2016’da Türkiye ve Dünya – 1. Bölüm

Adaptasyon kabiliyeti ve esneklik isteyen, yanılma ve yanlış yönlendirilme riski taşıyan, olayların ne yönde gelişeceğini kestirmekte zorlanacağımız, hayli enteresan ve değişken bir yıla giriyoruz. Bunu düşündürten ve yazdıran şey nedir derseniz, değişken burçlar olan Başak, Yay ve Balık burcunda hareket eden Jüpiter-Satürn ve Neptün gezegenleri ve bu gezegenler arasında oluşacak t-kare açı kalıbı, tutulmaların çoğunlukta değişken burçlarda gerçekleşecek olması, Ay Düğümlerinin Balık ve Başak’ta seyredecek olması derim.

Dünya astrolojisi yazarlarından Raphael’e göre değişken burçlarda tutulmalar İnsanların durumu ve ticaret ile ilişkilendirilir. Bu alanlarda stres ve sıkıntıları vurgularlar. Yine dünya astrolojisi yazarlarından H.S.Green’e göre değişken burçlarda tutulmalar sıkıntılara, grevlere, suçlara, hastalıklara, din ve eğitimle ilgili sorunlara işaret eder.

Değişken burçlarda tutulmalar, esnekliği, uyumu, yeni koşulları algılama ve adapte olma ihtiyacını gösterir. İş ve ev değişiklikleri, kararsızlıklar ve dağılma riski dikkat çeker. Değişken burçlar, gerginliği ve huzursuzluğu yansıtabilirler. 

Astrolojide, değişken burçlarda oluşan t-kareler sinirsel gerginlik işaretçisi olarak görülür. Sürekli yaşanan değişimler yüzünden işleri düzene koyamama riski taşırlar ve bundan doğan stresi ifade ederler. Çok fazla sayıda işe yönelip dağılma ve sonuca ulaştırmakta sorun yaşama eğilimini vurgularlar. Değişken burçlarda t-karenin aktif olduğu zamanlarda adaptasyon ve esneklik gerekmektedir. Bu sayede stresler aşılabilir.

Yazımıza, değişken burçlarda seyreden ve Zodyak’ın ağır abileri olarak isimlendireceğimiz Satürn ve Jüpiter’in konumlarını ve açılarını değerlendirerek başlayalım…

Yılın genel durumu

Dünya astrolojisinde yıllık tahminlerde en çok göz önüne alınan gezegenler Jüpiter ve Satürn’dür. Bu iki gezegenin hangi burçlardan geçiş yaptıkları, birbirleriyle ve diğer gezegenlerle açıları astrolojik öngörülerin kalbini oluşturur. Şimdi bu iki gezegenin bizim sayımımızla 2016 yılı olarak ifade ettiğimiz zaman diliminde Zodyak burçlar kuşağındaki seyri hakkında biraz bilgilendirme yapalım…

Satürn’ün Yay burcundan geçişi 2016 yılı boyunca devam ediyor… Yay burcu Türkiye astroloji haritasının 6. Evine denk düşüyor. Astrolojik ifadesiyle Satürn Türkiye astroloji haritasının 6. Evinden geçiyor.

Satürn’ün 6. Evden geçişi döneminde sağlık ve hizmet sektöründe, memurların ve çalışanların haklarıyla, güvenlik güçleri ve askeri konularla ilgili düzenlemeler yapılır, yeni yasalar çıkar. Satürn bu evden geçişi esnasında diğer gezegenlerden zarar görüyorsa, bu alanlarda daralmalar, sıkışıklıklar, kısıtlamalar vardır. İşten çıkarmalar çoğalır, işsizlik oranı artar. İş hayatı tatminsizdir. Grevler görülür. Askeri alanda yetersizlik vardır veya gerekli ilgi ve yatırım olmaz. Halkın sağlığıyla ilgili endişeler ve sorunlar artar. Evcimen hayvanlarla ilgili kısıtlamalar, ilgisizlik, salgın hastalıklar artar.

Yıl genelinde Satürn-Neptün karesi ve Satürn-Jüpiter karesi olduğundan, saydığımız bu alanlarda bazı düzenlemelerin yanı sıra, bazı düzensizlikler ve tatminsizlikler, sorunlar da görülebilir. Bu sorunlar özellikle Satürn-Neptün karesinin etkin olacağı Haziran ve Eylül aylarında, Mars-Satürn karesinin bu açıyı tetikleyeceği Ağustos ayında tüm bu alanlarda yaşanabilir.

