Uranüs Boğa’da

Değişimlerin ve yenilenmenin gezegeni Uranüs 15 Mayıs’ta Boğa burcuna geçiyor!

Modern astrolojide Boğa burcu denilince akla gelen şeylerden biri de finans ve bankacılık sistemidir. Bu burçtan ağır hareket eden gezegenlerin geçişi dönemlerinde finans ve bankacılık alanında gelişmeler görülür. Uranüs’ün bu burçtan geçiş yapacağı 2018-2026 yılları arasında finans ve bankacılık alanında radikal değişikliklere hazır olmalıyız!

Tarih’te Uranüs Boğa’da

Uranüs’ün Boğa burcundaki seyrinin yaşamımıza ne tür değişiklikler getireceğini öngörewbilmek için Uranüs’ün bundan önce ne zaman Boğa burcunda yer aldığına ve o dönemde dünya üzerinde neler olup bittiğine bir göz atalım.

Uranüs’ün Boğa burcundan bir önceki geçişi 1934-1942 yılları arasında olmuş. Bu yıllar arasında göze çarpan önemli olaylar şunlar olmuş:

1935 yılında Uranüs Boğa burcunda seyrederken, Jüpiter de şimdilerde olduğu gibi Akrep burcunda seyretmekte imiş. 1935 yılındaki finans ve bankacılık alanındaki gelişmelere baktığımda ilk gözüme ilişen şey Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt’in bugünkü modern anlamıyla modern merkez bankasını kurması, onu geniş yetkilerle donatması, Yeni Anlaşma (New Deal) programında daha reformcu bir çizgiye yönelmesi oldu. İnternetten edindiğim bilgiye göre 14 Ağustos 1935 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası’yla işsizlik sigortası ve emekli aylığı uygulamasına geçilmiş. Yüksek gelirlilerle büyük şirketlerden alınan vergileri artıran 1935 tarihli bir vergi yasasıyla ABD’de gelir dağılımının düzeltilmesi yolunda önemli adımlar atılmış. Finansal sistemi ve bankacılık sistemini düzenleyen genel planlama yasaları ve buna bağlı düzenleyici kurumlar oluşturulmuş. 1935’te yürürlüğe giren Bankacılık Kanunu ile Federal Rezerv sistemini yönetmekle görevli, üyeleri başkan tarafından atanan sekiz kurul üyesinin yetkilerinin merkezileştirilmesi on iki Federal Rezerv Bankası’nın bağımsız eylemlerinin azaltılması amacıyla sistemdeki yöneticilerin unvanlarında değişikliğe gidilmiş. 1935 Bankacılık Yasası Federal Rezerv Sistemi’nin yapısı, yetkileri ve işlevleri ile de ilgiliymiş.[1]

ABD’de finansal depresyon varmış. New Deal’in ardından sosyal güvenlik reformu (Roosevelt) yapılmış. Ekonomideki yenilikleri destekleyen liberaller ile değişime karşı çıkan konservatifler ilk kez bu dönemde ortaya çıkmış. Altın standardının bırakılışı da bu döneme denk gelmiş. Uranüs’ün Boğa burcuna geçtiği 1934 yılı Amerika’da kuraklık, kötü koşullarda çiftçilik yapıldığı bir yıl olmuş.

Uranüs depremlerle bağdaştırılır ve Boğa burcu da topraklarla alakalıdır. Uranüs’ün Boğa burcunda seyrettiği 1935 yılında C. Richter deprem şiddetini ölçen cihazı geliştirmiş.

II. Dünya Savaşı Uranüs Boğa’da iken patlak vermiş (1/9/1939)

Uranüs’ün Boğa burcunu tamamlamak üzere olduğu 1941 yılında Almanya ve İtalya ABD’ye savaş ilan etmiş.

Uranüs’ün Boğa burcunda seyrettiği bir önceki döngüde de ekonomik kriz görüyoruz. İlk dünya çapında ekonomik kriz de yine Uranüs Boğa burcunda iken, 1857 yılı sonlarında gerçekleşmiş. Aniden gerçekleşen bu kriz Amerikan devrimi ile de alakalı görülüyor. 1856’da ilk kez durgunluk yaşandı, bunu bankaların ve iş kollarının art arda yaşadıkları güçlükler takip etti. Bu dönemde buğday fiyatları düştü; demiryolları, bankalar ve bazı şirketler iflas etti ve işsizlik arttı.

