Boğa Burcunda Güneş Tutulması (29 Nisan 2014)

BOĞA BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI (29 Nisan 2014)

29 Nisan sabahı gerçekleşecek halkalı güneş tutulması Antarktika ve Avustralya’dan gözlemlenecek. Ay’ın penumbral gölgesi Hint Okyanusu’nun güneyine, Endonezya’nın güney kenarına ulaşacak. Tutulma ülkemizin de bulunduğu bölgeden gözlemlenmeyecek. Güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili detaylı bilgi edinmek için linki ziyaret edebilirsiniz. http://www.astrolojitelevizyonu.com/gunes-ay-tutulmalari-ve-hayatimiza-etkileri-oner-doser-astroloji-ogreniyoruz/

Tutulmalar: Değişim ve yenilenme zamanları!

Kadimler, tutulma esnasında Güneş’in ışığının kesilmesi, dolayısı ile bize karanlığı getirmesi ve karanlığın kötü, korkunç ve zararlı şeyleri çağrıştırması nedeniyle, sıkıntı ve terslik getireceği düşünürlerdi. Güneş tutulmasının daha ziyade krala, babaya, ailenin baştaki erkek temsilcisine sıkıntı getireceği öngörürlerdi.Modern astrologlara göre Güneş tutulmaları yeni işlere başlamak ve hızlı ilerlemek amacıyla kullanılabilir. Kendine yeni hedefler belirlemek, eski kalıpları bir kenara bırakmak adına uygun zamanlardır. Tutulmalar esnasında hızlı bir değişim ve yenilenme deneyimlenebilir.

Kadim astrologlar tutulmanın gerçekleştiği burcun element ve niteliğine, tutulmanın bu burcun hangi dekanına denk düştüğüne bakarlardı. Her bir burcun 10’ar derecelik üç dekanı vardır. 0-10 derece arası birinci dekan, 10-20 derece arası ikinci dekan, 20-30 derece arası üçüncü dekandır.

Şimdi, kadim ve günümüzde yaşayan ama klasik bilgileri kullanan astrologlardan bazılarının verdiği bilgilere göre bir değerlendirme yapabiliriz. Kadim astrologlar tutulmaları sorun zamanları olarak görürlerdi ve klasik astrologlar bu görüşü devam ettirmektedir.

Ticaret ve iş dünyasında, ekonomi, tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlar

Tutulma Boğa burcunun birinci dekanında gerçekleşiyor ve toprak elementinden olan Boğa sabit burçlardan biridir. İngiliz astrolog Sepherial göre Boğa burcunun ilk dekanında güneş anlaşmaları ve kontratları bozar; ticarette, iş hayatına zarar verir; ekinleri tüketir. İngiliz astrolog William Lilly de benzeri şeyleri söyler ve gereksiz işlere kalkışanların zarar göreceğini bildirir.

Sepherial gibi eski astrologlar a göre sabit burçta tutulmalar sismik sarsıntılar, yeryüzünün durumu, ürünleri, madenler, yerkabuğu, doğadaki hayvanların durumu ile ilişkilendirilir. Boğa toprak elementi burçlarından ilkidir. Klasik astrologlara göre toprak elementinde gerçekleşen tutulmalar resesyonlara, finansal problemlere, ticari ve tarımsal çalkantılara, darlık ve kıtlıklara, toprak ürünlerinin zarar görmesine, depremlere, volkan patlamalarına, toprak kaymalarına işaret edebilirler.

İngiliz astrolog Deborah Houlding’e göre Boğa burcunda tutulmalar iş dünyası, ticaret, büyük binalar, tarım, iş dünyasında aracı türünde kişileri etkiler. Öküz, inek, at gibi büyük baş hayvanların yüksek oranda ölümleriyle ilgili endişe yaratabilir.  