Jüpiter’in Başak burcundan geçişi 9 Eylül 2016 tarihine dek devam ediyor. Yılın büyük çoğunluğunda Jüpiter ülkemiz astroloji haritasının 4. Evinden geçişini sürdürecek olduğundan, iç güvenlik ve huzur sağlama arzusu ve gayreti devam edecek.

Jüpiter’in bir ülke haritasının 4. Evinden geçişi döneminde toprak mahsulleri daha bereketlidir (Tabii ülkenin konumuna ve ülkedeki iklim koşullarına göre farklı oranlarda). Çiftçilik, tarım, ziraat gelişir, madencilik gelişir. Yeraltı zenginliklerinden daha fazla istifade edilmesi ve ülkenin zenginleşmesi mümkündür.  Gayrimenkuller değer kazanabilir, inşaat sektöründe gelişme olabilir. Arazilerin ve gayrimenkullerin değeri artar. Jüpiter’in bu geçişi bereketli yağmurlar topraklar ve hasat açısından fayda getirir.

Jüpiter’in 4. Evden geçişleri muhalefet partilerini hareketlendirir genelde. Partilerin kendi içlerinde yeniden yapılanma gayretleri artar. Lider değişikliği gündeme gelebilir. Her ne kadar Jüpiter bir iyicil olsa da, içinde bulunduğumuz dönemde zorlu açılar alıyor olması, muhalefet partilerinin kendi içlerinde güç çekişmelerinden kaynaklanan sorunlar yaşayacaklarına da işaret ediyor. 

Jüpiter’in Başak burcundan geçişi, ekonomi ve iş hayatı, sağlık ve hizmet konularında yenilikler ve düzenlemeler yapılacağını da gösteriyor.

Jüpiter Terazi burcuna 9 Eylül 2016 tarihinde geçecek. Terazi burcunun adaletli ve tarafsız kalma gayretinde olması, Jüpiter’in doğasını burada rahatça sergileyebilmesine ve bu özellikleri daha da arttırmasına sebep olacaktır. Terazi burcunun adaleti arayan doğası, Jüpiter’in bu burçta yerleşimiyle iyice vurgulanacaktır. Jüpiter’in Terazi burcundan geçiş dönemleri, hukuk ve adalet sistemiyle ilgili alanlarda başarı şansının arttığı, eşitlikçi eğilimlerin öne çıktığı dönemlerdir. İlişkilerde denge ve barışı sağlamaya yönelik istek de iyimserlik de artar. Tabii tüm bunlar Jüpiter’in diğer gezegenlerle açılarının niteliğine göre şekillenir.

Jüpiter’in Terazi burcundan geçişi sürecinde Uranüs ile karşıt, Plüton ile kare açıda olacağını göz önüne alırsak, arzu edilen hukuk ve adaletin, ilişkilerde denge ve tarafsızlığın, barış ortamı sağlayabilme kabiliyetinin zarar göreceğini düşünebiliriz. Jüpiter, finansal konularla da alakalıdır ve stresli açılarının yoğun olduğu dönemde finansal sorunlar da artar.

Jüpiter’in geçiş yapacağı Terazi burcunun büyük bir kısmı ülkemiz astroloji haritasının 4. Evine, bir kısmı da 5. Evine denk düşmekte. Bu demektir ki, 2016 yılının son çeyreğinde Jüpiter henüz 4. Evimizde hareket ediyor olacak. Yani iç huzuru ve dengeyi, barış ve istikrarı arıyor olacağız. Gerek Jüpiter’in diğer transit gezegenlerle zorlu açıları, gerekse ülkemiz astroloji haritasının Mars-Plüton karesini tetikleyecek olması, arzu ettiğimiz bu ortamı sağlamakta zorlanacağımızı göstermekte. Ama yine de Jüpiter iyicil bir gezegendir ve stresli açılarının yoğun olmadığı dönemlerde (2017 yılında) ülkede iç huzuru ve güvenliği, adaleti ve eşitliği, birbirimizle ilişkilerimizde dengeyi sağlamak daha kolay olacak diyebiliriz.

