Terazi Burcu ve Psikopatoloji

Terazi burcu ahenkli ve adil ikili ilişkiler kurma, yakın olma ve mahremiyet ihtiyaçlarını sembolize eder. Bir başka deyişle, Terazi burcu uzlaşma, iş birliği ve denge ile bağlantılıdır. Gelişim dönemi olarak, 26–35 yaş aralığına karşılık gelir. Bu dönem içerisinde, birey gençlik aşamasından yetişkinlik aşamasına doğru geçiş yapmaktadır.

 

Bu dönem Erikson’ın “yakınlığa karşı yalıtılmışlık” evresi ile benzerlik gösterir. Karşı cinsle ilişkilerde sevgi ve bağlılık önem kazanır. Dostluklar sağlam temeller üzerine oturtulur. Bireyin yaşamında evlilik konuları ve evlenme önemli bir yer tutar. Erikson’a göre bu dönemdeki krizi sağlıklı olarak atlatan kişi kalıcı ve dengeli ilişkiler kurma gücüne sahip olur. Bu döneme benzer şekilde, Terazi burcu bağlılık, paylaşma, uyum, kalıcı ve dengeli ilişkiler kurma ile ilintilidir.

 

Ancak bir doğum haritasında Terazi burcu aşırı vurgulandığında, harita sahibinin aşırı uzlaşmacı, uyum uğruna her şeye katlanan, hayır diyemeyen ve inisiyatif alamayan bir yapıda olması olasıdır. Sonuç olarak, ikili ilişkilerin bozulmaması için, söz konusu birey kendi duygu, düşünce ve isteklerini yok sayabilir. Bu durumda gerçekçi bir paylaşıma dayanan bir ilişki ortaya çıkmayabilir, çünkü bireyin karşı tarafın isteklerine karşı koyabilmesi imkânsız bir hale gelebilir. Hatta bazen bu davranış tarzı, bireyin hiç istemediği bir sonuca sebep olabilir. Karşı taraf söz konusu kişiye karşı saygısını kaybedebilir, hatta daha agresif bir tavır içine girebilir. İlişki yüzeysel, yapay ve nihai olarak iki tarafı da tatmin etmeyecek bir şekle bürünebilir.

 

Bazı uç durumlarda, harita sahibinin “Bağımlı Kişilik Bozukluğu”ndan muzdarip olması da olasıdır. Bağımlı kişilik bozukluğuna sahip bir bireyin aşağıdaki özelliklere sahip olması muhtemeldir:

  • Başkalarından bol miktarda öğüt ve destek almadan karar vermede güçlük çekme
  • Aşırı uzlaşmacı olma
  • Tasarıları başlatma ve kendi başına iş yapmada zorlanma
  • Yakın bir ilişkisi bittiğinde, derhal başka bir ilişki arayışı içine girme

 

Terazi burcunun aşırı vurgulandığı durumlarda, harita sahibi Terazi burcunun karşıt burcu olan Koç burcunun sembolize ettiği bazı özellikleri (bağımsız hareket edebilmek, kendini açık ve net ortaya koymak, inisiyatif almak, otonomi vb.) kişiliği ile bütünleştirmeyi başarabilirse, bu sorunların üstesinden gelmek konusunda önemli bir adım atacaktır.

 

Yazan: Barış ÖZKIRIŞ