19.Yüzyıl Alimi Sadullah el-Ankaravi’ye Göre 21 Haziran Yengeç Burcuna Giriş Haritası Yorumu

AstroArt Astroloji Okulu’nun Öner Döşer hocamız himayesinde ve TAMAK projesi kapsamında tercümesini üstlendiği, Sadullah Efendi tarafından kaleme alınan Mecmuatü’l Ahkam kitabında artık sona yaklaştık. Çevirisi biten kısımlardan derlediğimiz Dünya Astrolojisi kitabını da yayına hazırlık aşamasındayız. Şu ana kadar tercüme edilen bölümlerden sizler için 21 Haziran 2020 Yengeç burcuna giriş haritasını yorumladık.

Sadullah Efendi’ye göre yaz mevsimi zayiçesi:

Yükselen Burca Göre Hükümler

Yükselen Balık: Mevsime giriş haritasında yükselen Balık olursa padişahların ülkesinde düşmanlıklar ve zıtlaşmalar çoğalır, savaş ve dövüş olur, meliklerin halleri sıkıntılı olur, askerler savaşta helak olur, yollarda haramiler çok olur ve nimetler azalır.

Bir başka görüşe göre; ülkelerde besleyicilik işleriyle ilgilenilir ve su az kullanılır. Dinî konularda fakihliğe rağbet olur, eşya çeşitlenir, nikahlar, genişlik, muhabbet, dostluk ve güzel edep çoğalır, hasılat iyi olur. Bazı hastalıklar ortaya çıkar. İlkbaharda yağmur çoğalır, kışın soğuk şiddetli olur.[1]

Yükselen yöneticisi Jüpiter 11. Evde: Devlet büyüklerinin, kabine üyeleri, yazman ve yazarların hallerinin iyi olmasına, halkın isteklerinin gerçekleşmesine işarettir.

Bir başka görüşe göre; hazinelerin ve padişahın servetinin fazla olmasına işarettir.

Haritanın Müdebbiri/Düzenleyicisi

Mars[2]

Eğer senenin düzenleyicisi Mars olur, tek başına ve iyi bir halde bulunursa emniyete, dua edenlere, afetlerden selamete çıkmaya, komutanların, silah taşıyanların ve halkın ileri gelenlerinin durumunun iyi olmasına, yağmurların çok olmasına, mahsullerin ve ürünlerin selametine ve çok olmasına işaret eder.

Mars haritanın müdebbiri olarak 1. evde olursa: Hali iyi olursa melikler ve onların akıbetleri selamet bulur, komutanların ve orduların itibarı melikler nazarında yükselir.

Bir başka görüşe göre; bu sene özellikle de sene başında çok fazla kan dökülmesine işarettir. Bu burcun temsil ettiği ülkeler bu sene savaştan nemalanır, onlara bela olan bir kişi ortaya çıkar. Bitişiklerindeki beldelerin etrafında savaşırlar.

Mars Balık burcunda, yöneticisi Jüpiter retro: Eğer Mars uğurlu bir gezegenin yönettiği burçta olup o gezegen de retro olursa bozgunculuk çıkaranlar eylemlerini yapamazlar ama kötülükleri açığa çıkar.

Gezegen Yerleşimleri

Kova burcundaki Satürn 11. Evde: Padişahın adil ve insaflı olmasına, bazı vergi mallarının zayi olmasına, piyasanın kesat olmasına işarettir.

Bir başka görüşe göre; hamile kadınların doğumlarının zor olmasına işarettir.

Satürn Kova’da retro: Padişahların ve komutanların kuvvet ve yetkileri artar, toplumda ileri gelen kişiler ve halk sıkıntı çeker, alimler, hakimler, eşraftan olan kimseler ve yöneticilerin refah seviyesi yükselir ancak bu kişileri korkutan olaylar olur. Şiddetli soğuk olur, kar ve don olayları artar. İnsanlar varlıklarını sürdürmekte zorlanır, devlet büyüklerinden ve eşraftan birisi vefat eder.

Satürn Kova’da doğusal: Krallarda ve halkında hüzünlerin ve kederlerin artmasına sebep olur.

