RUHUMUZ NE İLE BESLENİYOR?

Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alan cüce gezegen Ceres, mitolojide kısaca “tarım, bereket, doğurganlık ve hasat” tanrıçası olarak tanımlanır. Astrolojide ise bebeklikten itibaren anne ile kurulan bağı, kişinin ruhsal ve bedensel olarak nelerden beslenebileceğini, diğer insanları nasıl besleyeceğini, beslenme bozukluklarını, bazı astrologlara göre ise erkek haritalarında kişinin evleneceği eşin tanımını gösterebilmektedir.

İnsan yalnızca fiziksel bir yapıdan ibaret olmadığından, sadece yemek yiyerek beslenemez. İnsan ruhunun da yaşamdan, burada deneyimlediği birçok duygudan, diğer insan, olay ve durumlardan beslenmesi gerekir. Eğer kişi yeterince beslenemezse fiziksel, duygusal ve ruhsal açlık çeker, bu durumda tükenmişliğe yol açar, kişi verimsizleşir fakat tüm insanlar yalnızca “güzel” ve “iyi” olandan beslenmeyebilir, örneğin kriz, kaos ve kavgadan beslenen bazı ruhlar da mevcuttur. Fiziksel beslenme konusunda dahi tıpta “pika sendromu” ya da “jeofaji” olarak anılan toprak, tebeşir, kil, kömür hatta cam gibi birçoğumuza göre pek lezzetli olmayan maddelerde insanlar tarafından ihtiyaç hissedilip yenilebilmektedir. Dolayısıyla ruhsal beslenmede de bazı ruhların “güzel” “olumlu” ya da “iyi” tanımları dışında kalan durumlardan beslenmesi hiç şaşırtıcı değildir. Ruh neye ihtiyacı var ise ondan beslenmek ister. Halil Cibran “Sadece güzelliği keşfetmek için yaşarız, geriye kalan her şey bir bekleme biçimidir” demiştir. Bu noktada güzellik dışında kalan biçimler aslında burada güzelliğe dönüşmek için beklemektedir de diyebiliriz, fakat aynı zamanda karşıtlıkların dengeyi sağladığı bir dünyada belki de her türlü duygu ve duruma ihtiyaç olduğu gerçeği de yadsınamaz, aydınlığın fark edilmesi için karanlık olması gibi.

Anne karnında başlayan yolculuğumuz, yine annemizin bizi beslemesi, güvenilir bir ortam sağlaması ile devam eder, dolayısıyla annemizle olan ilişkimiz yaşamımızın büyük bölümünde diğer insanlarla kuracak olduğumuz duygusal bağ ve ilişkilerin temelini oluşturur. Bu noktada Ceres haritalarda aslında annemizle kurduğumuz bu bağın yaşamımızın diğer alanlarında nasıl etki sahibi olduğunun da bir göstergesidir. Örneğin anne ile rekabet içinde olmaktan, anneye aşırı bağımlı olmaya kadar uzanan birçok değişik durumun sonuçları, yaşamımızda eşimizle, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizden, özgüvenimize, bireyselliğimize, derinlerde sahip olduğumuz birçok korkunun tam olarak farkında olmasak da aldığımız kararların çoğunda etkili olmasına yol açabilir. Anne ile kurulan ilişki krizli ise, kişinin alıştığı ilişki biçimi bu olduğundan, kişi diğer insanlarla olan ilişkilerinde de krizden beslenebilir, huzurlu olmak kişiye yabancıdır, dolayısıyla huzur kişiyi güvende hissettirmeyeceğinden, tanıdık bir duygu olan krizi seçer. Kişi bunun farkına varamadığı ve karşısındakileri suçladığı sürece de bu böyle devam eder, bu konuyu kendi içinde çözene kadar tekrar tekrar aynı durum ve kişilerle karşılaşabilir, hatta her kavga, kriz, ayrılık sonrasında kendini daha da güçlü hissedebilir ve buradan beslenmeye devam etmek isteyebilir. Ruhsal beslenmede, bedensel beslenme gibi dengede olmalıdır.