Uranüs Boğa burcundaki bir sonraki transitinde (1767-1775) sömürge ekonomisi görüldü. 1770’lerde Amerika’daki koloniler İngiliz malları için önemli bir Pazar haline gelmişti. İlk sömürgeleşmte hareketleri ise Uranüs’ün yine Boğa burcunda olduğu  (1600-1607) 1600’lü yılların başında görülmüştü.

Uranüs’ün Boğa burcundaki geçmişine bakarak finans dünyasında birtakım radikal değişiklikler bekleyebiliriz.

Bildiğimiz Kapitalizmin sonu geliyor!

Herhangi bir ağır hareket eden gezegenin yeni bir burca geçişini değerlendirmek için, bu burçtan en son hangi ağır hareket eden gezegenlerin geçiş yaptığına bakarım. Mesela, Satürn’ün seyahat ettiği Oğlak burcuna en son geçiş yapan gezegen Plüton idi ve bu geçişi yaptığı 2008 yılında ekonomik depresyon patlak vermişti. Satürn’ün Oğlak burcundan geçiş yaptığı bugünlerde 2008 yılının bir nevi test sürecinden geçmekteyiz. Uranüs’ün geçiş yapacağı Boğa burcunda 2000 yılında Jüpiter-Satürn kavuşumu gerçekleşmişti. Çok sayıda gezegenin Boğa burcunda toplaştığı Mayıs 2000 tarihi hepimizin hafızalarındadır sanırım. Maddi değerler ile ilgili yeni bir döngüye girmiştik. 15 Mayıs’ta Boğa burcuna geçiş yapacak Uranüs, sahip olduğumuz kaynaklarımız ve maddeye yönelik değerlerimizle ilişkimizde önemli değişikliklerin bizi beklediğini düşündürmekte.

Mayıs 2000’de Boğa burcundaki gezegen toplaşması sanki kapitalizmin son kez had safhada kendisini gösterdiği bir zaman dilimine işaret ediyordu. Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte bu gezegen toplaşmasının her bir gezegenini tetikleyecek olması, kapitalist sistemin sonlarına vardığımızın işaretçilerinden birisidir.

Uranüs’ün Boğa burcuna geçiş haritasında yeniay olması, ekonomik sistemler ve para birimleri ya da parasal konular yaklaşımlar anlamında yepyeni bir sürece girmekte olduğumuzun göstergesidir. Boğa sakin bir hayvandır. Ama kızdırıldığı zaman ne yapacağı belli olmaz. Uranüs gibi tahmin edilmesi zor, sürpriz durumları temsil eden bir gezegenin Boğa burcunda hareket edeceği 2018-2026 yılları arasında piyasaların hareketlerini tahmin etmek de zor olacak!

Monopoly oynar mısınız?

Çocukluğumuzda oynadığımız oyunlardan biri de Monopoly idi. 1935 yılının önemli olaylarını araştırırken finansa dayalı bu meşhur oyunun patentinin 1935 yılında Parker Kardeşler tarafında alınmış olduğunu öğrendim. Yaklaşık 750 milyon kişi tarafından oynanmış olan Monopoly, dünya tarihinde en çok oynanan ticari masa oyunu olarak tanımlanmış.[2]   Oyunun ilk kez piyasaya sürüldüğü 5 Kasım 1935 tarihinde Uranüs Boğa burcunun 3 derecesinde, Jüpiter Akrep burcunun 29 derecesinde Retro imiş! Aşağıda o güne ait haritayı görmektesiniz.

Para ile ilişkilerimiz değişiyor! 

Uranüs’ün Boğa burcuna geçişi parayı nasıl kazandığımızdan nasıl harcadığımıza, hangi alanlardan gelir elde ettiğimize kadar giden yelpazede kendimizi yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyacağımızı gösteriyor. Sahip olmak istediğimiz ya da sahip çıktığımız şeyler de bu değerlendirmeye dahil olacak.

Sahip olduğumuz şeylerle ilgili konularda veya para yapma konusunda düşünme şeklimiz Uranüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte değişmeye başlayacak. Sık kullanmadığınız evimizi veya her zaman binmediğimiz lüks aracımızı geçici olarak kiraya vermek ya da düğün için bir kerelik kıyafet diktirmek yerine kıyafet kiralamak gibi şeyler hayatımızda daha sık görülür olacak.

Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte para ve kaynaklarımıza eskiden olduğu kadar sıkı tutunmayabiliriz. Yeniliklere ve farklı olasılıklara açık ve esnek olmayı başarabiliriz. Keyif aldığımız alanlar da değişebilir. Uranüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte, doğal ortamlara daha fazla teknoloji gireceği aşikar! Ya da doğa ile bütünleşmek için çareler ararken yaratıcılığımızı daha aktif kullanabiliriz.

