Başak burcu

Saflık ve masumiyet tanrıçası Astraea, insan ırkının koruyucusu gökyüzü tanrısı Zeus ile adalet tanrısı Themis’in kızlarından biridir. Astraea dünyanın altın çağ döneminde ölümlüler arasında yaşar ve onlara adalet, doğruluk, çalışkanlık öğretmeye kendini adar. Böylece devam eden bir zamanın sonrasında insanlar adaleti, saflığı, doğruluğu ve çalışkanlığı kaybetmeye başlarlar ve Astraea, kendisini artık dinlemeyen insanlık arasından uzaklaşıp tanrılar katına geri döner. Tanrılar arasına döndüğünde Zeus, onu, her zaman insanlığa yol gösterici olsun diye gökyüzüne bir sabit yıldız olarak yerleştirir.

Astraea’nın bu mitolojik öyküsü bize Başak burcunun temel ifadesini anlatmakta. Bu burç prensibinde mükemmeliyetçilik barındırır. Tanrıça Astraea, insanlığı mükemmel hale getirmek için kendini adamış, görev üstlenmiş ve insanlığın ulaşabileceği mükemmeliyet farkındalığını sağlamak adına onlara hizmette bulunmuştur. Verim almak, Astraea’nın en büyük arzusu ve arayışlarından biridir ve artık verimli olamadığını düşündüğünde gökyüzüne geri dönmüştür. Bu, Başak burcunun ana işlevsel psikolojini ortaya koyar. Yin enerjisi, dişil enerji taşıyan Başak burcu için -yarar- ve -verim- ihtiyaç hissettiği mükemmelliği oluşturan en önemli unsurdur.

Her duruma karşı yararlılık ve verim arayışı ile bakma prensibi geliştirmiş olan Başak burcu, bunu sağlayabilmek için çalışmaktan asla kaçınmaz. Gerçekçi, ayakları yere basan ve somut olanla ilgili zihinsel fonksiyonlara sahip olan Başak burcunun -fayda- sağlama üzerine kurulmuş olan görev anlayışı bu burcun işlevsellik ve üretkenlik yaratma güdüsü altında birleşir ve Başak burcunun hizmet anlayışını ortaya çıkarır. Verim, fayda, üretim, sistem, düzen oluşturma güdüsü çok güçlü olan Başak, bu güdüler ile oluşmuş bir anlayış içerisinde hareket edecek ve çalışkanlık, hizmette bulunma, yardımcı olma, düzen geliştirme, yarar sağlama barındıran bir arketip çizecektir. Başak burcunun mükemmellik arayışı, bu burç kişisi için zor beğenen, kararsızlık ve tereddütte düşen, kusur arayan, fazla eleştirel yaklaşan tutumlar içinde olmasına yol açıcı olur. Kusursuzluk arayışı kişiyi acımasız, kuralcı, vesveseli, hoşnutsuz, duygulardan uzaklaşan bir yapı çizmeye kadar götürebilir. Başak burcu mükemmeliyetçi bakış açısını kendi üzerine yönlendirdiğinde, kendinden memnun olmamaktan, kendinde sürekli kusurlar bulmaktan, özgüvenini kaybetmeye kadar varan ve kendini sosyal ortamdan geri çeken kompleks bir duruma kadar gidebilecektir. Bu burç için edinilmesi gereken bakış açısı kendini sevmeye, kendine şefkat göstermeye, olduğu hali ile kendini kabul etmeye yönelik olmalıdır.

Başak burcunun analitik ve mantıksal çalışan zihin yapısı için ayrıntılar bütünden önce gelir. Analiz yetisi ve detaylara olan hakimiyeti bu burcun tüm işlevselliğinin doğasını oluşturur. Detaycı ve analizci yaklaşımı bütünü görmekten uzaklaştıran bir unsur halini aldığında ortaya çıkardığı olumsuzluk, parçalar ve ayrıntılar arasında kaybolmaya, gerçek hedef ve amacından uzaklaşmaya yol açıcı olabilecektir.

Başak burcunun verim, hizmet, yardım ve yarar sağlama güdüsü onu insanlığa fayda sağlayan amaçlar taşıyan meslekler içinde olmaya doğru yönlendirir. Sağlık ve tıp alanları içinde Başak burcu vurgusu ile karşılaşmak oldukça mümkündür. Bir toprak elementi olan Başak burcunun, doğa ve tabiatın sunduğu doğallık ve saflığa olan yatkınlığı ile alternatif tıp, koruyucu tıp alanları içinde bulabiliriz. Analitik çalışan zihin yapıları ile bu burç kişileri hesap uzmanlığı gereken, sayılarla ilgili olan, istatistik gereken iş alanlarında yer alabilirler. İyi konuşma, iyi yazma, iyi bir iletişim yeteneği taşıyan Başak burcu kişileri, iyi bir roman yazarı, iyi bir senaryo yazarı, iyi bir editör, iyi bir gazeteci, iyi bir edebiyat öğretmeni olabilirler. Gelişkin olan el becerileri sayesinde ayrıntılı, detaylı çalışmalar göstermek gereken ince ve küçük el aletleri ile çalışılan iş ve sanat kollarında başarılı olurlar. Başak burcu fiziksel olarak vücudun bağırsaklar ve sindirim sistemi fonksiyonlarına işaret eder. Bu burcun aşırı duyarlı ve hassas sinir sistemi, alerjik reaksiyonlara yatkınlık göstermekle birlikte, bu organların üzerinde duyarlılık oluşturabilir.

Dilâra EFEOĞLU  ASA  ISAR CAP  

MAPAI, OPA Member

Görsel; Virgo, The Morgan Library & Museum, New York City, From a Book of Hours (G14, f.12) Italy, perhaps Milan Third quarter of the Fifteenth Century