etme imkanına da sahip olmaktadırlar.                         

AstroArt Astroloji Okulu ve ISAR arasındaki bu işbirliği, dört yıl boyunca yoğun bir eğitim programına tâbi olan öğrencilerimize diledikleri takdirde, okulumuzdan aldıkları eğitim için uluslararası düzeyde kabul gören bir yeterlilik sertifikası elde etme imkanı tanımaktadır.

Sunduğumuz eğitimin kalitesini belirleyen bu işbirliğinden ötürü haklı bir kıvanç duymaktayız.

ISAR onaylı eğitim belgesi almak için öğrencilerin ileri seviye programımızı en az yüzde 75 başarı düzeyi ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu aşamadan sonra öğrenciler ISAR’ın

talep ettiği ve kendi ukdesinde sunduğu “Etik Değerler” ve “Danışmanlık Eğitimi” adı altında iki ilave kursu tamamlayıp yine ISAR tarafından düzenlenen “Genel Yetkinlik Sınavı”nı başarıyla geçmek durumundadır.

Bu aşamaları başarıyla geçen öğrenciler uluslararası kabul gören ISAR Yeterlilik Belgesi’ni almaya ve astrolog olarak mesleğini dünyanın yer yerinde icra etme imkanına sahip olacaktır.                           

“ISAR Etik Değerler” kursu yaklaşık 3 saatlik bir programdır. Katılımcılar için bedeli 75 USD’dir. Bu programı almak için 4 yıllık eğitim programını tamamlamak şart değildir. Yeni başlayan öğrenciler dahi istedikleri zaman başvurabilirler.

“ISAR Danışmanlık Eğitimi” ise 2 tam günde 350 USD karşılığı verilmektedir. Sınıflar 9 ile maksimum 15 kişilik olarak düzenlenir. Bu programda astroloji danışmanı olma yolundaki öğrencilere psikolojik analiz ağırlıklı bir formasyon kazandırılmaktadır. Bu sayede danışmanlık talep eden kişilerin farklı ihtiyaçlarına odaklanma becerisi kazandırılır.

ISAR’ın yapacağı “Genel Yeterlilik Sınavı” ise 6 saat sürmekte ve üç ana başlıktan oluşmaktadır. Sınav ücreti 195 USD’dır. ISAR okulları zincirine dahil okulların herhangi birinde eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu sınav için gerekli donanıma sahiptir. Ancak yeterlilik sertifikası için okulun sınavı haricinde ISAR’ın yapacağı sınavı da başarı ile tamamlamak zaruridir. Okulumuz, sertifika sınavına başvurmak isteyen öğrencileri sınava hazırlamak konusunda gerekli altyapıyı sağlayacaktır.

 

ASTROART ASTROLOJİ OKULU’NUN ON YILI…

AstroArt Astroloji Okulu, uluslararası standartlarda kabul gören yüksek nitelikli astroloji eğitimi sunmak ve bu eğitimi ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze dek geçen 10 yıllık süre zarfında kendisine hedef olarak belirlediği bu kuruluş felsefesi doğrultusunda göstermiş olduğu daimi gayretleri, okulu ülke bazında en etkin astroloji eğitimi sunan kurumlar arasına taşımıştır. AstroArt Astroloji Okulu etkin ve nitelikli bir eğitimin yanı sıra, ülke bazında aktif bir astroloji cemiyetinin oluşmasına da liderlik etmektedir.

Okulun öğrencilerine sunduğu hem klasik, hem de modern yöntemleri harmanlayan eğitim programının derinliği okulumuza gösterilen teveccühün başlıca sebebidir. Temel eğitim seviyesini tamamlayarak astroloji alanında ileri seviyede uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için açılan Medikal Astroloji, Finans Astrolojisi, Ezoterik Astroloji, Uranyen Astroloji, Kozmik Astroloji, Horary ve Seçim Astrolojisi gibi çok çeşitli uzmanlaşma alanlarındaki kurslar ise tereddütsüz okulun kendi alanında lider bir konuma ulaşmasına olanak sağlamıştır. Bu eğitimler kendi alanlarında uzman olan on bir farklı eğitmen tarafından verilmektedir.

AstroArt Astroloji Okulu, 2015-2016 yılı eğitim döneminde bu eğitmen kadrosuna uluslararası camiadan AstroPsikoloji alanında uzman Amerikalı Glenn Perry ve Sırbistan’dan Hermetik Astroloji uzmanı Dr.Aleksandar Imsiragic’i dahil etmekten ötürü gurur duymaktadır. Yine bu sene bir ilk olarak enerji şifası üzerine uzmanlaşmış Gaye Döşer’i Kozmik Astroloji alanında aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İlaveten, Yeşne İren’le iki eğitim dönemi boyunca sürdürdüğümüz Ezoterik Astroloji eğitiminin kapsamını genişletip, İslami gelenekte kozmogoni ve astroloji bakışını tasavvuf anlayışı üzerinden derleyip programa ilave ettik.