Tüm bunları toparlarsak, tutulma civarındaki günlerden itibaren önümüzdeki yaklaşık bir yıllık dönemde (Ben altı ay olarak alıyorum) deprem ya da volkan aktivitesi gibi doğal afetler, yerküreyle alakalı durumlar, toprak ürünleri ve toprakla ilgili durumlar zarar görebilir gibi bir sonuç ortaya çıkar.

Avustralya’lı astrolog Bernadette Brady’e göre 16 güney serisinden olan bu tutulma enerjinin boşa harcanması veya yanlış yönlendirilmiş motivasyonlarla ilişkilidir. Bu en çok gruplar için geçerli olabilir. Birden gelen ilhamlar vardır, fakat bunlar muhtemelen tatminsizlik getirecektir. Gerçek aksiyon alınmamalıdır.

Meclis’te değişim, yenilikler

Klasik astrologlara göre sabit burçlarda tutulmalar ayrıca Meclis ve Parlamento’ları, milli geliri ve para olaylarını etkilerler veya çözülmesi gereken büyük sorunları veya soruları ve bu alanda değişim ve dönüşümleri beraberlerinde getirirler.

Bu tutulma Türkiye astroloji haritasının 11. evine denk düşüyor ve tutulma anı haritasında Ay-Güneş kavuşumu yine 11. eve denk düşüyor. Bu şartlarda, tutulma sonrasındaki günlerde Meclis ve kanunlarla ilgili konular vurgu kazanacak demektir.

Klasik astrologlara göre tutulma bir haritanın 11. evine denk düşüyorsa, olumlu açılar yapıyorsa, değiştirmek istediği yasalar konusunda Hükümete kolaylık sağlar, Meclis’te işler sorunsuz ilerler, önemli yasalar kabul edilebilir. İdareciler daha güçlü hale gelir ve onurlandırılır. Hükümet vatandaşın genel desteğini kazanır. Kitleleri etkileyen demokratik yasalar tartışılır, yasama süreci kolaylaşır. Parlamento içinde rahat mutabakat sağlanır. Olumsuz açılar yapıyorsa, Meclis çalışmaları zarar görür, aksar, engellenme ile karşılaşır. Organize olmakta güçlük yaşar. Önemli yasa tasarıları onanmaz. Milletvekilleri arasında kayıplar olabilir, yerel yönetimler ile merkezdekiler / bürokratlar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Yasa teklifleri veto edilebilir. Hükümet zorlanır, parti içi çelişmeler artar, gruplaşmalar, ayrılıkçı hareketler görülür. Yurtiçi ve dışında itibar kaybı yaşanır. Yasama süreci aksar, engellenmeler artar. Yerel yönetimler sıkıntıya düşer, işleri başarısız olur. Haklarında skandallar türer, başları derde girer. Ülke müttefiklerini kaybedebilir.

Tutulma esnasında Güneş ve Ay’ın, uzak toleransla da olsa Satürn ile karşıtlığı var (12 derece). Toleransı fazla olduğu için zayıf olsa da, bu olumsuz açı bir nevi engellenme, gecikme işaretçisi olarak görülebilir. Buna mukabil Güneş ve Ay’ın Jüpiter, Neptün ve Plüton’dan olumlu açılar almakta olduğunu görüyoruz. Tutulmanın yöneticisi Venüs de yerleştiği Balık burcunda iyi durumda, yücelmekte. Venüs’ün bu olumlu yerleşimi tutulmanın gergin etkilerini yumuşatıyor.

Öte yandan,tutulma esnasında Mars-Jüpiter-Uranüs-Plüton gezegenleri arasındaki Öncü Büyük Kare açı kalıbı halen aktif olacak. Bu açı kalıbının etkileriyle ilgili detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz. http://www.astrolojiokulu.com/makale.php?MID=3348

Dikbaşlı, kendi bildiğini okuyan!