Gerileme dönemleri ve hayatımız

Dünya astrolojisinde, gezegenlerin yıllık seyirleri esnasında gerileme dönemlerine özel önem verilir ve bu gerileme zamanları üzerinden önemli değerlendirmeler yapılır.

Aslında, gezegenler yörüngelerinde asla geri hareket etmezler. Geri hareket, yer merkezli bakışla gezegenlerin hareketlerinin izlenmesi esnasında gözlemlenen edilen bir olgudur. Gece gökyüzünü gözlemlersek, gezegenlerin birbirlerini takip eder şekilde Zodyak’ta ilerlediğine şahit oluruz. Normal şartlarda bir gezegenin Zodyak’taki hareketi Batı’dan Doğu’ya doğrudur. Buna düz (direkt) hareket denir. Bu hareket saat yönünün tersinedir. Bizim yeryüzünden bakışımızla, Zodyak’ta hareket etmekte olan bir gezegen yavaşlar, durur ve Zodyak burçlarının tersi istikametinde hareket ediyor gibi gözükür. Gezegen, bu hareketiyle saat yönünde ilerlemeye başlar. Biz bu harekete “Geri hareket” deriz.

Güneş ve Ay hariç, diğer gezegenler geri hareket ederler; ama özellikle Merkür, Venüs ve Mars’ın geri hareketleri bireysel haritalarımızda daha fazla önem taşır. Bu yüzden bu gezegenlerin ve ilaveten de Jüpiter’in geri hareketlerine yönelik kısa bilgiler vermekte fayda olacağını düşünüyorum. Kuşkusuz en önemlisi Merkür’ün geri hareketleridir. Zira bir yıl içerisinde en sık tekrarlanan (3 veya 4 kez) Merkür’ün geri hareketleridir.

2016 yılında Merkür gerilemeleri

Astrolojide Merkür, genel anlamda iletişim, kontratlar, yazılı metinler, sözleşmeler ve sözlü taahhütler, alım satım, pazarlık ve eğitimle ilişkilendirilir. Bazı astrologların “Kozmik düzenbaz” olarak nitelendirdikleri Merkür’ün geri hareketi iletişimsel karışıklıklara, yanlış anlaşılmalara, dalgınlıklar ve unutkanlıklar neticesinde aksamalara işaret eder. Merkür geri harekette iken girişeceğimiz yeni işlerde, yapacağımız sözleşmelerde koşullar beklenmedik şekilde yön değiştirebilir. Yapılacak sözleşmelerde, muhtemelen belge veya bilgi eksikliği söz konusu olacaktır. Bu yüzden Merkür geri harekette iken önemli adımlar atmamakta fayda vardır. Eğer atmak durumunda isek, bu şartlarda içinde bulunacağımız şartları çok iyi değerlendirmeli, gelecekte karşılaşacağımız olası problemlerin önlemlerini almalı, imzalamamız gereken belgeleri çok iyi okumalı, yeni satın alacağımız şeyleri çok iyi kontrol etmeli, parasal alışverişlerimizde dikkatli olmalıyız. Özellikle bilgisayarların iyi korunması, önemli bilgilerin yedeklenmesinde fayda vardır.

Öte yandan, Merkür’ün gerileme zamanları eldeki her türlü projeleri gözden geçirmek, eksiklerini bir kez daha değerlendirmek, düzeltmek açısından çok olumludur. Yapacağımız işle ilgili yeni ve ilave bilgiler toparlama, kendimizi daha iyi hazırlama fırsatı buluruz. Merkür geri giderken akla gelen fikirler çok parlaktır ve direkt harekete döndüğünde, bunlar çok akışkan olarak ortaya çıkarlar. Bu yüzden fikir jimnastiği yapmak, ya da daha güncel ifadesiyle beyin fırtınası yapmak, yeni projeler üzerinde tartışmak için çok ideal günlerde olacağız. Kuşkusuz, bu fikirleri ortaya çıkarmak için, Merkür’ün direkte döneceği tarihten sonrasını beklemek daha akıllıca olacaktır. Merkür’ün geri gittiği dönemlerde, eskiye ait şeyler tekrar karşımıza çıkabilir. Bu, işimiz veya ilişkilerimizle alakalı olabilir. Kaybettiğimiz eşyaları bulma şansını da yakalayabiliriz. Evde veya işyerindeki evraklarımızı ve eşyalarımızı düzenlememiz işe yarayacak; kaybetmiş olduğumuz bazı evraklarımızı bulmamız konusunda şansımız artacaktır.

