21 Aralık’ta Nasıl Bir Gökyüzü Olacak? – Bölüm I

 

21 Aralıkta Nasıl Bir Gökyüzü Olacak?

21 Aralık 2012 günü aslında hem bir sonlanmayı hem de bir başlangıcı içeriyor. Bu bizim batılı anlayışımıza ters gelebilir, ama aslında “her son bir başlangıçtır” ilkesinden yola çıkarsak ve Mayaların takviminin sürekliliği esasını da dikkate alırsak, aynı günde hem bir sonu hem de bir başlangıcı yaşayacağımızı daha iyi idrak ederiz. Bu yüzden kişisel kanaatime göre Mayalar 2012 yılı kış soltistini yeni takvim döngüsünün başlangıcı olarak saptamışlardır. 

Güneş ve gezegenlerin üzerinde yol aldığı ekliptik düzleminin samanyolu düzlemini Yay ve Akrep takımyıldızları arasındaki, Galaksinin merkezi yakınında 60 derecelik açıyla kestiği bölge Mayalar açısından sembolik anlamda çok önemliydi. Onlar “Karanlık Oyuk” olarak tanımladıkları, yıldızlararası tozların bu bölgeden gelen ışığın bir kısmını engellemesinden dolayı yerden bakışla karanlık gibi gözüken bu bölgede, ekliptiğin samanyolunu 60 derecelik açıyla kesmesiyle oluşan haça kutsal “yaşam ağacı” diyorlardı. Mitolojilerine göre her şey buradan doğmaktaydı. Bu yüzden yerden bakışla Galaktik baba olarak tanımladıkları kış soltisti Güneş’inin yaşam ağacının tam orta noktasında, Galaktik Anne olarak tanımladıkları Samanyolu’nun orta bölümünde yer alan ve adeta doğum kanalı gibi gözüken Karanlık Oyuk’un tam da giriş noktasında gözükmesini bir nevi ruhsal yeniden doğuş olarak görüyorlardı. Kış soltisti yeniden doğumu ifade eder, çünkü bu tarih en kısa günün ardından artık günlerin uzamaya başlayacağını göstermektedir.  

21 Aralık 2012 günü Mayaların çok önemli bir piramitlerinin de bulunduğu Chichen Itza’dan bakışla saat 05:11’de kış soltisti anı gelecek (astrolojik ifadesiyle Güneş Oğlak burcuna geçecek) en kısa gündüzü yaşayacağız ve ardından günler uzamaya başlayacak. Yani karanlığın en dip noktasında olacağız ve bundan sonra günler uzayacağı için aydınlığa geçeceğiz. Mayaların bölgesinden bakışla 05:11’de kış soltisti gerçekleşme anında Güneş henüz doğmamış olacak. Yani soltist anında gökyüzü henüz karanlık olacak. Mayalara atfedilen “Güneş karanlığa doğacak” ifadesi bundan kaynaklanıyor. Ama bu durum o gün Güneş hiç doğmayacak, karanlıkta kalacağız anlamına gelmiyor. Güneş 06:29’da doğacak ve ilerleyen saatlerde Güneş’in Samanyolu’nun en parlak kısmına doğru, Karanlık Oyuk’un ortasından gidişini görebileceğiz. Tüm hadise yerden bakışla ilgilidir ve görsel bir illüzyondur aslında. Pek çok kadim uygarlıklar gibi Mayalar da bu olaya metaforik anlam yüklemişlerdir. Bunu doğru okuyamayan endişeli zihinler veya korku ve endişe empoze etmek isteyen bazı odaklar yüzünden olay son derece yanlış bir temaya, karanlıkta kalacağımıza kaydırılmaya çalışıldı bir müddettir. Ama bunun gerçeklikle ilgisi kesinlikle yok.