Ceres toprak anadır, besler ve büyütür. İnsanlığa tarımı yani ekip, biçip, sonucunda hasat almayı öğreten de Ceres’tir. Astrolojik haritalarda Ceres’in bulunduğu burç, ev ve açılar kişilerin anneleriyle olan ilişkilerindeki olumlu-olumsuz yönleri, ruhlarının en çok hangi duygu ve deneyimlerden besleneceğini, hangi duyguların ise eksik kalıp, o duygulara karşı açlık hissedileceğini, diğer insanları nasıl ve hangi yolla besleyeceğimizi ayrıca diğer insanları sevme ve koruma biçimimizi de gösterebilir. Kısacası anaç yönlerimizi de ifade eder.

İnsanların ne ile beslendiğine dikkat etmeyi unutmamak gerekir, herkes neşeli olmaktan, iyimserlikten ve sevgiden beslenmediğinden, bazı insanlar acı, mutsuzluk ve melankoliden de besleniyor olabilir, onları mutlu veya memnun etmeye çalışmak anlamsızdır çünkü zaten o durumda olmak onları mutlu etmekte ve beslemektedir, bu durumda yalnızca kendi enerjinizi tüketmiş olursunuz. Karşılıklı alma verme dengesini kolayca sağladığınız, dengeli ilişkiler içerisinde bulunmak ise hem kendiniz, hem etrafınızdakiler hem de dünya ile olan ilişkinizi daha sağlıklı hale getirecektir.

 

BURÇLAR VE EVLERDE CERES

CERES KOÇ / 1. EV

Liderlik etmekten, rekabetten, savaşmaktan, kavgadan, mücadeleden, girişimcilikten, hedef koyup ona doğru ilerlemekten, ideallerini gerçekleştirmekten, spordan, fiziksel aktivitelerden, bir şeyi ilk defa yapan kişi olmaktan, inisiyatif ve risk almaktan, cinsellikten, eskrim gibi kılıç veya silah kullanılan ya da uçurumdan atlama gibi ekstrem sporlardan, kendi kendine yetmekten, açık havadan ve özellikle açık havada yapılan kamp yapmak gibi faaliyetlerden, yalnızlıktan ve bağımsızlıktan, cerrahlık gibi içinde kesici alet ya da askerlik gibi silah kullanılan mesleklerle uğraşmaktan beslenebilirler. Başkalarını da onlara liderlik ederek, güçlendirerek, yeni bir şeylere başlamalarına ön ayak olarak, kendi kendilerine yetebilir hale gelmeleri konusunda onlara yardımcı olarak, onları harekete geçirerek, spora başlatarak, bazen onlarla kavga ederek ya da rekabet içine girerek beslerler. Ayrıca başka insanları onların davaları için savaşarak veya onlar için mücadele ederek de besleyebilirler. Anne ile ilişkileri rekabetçi veya kavgalı olabilir. Dolayısıyla kişi diğer ilişkilerinde de aynı tavrı sergileyeceğinden yaşamlarının bir döneminde eş, partner ya da ebeveynlerden biri ile rekabet ya da çekişme içine girmeleri mümkündür.

 

CERES BOĞA / 2. EV

Doğadan, huzurdan, sakinlikten, sanatın tüm çeşitlerinden, güzellikten, aşktan, romantizmden, toprakla ilgili işlerden, yemek yemekten veya yapmaktan, dokunarak hissetmekten, bir şeylere maddi olarak sahip olmaktan, tensel hazlardan, resim, seramik gibi daha elle tutulur sanat dallarından, lokantacılık, estetisyenlik, iç mimari, emlakçılık gibi mesleklerden, mal, mülk, para gibi somut varlıklardan, öz değer duygularının yükselmesini sağlayacak aktivitelerden beslenirler. Aynı şekilde başkalarını da yemek, para gibi somut şeylerle ya da sanat ve güzellikle, kişileri ya da onların bulundukları ortamları güzelleştirerek beslerler. Sahip oldukları maddi değerlere fazlaca tutunabilir ve öz değerlerini maddi değerler üzerinden belirleyip özgüven sorunları yaşayabilirler. Anne çocuk ilişkisindeki olumsuz açılarda ise, anne çocuğu yalnızca yemekle besleyebilir ve bu da obezite ya da bulimia’ya dahi yol açabilir. Kişi ayrıca yaşamında diğer kişilerle kurduğu ilişkilerde bazen özgüvenini sadece maddiyat ya da cinsellik üzerine kurduğundan, bu konular dışında yetersiz kalınca özgüven eksikliği hissedebilir bu durum da ilişkilerinde problemlere yol açabilir.