Bu yıl Merkür 4 kez geriliyor. Bu gerilemelerin çoğunluğu toprak elementi burçlarına denk geliyor. Bu durum, finansal konularda dikkatli adımlar atmak, acele etmemek, menkul ve gayrimenkul değerlerle ilgili yatırım ve para hareketlerini çok iyi gözden geçirmek, hesabı iyi yapmak gerektiğini gösteriyor. İş ve finans dünyası, kurumsal girişimler ve organizasyonlarla ilgili konularda dikkatli olunması gereken bir dönem. Tüm bu alanlarda yeni fikirler daha parlak olacak. Beyin fırtınası yapılabilir. Ama uygulamaya geçme aşamasını Merkür gerilemesine denk getirmemekte fayda var.

5 Ocak – 25 Ocak tarihleri arasında Kova ve Oğlak burçlarında

28 Nisan – 22 Mayıs tarihleri arasında Boğa burcunda

30 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arasında Başak burcunda

19 Aralık – 8 Ocak 2017 tarihleri arasında Oğlak ve Yay burçlarında

2016 yılındaMars gerilemesi

Astrolojide Mars, kendimizi ve mücadelemizi nasıl ortaya koyduğumuzu; ne için mücadele ettiğimizi, etkilere nasıl tepkiler verdiğimizi, enerjimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, öfkemizi nasıl gösterdiğimizi, işleri nasıl hallettiğimizi gösterir. Mars’ın iyi açılar aldığı ve direkt hareket ettiği zamanlarda enerjimizi ve gücümüzü daha etkin bir şekilde ortaya koyabiliriz. 

Mars’ın geri hareketlerinde enerji dışa vurmaktan ziyade içe dönük hale gelir. Harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikebilirsiniz. İlerleme hızınız bir müddet için yavaşlayabilir. Bu yüzden biraz sıkıntı hissedebilirsiniz. Yeni girişimler için uygun bir dönemde değilsiniz. Şartları fazla zorlamamanızda fayda var. Biraz ara verip, sonra yeniden denemek üzere işlerinizi rölantiye almanız isabetli olur.

Bu yıl Mars 17 Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında gerileyecek. Bu gerilemenin büyük kısmı Yay burcuna denk geliyor. Yay burcu eğitim, medya ve yayıncılık, din ve inançlar, kültürel konular, uluslararası taşımacılık ve uluslararası ilişkilerle alakalıdır. Mars’ın Yay burcunda geri harekette olduğu dönemlerde bu konularda kendini iyi ifade edememe ve yanlış anlaşılmalar yüzünden ciddi sorunlar yaşanabilir.

2016 yılında Jüpiter gerilemesi

Jüpiter en büyük iyicil etkili gezegen olarak nitelendirilir. Jüpiter varlık, özgürlük, bolluk demektir. Ilımlılığı ve ortada olmayı anlatır. Araya giren ve barış getiren yapıdadır. En mutlu eden, rahat ve kolay giden, kar ve kazanç getiren işleri anlatır. Pürüzsüzlük ve özgürlükle bağdaştırılır. Dönem olarak orta yaşı anlatır. İlham, bilgelik, ileri görüşlülük getirici yönleri vardır. Manevi manada kendini dine veya iyilik için çalışmalara adamak, maddi manada zenginlik, bolluk peşinde olmakla ilişkilendirilir. Genellikle neşe ve mutluluk verir.Etkilediği hayat alanlarında en büyük gelişim fırsatlarının yanı sıra, abartılarla ve gerekenden yüksek beklentilerle de karşılaşabiliriz. Jüpiter yabancılar ve dış ilişkilerle, turizm, yayıncılık, inançlar ve din temalarıyla, finansla ilişkili olduğundan, iyi açılar aldığında ve direkt harekette olduğunda bu alanlarda sorunsuz ilerleriz.

Jüpiter’in geri gitme zamanlarında bu kolaylıklar ve şanslar da bir müddet için geri çekilir. Fırsatları değerlendirmekte zorlanabilir, ele geçen fırsatları müsrifçe harcayabiliriz. İş hayatınızla ilgili konularda şanslarınız geçici bir süre için geri çekilebilir. Bu geciktirici ve şansların geri çekildiği süreç yaklaşık 4 ay sürer.

