Liderler Zamanı II

Liderler Zamanı! 2. bölüm

Önceki bölümde 2017 yılının Güneş ve Ay tutulmaları hakkında genel bilgiler paylaşmıştık. Şimdi tutulmaların bazı ülkeler ve liderlerin haritaları üzerindeki muhtemel etkileriyle devam edelim…  

Aslan burcundaki bu tutulmanın Donald Trump’ın haritasının Yükselen derecesine ve Mars’ına çok yakın derecede gerçekleşecek olması, bu dönemde agresif politika izleyecek, dominant bir profil çizecek liderlerden önemli birisinin Trump olduğunu göstermektedir. Tutulma, Trump’ın Amerikan halkı üzerinde irrite eden bazı sert kararları ya da tavrı olabileceğini düşündürür, zira Trump’ın haritasında 26 derece Aslan’da yer alan Mars, ABD astroloji haritasında 27 derece Kova’da yer alan ve halkı (Aynı zamanda kadınları) temsil eden Ay’ın karşısına düşmektedir ve bu karşıtlık 28 derece Aslan’daki tutulmayla tetiklenmektedir. Aşağıda bu haritaları görmektesiniz.

 

Mars, Aslan burcu ve Türkler

İranlı astrolog Ebu Ma’şer’e göre Aslan burcu ve Mars Türklerle ilişkilendirilir. (Abu Ma’sar, On Historical Astrology, Edited and Translated by Keiji Yamamoto & Charls Burnett, Voluma One, page 19). Bu yıl gerçekleşecek iki tutulmada Mars Aslan burcunda olacak ve tutulma derecesiyle dizilimde olacak. Bu şartlarda 2017 Türkler açısından da önemli, dikkat çekici bir yıl olacak.

Güneş ve Mars’ın Aslan burcunda yakın ilerlediği yaz aylarında, tutulma dereceleri haritasındaki Plüton’un bulunduğu dereceyi tetikleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haritası da, bu yıl dikkat çekici bir konumda olacağını göstermektedir.

26 Şubat’ta Balık burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasına çok yakın bir zamanda meydana gelecek Güneş Dönüşü haritasında çok sayıda gezegen 10.evine denk düşen Erdoğan açısından önemli zamanlara işaret ediyor…

26 Şubat tarihindeki bu tutulma, Erdoğan’ın haritasındaki Güneş derecesine yakın düşmesine ilaveten, Türkiye astroloji haritasının Tepe Noktasına yanı bir dereceye, Güney Ay Düğümü üzerine denk düşmektedir. Aşağıda bu haritayı görmektesiniz.

Aslan burcunda gerçekleşecek Ay ve Güneş tutulmaları, Türkiye astroloji haritasının MC yöneticilerinden biri olan Neptün’e çok yakın düşmek, MC’nin diğer yöneticisi olan Jüpiter’e kare açı yapmaktadır. Bu şartlar altında Cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulaması ile ilgili kafalarda soru işaretleri oluşturacak ya da yanlış anlaşılmalara yol açabilecek durumlar oluşturacağından söz edilebilir.

2017 yılı sonbaharında Jüpiter’in Akrep burcuna geçişiyle, Türkiye astroloji haritasındaki Güneş derecesi tetiklenecek. 2018 yılında Jüpiter dönüşü gerçekleşecek. Tüm bunlar Türkiye için yönetim modelinin belirlenmesi açısından çok önemli bir yıl olacağını, Cumhurbaşkanının daha geniş yetkilere sahip olacağını göstermektedir. 

Tutulmaların Aslan burcuna düşmeye başladığı Şubat ayından itibaren, ama daha ziyade Mars’ın Aslan burcunda Ay ve Güneş tutulmalarını tetikleyeceği Ağustos ayı civarındaki zaman diliminde Türkiye daha aktif bir politika izleyebilir. İçinde bulunduğu bölgede “ben de varım” diyebilmek veya dengeleri daha iyi sağlayabilmek açısından askeri gücünü daha etkin kullanmak durumunda kalabilir.