Tutulma 8 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. Bu dereceye en yakın yerleşen sabit yıldız olarak Hamal Mars-Satürn karakterindedir ve genellikle kötücül bir yıldız olarak betimlenir; modern zamanlarda bizler bu yıldızı bir bağımsızlık göstergesi olarak düşünebiliriz. Tutulma derecesi Merkür’e yakın olduğuna göre, bağımsızlık düşünceleri ya da konuşmalarının vurgu kazanacağını düşünebiliriz. Kafasının dikine gitmek, başkaldırmak ile bağdaştırılan bu yıldız, kararlılık ve irade ortaya koymakla bağdaştırılır.  Sözlerden ziyade eylem gerektiren, aksiyona zorlayan bir yıldızdır. Otorite figürleriyle anlaşmazlıklar, otorite ve güç çekişmeleriyle ilişkilendirilir. Zorlu sorunlarla yüzleşme ve çözme arzusu, bağımsızlık arzusu verir. Vivian Robson’a göre şiddet içeren kaba kuvvete, zalimliğe ve kasıtlı suç işlemeye yol açar.

Entrika ve iktidar oyunlarının gölgesi

8 derece Boğa’daki tutulma Schedir yıldızına da yakın gerçekleşiyor. Ebertin’e göre bu yıldızın şanssızlık getirdiği düşünülmez; fakat yine de bu yıldıza bazı kötücül güçler atfedilir. Brady’e göre bu yıldız gücünü kaybetmiş eski Kraliçe kavramını yansıtır.  Kraliçenin simgelediği nitelikler şunlardır: nezaket, incelik, diplomatik olma fakat aynı zamanda entrika ve iktidar oyunlarının gölgesi. Bu yıldız, saygınlık, güç ve asalet arzusunu; ama istenilen sonuçlara ulaşmak için asalet ve adaletin öğrenilmesi gerektiğine dikkat çeker.

Bu iki yıldızla irtibat kuran tutulma, yönetici pozisyonu üstlenen kişilerin kararlılık ve irade ortaya koyacaklarını, bildiklerinde ısrarcı tavır takınacaklarını ve hedeflerine ulaşma yolunda tüm şartları zorlayacaklarını gösterirken, başarı elde etme yolunda ilerlerken adaletli olmaları ve asalet sergilemeleri gerektiğine dikkat çekmekte!

Etki süresi ve tetiklenme zamanları

Güneş tutulmalarının etkilerinin takip eden bir yıllık sürece yayıldığı söylenir. Bazı astrologlar her bir güneş tutulmasının etkisini, bir sonraki güneş tutulmasına kadar alırlar. Bazılarıysa tutulmanın süresine göre ne kadar zaman etkili olacağını belirlemeye çalışırlar. Genel yaklaşımla, sabit burçlarda gerçekleşen tutulmalar, etkilerini daha ağır ama daha uzun süreli gösterirler. Ben bu tutulmanın etki süresini takip eden süreçte alacağı transitlerle bağdaştırmayı tercih edenlerdenim. Tetikleyen gezegenler arasında en önemli etkisi yaratanın Mars olduğunu gözlemliyorum. Önümüzdeki altı aylık süreçte Mars’ın tutulmayı tetikleyeceği tarihler: 10-11 Ağustos 2014, 15-16 Aralık 2014 olarak görülmekte. Bu tarihlerden en ilginci, ilk tetiklemenin gerçekleşeceği 10 Ağustos tarihi kuşkusuz. Bu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı tarih! Mars karşıtlıkları çekişme ve rekabeti, karşı çıkış ve mücadeleyi gösterir. Bakalım olaylar nasıl gelişecek?

TUTULMANIN BURÇLARA GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Güneş tutulmaları birer yeniay olduğu için, yeni işlere başlamak ve hızlı ilerlemek amacıyla kullanılabilir. Kendine yeni hedefler belirlemek, eski kalıpları bir kenara bırakmak adına uygun zamanlardır. Güneş tutulmasının etkileri çok güçlüdür çünkü Dünya’ ya çok yakın gerçekleşir. Her iki ışık da aynı burçta olduğundan, o burcun özelliklerini daha fazla vurgularlar. Bu tutulma Boğa burcunda gerçekleştiğinden maddi güvence, huzur ve sakinlik arzusu ön planda olacak.