Şimdi tekrar o günkü gökyüzüne dönelim. O gün soltist anında ufuk çizgisi üzerinde yer alan, yani Güneş doğuşuna tanıklık edecek olan gezegen Venüs olacak. Venüs sadece Mayalar açısından değil, tüm kadim uygarlıklar tarafından önemsenirdi. Ama Mayalar Venüs’e diğer uygarlıklardan daha fazla önem vermekteydiler. Bu yüzden böyle önemli bir günde Venüs’ün bu pozisyonda olması, Güneş’in doğuşuna tanıklık etmesi, soltist esnasında ufuk çizgisinin üzerinde yükselmiş gözükecek olması çok önemlidir. Soltist anından sonra, Güneş henüz doğmadan önce, saat 05:23’te Merkür doğacak Mayalar tarafından “Yaşam Ağacı” olarak nitelendirilen gök bölümünde, kutsal ağaçtaki ikinci obje olacak. Saat 06:29’da Güneş ufuk çizgisinde gözükecek ve Dünya’mıza doğarak kutsal ağaçtaki en önemli obje olacak. Bu andan sonra gökyüzü o kadar parlak olacak ki, Merkür ve Venüs artık görülemeyecek, ama tabii ki yollarına devam ediyor olacaklar. Çıplak gözle görülmeyen Plüton 07:03’te ve son olarak Mars 08:24’te doğacak ve kutsal ağaçtaki son obje olacak.

Mayalarca Yaşam Ağacı olarak tanımlanan epliptiğin Samanyolu düzlemini 60 derecelik açıyla kestiği bu bölgede Güneş’in Karanlık Oyuk’tan geçiş yaptığı 21 Aralık tarihinde, merkezdeki Güneş’in iki farklı tarafında yer alarak geçiş yapan Venüs ve Mars, bu konumlarıyla eril dişil dengelenmesini ifade ediyorlar. Güneş’in arkaplan yıldızların önünden kaymaya devam ederek öğleden sonraki saatlerde (Chichen Itza’ya göre yaklaşık 16:30) Mayaların yeniden doğuşa işaret eden Kara Oyuk’un tam ortasında yer alacağı saatlerde bu daha da belirginleşecek. Batı astrolojisinde Venüs dişil, Mars eril enerjiyi temsil eder. Güneş’in iki yanında ve Güneş’i merkeze alarak eşit mesafede olmaları, bazı Maya şamanlarının da ifade ettiği gibi eril-dişil dengesinde yeni bir döngüye girmekte olduğumuzu müjdeliyor olabilir gerçekten de. Venüs-Mars ikilisinin orta noktasına Güneş’in düşüyor olması batı astrolojisi tarafından bakıldığında bunu destekliyor görünüyor.

Bu arada 21 Aralık 2012’de gerçekleşeceği söylenen Galaktik Dizilim Galaktik Merkez ile olmayacak. Bu yanlış biliniyor. Kış gündönümü güneşinin Galaktik Merkez’e en yakın olacağı yıl 2219! Güneş Galaktik Düzlem ile hizalanacak, ama bu hizalanma son birkaç yıldır gerçekleşiyor zaten. En yakın hizalanma 1998 yılında gerçekleşti ve astronomlar da bunu doğruluyorlar. Dizilim kış gündönümü güneşiyle Karanlık Oyuk arasında olacak. Mitolojilerine bakarak Mayaların Galaktik Düzlem’den çok Karanlık Oyuk’u önemsediği anlaşılmaktadır. Karanlık Oyuk, yukarıda da belirttiğimiz gibi Maya evrenbiliminde ruhsal yeniden doğuş mitolojileriyle ilişkilendirilen gece göğü bölümüdür. Bu bizlere sembolik anlamda giderek aydınlanacağımız yeni bir döngüye girmekte olduğumuzu göstermektedir!

Galaktik dizilim olarak tanımlanan Dünya-Güneş-Karanlık Oyuk arasındaki bu yerden bakışla oluşan dizilimden dolayı manyetik alanlarda herhangi bir bozulma olmayacak. Bizimle Samanyolu’nun merkezindeki Kara Delik arasındaki çekim düzeyinin etkileneceği bir pozisyon hiçbir şekilde oluşmayacak. Gezegenler hizalanmayacak. Bunlar kesinlikle yanlış, astronomik ve astrolojik açıdan geçerli olmayan bilgiler. 21 Aralık 2012 tarihinde gezegenlerin bulunduğu konumlara göre önümüzdeki dönemde bizi nelerin beklediğine yönelik değerlendirmelere yarın devam edeceğiz.

Hep birlikte, sevgi ve bütünlük içerisinde, korku ve endişeden uzak güzel bir gün geçirmemiz dileğiyle…

DEVAM EDECEK…

Yarın: 21 Aralık 2012 astroloji haritası neler söylüyor?

Öner DÖŞER

20 Aralık 2012

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan