SATÜRN PLUTO EŞLİĞİNDE YENGEÇTE AY TUTULMASI

2020 yılı tahmin ettiğimiz gibi sert başladı. 26 Aralık 2019 tarihinde yaşadığımız güneş tutulması çok etkiliydi ve öncü bir burçta (Oğlak) gerçekleştiği için etkilerini hızlı bir şekilde gördük. Şimdi yine bir öncü burç olan Yengeç’te ay tutulmasına yakınlaşıyoruz. Yine etkileri hızlı görülecek. Satürn-Plüton kavuşumunu tetiklediği için, bu yılın en stresli tutulmalarından biri olarak sayabiliriz bu tutulmayı.

Düzeltici Savaş

Pek çok ekonomist II. Dünya Savaşı’nı bir “düzeltici savaş” olarak niteleme eğilimindedir. Savaş harcamaları nedeniyle, merkez bankalarının sıkı para politikalarını bırakıp para basmaya başlamaları sonucu bütçe açıkları arttığını, ama ekonomilerinin düzeldiğini, işsizliğin azaldığını ileri sürmektedir. Büyük savaşların öncesinde, büyük ekonomik belirsizlikler yaşanması sadece bir tesadüf müdür? Astrolojik perspektiften bakarsak, pek de öyle gözükmüyor. Bu tip dönemler enteresan bir biçimde hep Satürn-Uranüs-Plüton gezegenlerinin art arda gelen döngülerine denk gelmektedir. (2009 yılında Klan Yayıncılık tarafından yayımlanmış Dönüşüm Zamanı kitabımın 155. sayfasından alıntıdır.)

Satürn-Plüton kavuşumu yeni dünya düzeni oluşumu sürecinde olduğumuzu gösteriyor. Bu yeni dünya düzeninde ülkeler ve liderleri de kendi pozisyonlarını almak üzere daha aktif olmak durumunda kalacaklardır. Plüton düzenlerin yıkılışını ve yeniden yapılandırılmasını anlatır ve Satürn de yapılandırıcıdır. Satürn-Plüton kavuşumlarında savaşın acımasız enerjisini hissedebiliriz. Son günlerde konuşulur olan III. Dünya Savaşı önümüzdeki aylarda da yine konuşulmaya devam edecek. Umarım böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız ve sadece dalaşmalarla, meydan okumalarla bu dönemi atlatırız. Mars’ın Yay burcundaki yolculuğu esnasında pek çok liderin haritasında gezegenler tetikleniyor olacak. Trump, Ruhani, Merkel, Putin, Erdoğan bu liderlerden sadece bazıları…

Linkteki videoda Mars’ın sınır dışına taşması ve önümüzdeki dönemde önemli açılarından yola çıkarak değerlendirmeler taptım. İzlemek için linki tıklayınız. https://www.youtube.com/watch?v=bfj4dVcIRps

Petrol krizi kapıda mı?

Satürn-Plüton kavuşum, kare ve karşıtlıklarının petrol krizleriyle veya kıtlıklarıyla bağlantısı ilginçtir. İsrail-Arap Savaşı sonrasında Arapların petrol satışında kısıtlamaya gitmeleriyle, dünyada bir enerji krizi oluştu. 1973 savaşından sonra fiyatların yükseltilmesine başvuruldu. 1973 Ocak ayında varili 2.59 dolar olan Arap petrolü, 1973 Ekiminde 5.11 ve 1974 Ocak ayında da 11.65 dolara çıktı. Bu, bir yıl içinde dört mislinden fazla bir artış demekti. Bu fiyat artışları bilhassa Batı Avrupa’da ve Japonya’da bir paniğe sebep oldu. Petrol fiyatlarındaki şaşkınlık verici artışın ardından borsanın çöküşü 1929 Krizinden beri yaşanan önemli bir küresel ekonomik krizdi. Petrol krizi sadece savaşın bir sonucu olarak doğmamıştı kuşkusuz. Üretici ülkeler için petrol problemleri yıllardan beri oluşma halinde bir mesele idi. Savaş sadece krizi hızlandırmıştı. 1939-41 yılları arasında da bu iki gezegen birbirlerine kare yaparken, savaş dolayısı ile Avrupa’da benzin kıtlığı olmuştu. Londra’da, İspanya’da benzin satışı vesika usulüne tâbi tutulmuş, satılan miktar azaltılmıştı. Bazı otobüs seferlerine son verilmiş, özel otomobillerin dolaşması, gerekli haller dışında yasaklanmıştı. Türkiye’de de 9 Eylül’de benzin tüketimine kısıtlama getirildi. İstanbul’da bazı otobüs seferlerine son verilmişti. (2009 yılında Klan Yayıncılık tarafından yayımlanmış Dönüşüm Zamanı kitabımın 168. sayfasından alıntıdır.) Bu ikisi sadece birer örnektir. Burada yerimiz kısıtlı olduğundan diğerlerinden bahsetmeyeceğim. Ama petrol fiyatları üzerindeki spekülasyonlar, hareketler, iniş çıkışlar (özellikle ikincisi) önümüzdeki günlerin önemli konu başlıkları olacak.

