Yay’da Ay Tutulması Bizi Nasıl Etkiler?

 

4 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşecek parçalı ay tutulması Avustralya’dan tam olarak gözlemlenirken, Asya üzerinden doğacak ve Kuzey Amerika’nın batısından batacak. Batı Kanada ve Amerika’da bulunanlar en iyi tutulma görüntüsünü ay batımında izleyebilecekler.

Venüsyen Tutulma

Tutulmanın Venüs geçişine çok yakın bir zamanda gerçekleşiyor olması onu daha da ilginç kılıyor kuşkusuz. Zira Venüs geçişini de bir nevi ay tutulması gibi görebiliriz ve bu göksel olay ay tutulmasından çok kısa bir süre sonra (yaklaşık iki gün) meydana gelecek. Tutulmanın Venüs ile irtibat kurması, bu tutulmayı izleyen altı aylık süreçte Venüs doğasındaki temaların vurgu kazanacağını gösteriyor (sevgi, paylaşım, huzur ve denge). Tutulma esnasında Venüs baskı altında olduğundan (geri hareketli, yanık, Mars’tan dik açı) bu süreçte insan ilişkilerinde önemli türbülansların yaşanabileceğini öngörebiliriz. Ama ilişkilerimize yeni bir yön vermek amacıyla kendimizi ve diğer kişileri yeniden değerlendireceğimiz bir dönem aynı zamanda. Venüs geçişi ile ilgili yazımda bu konuya daha geniş yer vereceğim. Burada kısaca değiniyor ve tutulma ile Venüs’ün irtibat kuruyor olmasına önemine dikkat çekmek istiyorum. Zira bu Venüsyen bir tutulma…

Yay Burcunda Tutulma

Tutulma 14 derece 14 dakika Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay burcu farklı kültür ve inançlarla, uluslararası iş ve girişimlerle, seyahatler ve turizmle, eğitim ve hukuk sistemiyle, yasal konularla ilişkilendirilir. Bu burçta gerçekleşen tutulmalar, medyada bu saydığımız konularda daha fazla haber yer alacağını, önemli gelişmeler yaşanacağını göstermektedir. Bu tutulma medya-yayıncılık alanında önemli değişikliklere de işaret edebilir. Benzer etkiler eğitim ve hukuk sistemiyle de ilişkilidir. Yeni yasalar, kural ve kanunlarla ilgili hareketlilik yaşanırken, ay tutulmasının ortaya çıkaracağı stres ve gerginlik bu alanlarda da kendini belli edecektir. Ankara’ya göre hazırlanmış astroloji haritasının 3.-9. evlerine denk düşüyor olması, bu saydığımız durum ve koşulların Türkiye de için geçerli olacağını göstermektedir.

Tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcu ateş elementi burçlarından bir tanesidir. Ateş elementi burçlar harekete geçmeye meyillidir. Ateş elementi burçlarda gerçekleşen tutulmalar sansasyonel ve sıcak olaylar ortaya çıkmasına, din ve inançlarla, kültürel ve sosyal konularla ilgili türbülanslara işaret edebilir. Kendine aşırı güvenden kaynaklanan riskçi tavırlar, fanatik eylemlere sebep olabilir. Tutulmanın Ras Algethi yıldızıyla kavuşumda olması da benzeri temayı vurgulamaktadır.

Tutulma Ras Algethi ile Birleşiyor

Kadim astrologlara göre tutulmanın birleştiği Ras Algethi yıldızı Mars, Merkür, Venüs doğasındadır. Joseph E. Rigor’a göre bu yıldız büyük cesaret, gözü karalık, tehlikeler, çalkantılarla bağlantılıdır. Reinhold Ebertin’e göre cesaret ve güç kazanma arzusunu tetikler. Anthony Louis’e göre serüvenci ve cesur, risk almaya yönelik bir eğilim verir. Rob Tillett’e göre hararetli mizaç ve tehlikeli tutkularla ilişkilidir.Bu şartlarda tutulma civarındaki günlerden itibaren bazı sert mizaçlı liderler halkın gözünde seçkinlik kazanmak isteyen bazı liderler gözü kara eylem ve kararlara eğilim gösterebilirler.

Tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcu değişken burçlardan biridir. Raphael’e göre değişken burçlarda tutulmalar İnsanların durumu ve ticaret ile ilişkilendirilir. Bu alanlarda stres ve sıkıntıları vurgularlar. H.S.Green’e göre değişken burçlarda tutulmalar sıkıntılara, grevlere, suçlara, hastalıklara, din ve eğitimle ilgili sorunlara işaret eder. Değişken burçlarda tutulmalar, esnekliği, uyumu, yeni koşulları algılama ve adapte olma ihtiyacını gösterir. İş ve ev değişiklikleri, kararsızlıklar ve dağılma riski dikkat çeker. Değişken burçlar, gerginliği ve huzursuzluğu yansıtabilirler. Tutulma esnasında Venüs ve Güneş değişken bir burç olan İkizler burcunda ve Mars da değişken burçlardan bir diğeri olan Başak burcunda olacak. Böyle olunca gökyüzünde değişken burçlarda t-kare açı formu meydana gelecek.

Değişken Burçlarda Stres

T-kare stresli bir açı formudur. İki kare ve bir karşıtlığın birleşmesiyle oluşur. Karşıt pozisyondaki iki gezegene de dik açı yapan üçüncü gezegen apex noktası olarak adlandırılır ve enerjinin çıkış yapacağı temaları gösterir. Bu t-kare’de apex’teki gezegen Mars’tır. Astrolojide gergin açılar alan bir Mars kaza, agresyon, çekişme ve kıran kırana rekabet, sürtüşme, çatışma, terör ve savaş göstergesidir. Bu şartlarda en az takip eden altı aylık süreci etkileyen bu tutulma önemli gerginliklerin ve streslerin işaretçisi olabilir. Mars Başak burcunda olacağından bu stresler aynı zamanda ekonomi ve sağlık konularını, iş hayatı, çalışanlar ve düzenlemelerle ilgili temaları içermekte olacaktır.

Değişken burçlarda t-kareler sinirsel gerginlik işaretçisidir. Sürekli yaşanan değişimler yüzünden işleri düzene koyamama riski taşırlar ve bundan doğan stresi ifade ederler. Çok fazla sayıda işe yönelip dağılma ve sonuca ulaştırmakta sorun yaşama eğilimini vurgularlar. Değişken burçlarda t-karenin aktif olduğu zamanlarda adaptasyon ve esneklik gerekmektedir. Bu sayede stresler aşılabilir.

Din ve İnançlar, Hayata Bakış Temaları

Yay burcu felsefi fikir ve görüşleri, din ve inançları, sosyal ve kültürel konuları, hayata farklı bakış açılarını temsil ettiğinden, bu tutulma civarındaki günlerde bu konularda hızlı değişimler, adaptasyon gerektirecek yeni yaklaşım ve ideolojiler, keşif ve buluşlar görülebilir. Yay burcunun temel yönelimi yeni şeyler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak, daha geniş alana yayılmaktır. Ras Algethi yıldızının bu yönleri de vurgulanmaktadır. Rigor’a göre sıra dışı buluşlarla; Louis’e göre yeni keşiflerle ilişkilidir.

Yay burcu sosyal kuralların getirdiği kısıtlamalara ayak uydurmakta, sosyal statüyü kabullenmekte zorlanır; toplumsal reformlar yapan, idealizmle özdeşleştirilmiş bir burçtur. Tutulma esnasında kesinleşmek üzere olan Uranüs-Plüton dik açısı da benzeri temayı tetiklemek üzere devrede olacak.

Tutulma esnasında Ay-Venüs karşıtlığının Mars ile dik açısı da etkin olacak. Bu konum karşı cinsle ilişkiler, özellikle de kadınlarla ilişkilerde sorunlar ya da kadınlar arasında sorunlar anlamına gelmekte. Tutulmanın kavuşum yaptığı Ras Algethi yıldızı Ebertin’e göre sert açılar almakta iken dişi cinsle ilişkilerde sorunlara işaret eder.

Global Düşünme Zamanı

Yay burcu toplumsal misyon ya da sözcülük üstlenmekle de ilişkilidir. Global düşünme eğilimini temsil eder. Buna paralel biçimde Ras Algethi yıldızının da böyle bir yönü vardır. Brady’e göre bu yıldız dünyanın doğal düzeniyle ilgilidir. Doğaya saygı, gezegenimizi önemsemek, her şeyin yerli yerinde olmasını istemek, doğanın, yaşamın ve gökyüzünün doğru düzeni ile ilişkilidir. Düzenleme ve doğrulama güdüsü verir. Kendinden daha büyük bir şeyi beyan etme veya onurlandırma ihtiyacı doğurur. Brady’e göre bu yıldız Ay ile irtibat kurduğunda (ki öyle) başkalarına yardım, iyileştirme veya dengeye getirme ihtiyacı. Doğal iyileştirme tekniklerini kullanma; sorunları iyileştirmeye çalışmaktan ziyade önleme arayışı ön plandadır.