Doğaya, topraklara önem vermeliyiz!

Çok sayıda gezegenin toprak elementi burçlarda bulunacak olması, toprağa, doğaya, tarım ziraata yeniden önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Teknolojik anlamda ne kadar gelişirsek gelişelim, doğaya ve doğal olana ihtiyacımız var ve bizi en iyi besleyen şeyin toprak ana olduğunu hatırımızdan çıkarmamalıyız!

Madencilik ve çiftçilikle ilgili konular gündemimizde daha fazla yer alacak ve önem kazanacak. Güneş lekesi sayısının giderek azalacağı Güneş Minimumu dönemine girmek üzereyiz. Topraklarımıza ve toprak ürünlerine daha fazla özen göstermemiz, teknolojiyi iyi değerlendirerek ileride muhtemel verimsizlik-kıtlık dönemlerine hazır olmalıyız. Bazı bilim insanlarına göre yakınlaşan Güneş Minimumu döneminde bazı bölgelerde aşırı soğuma görülecek ve buna bağlı olarak toprak ürünleri zarar görecek. Oğlak burcundaki gezegen toplaşması dönemine denk gelen 2019-2020 dönemindeki güneş ve ay tutulmaları soğuk hava koşullarıyla ilişkili olabilir. Jüpiter ve Satürn’ün uzun müddet Oğlak burcunda birlikte ilerlemelerinin ardından 2020 sonunda Kova burcunda tam kavuşum yaparak başlatacakları yeni dönemde soğuk hava koşulları oluşabilir. Bunlar olasılıklar. Hep birlikte göreceğiz. Ama bu ihtimalleri göz önüne alarak toprak ürünlerinin korunması, depolanması, zarara uğramaması yönünde önlemler alınması isabetli olabilir.

Uranüs ani ve beklenmedik değişimler temsil eder. 2010-2018 yılları arasında Koç burcunda hareket ettiği dönemde hayatlarımızda direkt ve hızlı değişimler olmuş olabilir. Uranüs’ün Boğa burcunda hareket edeceği 2018-2026 yılları arasında değişimler bu denli hızlı şekilde ortaya çıkmayabilir. Bu kez yavaş ama kalıcı değişimler yaşamamız muhtemeldir.

Yeni para birimleri

Bitcoin’e benzer yeni para birimlerinin ortaya çıkacağı bir döneme ilerliyoruz. Uranüs’ün Boğa burcuna geçeceği 15 Mayıs 2018 sonrasında bu konuda gelişmeler bekleyebiliriz. Boğa burcu para birimleriyle, Uranüs de teknolojiyle alakalıdır. 2018 yılından itibaren ülkeler kendi (Boğa) dijital para birimlerini (Uranüs) çıkaracak. Devlet sistemlerini ve kontrolünü anlatan Oğlak burcunda birlikte ilerleyecek Satürn—Plüton’un dijital ve teknolojik ürünleri temsil eden Boğa burcuna geçecek olan Uranüs ile uyumlu açıları, devlet kontrolünde (Satürn-Plüton Oğlak’ta) dijital para birimlerine (Uranüs Boğa’da) geçileceğini gösteriyor. Yani dijital para birimleri için (Uranüs-Boğa’da) kontrol edilebilir bir sistem (Satürn-Plüton Oğlak’ta) arayışında olunacak. Fakat belli bir özgürlük alanı bırakılmak durumunda olacak (Satürn-Plüton kavuşumunun Uranüs ile üçgeni).

En önemli endişe alanlarından biri ise dijital sistemlerin güvenlik açısından zayıf olması konusu olacak. 27 Temmuz 2018’deki ay tutulması civarındaki günler dijital sistemler ve güvenlik konusu açısından streslere açık gözüküyor. Genel olarak teknolojik sistemlerle ilgili sorunlar da ortaya çıkabilir bu dönemde. Zira Mars gezegeni Kova burcunda Retro olacak. Bu göksel konumlar Bitcoin astroloji haritasını da stresli bir biçimde etkiliyor.

Euro ve Dolar değer kaybedebilir!