Bu yıl Jüpiter gerilemesi 8 Ocak – 9 Mayıs tarihleri arasına ve Başak burcuna denk düşüyor. Başak bir toprak elementi burcu olarak ekonomiyle alakalıdır ve Jüpiter de doğası gereği ekonomiyle ilişkilendirilir. Hayliyle, Jüpiter’in Başak burcundaki gerileme döneminde finansla ilgili konularda gerilemeler, zorlanmalar yüksek olasılıktır. Başak burcu sağlık ve hijyen ile, hizmet sektörüyle ilişkilendirilir. Jüpiter’in gerileme döneminde bu alanlarda da bazı yanlış anlaşılmalar veya aksamalar yüzünden ciddi sorunlar yaşanabilir.

2016 yılında Satürn gerilemesi

Satürn hayatın limitlerini temsil eder. Sınırlarımızı gösterir. Böylece hayatın gerçeklerinin farkında olmamızı sağlar. Bir nevi, bizi disipline eder. her şeyin bir formunun olduğunu, kuralları hatırlatır. Bu kurallara uyarak, bir şeyleri inşa eder, somutlaştırırız. Uzlaşmayı, sonuca gitmeyi zorlaştıran, engelleyen, daraltan ve büzüştüren, cimrileştiren, yoksul ve yoksunlaştıran, ağırlaştıran, kurutan, soğutan yapıdadır. Alıkoyma gücüne sahiptir. Yaşlılık dönemine tekabül eder.

Satürn’ün geri gitme zamanlarında uzun dönemli projelerinize yeniden yön vermenizin zamanı geliyor demektir. Organize hareket eder ve dikkati elden bırakmazsanız, ileri dönük yapılandırıcı konularda başarı şansınız artar. Ancak plansız hareket etmeniz durumunda, bu gerilemeden daha çok etkilenirsiniz. İnşa işleri, temel atma işleri, önemli yapılanma işlerine büyük organizasyonlara girişmek için Satürn’ün geri harekette olmadığı zamanları tercih etmek daha doğru olacaktır. 

Satürn 25 Mart – 13 Ağustos tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Yay burcu eğitim, medya ve yayıncılık, din ve inançlar, kültürel konular, uluslararası taşımacılık ve uluslararası ilişkilerle alakalıdır. Satürn’ün Yay burcunda geri harekette olduğu dönemlerde bu konularda organize olamama, taşları yerine oturtamama, sağlam ve ayağı yere basar hale getirememe yüzünden önemli sorunlar yaşanabilir.

2016 yılında Uranüs, Neptün ve Plüton gerilemesi

Bu gezegenlerin gerilemeleri uzun vadeli programlarımızda bazı aksamalara sebep olabilir. Ama bunların etkilerini daha ziyade toplumsal bazda hissederiz. Kişisel haritalarımızda iç gezegenler (Merkür, Venüs) ve sosyal gezegenler (Mars, Jüpiter; Satürn) kadar etkili değildir. İsmi üstünde, bunlar “Jenerasyon Gezegenleri”dir.

Uranüs’ün Gerileme Tarihleri

29 Temmuz – 29 Aralık (24 derece Koç – 20 derece Koç)

Neptün’ün Gerileme Tarihleri

13 Haziran – 20 Kasım (12 derece Balık – 9 derece Balık)

Plüton’un Gerileme Tarihleri

18 Nisan – 26 Eylül (17 derece Oğlak – 14 derece Oğlak)

Tutulmalar: Hayatımızın yapı taşları!

Eski astrologlar tutulmaları negatif olaylar olarak görmüşler. Onlara göre tutulmalar insan hayatında üzücü olaylarla üzücü olaylara sebebiyet verir, bir şeylerin sonlanacağını gösterirler. Stresli zamanlardır ve aniden ortaya çıkan problemleri gösterirler. Modern astrologlar ise tutulmaları insan hayatında çabuk değişimlere ve büyümeye fırsat veren bir şans olarak görmektedirler. Modern yaklaşımla tutulmalar bize, hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler için gerekli enerjiyi verirler. Hayatımızı düzene sokmamıza yardım ederler. Sonlanmalar, bir şeylerin yeniden doğmasına imkan verir. Tutulmalar bazen stresli bazen de olumlu sonuçların ortaya çıkmasını hızlandırırlar.