Tutulmanın yöneticisi Jüpiter gazetecileri, muhabirleri, yayıncıları, din adamlarını, dünya gezginlerini, akademisyen ve eğitimcileri, profesör ve dekanları, sanayicileri ve doğası gereği kapitalist anlayışı temsil eder. Vizyonu genişletici özellik taşır ve yabancı kişiler, kültürler, uzak yerlerle ilişkilendirilir. Bu şartlarda tutulmanın etkileri en çok bu konular ve kişiler üzerinde ortaya çıkacaktır.

Ayrıca yabancılarla ilişkilendirilen Yay burcu, bize yabancı gözüken ve tanımlayamadığımız şeyler olan UFO’larla da ilişkilendirilmiştir. Yay burcundaki tutulmaların devam edeceği önümüzdeki iki yıllık süreçte, henüz tam olarak netleştiremediğimiz bu konuda pek çok şey öğrenebilir, önemli deneyimler yaşayabiliriz.

Tutulma esnasında gezegenlerin bulundukları burçları element bazında değerlendirirsek, hava elementinin baskın olduğunu görürüz (Güneş, Venüs, Merkür, Satürn). Bu demektir ki iletişim ve haberleşme, zihinsel aktivite yüksek olacak. Ateş elementinde de yerleşimler (Ay, Uranüs) var. Bu demektir ki kendine güvende ve eyleme yönelik girişimlere açık bir dönemdeyiz. Haritada toprak elementi de normal düzeyinde gözükmekte. Bu şartlarda maddi çıkarların ön planda olacağını, maddi güvence arzusunun da yüksek olacağını söyleyebiliriz. Su elementinin çok az olması ise, karşılıklı empati, merhamet ve duyarlılığın az olacağını işaret etmekte (Neptün, Kiron).

Doğal Afetler ve Salgınlar Riski

Tutulma derecesi Mars ile gergin açılar yapmakta. Bu yerleşim kazalara ve doğal afetlere açık bir süreçte olunduğunu gösteriyor. Louis’e göre Ras Algethi gemi kazalarıyla ilişkilidir. Ayrıca Yay burcu uluslararası yolculuklarla bağdaştırılır. Bu koşullarda tutulma civarındaki günlerden itibaren ama özellikle de Uranüs-Plüton dik açısının kesinleşeceği 24 Haziran civarındaki günlerde kazalar ve doğal afetlerde artış görülebilir.

Kısa vadedeise 4 Haziran Güneş-Ay-Dünya-Venüs dizilimi gerçekleşiyor ve Mars da bu gökcisimleriyle gergin açıda olacak. 4-6 Haziran tarihleri arasında etkin doğal afetler görülebilir.

Klasik astrologlara göre güneş ve ay tutulmalarının hangi dekana denk geldiği tutulmanın ne türde etkiler ortaya çıkaracağı bağlamında önem taşır. Tutulma Yay burcunun ikinci dekanına denk düşüyor. Sepherial’e göre bu dekanda gerçekleşen tutulmalar “atların ve katırların zarar göreceğini belirtir.” William Lilly’e göre "İkinci dekanda tutulma ölümlere ya da insanların ya da insanlara yararlı hayvanların yıkımına işarettir.“ Lilly buna ilaveten bu dekandaki tutulmaların “denizlerde korsanlar yüzünden sorunlara” işaret edeceğini belirtmektedir. Bu görüşler büyükbaş hayvanların telef olacağı durumları ya da büyükbaş hayvanlardan bulaşacak hastalıklar riskine işaret olarak algılanabilir.

Hangi Bölgeler ve Ülkeler Etkilenecek?

Tutulma Yay burcunda gerçekleşeceğinden, hangi bölgelerin tutulmadan jeolojik, politik, ekonomik anlamda etkileneceğini saptamak için dikkate alacağımız önemli noktalardan biri, Yay burcu kapsamındaki yerlerin hangileri olduğunu tespit etmemizdir.

Ebu Ma’şar ve Guido Bonatti'ye Göre: Irak ve Umman, Etopya, Hindistan, İran.

William Lilly'e Göre: Almanya, Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Buda, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Slovenya, Hollanda.

Ivy M. Goldstein-Jacobson'a Göre: Arabistan, Almanya, Hırvatistan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Slovenya, İspanya, İtalya, Yemen, Tanzanya.

Tutulma esnasında Ay Çin’in bulunduğu bölgede doğu ufkunda olacak. Honkong, Bankok ve Singapur’da Ay doğu ufkuna düşecek. Dolayısı ile bu bölgelerde yaşayan halkı ilgilendiren temaları vurgulayacak.