Tutulma Neptün ile üçgen açı yapmaktadır ve su elementinde gerçekleşmektedir. Dolayısı ile denizler, petrol ile ilgili konular stres noktası olarak dikkat çekmektedir. Haliyle aklımıza Doğu Akdeniz’i getirmektedir.

Su elementinde tutulmalar

Eski astrologlara göre su elementinde tutulmalar sel felaketleri, aşırı yağışlar, deniz kazaları, su hayvanlarının zarar görmesi, uyuşturucu bağıllıklarıyla ilgili durumlar, ihanetler, huzursuzluklar, savaş beklentileri, sıradan insanlar arasında çok sayıda ölümlerle bağdaştırılırdı.

Rönesans son dönem astroloğu William Lilly’e göre Yengeç burcunda tutulmalar siyasi değişimler, silah kullanmak için erkeklerin tahrik edilmesi, erkekler arasında hile ve kurnazlıklar, deniz yolculuklarında tehlikeler, nehirlerin kuruması, mideyi etkileyen hastalıklarda artışlara işaret eder.

Öncü burçlarda tutulmalar

Astrolog Sepherial’e göre öncü burçlarda tutulmalar politik konularla, hükümet veya yönetim değişiklikleriyle, devlet işlerindeki değişikliklerle ve insanlar arasındaki devrimlerle ilişkilidir. Dış menşeli rahatsız edici olaylar, hükümetlerin, yöneticilerin zarar görmesi, politik olarak büyük değişimler, dünya ticaretinin olumsuz etkilenmesi gibi sonuçlar doğurur. Devlet ve Hükümet yöneticileri bundan etkilenecek, zorlanacaktır.

Tutulmanın dekanı

Geleneksel astroloji türünde tutulmanın hangi dekana denk düştüğü önemlidir. Eski astrologlara göre Yengeç burcunun üçüncü dekanı kadın cinsinden ölümleri, ani yıkımları ve ıstırapları gösterir. Bu ay tutulması olduğuna ve yöneticisi ay olduğuna göre kadınlarla ilgili konular stresli bir şekilde gündeme gelebilir. Buna kadın yönetici figürleri dahil edilebilir. Mesela İngiltere’de Kraliçe II. Elizabeth gibi.

Tutulmanın yöneticisi

Tutulmanın yöneticisi, genel olarak tutulmanın gerçekleştiği burcunun yöneticisidir. Bu gezegen tutulmanın ne yönde etkileri olacağını ifade etmesi anlamında çok önemlidir. Tutulmanın yöneticisi olan bu gezegen hangi kişileri veya grupları veya meslekleri temsil ediyorsa tutulmadan en çok bu kişiler etkilenecektir. Yengeç burcunun yöneticisi Ay hem bizi nelerin beslediği hem de duygularımız üzerindeki etkileri ile ünlüdür. Dünya Astrolojisi türünde ülke halkının, özellikle de bu toplumdaki kadınların kolektif duygularını sembolize eder. Haritadaki yerleşimiyle toplumun dikkatinin nereye odaklanmış olduğunu gösterir.