Tutulmalar, hayatımızın daha evvelce karanlık kalmış alanlarını aydınlatırlar. Daha evvelce görünür olmamış şeylerin görünür hale gelmesine neden olurlar. Gizli kalmış şeylerin açığa çıkma zamanlarını gösterirler. Artık ertelenen, bir kenara atılan şeylerin değişmesi zamanının geldiğini gösterirler. Bu aynı bir deprem gibidir. Sarsar ve nelerin temizlenmesi, bitmesi, yıkılması gerektiğini gösterir. Tutulmalar, hayatlarımızda daha iyi şeyler olması için tasarlanmış olaylardır. Değişim olmadan, gelişme olmayacağını hatırlamak gerekir. Yüzeyde ortaya çıkan şeyler ne kadar karışık veya stresli olursa olsun, her şeyin bir nedeni olduğunu unutmamalıyız. Değişimin heyecanını içimizde hissedersek, bu değişimleri kişisel gelişimimiz için deneyimlenmesi gereken birer vesile olarak görürsek, pozitif kullanma şansını yakalamış oluruz. Ama yine de tutulma sırasında büyük kararlar almamalı, büyük çıkışlar yapmamalıdır. Birkaç hafta sonrasını beklemekte fayda vardır. Kendimiz başlatmaktan ziyade, başkalarının başlatmasını beklememiz daha uygundur. Pasif kalmayı, başkalarını dinlemeyi tercih edebiliriz.

Tutulmalar yılda en az iki kez gerçekleşirler. Bunun ikisi Güneş, ikisi Ay tutulmasıdır. Fakat bazı yıllarda tutulma sayısı daha fazladır. Bu yıl toplam beş tutulma gerçekleşecek. Bunlardan ikisi Güneş tutulması, üçü ise Ay tutulması olacak.

9 Mart 2016, tam güneş tutulması, 18 derece Balık’ta

23 Mart 2016, parçalı ay tutulması, 3 derece Terazi’de

18 Ağustos 2016, parçalı ay tutulması, 25 derece Kova’da

1 Eylül 2016, parçalı güneş tutulması, 9 derece Başak’ta

16 Eylül 2016, parçalı ay tutulması, 24 derece Balık’ta

Tutulmalarda, Güneş ve Ay’ın diğer gezegenlerle yaptığı kavuşum (birleşme) ve karşıt açılar önem taşır ve tutulmanın niteliği hakkında bilgi verir. Bu yıl gerçekleşecek iki güneş tutulması da zorlu açılar içeriyor. Bunlardan 9 Mart 2016 tarihine denk gelen ilkinde Jüpiter, Satürn ve Kiron ile stresli bir dizilim oluşuyor. Tutulma haritasını Ankara’yı merkez alarak çizdirdiğimizde gördüğümüz manzara, parasal alanda oluşacak streslerin yanı sıra, içinde bulunduğumuz bölgede, komşu devletlerden bazılarıyla iş ve amaç birliği içerisinde olmakla birlikte, bazılarıyla ilişkilerde de ciddi sıkıntılara açık bir zaman diliminde olacağımızı düşündürüyor. Bu tutulmanın etkili olacağı ülkeler Rusya, Afganistan, Pakistan.

23 Mart 2016 tarihinde gerçekleşecek parçalı ay tutulması, yakın komşularla olduğu kadar, uzak olduğumuz ama ilişkilerimizin güçlü olduğu devletlerle ilgili konularda hızlı ve agresif gelişmelere işaret ediyor. Bu haritada gezegenlerin çoğunluğunun karşıt açıyla 2-8. Evlere denk düşüyor olması ve 5. Evde yer alan Mars-Satürn ile t-kare açı kalıbı oluşturması, finansal anlamda çalkantılara, borsa ve benzer spekülatif yatırımlarda kayıp riskine dikkat çekmekte. Bu tutulmanın etkili olacağı ülkeler Rusya ve Çin