Avro Bölgesi

Tutulma esnasında Güneş-MC ekseni Avrupa üzerine denk düşüyor. Dolayısı ile bu bölgede liderlik krizi, yönetim krizleri görülebilir. Bir süredir devam eden Avro bölgesi krizi yaz aylarında iyice tetiklenebilir. Tutulma hattı İtalya Roma üzerinden geçiyor. Bu şartlarda İtalya yaz aylarında krizden en etkilenecek ülkelerden biri olacak gibi gözükmekte. Astrolog Jacobson’a göre İtalya tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcu kapsamına girmektedir. Bu şartlarda İtalya bir kez daha vurgu kazanmakta… Son birkaç gündür İtalya’da depremler yaşanıyor. İtalya’nın da aralarında bulunduğu Avrupa’nın orta bölgesinden geçecek ay tutulması hattı ve bu hattın Mars ile kesişiyor olması, 4-6 Haziran arasındaki tarihlerden itibaren bölgede doğal afetlerin de baş gösterebileceğini düşündürüyor ister istemez.

Vatikan

İtalya astroloji haritası da tutulmadan etkileniyor. Ayrıca Vatikan astroloji haritası da tutulmadan etkileniyor. Tutulma Vatikan astroloji haritasının Ay/Güneş orta noktası üzerine düşüyor. Bu durum Vatikan’ı ilgilendiren bazı streslerin yaşanabileceğini düşündürüyor. Katolik Kilise’sini odak noktası alacak şekilde ve özellikle inançlar alanında karmaşa, önemli kişiler üzerinde dönen spekülasyonlar bağlamında etkiler ortaya çıkacağını öngörebiliriz.

ABD

Tutulma Amerika’da pek çok bölgeden Ay batı ufkunda iken gözükecek. Mars-IC hattı Montreal, New York, Philedelphia, Washington gibi önemli bölgeler üzerine denk düşüyor. Bu bölgelerde önümüzdeki altı aylık süreçte oluşması muhtemel iç huzursuzluklar, güvenlik temaları, doğal afetler, ani değişen atmosferik koşullar risklerini düşündürüyor. Tutulma ABD astroloji haritasının Mars/Uranüs orta noktasına denk düşüyor. Bu yerleşim ani ve beklenmedik stres ve gerginliklere işaret ediyor. Uçak kazaları, askeri harekatlar, terör saldırıları gibi riskler mevcut.

Orta Doğu ve Afrika

Tutulma İran ve İsrail astroloji haritalarının uzak toleransla da olsa etkiliyor. Bu iki ülke arasında gergin atmosfer oluşabileceğini gösteriyor. Ama en büyük gerginlikler Kasım-Aralık aylarını etkileyecek tam ay tutulması civarında tetiklenecek gibi gözüküyor.

Tutulma hattı Libya (Tripoli) üzerinden geçiyor ve Afrika’nın orta bölümünde Mars hattı ile yakınlaşıyor. Bu bölgede çatışmacı ve sert etkilerin ortaya çıkabileceğini düşündürüyor. Mars’ın doğu ufkuna düştüğü hat Cape Town’a kadar uzanıyor.

Türkiye

Ankara koordinatları merkez alınarak çizilmiş Tutulma haritasında Ay 3. eve ve Güneş 9. eve denk düşmektedir. Bu durum tutulmayı takip eden altı aylık süreçte yakın ve uzak komşular, eğitim, eğitim kurumları ve eğitmenler, medya ve yayıncılık, medya mensupları ve yayıncılar, ulaştırma ve taşımacılık, hukuk ve yasalar, hakimler ve savcılar gibi hukukla uğraşan kişiler, din ve inançlar, kültürel temalar, yurt içi ve yurt dışı ticaretle ilgili konuların vurgu kazanacağını gösteriyor.

Tutulma anı astroloji haritasını Türkiye astroloji haritası üzerine yerleştirdiğimizde Mars’ın haritamızın Dip Noktası (IC) üzerine denk düştüğünü görüyoruz. Bu yerleşim iç gerginlikler ve doğal afetler riskini gösterebilir. Tutulma ekseni 6-12. evlerimiz üzerine denk düştüğünden, gizli ve perde arkası oyunlara ve düşmanlıklara açık olacağımız aşikar. Ordu ve askeri konular da yine ön planda olacak.

Tutulmanın Tetiklenme Tarihleri

Önümüzdeki yaklaşık altı aylık süreç içerisinde tutulmanın transit gezegenler tarafından kavuşum, kare ve karşıt açıyla tetikleneceği tarihleri sıralıyorum.