7 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecek Ay tutulmasında Mars-Güneş kavuşumu var ve Mars oryantal konumda, Güneş’ten hemen önce doğan gezegen olacak. Böyle bir gezegen “Yönlendirici gezegen” olarak nitelendirilir ve dönemsel olaylarda etkisi büyüktür. Bir sonraki tutulma olan 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması bu yılın en önemli tutulması olacak. Tutulma esnasında Mars yine oryantal konumda ve Kuzey Ay Düğümü ile birleşiyor olacak. Kuzey Ay Düğümü ile birleşen gezegen olayların kadersel olarak hangi yönde gelişeceğinin işaretlerini verir. Kuzey Ay Düğümünün bir büyüteç gibi yükselten özelliği, bu gezegenin enerjisini yükseltir, etkilerini katlar.

Tutulmaların Türkiye astroloji hartasının 2/8. Evler eksenine ve Neptün’ün bulunduğu dereceye düşüyor olması, finansal açıdan zorlu bir yılın beklediğini göstermektedir. (Neptün Whole Signs ile 2. Burçtadır, tutulmaların 2. Burçtaki Neptün’ü ve 5. Burçtaki Jüpiter’i tetikleyecek olması, idari-politik problemlerin borsa ve benzeri spekülatif alanlarda bazı çalkantılara sebep olacağını düşündürmektedir). Bu bağlamda özellikle Ağustos ve Eylül aylarında ekonomide, borsada çalkantılar olabilir.

Ay Düğümü işbirliklerini temsil eder. Mars’ın Aslan burcunda Kuzey Ay Düğümü ile birleşiyor olması, daha fazla güç kazanmak arzusunda olan bazı liderler arası işbirliğine işaret ediyor olabilir.

Aslan burcunu liderlerin iradesini daha fazla ortaya koymasını ifade eden idare yönetimleriyle ilişkilendirebiliriz. Buna mukabil Kova burcunu liderlerin toplumu bireysel iradesinden ziyade ekip anlayışı ile yönettiği, çoğulcu yönetim şekliyle ilişkilendirebiliriz. O halde, Kova burcundaki tutulmada sıra…

2017 yılında Kova burcunda sadece bir tutulma gerçekleşecek. Bu tutulma bir Ay tutulması olacak ve 7 Ağustos tarihinde 15 derece Kova burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma Avrupa’nın çoğunluğunda, Avustralya, Afrika, Güney Amerika’nın doğusunda, Pasifikte, Atlantik ve Hint Okyanusunda ve Antarktika’da izlenecek. Dolayısıyla en çok bu bölgelerde etkili olacağını düşünebiliriz.

KOVA burcu zihinsel ve entelektüel konular, insani ve toplumsal temalar, insanlığa hizmet bilincini temsil eder. İcatlar, teknolojik alanda gelişmeler, uzay bilimleri, bilginin topluma iletilmesi için kullanılan tüm teknolojiler ve araçlar Kova burcu doğasındadır. Tutulmaların bu burçta gerçekleştiği zamanlarda bu alanlarda hızlı gelişmeler yaşanır.

Kova burcunda Ay ve Güneş tutulmaları, eşitlik ve demokrasi konularının vurgu kazandığı zamanlardır. Tutulmaların bu burca denk geldiği zamanlarda eskimiş toplumsal kuralların giderek değişmeye başladığına, insanlığın daha değerli tutulduğu reformların yapıldığına, kendine özgülüğün vurgu kazandığına şahit olabiliriz.   

Geleceğin trendlerini kucaklayan, çağdaş ve ilerici adımlar Kova burcu ile temsil edilir. Kova, hem yenilikçi, hem de kendi kalıplarını iyi koruyan, ilkeleri ve prensipleri olan yapıdadır. Eskiyle yeniyi bağdaştırma, geçmişten geleceğe bir köprü kurma yeteneğini ortaya çıkarır. Kova burcunda tutulmalar entelektüel alanda gelişmeler, yeni fikirler, icatlar, buluşlar, daha evvelce öğrenilmemiş yeni ve farklı olan bilgilerin ortaya çıktığı zamanlardır. Daha önceleri bilinen, ama toplumun izlerini kaybettiği köklü bilgiler de tekrar toplumun dikkatine sunulabilir. 

Kova, kişisel özgürlüklerle, insan haklarıyla ilişkilendirilir. Kova burcunda tutulma dönemleri, insanların görüşlerini serbestçe ifade etmek istediği, medeni hakların, insan haklarının, hayvan haklarının vurgulandığı zamanlardır. Kova, hem toplum içerisinde görev üstlenebilme ama hem de bireyliğini koruma ile bağdaştırılır. Bireysel egonun toplumsal egoya dönüşmüş halini temsil eder. Toplum idealleri için mücadele etmek, aynı ideal için birlikte hareket etmek, ekip olmak Kova burcu bilinciyle bağdaştırılır. Kova burcundaki tutumalar sürecinde bu karakteristik özellikler toplumsal algıya güçlü biçimde yansır.

Hava elementi burçlarda gerçekleşen tutulmalar hava şartlarındaki hızlı değişimler, rüzgarlar, yıkıcı fırtınalarla ilişkilendirilir. Bu sert rüzgarlar aynı zamanda insan zihninde ve ilişkilerinde de eser ve netice olarak insan ilişkileri, iletişim ve zihinsel konularla ilgili değişimler, yenilikler getirir. Aynı zamanda insan olayları, sosyal olaylarla alakalıdır. Meclis’te sorunlar vardır, faturalar ödenmez, partiler zorlanır ve ilticalar olur, dış ilişkilerde sorunlar oluşur, antlaşmalar ve ittifaklar sorgulanır. (Mundane Astrology, Books by H.S.Green, Raphael, C.E.O. Carter, Astrology Classics, 2004, sayfa 100-101).

Hava elementinde tutulmalar içinde bulunulan durumları akılcı bir şekilde sorgulamaya, mantıklı ve sağduyulu kararlar almaya davet eder. Entelektüel yönde motivasyonludur. Problemli yönü, daha evvelce ittifak yapılmış konularda yolların ayrılmasıdır. Fikirler değişebilir. Daha evvelce üzerinde uzlaşılmış konularda değişiklikler olabilir. Anlaşmalar bozulabilir.

Şimdiye kadar aldığımız bilgilerden yola çıkarsak, 2017 yılının politik ve sosyal anlamda çalkantılı bir yıl olacağını düşünebiliriz. Demokrasiyle idare edilen toplumlarda Meclis’te karşılaşılan sorunlar, partiler arası anlaşmazlıklar, lider pozisyonu tutan kişilere karşı muhalefetin artacağından söz edebiliriz.

Kova burcunda gerçekleşecek bu Ay tutulması, güç ve otorite ortaya koyma arzusu kabaracak olan liderlere karşı çıkacak olan halkın ya da çoğulcu anlayışların harekete geçeceği zamanları göstermektedir. Amerika astroloji haritasındaki Ay’ın hem Kova ve hem de Aslan burcundaki tutulmalarla tetiklenecek olması, bunu daha da belirgin bir biçimde göstermektedir.

Ay tutulmasının Güney Ay Düğümü tarafında olduğu zamanlar, duygusal anlamda çalkantılıdır. Bir şeylerden vazgeçmek gerekliliğini ifade eden Güney Ay Düğümü azaltıcı etki yaratır. Manipülasyona açıktır. Güney Ay Düğümünün Kova burcundaki Ay ile birleşiyor olması, halkın manipüle edilmesi veya demokrasi, özgürlükler ve eşitlikle ilgili konuların manipüle edilmesi yönünde çalışabilir.   

Kuzey ve Güney Ay Düğümlerinde yola çıkarak bu tutulmaları özetlersek. Kuzey Ay Düğümü tarafına Güneş’in denk düşeceği Aslan burcu tutulmaları, tek adam yönetimini anlayışını vurgulayan liderlere gülümsüyor. Kova burcundaki Ay tutulması esnasında tabiatıyla (haliyle) Güney Ay Düğümü tarafına düşen Ay, daha fazla çoğulcu yönetim, özgürlük ve eşitlik isteyen halkların sesinin gür çıkmasına yetecek mi? Bekleyecek ve göreceğiz…

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, MAPAI, ISAR Cap

OPA Turkey Satellite

www.onerdoser.com

www.astrolojiokulu.com

Bu yazı Profesyonel Astroloji Derneği (OPA) sezonluk dergisi The Career Astrologer’ın Kış Solstisi sayısında İngilizce olarak yayınlanmıştır. https://www.opaastrology.org/store#!/Career-Astrologer-Magazine-4-printed-copies/p/63288546/category=11491225