 

CERES İKİZLER / 3. EV

Konuşmaktan, fikirlerini paylaşmaktan ve tartışmaktan, öğretmekten, öğrenmekten, okumaktan, anlatmaktan, düşünmekten, yazmaktan, çizmekten, iletişim kurmaktan, oyunculuk, tiyatrodan, hikâye anlatmak, dinlemekten ve yazmaktan, farklı diller öğrenmekten, haber alıp vermekten hatta dedikodu yapmaktan, yakın yerlere yapılan yolculuklardan, zekâ gerektiren işlerde çalışmaktan beslenebilirler. Kardeş, kuzen, komşu ve yakın akrabalarından da maddi, manevi beslenebilir ya da onları besleyebilirler. Habercilik ya da sürekli gündem takibi gerektiren meslekler, spikerlik, gazetecilik, radyoculuk, oyunculuk, el sanatları ve zanaatları, kuyumculuk, öğretmenlik, magazincilik, paparazzilik, yazarlık, çizerlik ve çevirmenlik gibi mesleklerin hepsi İkizler Ceres’e uygundur. Eğer istedikleri zihinsel etkileşimi sağlayamazlarsa bu durum zihinsel olarak çok yorulmalarına ve kafalarının karışmasına sebebiyet verebilir. Ceres İkizler entelektüel beslenme ve beslemeyi ifade eder. Etraflarındaki kişileri de aldıkları bilgi, öğrendikleri konulardan onları haberdar ederek veya onlara bunları öğreterek beslerler. İkizler Ceres bir çeşit “köprü” olmaktan beslenir ve “köprü” olarak besler. Bu konum kilo almakta zorlanmaya yol açabilir. Anne-çocuk ilişkisinde ise anne çocuğu duygusal olarak beslemek yerine daha çok entelektüel anlamda besleyebilir, anneden ziyade arkadaş hissiyatı verebilir. Anne çocuk ruhlu olabilir. İlerleyen yaşlarda kurulan ilişkilerde karşılıklı fikirsel paylaşım yüksek olmasına rağmen, duygusal paylaşım yetersiz kalabilir.

 

CERES YENGEÇ / 4. EV

Anneden, aileden, köklerden, yaşadığı ve bağlı olduğu topraklardan, vatanından, milliyetçilikten, kadınlardan, denizden, su kenarlarında vakit geçirmekten, okyanuslardan, yuvadan, evde aile ile vakit geçirmekten, geçmişten, aidiyet duygusundan, koleksiyon yapmaktan, biriktirmekten, tarihten, yemek yapmaktan, eski film, şarkı ve sanat eserlerinden, duygusallıktan ve hissetmekten beslenirler. Anaokulu öğretmenliği, psikologluk, tarihçilik, antikacılık, menajerlik, aşçılık, deniz kaptanlığı gibi meslekler de Ceres Yengeç’i besler. Diğer insanları da onlara annelik ederek, duygusal destek vererek, empati kurarak beslemeye çalışırlar. Bu konum kilo almaya meyil verebilir. Beslenemedikleri takdirde kabuklarına çekilme ihtiyacı hissedebilirler. Anne olduklarında ise çocuklarının büyüyüp evden gitmesini istemeyebilirler ve çocuklarına aşırı bağlılık gösterebilir, onların hayatından çıkmakta zorlanabilirler. Çocukları evlense dahi hala birincil beslenme kaynağının kendileri olmasını isteyebilirler. Ayrıca kişi eşine ya da partnerine de annelik yaparak daha fazla sevileceğini düşünebilir, fazla anaç tavırlar sergilemesi de partnerin sevgili olma ihtiyacını karşılamayacağından işe yaramayabilir.