8 Haziran 2012- Venüs

18 Haziran 2012- Venüs

28 Ağustos 2012- Jüpiter ***

6 Eylül 2012- Güneş

15 Ekim 2012- Venüs

26 Ekim 2012- Mars ***

6 Aralık 2012- Güneş

28 Ağustos 2012 Jüpiter tetiklemesi: Bu tarih civarındaki günlerde inançlar, ahlaki ve etik değerler, hukuksal konular, uzun yolculuklarla ilgili konularda stresler oluşabilir.

26 Ekim 2012 Mars tetiklemesi: Bu tarih civarında mücadele, rekabet, çatışmalar, büyük gerginlikler, savaş atmosferi oluşturacak durumlar vurgu kazanabilir.

Tutulma Enerjisini Nasıl Kullanabiliriz?

Taşıdığı stresli enerjinin yanı sıra tutulmalar çabuk değişimlere ve büyümeye fırsat veren bir şans olarak görülebilirler ve bize, hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler için gerekli enerjiyi verirler. Tutulmalar, hayatımızın daha evvelce karanlık kalmış alanlarını aydınlatırlar. Daha evvelce görünür olmamış şeylerin görünür hale gelmesine neden olurlar. Gizli kalmış şeylerin açığa çıkma zamanlarını gösterirler. Özellikle de ay tutulmaları…

Duygusal konuları öne çıkaran ay tutulmaları, kendi üzerinde çalışmak, kendi hakkında bilgi edinmek, eldeki işleri tamamlamak ve artık bir kenara bırakmak zamanıdır. Bu dönemlerde duygusal olarak dengeyi sağlamak zor olduğundan, önemli kararlar vermekten kaçınmakta fayda vardır. Bu dönemde çok aktif ve dışa dönük olmak yerine, içe çekilmek, kendi dinamiklerini gözden geçirmek daha isabetli olabilir. Ruhsal gelişim kendi iç kaynağımızdan gelir. Böyle önemli ay tutulması dönemlerinde, iç sesimizi takip etmemiz sayesinde, daha isabetli kararlar alabiliriz. Özellikle de tutulma Yay burcu gibi kendi iç bilgeliğine yönelmeyi ifade eden bir burçta olunca…

Tutulmaların doğası itibariyle bazı şeylerden vazgeçmemiz ya da o işi başka bir şekilde yapmamız gerekebilir. Kendimize yeni tatmin alanları bulabilir, yeni çevrelere girebilir, yepyeni bir alanda kişisel yeteneklerimizi sergilemeye başlayabiliriz. Değişimin heyecanını içimizde hissedersek, bu değişimleri kişisel gelişimimiz için deneyimlenmesi gereken birer vesile olarak görürsek, pozitif kullanma şansını yakalamış oluruz. Kişisel egolarımızı bir kenara bırakıp, bütünün bir parçası olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor.

Egomuzdan, ancak kendi “iç bütünlüğümüzü” sağladığımız zaman kurtulabiliriz. Çok güvendiğimiz kalıpların, aslında gelişimimizi engellediğini de aklımızdan çıkarmamalıyız. Bardağın dolu tarafına bakabildiğimiz sürece, sorun yok. Unutmamalıyız ki negatif koşulları yenmeye çalışma inancımız, pozitif koşullarla karşılaşma oranımızı arttırır.

Yay burcunda Ay tutulması, iç sezgilerimize, kendi yüksek bilincimize, ilahi ve mistik temalara yönelmek için güzel bir fırsat olarak kullanılabilir. Bunun için doğada daha fazla vakit geçirebilir, meditasyon, yoga, tefekkür ve zikir gibi içe yöneliş yapmamızı sağlayacak çalışmalar yapabiliriz. Aslında Yay burcundaki bu tutulma, iç bilgeliğimizi, zaten geçmişten getirdiğimiz bilgilerimizi ortaya çıkaracak olaylar yaşayacağımız zamanları da işaret ediyor.

Öte yandan, tutulma civarındaki günlerden itibaren kendimizde düzeltmek istediğimiz, hayatımızda değiştirmek şeylere yönelirken, aceleci davranmamalı, kendimize gereğinden fazla yüklenmemeliyiz. Başkalarını sorgulamaktan uzaklaşmamızda, onların verdikleri tepkilere daha sabırlı ve olgun tepkiler vermeyi öğretecek deneyimler yaşayabiliriz. Her şeyden önce, dürüst ve net iletişim kurmaya, başkalarına gerçek fikirlerimizi söylemeye özen göstermeliyiz.

Yabancı yerlere yapılacak yolculuklar, başka kültürleri, inançları araştırmaya ve öğrenmeye yönelik girişimler için de ideal zamanlardayız…

Öner DÖŞER,

30 Mayıs 2012, Çarşamba

Astroloji Okulu, Caddebostan