Oğlak burcundaki Jüpiter 11. Evde: Devlet büyüklerinin, kabine üyeleri, yazman ve yazarların hallerinin iyi olmasına, halkın isteklerinin gerçekleşmesine işarettir.

Bir başka görüşe göre; hazinelerin ve padişahın servetinin fazla olmasına işarettir.

Jüpiter Oğlak’ta ve düşüşte: Vezirlerin, alimlerin, hakimlerin ve önemli devlet adamlarının işlerinde tereddütlü kararlar verip şaşkınlığa düşmelerine, fiyatların istikrarsız olmasına, yönetim ve siyaset işlerinde yanlış kararlar alınmasına, kâr getirmeyen ticaretlere ve gümrük kapılarında hareketsizliğe sebep olur.

Bir başka görüşe göre; yüceldiği zaman görülen durumların tersi görülür ve hayırların azalmasına sebep olur.

Jüpiter Yengeç burcunda yücelmektedir. Sadullah Efendi’ye göre yeni astrolojik yıla veya mevsime giriş haritasında Jüpiter Yengeç’te olursa şu etkiler görülür: “Alimlerin, vezirlerin, hakimlerin, imamların ve komutanların mutlu ve huzurlu olmalarına, bu kişilerin padişahın lütfuna mazhar olmalarına, yönetim ve siyaset hususunda doğru kararların alınmasına, nimetlerin bol olmasına ve genel olarak tüm işlerde fayda elde edilmesine sebep olur.

Bir başka görüşe göre; hakimlerin ve Jüpiter’in temsil ettiği kişilerin işlerinin yolunda olmasına ve bu kişilerin bu vakitlerde birçok fayda görmesine sebep olur.” Binaenaleyh Jüpiter düşüşte olduğu Oğlak burcunda olduğu için bu saydığımız hükümlerin tersi olur.

Sadullah Efendi’ye göre Jüpiter Oğlak burcunun başlangıcından 20. derecenin sonuna kadar düşüştedir. Kalanında zarardadır. Buna göre Jüpiter’in zararda olmasının etkileri: Alimlerin, vezirlerin ve hakimlerin sıkıntılı durumlara düşmelerine, bu kişilere atılan iftiralar sebebiyle zelil olmalarına, yemek ve yiyeceklerin kıymetlenmesine, okullarda ve hakimlik kurumlarında durgunluk ve yorgunluk görülmesine sebep olur.

Jüpiter Oğlak’ta retro: Jüpiter burada düşüşte ve çok uzak bir akstadır. Padişahlar halkla iyi anlaşır ve güzel bir şekilde geçinir. Padişahın düşünce ve fikirleri karışır, komutanlar ve bazı yöneticiler kendi bölgelerinden ayrılır, vezirler, katipler ve onların aileleri talihsizlikler yaşar, halk ve aşağı tabakadan olan insanlar kendi aralarında birbirlerine girecek kadar öfkelenir.

Bir başka görüşe göre; padişahların halkına yaptığı zulüm ve haksızlıklar artar, salih ve fazıl kişiler kuralları göz ardı eder, daru’l harb[3] fikri revaçtan düşer, salih kişiler sıkıntı çeker. Kar yağar ve don olur, sıcak ve soğuk rüzgarlar eser.

Jüpiter Oğlak’ta doğusal: İnsanlar arasında göz kapağının iltihaplanması ve şişmesi gibi hastalıkların görülme sıklığının artmasına, şiddetli ve zor geçen hastalıkların görülmesine sebep olur.

Balık burcundaki Mars 1. evde: Halkın şer ve belaya maruz kalıp evlerinden dışarı çıkmalarına, haksız yere kan dökülmesine, padişahın halkına zulüm ve haksızlık yapmasına, düşmanlıkların çoğalıp bunlardan bazılarının açığa çıkmasına ve askerlerin harekete geçmesine, bazı yerlerin harap olmasına, yanmasına ve suya batmasına işarettir.

Mars Balık burcunda doğusal: Farklı humma hastalıklarının görülme sıklığının artmasına özellikle de hummâ-yı rub’[4] denilen nöbetli hummanın görülmesine sebep olur.