2018 yılı ikinci yarısından itibaren nakit para yerini iyice mobil ödeme sistemlerine bırakacak. Dünya yeni finansman modellerine yönelirken, banknot kullanımı giderek azalacak, Dolar, Euro gibi en çok dolaşımda olan para birimleri giderek değer kaybedecek. Bunu Dolar ve Euro astroloji haritalarında da görüyoruz. 2018 yılında Euro, 2019-2020 yıllarında da Dolar değer kaybedecek. Astrolojik açıdan 2020 yılı Amerikan ekonomisindeki en kritik dönemeç yılı olarak görülüyor. Aşağıda Euro astroloji haritası üzerine yansıtılmış 2018 Kış Solisti haritasını görmektesiniz. Bu haritada görüldüğü üzere transit Satürn Euro astroloji haritasının Güneş derecesi üzerine izdüşüyor. Transit Uranüs ve Plüton Euro haritasındaki Venüs-Mars-Satürn T-karesini tetikliyorlar. 2019-2020 yıllarında transit Satürn de bu dereceyi tetiklerken, transit Jüpiter de tetik derecesine gelecek ve Jüpiter-Satürn-Plüton üçlü kavuşumunun en etkili olduğu 2020 yılı Euro’nun ciddi bir şekilde baskı altında olacağı bir zaman dilimi olacak. Oğlak ve Yengeç burcundaki tutulmalar sürecinde, 2019-2020 yıllarında bunu daha da net anlayacağız.

Elveda Avrupa Birliği!

Yıllardır hep bana sorulmuştur: “Türkiye Avrupa Birliğine girecek m,?” Ben de hep aynı cevab verdim: “Avrupa Birliği diye bir şey kalacak mı ki acaba?”. Evet, Avrupa birliğine ve Euro’ya veda etmek üzereyiz! 2018 yılında muhtemelen bunu iyice anlayacağız. 2020’li yılların hemen başında Avrupa Birliği devrini tamamlamış olacak veya belki çok daha küçük bir yapıya dönüşecek. 16 Mayıs 2022 tarihindeki ay tutulması esnasında AB haritasının Satürn dönüşü de tamamlanmış olacak. Her şeyin bir vadesi var malum. AB de bundan muaf değil elbet… Aşağıda 2022 yılında 25 derece Akrep burcunda gerçekleşecek tutulmanın haritasını AB astroloji haritası üzerinde görmektesiniz.

 

Teknolojiye alışsak iyi ederiz!

Günlük hayatımızın olmazsa olmaz faktörlerinden biri haline geldi teknoloji. Bazılarımız hala ondan uzak durmaya, teknolojiyle çok iç içe olmamaya özen gösteriyor. Ama astroloji haritalarına bakılırsa

Mayıs ayında Uranüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte teknolojinin günlük hayatımıza daha fazla girdiğine şahit olacağız. Şimdiye kadar “ben sadece nakit para kullanırım” diyenler, bu yıldan itibaren para kullanım konusunda yeni gelişmelere ayak uydurmak durumunda kalacaklar. Bir müddet için rahatımız bozulabilir, ama aslında ilerleyen zamanlarda rahat etmek üzere olacak bu.

Boğa burcu vücutta boyun, boğaz bölgesini, enseyi, kulak arkalarını temsil eder. İşitme ile bağlantılıdır diyebiliriz. Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte teknoloji bu bölgelerle ilgili alanda gelişebilir. İşitme alanında teknolojinin büyük gelişme göstereceğini düşünürsek, çip olayına alışmaya başlasak iyi olur!

Sağlık teknolojisindeki gelişmelerle birlikte vücudu okuyan makineler günlük hayatımız içerisinde daha fazla yer alacak. Dokunmakla ilişkilendirilen Boğa burcundan teknolojik gelişmelerin genel göstergesi Uranüs’ün geçişiyle birlikte, dokunmatik teknolojisinde de gelişmeler, ürünler ve uygulamalar da hızla artacak. Bir teknoloji dergisinde elektrik üreten organ geliştirildiğini okumuştum. Uranüs elektrikle, Boğa burcu da vücuda ait olan şeylerle alakalıdır.

Uranüs’ün Koç burcundan geçişi döneminde geliştirilen yüz okuma ve kimlik doğrulama teknolojisi (Koç burcu kafa bölgesi ve yüz ile alakalıdır) Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle beraber para ve finans alanında, bankacılıkta uygulanabilir hale gelecek. Parmak iziyle uygulamalar artacak.

Akıllı evlere ilgi de artacaktır muhtemelen. Boğa burcu güvence ile alakalıdır ve evlerde güvence alma konusunda gerekenlerin uygulanması yine Uranüs’ün Boğa burcunda ilerleyeceği 2018-2026 yılları arasında iyice gelişecek. Günlük hayatımıza daha fazla girecek deprem uyarı sistemlerini bile buna dahil edebiliriz. Sigortacılardan istenilen faktörlerin artmasıyla sigortacılık alanında da reform gerekecek. Sürücüsüz araçların artması da bu alanda bazı değişikliklere sebep olacak. Çoğunluğunda Jüpiter’in Akrep burcunda seyredeceği 2018 yılının en önemli konularından biri de sigortacılık sektöründeki reformlar olacak.

