Yay Burcunda Dolunay


18 Haziran Çarşamba gecesi saat 20:30'da 27 derece Yay burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar ortaya çıkış zamanlarıdır. Yeniay’da başlayan ve gelişen süreç, dolunayda zirvesine ulaşır ve olay bazında (olumlu veya olumsuz) kendini gösterir.

 

 

Ankara için çıkartılmış dolunay haritasında Oğlak burcunun ilk derecesi yükselmekte. Astrolojide öncü burçların ilk dereceleri travmatik olarak görülür. Değişimlere ve yeni durumlara işaret ederler. Oğlak burcu Devlet işleri, yönetim ve organizasyonlar, iktisadi konular, yapılar ve düzenlerle alakalıdır. Yeniayın getirdikleri, dolunaylarda ortaya çıktığına göre, en azından önümüzdeki iki hafta boyunca bu konular öne çıkacak demektir. Plüton'un yükselen derecesine yakın oluşu, yeniden yapılandırıcı, değişim ve dönüşüm getiren durumların belirginleşeceğine işaret etmekte.

 

Yükselen yöneticisi Satürn 8. evde yerleşmiş durumda. Mars ve Güney Ay Düğümü de buradalar. Bu ay yine ekonomiyle ilgili konularda zorlanmalar devrede olacağa benzer. 8. evde yerleşmiş olan Mars’ın, 2. evde yerleşmiş olan Neptün-Kiron ikilisi ile karşıt açısının olması da bunun diğer bir işaretçisi. 2008’de Türkiye kitabımda da belirttiğim gibi, ekonomik konularda özellikle Ağustos ayında zorlanmalar, iniş çıkışlar belirginleşecek gibi gözüküyor. Bu yüzden, dikkatli adımlar atmak, büyük risklere girmemek gereken bir dönemde olduğumuzun altını bir kez daha çizmekte fayda var. Diğer tarafatan, 8. ev tehlike ve risk içeren travmatik durumları da anlatır.

 

Yükselen derecesine yakın yerleşmiş olan Plüton’un dolunayla birleşiyor olması; Uranüs’ün de dolunay derecesiyle kare açı yapıyor olması mücadele gerektiren durumların, patlayıcı ve zorlayıcı etkilerin, değişim ve dönüşüm yaratacak konuların gündemde önemli yer tutacağını gösteriyor olabilir. Uranüs’ün 3. evdeki yerleşimi, yakın bölgemizdeki ülkeler, komşularla ilgili beklenmedik ve hızlı gelişmelere, zorlayıcı etkilere, beklenmedik çıkışlara işaret edebilir.

 

Dolunay haritanın 6/12 eksenine düşüyor. Merkür de 6. evde ve geri harekette. Toplumun sağlığını ilgilendiren konular, çalışan kesim ve memurlarla ilgili konular, güvenlik teşkilatları, polis, asker gibi güvenlik sağlayıcı unsurların da ön planda olacağını göstermekte. Özellikle son dönemlerde bir takım salgın hastalıklar riski, kene benzeri küçük hayvanlardan kaynaklanan problemlerin dikkat çektiğini gözlemledik hep birlikte maalesef. Bu açıdan, önümüzdeki iki hafta boyunca çok dikkatli ve önlemci olmak gerekiyor! Zira Merkür burada geri harekette ve tekrarlayan durumlara işaret etmekte. Bu yerleşim aynı zamanda sağlıkla ilgili durumlarda bazı yanlışlıklar ve yanılgılar yaşanması riskini de düşündürmekte.

 

Jüpiter’in 1. evde yerleşmiş olması, her ne kadar zarar gördüğü Oğlak burcunda ve geri harekette de olsa olumlu, destekleyici ve korucuyu etkilerin de devrede olduğunu göstermekte. Venüs’ün 7. ev girişinde yerleşmiş olması, dış ülkelerle ikili ilişkiler konusunda da olumlu ve destekleyici etkilerin devrede olduğuna işaret etmekte. Her ne kadar yanık olsa da, Venüs rahat ettiği Yengeç burcunda olumlu etkileri vurgulayacaktır. Fakat Plüton’dan gelen sert açıyı da görmezden gelemeyiz tabii. Bu sert açı, devam etmekte olan davalarla ilgili konularda baskı ve zorlanma yaratacak durumlara işaret edebilir. Haritada Venüs 10. evin yöneticisi olarak, Güneş de genel gösterge olarak yönetici pozisyonundaki kişileri, hükümeti temsil eden kişileri göstermekte. Bu şartlarda böyle önemli konumdaki kişiler açısından baskı yaratan, mücadele gerektiren, çekişmeli durumların ortaya çıkacağını düşünmek yanlış olmaz sanırım. Ay’ın Aculeus ve Acumen adındaki sabit yıldızlarla birleşiyor olması da, sözlü ve rahatsız edici saldırılara maruz kalmakla ilişkilendirebilir. Diğer taraftan, kadın figürlerinin de zorlayıcı durumlara maruz kalma riski görülüyor. Bunu aynı zamanda transit Plüton’un Natal haritamızın 12. evinde yerleşmiş olan Ay derecesinin karşısından geçmekte oluşundan da saptayabiliyoruz. Yakın geçmişte yaşadığımız halkı rahatsız eden bazı durumlar, sinsice planlar, kayıp getiren durumlar tekrar ortaya çıkabilir.

 

Kısacası, oldukça gergin bir dolunaya gidiyoruz. Önümüzdeki iki hafta boyunca, dikkatli ve kontrollü olmak, sağduyulu olmak, ilişkilerimizde karşı tarafı da göz önüne almak gereken bir süreçteyiz. Hızlı hareket eden Güneş, Venüs ve Merkür’ün 12. evimizden geçiş yapıyor olmaları, arkamızı kollamamız gereken günlerde olduğumuzu göstermekte…

 

Öner Döşer, A.M.A.

17 Haziran 2008, Caddebostan