Yengeç burcundaki Güneş 4. Evde: Sultanların halkına bakımları sınırsız olup, şefkat ve yardımları sayılamayacak kadar çok olur. Bazıları padişahın özel ilgisine mazhar olup hallerinin afiyet içinde olmasına işarettir.

Bir başka görüşe göre; meliklerin makamlarında sükunetine işaret eder.

İkizler burcundaki Venüs 3. Evde: Halkın kendi seçimleri olmadan faydasız yolculuk yapmaları fazlalaşıp tabiatlarının gidip geri dönmeye meyletmesine, faydasız işlere hırs yapmasına ve bunu mümkün görmesine, yolların güvenli olmasına, yolcuların sıhhat ve selamette olmalarına işarettir.

Venüs İkizler’de retro: Havanın sıcaklığı artar ve bunaltıcı olur, insanlar bu sebeple acı çekip hava durumundan şikayet eder.

Venüs İkizler’de Batısal: Hava sıcaklıkları ve kuraklık artar. Eğer büyük konaklama esnasında gerçekleşirse katiplerin uğursuzluk ve keder yaşamasına sebep olur. İleri gelen devlet adamları görevlerinden alınır ya da hapse düşerler.

Yengeç burcundaki Merkür 4. Evde: Yiyecek ve içeceklerin az olmasına, dört ayaklı hayvanlara afet vurmasına, bitkilerin ve ekinlerin vasat olmasına, gizli malların açığa çıkmasına, meliklerde ve devlet büyüklerinde hırs olmasına, meyvelerin azalmasına, insanların düğün, ziyafet ve sünnet düğünü yapmalarına işarettir.

Merkür Yengeç’te retro: Devletin ileri gelenlerinden ve yüksek mertebedeki kişilerden bazıları vefat eder ve başlarına bazı felaketler gelir. Halktan vergiler talep edilir, hava sıcaklığı artar ve Semum rüzgarları eser. Doğu’da, Batı’da ve Kuzey taraflarında yaralardan kaynaklı ağrıların çekildiği hastalıklar ortaya çıkar, Batı’da meyveler ve meyve veren ağaçlar bozulup çürür.

Merkür Yengeç’te doğusal: Batıl inançların ve yalan haberlerin yayılmasına sebep olur.

İkizler burcundaki Ay 4. Evde: Halkın memnuniyetine ve sevinçli olmasına, alıp verme konularına hırslı olmalarına, hediyeler alınmasına ve bazı şeylerde ucuzluğa işarettir.

Açılar

Güneş-Mars karesi: Komutanların ve askerlerin sultan ve meliklere muhalefet etmesine, ihanetlerinin açığa çıkıp savaş, ölüm ve fitne yaşanmasına, bozgunculuk çıkaranların şaşkınlığa uğramalarına, uydurma sözlerin çoğalmasına, insanların korkup ürkmelerine, hırsız ve yol kesicilerin ortaya çıkıp çok kişiye zarar vermesine, o yıl/mevsim kuraklık olmasına ve halkın ileri gelenlerinin hastalanmalarına sebeptir.

Bir başka görüşe göre; eğer Mars yıl veya mevsime giriş haritasında Güneş’e kare açı yaparsa muhalefet ve düşmanlık düşünülmelidir.

Güneş-Kad kavuşumu: Kralların ve yüksek mertebedeki kişilerin durumlarının kuvvetlenmesine ve bu kişilerin büyük makamlar elde etmelerine, hakimlerin adalet ve insaf çerçevesinde hareket etmelerine sebep olur.

Bir başka görüşe göre; sultanların ve kralların sıkıntılı ve karışık durumlara düşmelerine sebep olur.

Ay-Mars karesi: İnsanlar arasında düşmanlık oluşmasına, mizaçlarda öfke ve sıcaklığın etkili olmasına, kumarbazlık ve hırsızlık olaylarının görülmesine, ihanetlerin ve yalan söylemelerin artmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre; avamın çirkin işler yapmasına, askerlerin zulüm ve haksızlık yapmalarına, avamın üstün gelmesine ve birbirlerine düşmanlık yapmalarına, masumların hastalanmasına, yolların tehlikeli olmasına, yolcuların zahmet çekmesine, savaş ve ölüme sebeptir.