 

CERES ASLAN / 5. EV

Maddi ya da manevi anlamda kendini gösterip onay almaktan, sahnede olmaktan, övgü almaktan, çocuklardan, kumar ya da borsa gibi spekülatif konulardan, flört etmekten, hobilerden, lüks yaşamdan, zenginlikten, değerli eşyalardan, kamera önünde ya da göz önünde olmaktan, ihtişamdan, liderliğini kabul ettirmekten, alkışlanmaktan, hamilelik sürecinden, şöhretli olmaktan, ilgi çekmekten, para harcamaktan ve bunu diğerlerine göstermekten beslenirler. Kendi sahip oldukları özgüven, yaşam sevinci ve maddi olanaklar ile diğer insanları beslerler. Moda, sahne sanatları, çocuk doktorluğu, yöneticilik, işletmecilik, fenomenlik gibi meslekler Ceres Aslan’ı besler. Diğer insanların da kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilirler, birçok insana yaratıcı fikirler vererek besleyebilirler. Anne ile olan ilişkilerde ise bazen “Altın Çocuk” konumu verebilir, anne çocuğu odak noktası haline getirdiğinden, çocuk büyüdüğünde diğer kişilerden de aynısını bekleyebilir, sürekli onay almak ve beğenilmekten beslenebilir, beslenemiyor olması da krize yol açabilir. İlişkilerde ben merkezli davranması, buna uyum sağlayacak partner bulamaması halinde kişiyi yalnızlaştırabilir.

 

CERES BAŞAK / 6. EV

Çalışmaktan, temizlik yapmaktan, düzenli ve organize olmaktan, şifacılıktan, detaylı işlerle uğraşmaktan, diğer insanlara hizmet etmekten, ofis ortamlarından, eleştiri yapmaktan ve eleştirilmekten, evcil hayvanlardan, bankacılık, temizlik işleri, muhasebecilik, diyetisyenlik, veterinerlik, doktorluk, çok ince detaylarla uğraşılan “hata” yapmak gibi bir lüksün olmadığı mesleklerden, günlük rutin ve angaryalardan beslenebilirler. Başkalarını eleştirme sebeplerinin, o kişileri olmaları gereken en iyi hallerine dönüştürmek olduğunu düşündüklerinden, diğer insanları eleştirerek beslemeye çalışabilirler. Başak Ceres diğer insanları, onlara şifa vermeye çalışarak, hizmet ederek hatta bazen angarya işlerini yaparak ve kişilerin kendi “mükemmel” versiyonlarına ulaşmalarını sağlamaya çalışarak (onları diyete sokmak, spora başlatmak, yaşamlarını düzenlemek gibi) beslemeye meyillidir. Anne ve çocuk ilişkisinde anne duygusal olarak uzak, çok eleştirel ya da çok titiz olabilir. Anne çocuğun günlük ihtiyaçlarını kusursuz bir şekilde karşılıyor olsa da, duygusal olarak beslenmesi konusunda yetersiz kalabilir. Kişi diğer insanlarla kurduğu ilişkilerinde onlara hizmet ederse ya da “mükemmel” olursa onlar tarafından sevileceğini düşündüğünden çoğunlukla hayal kırıklığına uğrayabilir ya da partnerinden “mükemmel” olmasını bekleyebilir, bu da imkânsız olduğundan kişiyi yalnızlığa hatta bazen yalnızca hayvanlarla bağ kurmaya itebilir.

 