Tutulmanın gerçekleştiği burç haritamızda hangi eve düşüyorsa, bu evle ilgili konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelere işaret edecektir. Bu ev konuları, gelişim göstereceğimiz, uyanış yaşayacağımız, yenileşme gayretine girişeceğimiz konuların neler olacağı konusunda bize bilgi verecektir.

Yükselen burcunuza göre okumayı tercih ediniz.

KOÇ: Tutulma 2. evinize denk düşüyor. Parasal konuların hızlı ve sürprizlerle dolu gelişeceği günlerdesiniz. Yeni girişim fırsatları ile karşılaşabilirsiniz. Ama risk alacağınız ve özellikle uzun vadeli yatırım yapacağınız konuları çok iyi tartmanız gerekiyor. Yanlış girişimler kayıplara sebep olabilir. Bu yüzden güvenceli yatırımların dışına çıkmamakta fayda var. Yeni fikirlere açık olun, ama ani kararlarla yapılacak yatırım girişimlerinden kaçının. Sonradan pişmanlık duyabilirsiniz. 

BOĞA: Tutulma 1. evinize denk düşüyor. Yeni girişimlerde bulunmak için güçlü dürtüler hissedeceksiniz. Yeni girişimlerde bulunabilir, dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Ama yine de beklenmedik durumlara karşı tedbiri elden bırakmamalısınız. Bu günlerde kişisel başarınızla dikkat çekebilir, karşınızdakiler üzerinde olumlu etki bırakabilirsiniz. Yakın çevrenizle bilgi alışverişinde bulunmak, araştırmacı ve yenilikçi niteliklerinizi ortaya koymak başarınızı perçinleyecektir. Cesur kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.

İKİZLER: Tutulma 12. evinize denk düşüyor. Tutulma, kontrolünüz dışında gelişecek şeylere karşı tedbirli olmanız gerektiğine işaret ediyor. Gizli düşmanlıklara muhatap kalabilirsiniz. Hesapta olmayan gelişmeler can sıkabilir. Şartları fazla zorlamadan, her şeyi doğal akışına bırakmak daha isabetli olacak. Riskli girişimler istenmeyen kayıplar getirebilir. Henüz yeni projelere girmek için uygun günlerde değilsiniz. Bu dönemde sağlığınıza da özen göstermeniz yerinde olur. 

YENGEÇ: Tutulma 11. evinize denk düşüyor. Sosyal aktiviteler içerisinde yer almak, kendinizi daha görünür kılmak açısından hızlı gelişmeler içerisinde olacağınız günlerdesiniz. Geniş çevrelerle ilişkiler adına önemli gelişmeler bekleyebilirsiniz. İleride daha fazla işinize yarayacak dostlukların temelini atmak için ideal bir dönem. Şimdi kurulacak dostluklar, zamanla hedeflerinize ulaşmak için faydalı hale gelebilir. Grup aktiviteleri ve arkadaşlarla ilişkiler rahatlatacak. Yeniay, yeni arkadaşlıklar kurabileceğinize, dostlarınızla hoşça vakit geçireceğinize, sosyal çevre ilişkilerinizden istifade etme şansınızın artacağına işaret etmekte. Dikkatleri üzerinizde toplamakta zorlanmayacaksınız. Kişisel girişimlerinizde daha aktif ve cesaretli tavır almanız sonuçta size kazandıracaktır. Enerjinizin de yüksek olacağı bu dönemi iyi değerlendirmeye bakın. Şansınızı zorlayın.  

ASLAN: Tutulma 10. evinize denk düşüyor. Güneş tutulmasının akabinde, kendinizi ortaya çıkartabileceğiniz, daha görünür olacağınız ve liderliğinizi ortaya koyacağınız günler başlamış olacak. Önemli kişilerle görüşmeler yapmak, iş girişimlerinde bulunmak, geleceğinizi yönlendirecek projeleri başlatmak adına tutulma sonrasını kullanmanızda fayda var. Ayın ikinci yarısında işle ilgili seyahatler yapabilir, uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu süreçte kariyeri bağlayan konularda eğitim almak, yeni teknikler öğrenmek için de uygun zamanlarda olacaksınız. Otoriteyi temsil eden kişilerle konuşmak, kariyerle ilgili konularda tavsiyeler almak da akıllıca olacaktır.