Ay-Kad kavuşumu: Hamile kadınların hamileliklerinin kolay geçmesine, insanların değer verdikleri önemli işlerin gerçekleşmesine, yolcuların durumlarının düzelmesine, fayda ve bereket getiren yağmurlara, uyumlu evliliklerin yapılmasına, insanların mutluluğuna ve dünyanın genel olarak çok iyi olmasına sebep olur.

Bir başka görüşe göre kalender ve başıboş kişilerin, tüccarların ve çarşı esnafının sıkıntılı durumlara düşmelerine sebep olur [5]

Venüs-Satürn üçgeni: Devlet büyüklerinin ve muteber kişilerin, çölde yaşayanların, kaleler içinde ya da dağda yaşayan insanların mutlu ve memnun olmalarına, etkilerin çok ve yoğun olarak görülmesine, ucuzluk olmasına, işlerin düzelmeye ve yenilenmeye açık olmasına, kışın kar yağmasına ve don oluşmasına sebeptir.

Bir başka görüşe göre; kadınların eşleriyle iyi geçinmelerine, yaşlıların ve köylülerin rahat halde olmalarına, esirlerin alım-satımına, yiyecek ve elbiselerin ucuz olmasına, yaz vaktinde havanın ılık olup kışın ise soğuğun fazla olmasına ve yağmurun çoğalmasına sebeptir.

Mars-Jüpiter sextile: Hakimlerin, fakihlerin ve alimlerin komutanlarla ve ordu mensuplarıyla dostluk kurmalarına, kötü işler yapan kişilerin kötülüklerden uzak durmalarına, insanların genelinin silaha yönelmesine ve hırsızların sıkıntı çekmelerine sebeptir.

Bir başka görüşe göre; ordu mensuplarının kuvvet bulmasına, şerli ve fitneci kişilerin tövbe etmelerine, vezirler ve komutanlar arasında barış halinin çoğalmasına ve hayırlara rağbet etmelerine, emniyete, bazen kısas sebebiyle kan dökülmesine, piyasada fiyatların ucuzlamasına, havanın ısınmasına ve soğukluğun zayıflamasına sebeptir.

Jüpiter-Satürn kavuşumu: Jüpiter ve Satürn burç dışından kavuşum yapıyor. Sadullah Efendi burç dışı kavuşumlara dair bilgi vermediği için burç bazında yorum ekleyemiyoruz ancak 11. evdeki Jüpiter-Satürn kavuşumu (kıran) için şunları söylüyor: Kırandan sonraki 11. sene padişahlar servetlerin ve hazinelerin toplanması için birleşirler.

Derleyen: Şükran Öztürk

22.06.2020


[1] Tenbihat

[2] Sadullah Efendi’ye göre yıla veya mevsime giriş haritasında düzenleyiciyi tespit etmek için önce yükselene ve yöneticisine, yükselenin yücelme yöneticisine, term yöneticisine, üçlü yöneticisine, dekan yöneticisine, saat yöneticisine, şans noktası yöneticisine bakılır. Asaleti çok olan ve onların en kuvvetli olanı senenin yöneticisi odur. Bu hesaplamaya göre Mars senenin düzenleyicisi oldu.

[3] Değerli İslam alimi Ömer Nasuhi Bilmen Hukuk-u İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu’nda Darü’l-harb kavramını şöyle açıklar: «Dârü’l-islâm, Müslümanların hâkimiyeti altında bulunup Müslümanların emn ve eman içinde yaşayarak dinî vazifelerini ifa ettikleri yerlerdir. Müslümanlar ile aralarında karşılıklı anlaşma bulunmayan gayri müslimlerin hâkimiyeti altında bulunan yerler de dârü’l-harptir»

[4] Üç günde bir ateş nöbeti geçirten bir sıtma çeşididir.

[5] Letaifu’l-Kelam, Tuhfe-i Müneccimin