Astroloji Nedir, Neden Faydalıdır ?

 

 
 
Astroloji, astronomik fenomen ile dünyasal yaşam, özellikle de insan yaşamı arasında, ilişki sağlayan bir sanat veya ilimdir. Güneş, Ay, gezegenler ve dünyadaki hayat arasındaki matematik temelli etkileşimi inceler. Kişiye ait olayları ele aldığı gibi, tarihsel, politik ve ekonomik olayları da ele alır. Astrolojinin doğuşu aslında bugünkü Dünya Astrolojisi'nin temelini oluşturan gökyüzü fenomenlerinin gözlemlenmesine uzanır. Kökleri ve uygulamaları antik dönemlerden bugüne dek hemen her kültürü etkilemiştir ve uzun tarihi boyunca farklı halklar tarafından akla gelen her tür amaç için kullanılmıştır.
 
Gelecek hakkında bir şeyler bilme arzusu insan doğasının dürtüsel bir gereğidir. Bu belki de insanın astrolojiye ilgi göstermesinin en önde gelen nedenlerinden biridir. Öngörü için astrologlar tarafından kullanılan esas araç, gezegenlerin güneşin etrafındaki düzenli yörüngelerindeki ve ayın dünyanın etrafındaki yörüngesindeki fiziksel hareketidir. Bu hareket noktaları, tam da aynı gezegenlerin bireyin doğum zamanı ve yerindeki konumlarının o ana özgü geçişleriyle karşılaştırılır.
 
Astroloji temel olarak gözleme dayanır. İnsanlar her dönemde bilinçli olarak gökyüzünün etkilerini önceden anlamaya, tedbirler çalışmışlardır. Şüphesiz, yıldızların ve gezegenlerin üzerimizde etkisi vardır. Zira, evrende her şeyin birbiriyle etkileşim içerisindedir. Fakat astrolojiye daha ziyade, biz insanoğlunun yürüdüğü kadersel yolda, karşısına çıkması beklenen kadersel olayları önceden işaret ettiğini düşünerek yaklaşırsak daha doğru bir noktaya varmış oluruz. Aslında başımıza gelen iyi veya kötü şeyleri onların yaptığını değil, onların sadece olmuş, olmakta ve olacak olanı işaret ediyor olduklarını görmek gerekir. İşte astroloji, bu yüzden gökyüzünün işaretlerini okuma sanatı olarak nitelendirilir.
 
Astroloji karakterimiz ve kaderimizle ilgili nesnel bir kavrayış sağlar. Hayatımızdaki bu faktörlerin bilgisinin, mutluluk ve sağlığı etkileyen ahlaki bir amacı vardır. Bilgi, kim olduğumuzu, niçin var olduğumuzu anlamamızı sağlar. Böylece de hem kusurlarımızın farkında ve bağışlayıcı oluruz, hem de becerilerimizden daha iyi faydalanabilme avantajı sağlarız. Astrolojinin en büyük değeri, hayatımızı yönlendirmemizi ve düzenlememizi mümkün kılmasında yatar. Akıllıca kullanıldığında, kendini anlamaya ve seçimler yapmaya yardım eden, hayat üzerine bir kılavuz olacak perspektifler sağlar. Astroloji ayrıca bireyin hayatındaki “olaylı” periyotları bulmaya yarayacak bir zaman haritası oluşturmak için de kullanılabilir. Astrolojik bilgiden edinilen perspektif, insanlara gündelik hayatlarında daha bilgili kararlar vermeleri noktasında yardımcı olabilir. Kendimize yönelik tatminkar bir bakış kazanma ve başkalarını anlama yeteneğimiz, en ideal şekliyle astroloji üzerine çalışılmasıyla mümkün olur. Astroloji, çok derin bir bilgi ve deneyim gerektiren bir çalışmadır. Aslında bu bilgiyi sadece örneklerde ve teorik olarak edinmek yeterli değildir. Astroloji bilgisini genişletmenin en iyi yolu, öncelikle kendi yaşantımızda ve sonra da başkalarının yaşantısında uygulamalı olarak kullanmaktır. Astrolojiyi kişisel hayatımızda kullanabilmemiz, özellikle hayata daha bilinçli yaklaşmamız, farkındalığımızı ve bakış açımızı genişletmemiz açısından çok geliştirici olacaktır. Astroloji, doğru bir şekilde öğrenildiğinde kişisel potansiyellerimizden en iyi şekilde nasıl faydalanacağımızı, hayatımızın genel gidişatını, olası zorluklardan nasıl ve ne dereceye kadar kaçınabileceğimizi görmemize yardımcı olur. Kişisel olgunluğa ulaşmak için hangi yollardan geçmemiz gerektiğini anlamamızı sağlar. Sadece kişisel açıdan değil hayatımızdaki diğer kişiler, çevresel ve bizim dışımızda gelişen faktörler açısından da bilgi verecektir.
 
 
Astrolojik öngörüler
 
Öngörü, astrolojinin çok önemli bir alanı, hatta kalbidir kuşkusuz. Hayatımızda gelişen olayların gidişatı hakkında içgüdüsel olarak hepimiz bilgi sahibi olmak isteriz. Böylece bu konularda elimizden geldiğince önlemci olmaya ve geleceğe dönük isabetli kararlar almaya çalışırız. Aslında öngörümler hayatımızın her alanında vardır. Mesela borsada yatırım yapmak isterseniz, yakın gelecekte hangi trenlerin nasıl gelişeceğini iyi bir şekilde öngörmeniz gerekir. Tatile çıkmayı planlıyorsanız, yakın gelecekte havaların nasıl gideceği sizin için önem taşıyacaktır. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorsanız, hangi tercihin sizin için daha iyi bir geleceğe adım olacağını iyi öngörmeniz gerekir. İnsanoğlu belirsizliğe adım atmaktan korkmuştur her zaman. Toplumda bazı kişilerin takdir edildiğini ve onlar için şu sözlerin söylendiğini duyarız hep: “İleri görüşlü kişiymiş, bu günleri çok evvelki zamanlardan görmüş vs..” Zamanının ilerisinde düşünen, geleceğe dönük trendlerin nasıl gelişeceğini isabetli öngören kişiler hayatın her alanında başarılı olmuşlardır kuşkusuz. İşte astroloji, nasıl bir yolda ilerlediğimizi, önümüzde neler olduğunu, başarı ve başarısızlık zamanlarını ve en önemlisi girişimde bulunmak için en uygun zamanları tespit etmemiz için bir yol göstericidir.
 
Şüphesiz, bu işaretleri önceden okumak, ileri dönük durumlarla ilgili önemli avantajlar sağlar. Olumsuz etki yaratacağını okuduğumuz şeylerden bazılarını engelleyebilir ya da en azından kendimizi bunların sonuçlarına düşünsel ve duygusal olarak hazırlayabiliriz. Bu aslında, hayatımızla ilgili konularda yapabileceğimiz ve yapamayacağımız şeyler olduğu anlamına gelir. Bu bizi eski bir Hermetik deyişine götürür “Yukarıda ne varsa, aşağıda da o vardır”. Astroloji, evrendeki yıldızların aslında içimizde olduğunu, dışarıda olanın aynı zamanda içeride de olduğunu, birini bilmenin diğerini bilmek olduğunu iddia eder. Bireyle evren arasında bağlantı kurar. Bu anlamda, kişinin kendisini tanıması, potansiyellerini bilmesi açısından belki de en faydalı öğretidir.
 
Öner Döşer, A.M.A.
29 Ağustos 2005, Caddebostan