BAŞAK: Tutulma 9. evinize denk düşüyor. İletişim, öğrenme, hareket ve hız. İşte tutulmanın size getirdikleri! Eğitimle ilgili faaliyetlerde bulunabilir, işinizle ilgili uzun mesafeli yolculuklardan, çevrenizde hızlı dönen olaylardan başınızı kaşımaya fırsat bulamayabilirsiniz. İletişim, ulaştırma, bilişim, pazarlama, taşımacılık gibi sektörlerde iseniz, önemli gelişmeler kaydedeceksiniz. Sorumlulukların sizi fazla yıpratmayacağı, rahat ve hareketli bir döneme giriyorsunuz. Yeni fikirlere ve planlara ihtiyacınız var. Olaylara daha geniş ve farklı bir pencereden bakabilmek için, içinde bulunduğunuz monoton durumlardan uzaklaşmalısınız. Yoksa arzu ettiğiniz önemli değişiklikleri gerçekleştiremezsiniz. Seyahatlere çıkmak, değişik ortamlarda bulunmak için ideal zaman. Bunu yapma şansınız yoksa en azından sanal olarak internet ortamında farklı konulara ulaşmak size faydalı olacaktır. Yeni şeyler öğrenmeye çok açık olacaksınız, bunu iyi değerlendirin. Zihinsel faaliyetlere girişmek, hep istediğiniz ama şimdiye kadar vakit bulamadığınız konularda eğitim almak, yeni şeyler öğrenmek için çok uygun bir dönem. Seyahatler yapmak, yeni yerler ve yeni insanlar tanımak ufkunuzu geliştirecektir.

TERAZİ: Tutulma 8. evinize denk düşüyor. Ortaklaşa işlerde hızlı ve sürpriz gelişmeler ön plana çıkıyor. Başkalarının parasal durumlarındaki değişimler sizin üzerinizde önemli etkiler yaratabilir. Kredi, borç almak veya başkalarını da bağlayan girişimlerde bulunma arzusundaysanız, hedefe iyi konsantre olmalı, dağılmamalısınız. Zira karşınıza çok değişik niteliklerde sorunlar çıkabilir. Çok iyi bilmediğiniz veya boyunuzun üzerinde risk alacağınız işleri iyice gözden geçirmelisiniz. Başkalarından bağımsız hareket etmek kolay olmayabilir. Özellikle ay sonlarında yapılması gereken vergi, stopaj, kredi ödemeleri gibi konularda çok dikkatli olmalısınız. Ortaklaşa sahip olunanlar konusunda beklenmedik gelişmeler can sıkabilir. Başkalarının şartlarındaki değişimler sizi de etkileyebilir; duygusal konularda zorlanmalar yaratabilir.

AKREP: Tutulma 7. evinize denk düşüyor.  Ortaklaşa işlerde, özel ilişkilerinize hızlı ve sürpriz gelişmeler ön plana çıkıyor. Karşılıklı ilişkilerin çok önem taşıyacağı günlerdesiniz. Küçük sorunları fazla büyütmemekte fayda var. Yeni ilişkiler, ortaklıklar, iş konularında anlaşmalar gündeme gelebilir. Yeni fikirlere açık olmak, daha geniş alana yayılabilme imkanı getirebilir. Sizden daha deneyimli kişilerin fikirlerine kulak vermelisiniz. Başarıyı yakalamak için iyi ilişkiler içinde olmak gerekiyor.