CERES TERAZİ / 7. EV

Bir partneri, eşi ya da ortağı olmasından yani evlilikten ve ortaklıklardan, sanattan, inceliklerden, “güzel” olan her şeyden, zarafetten, eşit şartlar ve adalet sağlamak için savaşmaktan, edebiyattan, paylaşmaktan, birlikte hareket etmekten, karşıdakinin ihtiyaçlarını bazen kendi ihtiyaçlarının önüne koymaktan, şık eşya ve ortamlardan, ortak karar almak için fikir alışverişinde bulunmaktan, diplomasiden, danışmanlık vermek ve almaktan beslenebilir. Diplomatlık, arabuluculuk, sanatın tüm dalları, estetisyenlik, iç mimari, hâkimlik, avukatlık gibi adalet ile ilgili işler, danışmanlık, çiçekçilik ya da parfümcülük gibi meslekler Ceres Terazi’yi besler. Karşısındaki kişileri de onlar için küçük ama dikkate değer şeyler yaparak, etrafı güzelleştirerek, onları dinleyerek, yanlarında olduklarını hissettirerek, ortaklık kurarak beslerler. Terazi Ceres’i en çok sanat, güzellik, uyum ve huzur besler, aynı şekilde karşısındaki kişileri de sanat, güzellik, uyum ve huzurla beslemeye çalışırlar. Anne çocuk ilişkilerinde ise, anne öncelikle kendi partnerini (eşini) beslemeye çalışacağından, çocuk yeterince ilgi görmediğini düşünebilir ya da anne çocuğunu partneri gibi görebilir. Kişi ilerleyen yaşlarda karşıdaki insanların isteklerine hep evet derse sevileceğini düşündüğünden, tam tersi olarak diğer insanlar tarafından değer görmeyebilir hatta kimliksiz olarak algılanabilir. Herkesin en sevdiği kişi olmaya çalışmak işe yaramaz. Anne her şeye evet diyen bir anne de olabilir, bunun sonucunda kişi kendisine hayır denmesiyle ya da huzursuzluk veya uyumsuzluk durumlarıyla başa çıkamayabilir.

 

CERES AKREP / 8. EV

Derin, gizemli, dönüştürücü konu ve olaylardan, başkalarının krizlerinden ve onların krizlerini çözmekten, kavgalardan, yüzeyin altında görünmeyen konu ve durumlardan, mafya, gizli tarikat veya dernek gibi oluşumlardan, okült, büyü, paranormal olaylardan, polislik, dedektiflik, ajanlık gibi mesleklerden, iz sürmekten, yalnızlıktan, cinsellikten, rejenerasyon ile ilgili konulardan, sevgi-nefret ilişkilerinden, sadistik-mazoşistik ilişkilerden, partnerleri ya da eşleri ile bir olmaktan, ölüm ötesi konulardan, ölümden, ölmekte olandan, hatta bazen ameliyatlardan, krizler yaşayıp tekrar küllerinden doğmak gibi deneyimler yaşamaktan beslenebilirler. Sahip oldukları dönüştürücü enerjiyi olumlu anlamda şifacılık, doktorluk yaparak, sorunlu kişilerin problemlerine çözümler üreterek, onlara psikolojik yönden destek olarak kullanabilir ya da polislik, dedektiflik gibi meslekler aracılığıyla görünenin iç yüzünü ortaya çıkarma yeteneklerini faydalı hale getirebilirler. Ölen ya da ölmekte olan ile çalışmakta Ceres Akrep’e uygundur. Okült, mistisizm ya da gizlenmesi gereken konularla ilgili çalışmak ise onları besler. Beslenmediklerini hissettiklerinde kıskanç, sahiplenici ve yıkıcı olabilirler. Ayrıca bazen ruhsal iniş çıkışlarını yemek yiyerek kapatmaya çalışabilirler. Anne çocuk ilişkilerinde ise bu konum krizli anne çocuk ilişkilerini, anne ile sevgi-nefret bağı olabileceğini, annenin çocuğunu ayrı bir birey değil de sanki kendisinin bir uzantısı olarak görme yanılgısını ve bunun yaratacağı sıkıntılı durumları ifade edebilir. Ceres Akrep krizlerden beslenmesi nedeniyle hep sorunlu partnerleri kendine çekebilir, böylece onların sorunlarını çözerek ya da onlarla krizler yaşayarak beslenmiş olur.

 