10 yıllık eğitim hayatımız boyunca, astroloji bilgisinin öncelikle ülke genelinde yaygınlaştırılması için teknolojik imkanları yoğun olarak değerlendirdik. Türkiye’de ilk kez tarafımızdan gerçekleştirilen on-line eğitimle ve yine bir ilk olarak kurmuş olduğumuz Astroloji Televizyonu üzerinden yaptığımız yayınlarla eğitimde ülke sınırları dışına taşıp, Almanya, Kıbrıs ve Hollanda’ya kadar uzandık. Eşit fırsat özgürlüğü anlayışı çerçevesinde kaliteli astroloji eğitimini ülkenin her alanına ulaştırmak adına bu hizmetimizi çok önemsiyoruz.

Online eğitim ve web televizyonu uygulamalarının dışında, 2014 yılında kurulan Astroloji Okulu Yayınevi aracılığıyla ulusal veya uluslararası çeşitli astroloji yayınları okul bünyesinde neşredilmektedir. Eğitmenlerin derslerde kullandığı kitaplar, uzmanlarımızın yayınları, muhtelif araştırma konuları bunlardan bazılarıdır. Yanı sıra, Glenn Perry, Lea Imsiragic, Deborah Houlding ve Benjamin Dykes gibi uluslararası eser veren kıymetli astrologların yayınları dilimize tercüme edilerek, Türkiye’deki astroloji okurlarıyla buluşturulmuştur. Ülkemizde uzun yıllar açlığını çektiğimiz nitelikli astroloji yayınları alanında da önemli bir ihtiyacı giderdiğini düşündüğümüz yayınevimizden şimdiye dek 11 eser yayımlamış bulunmaktayız.                                                                                              

AstroArt Astroloji Okulu, astroloji eğitimini üniversite çatısı altına taşımak konusunda da liderlik etmiştir. 2014 yılından itibaren Girne Amerikan Üniversitesi rektörlüğü ile imzaladığımız bir protokol gereği, astroloji eğitim programımız kampüsteki öğrencilere bir sertifika programı olarak sunulmakta ve öğrenciler yüzde 75 başarı kotasıyla rektörlük tarafından onaylı sertifikalarını alabilmektedirler.

Okulumuz, Doğu ve Batı kültürlerinin sentezlendiği ve iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul’da yer almaktadır. Şehir yüzyıllardır kültürler arası geçişe bir köprü vazifesi görmektedir. Bu özellikli konumundan ötürü okulumuzun üstlendiği bir başka misyon da, her iki kültürden astroloji severleri bir araya getirerek, uluslararası düzeyde bilginin ve astroloji alanındaki gelişmelerin paylaşıldığı sosyal bir platforma ev sahipliği yapmaktır.

Bu misyon doğrultusunda uluslararası bir kimlik kazanmış olan ve ilkini 2012 yılında düzenlediğimiz “Uluslararası Astroloji Günleri” organizasyonunu tertip etmekteyiz. Her yıl 21 Mart’ta organize ettiğimiz bu oluşum, konsept olarak astrolojik bağlamda yeni yılı kutlarken, tüm dünyadan astrologların konuşmacı olarak katılımıyla bilgi paylaştığımız önemli bir sosyal platform haline gelmiştir. Halka açık olarak ücretsiz gerçekleştirilen sunumların yanı sıra astroloji öğrencileri için muhtelif atölye çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. Her yıl yapılan sunumlar bir rapor haline getirilip basılmaktadır. Organizasyon boyunca düzenlediğimiz tarihi şehir turları ve yemek davetleri ise, farklı kültürlerden dostlarımızın kaynaşıp paylaşımda bulunmaları açısından zengin bir sosyal alt yapı oluşturulmasına da hizmet etmektedir.

AstroArt Astroloji Okulu, Nisan 2015’te, gene Türkiye’de bir ilki teşkil eden yeni bir projeyi daha hayata geçirdi: Tarihi Astrolojik Metinleri Araştırma ve Kazandırma Projesi (TAMAK). Bu proje, İslamiyet’in yayılması sonrasında astrolojinin gelişim sürecini araştırmak, bu dönemde verilen Arapça ve Osmanlıca eserlerin tespitini yapmak, bu eserlerin Türkçeye tercüme ederek AstroArt Astroloji Okulu Yayınları yoluyla yayınlamak; konuyla ilgili seminerler, atölyeler çalışmaları, eğitim programları düzenlemek, böylelikle astroloji araştırmacılarını, astroloji öğrencilerini ve toplumu bu konuda bilgilenlendirmek amaçlarını taşımaktadır.

 

2015-2016 EĞİTİM KADROMUZ

Öner Döşer

Mustafa Konur

Alexander Imsiragic

Şebnem Ekşib

Gaye Döşer

Dr. Sena Büyükçopur

Dr. Samiye Özbaş Soysal

Glenn Perry

Yeşne Karaca İren

Binnur Zaimler

Neslihan Ayanoğlu