Dünya Astrolojisinde Ay sıradan halkı, halkın duygularını, kadınları, kalabalıkları ve toplumu ilgilendiren her konuyu, kamu görevlilerini temsil eder. Geleneksel astrologlara göre tutulma Ay yönetimindeki Yengeç burcunda olduğunda yüksek görevlerde olan kişiler hile ve kurnazlıkla görevini kötüye kullanır, anlaşmalar bozulur, politik değişiklikler ve çalışma alanlarında değişiklikler olur. Ayrıca Ay’ın temsil ettiği denizlerle silahlanma artar, deniz savaşları veya denizlerle ilgili konular yüzünden savaşlar olur. (William Lilly, Sadullah el-Ankaravi, H.S. Green, Deborah Houlding)

Tutulmanın birleştiği sabit yıldız: Castor

Tutulmanın hangi yıldızla birleştiği de geleneksel astroloji türünde önemli konulardan biridir. 20 derece Yengeç burcunda gerçekleşecek ay tutulması Castor yıldızıyla birleşiyor. Vivian Robson’a göre Merkür karakterinde olan bu yıldız farklılık, parlak bir zeka, adli konularda ve birçok seyahatte başarı, aniden gelen şöhret ve itibara işaret eder. Bernadette Brady’e göre ise yazarlarla yakından ilişkili olan Castor, başarı ve yaratıcılık veren, hikaye anlatma becerisini temsil eden bir yıldızdır. Tansiyondan faydalanma kabiliyeti verir. Fikirlerin keşfini, onların araştırılması ve hikâyesi yoluyla ifadesini, hayatın gölge yönünü de dikkate almayı ister.

Tutulma derecesinin açıları

Tutulma Merkür, Satürn ve Plüton ile karşıt, Neptün ile üçgen yapıyor. Ticari konular ve iletişim (Merkür), iş dünyası ve kurumlar, devletlerle ilgili konular (Satürn) en önemli etkileri alıyor ve güç dengeleri (Plüton) değişmeye başlıyor. Büyük güç çekişmelerinin yaşanacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle denizler ve gemiler veya deniz ürünleri, denizaltı, denizden çıkartılan petrol gibi konularda çekişmeler ve agresyon artıyor.

Yengeç Burcu Kapsamındaki Yerler

Astrologlar, tutulmaların fiziksel ve zihinsel etkilerinin, gözlemlendikleri bölgelerde daha etkili olduğu öne sürmektedirler. Ama aynı zamanda gerçekleştiği burcun hangi bölgeleri ynettiğine de çok önem verirler. Tutulmanın kapsamına düşen şehir ve ülkeler şunlar: Cezayir, Tunus, İskoçya, Yeni Zellanda, Amsterdam (Hollanda), İstanbul (ve genel olarak Anadolu), Bern (Almanya), Cadiz, Saint Lucas (İspanya), Cenova, Milano, Venedik (İtalya), Newyork, Lubec (ABD), Stockholm (İsveç), Magdeburg, Wittenberg (Almanya), York (Doğu İngiltere)

Tetiklenme Zamanları

Önemli tutulmaların gökyüzünde bir çentik bıraktıkları söylenir. Sonraki dönemlerde bu hassas noktaya gelen transit ve ilerletmeler tetikleyici etki yaratabilirler. Her gezegen bu süreci kendi doğasının özelliklerine yönelik olarak etkiler.

Tutulmanın etkileri sadece tutulmanın gerçekleştiği günle sınırlı değildir. Daha sonra tutulma derecesine gelen gezegenler tutulmanın temsil ettiği temaları aktif ederler.

Mars tutulmayı Mart ayında tetikliyor (16 Mart civarı)

Tutulmanın etkilerinin görünür olması bağlamında en sıkı aktif edici gezegen Mars olarak bilinir. Klasik astrolojide Mars kare açı ile ilişki görüldüğünden tetikleyici harekete geçirilip provoke edici etkiler yaratır. Mars’ın tutulmayı tetiklemesi mücadele, rekabet, çatışmalar, büyük gerginlikler, savaşları beraberinde getirebilir.