18 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleşecek parçalı ay tutulması haritasında Güneş’in yüksek ve güçlü yerleşimi, ülkemizin diğer devletler üzerindeki etkisinin artabileceğini, prestijli ve başarılı bir imaj çizeceğini, yönetici figürlerin elinin güçlü olacağını düşündürüyor. Bu haritada 11. Evde gezegen yoğunluğu mevcut. Bu yerleşim, ülkemizin müttefiklerinin artacağını, geleceğimizi ilgilendiren konularda çeşitli işbirlikleri, paktlar, anlaşmalar yapma şansımızın artacağını, Meclis’ten çıkarılacak yasaların hız kazanacağını, devletin bütçesinin güçleneceğini gösteriyor. Ama halkın maddi imkanları pek iyi durumda olmayacak muhtemelen, zira haritanın 2. Evine Mars-Satürn ikilisi denk düşmekte, halkın şartlarını korumak veya iyileştirmek için mücadele vermesi gerekeceğini göstermekte. Çocuklar ve gençlerle ilgili sorunlar, kayıplar, hastalıklar riski var bu dönemde, dikkatli olmalı. Sanat camiasında kayıp veya zorluklar ya da skandallar riski de mevcut. 

1 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşecek ikinci güneş tutulması Mars, Satürn ve Neptün ile stresli bir dizilim oluşturuyor. Şiddetli ve zorlu enerjilerin hakim olacağı bu tutuma civarındaki günlerde, yanlış kararlara ve yanlış yönlendirilmeye de açık olacağız. Bu yüzden kimlerle iş yaptığımıza dikkat etmeli, karşımızdaki kişilere ne kadar güvenebileceğimiz veya bildiğimiz bir işe girip girmediğimiz konusunda emin olmamızda fayda var. Finansal açılardan stres ve zorluklara işaret eden bu tutulma civarındaki günlerde çok fazla risk almamız isabetli olmayabilir. Spekülasyondan da uzak durmamızda fayda var bu günlerde. Öte yandan, Ankara’ya göre çizdirilen haritada tutulma derecesinin 10. Eve, 11. Burca denk düşmesi, çok sayıda gezegenin 11. Evde yerleşimi, tutulma civarındaki günlerde ülkemizin müttefikleriyle ilişkilerinin güçleneceğini, Meclis’ten elimizi güçlendiren yasalar çıkabileceğini, devletin bütçesinin güçlü olacağını düşündürüyor. Fakat halkın maddi imanlarını temsil eden 2. Eve yine Mars-Satürn denk geliyor. Yani halk adına parasal konular mücadeleli ve sorunlu yine! Çocuklar, gençler sanatçılarla ilgili zorlanmalar önceki tutulmaya benzer bir şekilde devam ediyor… Bu tutulmanın etkili olacağı ülkeler Rusya, Türkiye, Irak, Suudi Arabistan.

15 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşecek parçalı ay tutulması, ülkemizin müttefikleriyle ilişkileri, Meclis ve yasalar, bütçe konusunun yine vurgu kazanacağını gösteriyor. Ankara’ya göre çizdirilen astroloji haritasında Mars ve Satürn’ün 7. Evine denk düşüyor olması, bazı devletlerle ilişkilerin düşmanca ve zorlu bir enerji akışı barındıracağını göstermekte. Savaş ve kargaşa ortamına çeken enerjilerin en baskın olduğu harita bu! Ama ülkenin diğer ülkelerle ilişkilerini yürüten arabulucu konumundaki kişilerin becerileri ve başarıları sayesinde zorluklar aşılabilir (5. Evdeki gezegen yoğunluğu). Gençlerin güçlü bir şekilde devrede olacağı bu tutulmayı takip eden zaman diliminde spor ve sanatta başarılar elde edebiliriz. Bu tutulmanın etkili olacağı ülkeler Rusya, Kazakistan, Pakistan, Hindistan, Senegal, Moritanya, Kanarya adaları.

Yazının girişinde bir yılda ortalama dört tutulma gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Bu yıl beş tutulma var. Çok sayıda tutulma, çok sayıda önemli olay demektir. Bu yönden bakıldığında, oldukça hareketli bir yıla girmekte olduğumuzu görebiliriz. 2016 yılının hepimiz için güzel değişimlerin oluşacağı, kişisel gelişim sürecimizde aydınlık bir sayfa açacağımız bir yıl olması dileğiyle!

DEVAM EDECEK…

Yarın yayınlayacağımız ikinci bölümde 2016 yılına ait önemli tahminler ve dikkat çeken zamanlar hakkında detaylı bilgiler yer alacak.

Sevgi, ışık ve umutla!
Öner DÖŞER
28 Aralık 2015, Pazartesi
ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan