İstanbul’da Afet

Trakya bölgesiyle beraber İstanbul’u da ikinci defa vuran ve afet olarak nitelendirilen yağışlar başta olmak üzere yaşanılan bazı olaylar Astrolojinin Osmanlı’da kullanımı açısından şöyle değerlendirilebilir:

Halen devam etmekte olan hicri yıl (1 Muharrem 1438) miladi olarak 2 Ekim 2016 Pazar tarihinde başladı ve Yeni Ay hava elementi olan Terazi burcunda gerçekleşti. Muhyiddin İbni Arabi hazretlerinin verdiği bilgilere göre, eğer Hicri yeni yıl “Pazar günü ile başlar, Ay da hava elementi bir burçta olursa, bunun şiddetli rüzgarlar eseceğine bir işaret olduğu anlaşılır. Bu sene içinde yolculuklar çoğalır, giyim-kuşam artar, yağışlar beklenir, kadın ve erkek arasındaki anlaşmalar-nikahlar artar, yaslar azalır, bu da ölüm olaylarının azalacağına bir işaret sayılır. Meyve ve hububat azalır, hırsız, dolandırıcı ve şairler arasında ölüm artar, ticaretteki yarar azalır, hamileler yorgun düşer, Padişahların gücü artar.”

Ayrıca;7 Ağustos 2017 tarihinde yaşayacağımız Kova burcundaki Ay tutulması Hicri Zilkade ayının 15’ine denk düşüyor. Yine İbni Arabi hazretlerinin verdiği bilgiye göre “Şayet Ay Zilkadenin 15. gecesi tutulacak olursa, yağmurların fazla yağacağına ve nişanların artacağına bir işarettir.”

21 Eylül 2017 tarihinde sona erecek olan 1438 yılının 11. ayına girdiğimiz bu günlerde geçen sürece bakarak, hicri yılın hava elementli bir burçta başlaması nedeniyle:

·      Şiddetli rüzgar (fırtına)

·      Meyve ve hububatın azalması (Yağışlar nedeniyle zarar gören ekili ürünler)

·      Yasların azalması, dolayısıyla ölümlerin azalması vb gibi etkiler deneyimledik. (Bir önceki yılda sivil halkı ve askerlerimizi hedef alan çeşitli terör saldırıları ve 15 Temmuz olayları nedeniyle yaşanan büyük kayıplara nispeten bu hicri yılda ölümler daha az oldu.)

Ayrıca tutulma etkilerinin birkaç ay öncesinden başladığını düşünürsek 7 Ağustos Ay tutulmasından önce başlayan etkiler kendisini yağışların artması olarak göstermiş görünüyor ki Temmuz ayında böyle bir yağışla karşılaştık.

Yeni hicri yıl toprak elementli Başak burcunda Çarşamba günü başlayacak. Artık toprak elementinin bereketinden midir bilinmez, İbni Arabi hazretleri bu başlangıç için geçmiş yıla nazaran daha ferahlatıcı bilgiler vermiş.

“Şayet yeni sene Çarşamba günü ile başlar, Ay da toprak elementi bir burçta olursa o vakit, bu senenin ne iyi ve ne de kötü geçeceği anlaşılır. Bu sene içinde fazlaca soğuk ve sıcak olmayacağına, açlık ve bolluğun da görülmeyeceğine, yağışların az veya çok gelmeyeceğine, sıcaklarında ortalama bir hesapla geçeceğine bir işarettir.”

Allah daha iyisini bilir.

Şükran Öztürk

28.07.2017

İstanbul