Yiyecek-gıda endüstrisinde de önemli gelişmeler, reformlar bizi bekliyor. Muhtemelen önümüzdeki 7-8 yıl içerisinde beslenme tarzımız hayli değişecek. Kim bilir belki de artık bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi vücudumuzun beslenme ihtiyacını haplar yoluyla gidereceğiz. Muhtemelen et tüketimini azaltacağız ve doğal beslenme yolunda ilerleyeceğiz. Sebze ve meyve tüketimi artarken, et tüketimi azalacak. Farklı ve özel tatlara ilgi artabilir.

Boğa burcu ile temsil edilen kokular, parfümler, sabunlar, çiçek tatlarına ilgi artacak. Hayatın her alanında doğal ürünler kullanmak revaçta olacak. Tüm bunların ve benzerlerinin evde üretimi de gelişebilir önümüzdeki yıllarda.

Uranüs’ün Boğa burcunda, Plüton ve Satürn’ün Oğlak burcunda ilerleyeceği 2018-2020 yılları arasında güvenlik sektörüne ilgi hayli yüksek olacak! Jüpiter’in de Oğlak burcunda ilerleyeceği 2020 yılında bu ilgi maksimuma ulaşabilir.

Doğal afetlerde artış olabilir

Önümüzdeki yıllarda etkili doğal afet sayısında ortalama yükselebilir. 2018 yılında Uranüs’ün 15 Mayıs’ta Boğa burcuna geçişiyle birlikte bu alanda hareketlenme artabilir: özellikle de depremler. Bu bağlamda yaz ayları dikkat çekiyor. 13 Temmuz, 27 Temmuz ve 11 Ağustos’taki güneş ve ay tutulması haritalarını incelediğimde, bu iki aya dikkat etmemiz gerektiğini öngörüyorum.

13 Temmuz tutulması Plüton ile karşıt açı oluşturuyor. Sert ve yıkıcı etkilere dikkat çekiyor. Mars-Uranüs karesinin de etkili olduğu günler. 27 Temmuz tutulması bu yılın en dikkat çekici ay tutulması. 27 Temmuz 2017’de gerçekleşen Güneş-Mars kavuşumunun dolunay fazına varıyoruz, yani Güneş-Mars karşıtlığı. Son bir yıldır biriken enerjinin güçlü bir biçimde dışa vurumu zamanı. Doğal afetler, özellikle de deremler açısından dikkat çekici bir zaman dilimi.

11 Ağustos tutulması, 1999 yılındaki tutulmanın tekrarı. O yıl bizim de içinde bulunduğumuz bölgeden de gözlemlenmişti ve altı gün sonra hepimizi çok üzen Büyük Deprem gerçekleşmişti. Bu kez tutulma içinde bulunduğumuz bölgeden gözlemlenmiyor. Ama bu tutulmanın gezegen konumları, 1999 tutulması astroloji haritasının gezegen konumlarıyla bazı noktalarda çakışıyor. Bu yüzden DİKKAT diyorum!

1900’lerde yaşamış önemli astrologlardan biri olan H.S.Green’e göre (Mundane Astrology, Astrology Classics, 2005, 105-107 sayfalar) tutulmaların ve ağır hareket eden gezegenlerin sabit burçlarda, özellikle Boğa ve Akrep burçlarında olduğu zamanlarda depremler artar. Tutulmalar henüz bu burçlara geçmedi, ama Jüpiter Akrep burcunda hareket etmekte ve 15 Mayıs’ta Uranüs Boğa burcuna geçecek. Dolayısı ile dikkat edilmesi gereken bir yıldayız. Sadece ülkemiz açısından değil tabii, genel olarak…

1988-1990 yılları arasında doğan kişilerin hayatlarında büyük değişimler yaşayacağı bir zaman diliminde olacağız. İş ve kazanç, ev ve yerleşim, evlilik ve ilişkiler alanlarında önemli değişiklikler yaşayabilirler. Ayağı yere basan projelerini gerçekleştirebilirler.

Haritalarında Boğa ve Akrep burcunda gezegenleri olanları devrim niteliğinde değişimler bekliyor!

Değişime çabuk adapte olanlar, bu rüzgarı olumlu şekilde kullanabilecekler. Değişime ayak direyenler açısından ise durum yıpratıcı olabilir!

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, ISAR Cap

OPA Türkiye Temsilcisi

APAI Üyesi