YAY: Tutulma 6. evinize denk düşüyor. Yoğun ve hızlı bir çalışma dönemine giriyorsunuz. Özellikle günlük işlerin organizasyonunda bir takım sorunlarla karşılaşmak can sıkabilir. Yanınızda çalışanlar veya çalışma arkadaşlarınızla sorunlar olabilir. Veya onların sorumluluklarını gereğinden fazla üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Planlarda umulmadık gelişmeler can sıkabilir, günlük işlerinizi organize etmekte zorlanabilirsiniz. Sabırlı olmak gerekiyor. Birlikte çalıştığınız veya astınız konumundaki kişilerin yaratıcı fikirlerine daha fazla fırsat tanımanız size fayda getirecektir. Sağlığınıza da özen göstermelisiniz. Başarıya giden yolun çok çalışmaktan geçtiği doğru; ama sağlığınıza da dikkat etmeli, dinlenmeye de vakit ayırmalısınız. Günlük egzersizleri ve sağlıklı beslenmeyi de ihmal etmemelisiniz. Yeme içme konusundaki alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için ideal günlerdesiniz.

OĞLAK: Tutulma 5. evinize denk düşüyor. Aşk hayatınızda hızlı ve sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Gerginlikten uzak ve rahat bir döneme giriyorsunuz. Hayatın coşkusunu içinizde hissedin ve gezip tozmayı, her zamankinden değişik bir şeyler yapmayı ihmal etmeyin. Bir süre için mesuliyetlerden uzaklaşmak moral kazandırıcı ve motive edici olacaktır. Esnek olmayı başarırsanız gerek iş, gerekse özel hayatınızda işler rast gidecektir. Günlük hayatınıza biraz renk katmak, hobilerinize, sanatsal konulara, sportif faaliyetlere vakit ayırmak iyi gelecektir. Artistik ve sanatsal konularda yeni girişimlere, gelişmelere çok açık olduğunuz günlerdesiniz. Yaratıcılığınızı en iyi şekilde değerlendirebilirseniz, olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. Ay içinde çocuklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Duygusal konular ve romantizm hayatınıza heyecan getirebilir. Gereksiz endişelerinizi bir kenara bırakıp, hayatın keyifli yönlerine eğilin.

KOVA: Tutulma 4. evinize denk düşüyor. Ev değiştirmek veya dekoratif veya tamirat amaçlı değişikliklere girme konuları hızlı bir biçimde gündeminize gelebilir. Ev ve aile ile ilgili konulara daha fazla konsantre olacaksınız. Aile içinde beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Tamamlamak ve üzerinde daha fazla çalışmak gereken işlerle uğraşacağınız günlerdesiniz. Bu çabalarınızın olumlu sonuçlarını, ileride görebileceksiniz. Artık istemeseniz de yapmanız ve bitirmeniz gereken işleri halletme zamanı. Karalı olursanız, zorlukların altından kalkabileceksiniz. Geleceğinizi ilgilendiren önemli ve hızlı kararlar almanız gerekebilir. Çalışma hayatında iseniz, iş hayatında zorlanma yaşayabilirsiniz. İş ile ev arasındaki dengeyi çok iyi kurmalısınız.

BALIK: Tutulma 3. evinize denk düşüyor. Bu tutulma size hareket ve yoğun bir tempo getirecek. Önümüzdeki yakın dönemde iletişim oldukça hızlı akacak gibi gözüküyor. Yakınlarınızla daha sık haberleşecek, daha fazla aktivitede birlikte olacaksınız. Yeni şeyler öğrenmek adına tetikleyici enerjiler devreye giriyor. Bu dönemde alacağınız bilgiler, yılın geri kalan kısmında çok işinize yarayacak. Önemli konuşmalar veya görüşmeler yapmanız gerekebilir. Bu anlamda da olumlu etkiler var, zira kendinizi ifade yeteneğinizi güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Kısa mesafeli yolculuklar veya yakın yerlere geziler yapmak için de ideal bir süreçtesiniz.

Her güneş tutulması bir yeniaydır ve her yeniay bir takım yenilikler doğurur. Tutulmanın hepimiz açısından hayırlı yenilikler doğurması dileğiyle!

Öner DÖŞER