Jüpiter tutulmayı Mart ayında tetikliyor (3 Mart civarı)

Jüpiter tutulma derecesini aktif ettiğinde olayların daha da büyümesine ve genişlemesine sebep olabilir. Jüpiter, Mars ile birlikte tutulma derecesini tetiklerse o zaman büyük olaylar ortaya çıkabilir. Jüpiter’in tutulmayı sert açılarla tetiklediği zamanlarda aşırı harcamalar ve müsriflikler yaşanabilir. Jüpiter’in tetiklemesi inançlar, ahlaki ve etik değerler, hukuksal konular, uzun yolculuklarla ilgili sıkıntıları beraberinde getirebilir. Eğer tetiklediği bir kötücül ise (Mars veya Satürn) olumsuz durumların genişlemesine, yayılmasına işaret edebilir. Jüpiter’in tutulmayı tetiklediği 3 Mart civarındaki günlerde (birkaç gün öncesi ve sonrası) bu etkiler görünür olabilir.

Hangi ülkelerin haritaları etkileniyor?

Nicholas Campion’un World Horoscopes kitabına göre 20 derece Yengeç burcunun 3 derece toleransla açı yaptığı öncü burçlara gezegenleri denk düşen ülkelerden bazıları şunlar: Fransa (Ay), Almanya (Satürn), İngiltere (Ay), Yunanistan (Uranüs), İtalya (Venüs, Satürn).

İngiltere astroloji haritasının Ay derecesine çok yakın gerçekleşen tutulma, Ay Düğümlerinin de haritalarının Tepe ve Ayakucu noktalarını tetikliyor olması, ülke için kadersel bir süreci ve önemli zamanları işaret ediyor. Aşağıda haritasını görmektesiniz.

 

 

Brexit konusu İngiltere’yi ziyadesiyle yordu. Ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçeceğe benzerler. Kraliçe Elizabeth’i de temsil eden Ay’ın üzerinde tutulma, onun açısından da zorlu zamanları işarete diyor olabilir. Belki sağlık sorunları ve bu yüzden görevi devretmesi gibi. Öte yandan, İran-ABD atasındaki gerginlik İngiltere’yi de bir şekilde içerisine çekebilir. Geçtiğimiz Temmuz ayında petrol tankeriyle ilgili yaşananları hatırlayalım. Yine Yengeç burcunda tutulma vardı. Önümüzdeki günlerde benzer şeyler tekrarlayabilir. İran-İngiltere arasında stresli durumlar tekrar oluşabilir.

Tutulma Boris Johnson’un haritasının da Tepe Noktasını tetikliyor. Johnson’un İkizler burcundaki Mars’ı da Yay burcundan geçiş yapmaya başlayan transit Mars’tan karşıt açı aldı. Dolayısı ile provoke eden şeyler dönecektir etrafında. Aşağıda haritayı görmektesiniz.

 

 

Yengeç burcunun 20 derecesinde gerçekleşecek ay tutulması Almanya astroloji haritasını ve Angela Merkel’in haritasını da tetikliyor. Merkel’in Yükselen burç derecesinden Mars tetiklenmesi alacağını da görüyoruz ve Mars dönüşü de yakınlaşmış durumda. Dolayısı ile önümüzdeki dönemde Merkel’in de aktif bir şekilde bölgede yaşanan tansiyona veya benzer başka bir sebeple diğer ülkelerle ilişkiler konusunda tansiyona dahil olacağını tahmin edebiliriz. Aşağıda haritayı görmektesiniz.

 

Şimdilik bu kadar! Bir sonraki yazımda Türkiye astroloji hartası üzerinden değerlendirmelerime devam edeceğim. Önümüzdeki dönemi ele alan YENİ DÜNYA DÜZENİ başlığı altında videolar da çekmeye devam edeceğim. Bunlardan ilkini linkteki videodan izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=bfj4dVcIRps

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, ISAR Cap, Cert. OPA
OPA Türkiye Temsilcisi, APAI Üyesi
AstroArt Astroloji Okulu Kurucusu
www.astrolojiokulu.com