Akrep Burcunda Dolunay ve Türkiye

 

20 Nisan Pazar günü Akrep burcunda dolunay gerçekleşiyor. Ankara’ya göre çıkartılmış dolunay haritasında Aslan burcu yükselmekte. Aslan burcu idari konularla, sahnede olmakla, şov yapmakla, organize etmek ve yönetmekle ilişkilendirilir. Yükselen burç derecesine çok yakın yerleşmiş Güney Ay Düğümü, geçmişle ilgili olayların gündemde önemli yer tutacağı iki haftalık sürece girdiğimizi gösteriyor.
 
 
                                                                      
Yükselen yöneticisi Güneş haritanın 9. evinde yerleşmiş durumda. Bu yerleşim, önümüzdeki iki haftalık dönemde uluslar arası ilişkiler, seyahatler, yabancılar, hukuksal konular, hukukla ilişkili kişiler, yüksek eğitim, inançlarla ilgili konuların gündemimizde önemli yer tutacağını göstermekte.
 
Dikkatli bakıldığında, haritada “uçurtma” açı kalıbı olduğu göze çarpıyor. Bu önemli açı kalıplarından birisidir ve yeteneklerin, kaynakların güçlü bir şekilde kullanılma kapasitesine işaret eder. Uçurtmanın ucundaki gezegen ise Güneş. Bu da yönetici pozisyonundaki kişilerin dikkat çekeceği bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Bu yerleşim   “Yeni bir lider mi ortaya çıkıyor?” sorusunu akla getiriyor hemen. Zira dolunaylar ortaya çıkış zamanlarıdır. Bu sıralar Abdüllatif Şener, Umut Oran gibi isimlerin popülerleşmeye başlamasına şaşırmamalı. Güneş’in Mirach isminde bir sabit yıldızla birleşiyor olması bir ipucu olabilir mi acaba? Bunu anlamamız için öncelikle bu sabit yıldızın niteliğini, sonra da Güneş ile birleşiyor olmasını anlamamız gerekiyor.
 
Bu, Andromeda’nın beta yıldızıdır. Venüs karakterindedir. Astrolog Bernadette Brady’e göre ilişkilerde mutluluk, affedicilik ve karşısındakine kendini adama ile alakalıdır. Aldığını geri vermek, karşısındakini iyi dinlemek, farklı düşüncelere açıklık gibi özelliklerle bağdaştırılır. Astrolog Vivian Robson’a göre bu yıldız kişisel güzellik, parlak bir zeka, büyük bir adanmışlık, bağışlayıcılık, nezaketle sorunların üstesinden gelebilme kabiliyetine işaret eder ve ün kazandırır. Ne dersiniz, Abdüllatif Şener’in bu günlerde kendi misyonunu ifade etmeye çalışırken kullandığı üslubu biraz andırıyor mu sizce de? Umut Oran’ı yeterince tanımadığımız için, bu benzetmeyi kullanmamızın onun için ne kadar doğru olacağını saptamamız biraz daha zor gözüküyor, en azından şimdilik…
 
Peki bu önemli yerleşim ve açı kalıbı başka nelere işaret edebilir? Güneş, genel olarak idaredeki kişilerin göstergesidir. 9. evde yerleşmiş olması, hukuka intikal etmiş konularla ilgili gelişmeleri ve yeni görüşleri (Merkür ile birleşiyor) anlatıyor olabilir mi? Haritada Merkür 11. evin yöneticisi olduğundan, kapatılma davası ile ilgili konularda AB’nin hükümete destek verici söylemlerinin devam edeceğini gösterebilir mi? 11. ev genel olarak Meclis ile de ilişkilendirilir. Merkür’ün 9. evde Güneş ile birleşiyor olması, TCK'nın 301. maddesinde değişiklik öngören kanun teklifi, AKP'nin verdiği önerge doğrultusunda kabul edildiğini de anlatıyor. Yine 9. evdeki Venüs’ün 12. evdeki Mars ile karesi, bu madde görüşülürken Meclis’te çıkan kavgaları da açıkça gösteriyor. Dolunay haritalarının etkisinin birkaç gün öncesinden kendisini gösterdiğini biliyoruz. Ama şu da var ki, önümüzdeki iki hafta boyunca bu etkiler yine devam ediyor olacak. Milletçe hepimizi temsil eden bu kurumda, milletvekillerimizin daha kontrollü ve sağduyulu olması gerekiyor…
 
Haritanın 12. evinin girişinde yerleşmiş olan Mars 9. evin yöneticisi ve Castor adlı sabit yıldızla birleşiyor. Bu sabit yıldız yazarlarla ilişkilendirilir. Brady’e göre bu sabit yıldız öğrenmenin ve keşfetmenin sancılı sürecini simgeler. Acı çeken, olayların daha ziyade zorlu taraflarıyla karşı karşıya kalan, daha olumlu koşullara ulaşmak için durmaksızın mücadele veren kişinin simgesidir. 12. ev hapis kalmakla, kapalı yerlerde bulunmakla, sorgulanmakla ilişkilendirilir. Mars’ın 9. evdeki Venüs ile sert açıda olması, bu konumda bulunan kişilerin hukuksal mücadelesini gösteriyor olabilir. Venüs haritanın 10. evinin yöneticisi olması dolayısı ile, idari pozisyonda bulunan kişileri, hükümeti temsil ediyor.
 
Bir diğer çok önemli husus da Venüs-Mars-Jüpiter arasındaki t-kare açı kalıbı. Bu açı kalıbının ucundaki gezegen (apex) 9. evde yerleşmiş olan Venüs. Bu demektir ki bu ay hukuksal konularda, anayasa değişikliği ile ilgili konularda, eğitim ve yayıncılıkla, yazarlarla ilgili konularda, üniversite ve yöneticilerini ve inançları bağlayan konularda yine bazı gerginlikler ortaya çıkabilir. Mars Jüpiter karşıtlığı, Jüpiter 6. evde yerleşmiş olduğundan, TSK’nın terörle sıkı mücadelesinin devam edeceğini gösteriyor. Mars’ın 12. evdeki yerleşimi, gizli eylemlere, teröre, sinsice saldırılara karşı uyanık olunması gerektiğini de göstermekte…
 
Öner Döşer, A.M.A.
19 Nisan 2008 Cumartesi
Caddebostan