CERES YAY / 9. EV

Özgür olmaktan, yabancı kültürlerden, uzak yolculuklardan, değişik felsefe, din ve inanış biçimlerini öğrenmekten ve öğretmekten, diğer insanlara tavsiyeler vermekten, yaşamı bir macera gibi yaşamaktan, spordan, yogadan, üniversite ve yükseköğretim kurumlarında öğrenci ya da öğretmen olarak bulunmaktan beslenirler. Özgür olmaları Ceres Yay için çok önemlidir. Bazı felsefi ve dini tartışmalara girmek, bu konuda düşünmek, araştırmak özellikle de soyut düşünce biçimleri ile ilgili çalışmak onları besler. Akademisyenlik, bilimsel araştırma yapmak, doktorluk, dini, ruhani ya da felsefi liderlik, gezginlik, yoga eğitmenliği, sporculuk, dağcılık ya da paraşütle atlamak, fotoğrafçılık, pilotluk, hosteslik, rehberlik, hukuk ve mahkemelerle ilgili meslekler ile içinde seyahat ve macera olan tüm meslekler Ceres Yay’a uygundur. Etrafındaki kişileri yaşadığı macera ve tecrübelerden, okuduğu kitaplardan, araştırdığı felsefelerden öğrendiği yaşamsal deneyimleri onlara aktarmaya çalışarak beslemeye çalışır. Uzun yolculuklara çıktığında enerjisi tamamen yenilenir, ayrıca Ceres Yay’ın yapısı iyimserdir, diğer insanları iyimser yaklaşımları ile de beslerler. Örneğin, Ceres İkizler diğer insanlara yabancı dil öğretmekten beslenirken, Ceres Yay felsefe ya da soyut konuları insanlara öğretmekten daha fazla beslenir. Anne ile olan bağ duygusal olarak yetersiz kalabilir, anneden isteyerek erken yaşta ayrılmak isteği olabilir, eğer anne baskıcı ve boğucu ise Ceres Yay annesi ile bağ kuramayıp sürekli kaçmaya çalıştığından, diğer insanlarla ilişkilerinde de boğulmaktan korkabilir ve bu nedenle çok bağlayıcı ilişkiler kurmamaya gayret gösterebilir. Ceres Yay anneden daha bilge ve olgun olabilir ve annesinin ebeveyni konumuna da geçebilir. Anneden tavsiye alan değil, anneye tavsiye veren konumu olabilir. Anne çok bağımsız, ilgisiz de olabilir, bu nedenle çocuğu yeterince besleyemeyebilir, sadece tavsiye verip, çocuğun gerisini kendisi halletmesini bekleyebilir.

 

CERES OĞLAK / 10. EV

Çalışmaktan, organize etmekten, sistem kurmaktan, disiplinden, paradan, güvenilir çözümler yaratmaktan, pesimizmden, melankoliden, yönetmekten, kontrol etmekten, kariyerinden, inşa etmekten beslenebilir. Anne ve babadan veya aile köklerinden gelen bir bağı da sürdürebilir. Toplumda statüsünün iyi olması, tanınır olması Ceres Oğlak’ı besler. Yöneticilik, bankacılık, muhasebecilik gibi para ile ilgili işler, inşaat mühendisliği, inşaat yapmak, devlet kurumlarında çalışmak, devlet adamlığı, toplumda yüksek statü sahibi olmalarını sağlayacak tüm meslekler, bürokratlık, kural koyan, sınırlayan örneğin sansür kurulu gibi kurullarla bağlantılı çalışmak onlara uygundur. Bir hedef belirleyip, o hedef için hiç durmadan çalışmak onları besler. Başkalarını, onların hedeflerine varmaları için çalışmalarına yardımcı olarak, kimi zaman maddi anlamda yardımcı olup, kimi zaman disipline olmalarını sağlayarak beslemeye çalışırlar. Yaşamdaki başarı derecelerini yalnızca kariyer üzerinden değerlendirdikleri için hayal kırıklığına uğrayabilirler, ayrıca planladıkları şeylerin dışındaki sürprizlerden hiç hoşlanmazlar. Aile ilişkilerinde ise varlıklı bir ailenin çocuğu olmalarına rağmen, aile onları maddi anlamda beslemeyebilir ve kendi ayakları üzerinde durması için disipline etmeye, kısıtlamaya çalışabilir bu durum anne-çocuk ilişkilerinde sevgisizlik ve çatışmalara yol açar. Fazla otoriter, kısıtlayıcı ebeveynler olabilir. Kişi sadece çalışmaktan beslendiğinden, duygusal dünyası hiç gelişmeyebilir ve giderek yalnızlaşabilir ya da sadece “mantıklı” sebeplerden biri ile birliktelik kurabilir.

 

CERES KOVA / 11. EV

Dostlar, arkadaşlar, cemiyetler, derneklerden, bilim, astroloji, astronomi, uzay, havacılık ile ilgili ya da farklı ve olağandışı, hiç alışılmamış konularla ilgilenmekten, özgür ve özgün olmaktan beslenirler. Daha önce hiç görülmemiş ve değişik olana ilgi duyarlar. Toplumsal sorunlara çözüm bulmak, hayır kurumlarında çalışmak bu kişileri besler. Astrolog, astronom, tasarımcılık, bilimsel araştırma içeren ya da uzayla ilgili meslekler, icat yapabilecekleri ve yeni teknolojileri kullanıldığı iş alanları onlar için uygundur. Ceres Kova daha önce kimsenin kullanmamış olduğu icatlar yapmaktan ya da kimse tarafından daha önce düşünülmemiş bazı kavramlar yaratmaktan beslenir. Kalabalıklar, topluluklar içinde bulunmak onları besler. Etrafındaki kişileri onlara olayların daha önce düşünmedikleri yönlerini göstererek, eğer gerekiyorsa onlar adına mücadele verip, haklarını savunarak, farkındalık kazandırarak beslemeye çalışırlar, fakat duygusal bağ kurmak istemeyebilir, daha çok ekip ve takım arkadaşı olurlar. Aslında Ceres Kova farklı ve alışılmadık olmaktan beslense de, diğer yandan bir ekip, cemiyet, grup ya da topluluğa kabul edilmek ister, dışlanmışlık hissi onu tüketebilir. Sevdikleri kişilerin onları “oldukları gibi” sevmesini isterler ve aynı şekilde birçok kişiye tuhaf ve olağandışı gelebilecek insanları da onlar severek beslemeye çalışırlar. Anne-çocuk bağında bu konum soğuk ve uzak bir ilişki verebilir, çocuk erken yaşta kendisini terkedilmiş hissedeceğinden, ilerleyen yaşlardaki ilişkilerinde hep terk edilmekten korktuğu için ya önceden terk etmeye çalışır ya da bağımlı bir ilişki geliştirir, hatta hiç ilişki kurmamayı dahi seçebilir.

 

CERES BALIK / 12. EV

Spiritüel konular, meditasyon, dua, yoga, paranormal konular, din, mistisizm, sanat özellikle müzik, şiir ve sinema, bilinçaltı, aşk, hayal kurmak, rüyalar, su ve su kenarı yerler, inziva, içe dönmek, yalnızlık, yalnız kalmaya ve inzivaya müsait yerler, içki ya da uyuşturucu gibi maddeler onları besleyebilir. Merhamet ve empati yeteneklerini kullanabilecekleri dernekler, hayır kurumları ya da hastane, hapishane gibi yerlerde çalışmak hem kendilerini hem diğer insanları beslemelerini sağlar. Ceres Balık kendini feda ya da kurban etmeyi de gösterebilir yani diğer insanları onlar için kendini feda ya da kurban ederek, onlarla empati kurarak, onların hayal gücüne katkıda bulunarak besleyebilir. Bu konumda Ceres sünger gibidir, içinde bulunduğu ortamın enerjisini emer, dolayısıyla çevresinde kimlerin olduğu büyük önem taşır. Sinema, yazarlık, müzisyenlik, şairlik, hasta bakımı, doktorluk, hemşirelik, din ya da spiritüel konularda öğretmenlik, medyumluk, yoga eğitmenliği, denizcilik, meyhanecilik gibi alanlardan beslenebilir. Bu kişiler herkesi koşulsuz sevebilir fakat sınır koymakta problem yaşayabilirler. Anne-çocuk ilişkisi açısından bu konum annenin varlığının pek hissedilir olmaması, annenin kayıp ya da tam tersi çocuğa fazla bağımlı olmasını ifade edebilir. Anne-çocuk arasında kendi feda etme temaları olabilir. Kişi kendini diğer insan için feda ederse sevileceğini düşündüğünden, hayal kırıklığına uğrayabilir. Annenin hayat hakkındaki görüşleri yanıltıcı olabilir, madde bağımlılığı ya da psikolojik problemler gibi konularla uğraşılması gerekebilir.