Ocak ayına dikkat


1 Ocak 2006

 

2006 ve Türkiye yazısında değinmiş olduğum önemli tarihlerden birisine daha yaklaşmaktayız. Ocak aynının üçüncü ve dördüncü haftaları gergin ve riskli gözüküyor.

 

Öncelikle Güneş Dönüşü haritası üzerinde Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek transitleri değerlendirelim:

 

 

Bu haritada, daha önce bahsettiğimiz gibi, en dikkat çeken unsurlar ASC’ deki Mars ve 4. evdeki Satürn. Yılın olaylarını Dönüş haritası üzerinde değerlendirirken, en önemsenen şeylerden birisi de ASC derecesinden geçecek olan transitlerdir. Çünkü bu ASC derecesi bu yıla özgüdür ve buradan geçmekte olan transit gezegenler de kendi doğalarına özgü olayların gelecek olduğuna işaret ederler. Dönüş haritasında ters harekette olan Mars, transitte düzgün hareketine döndü ve ASC’ den geçmeye hazırlanmakta. Mars’ın düzgün hareketine dönüp Satürn’e sert açılar yaptığı zamanlara ilişkin gerginlikleri hep birlikte gözledik. Ama şimdi, Dönüş haritasında kendi bulunduğu derecenin, daha da önemlisi ASC derecesinin üzerinden geçecek olması daha önemli zamanlara işaret etmekte. Bu geçiş, Ocak ayının 3. ve 4. haftalarına rastlamakta…

 

Mars’ın, transit Jüpiter ile karşıt açısı da bir müddet devam edecek. Aslında Mars, Jüpiter’den hızlı hareket eder; fakat düzgün hareketine henüz döndüğünden ve henüz olağan hızına ulaşamadığından, Jüpiter ile bu sert açıyı bir müddet devam ettirecek. Bu karşıt açı 1-7 aksında çalışıyor. Yani, karşıtlıklar, gerginlikler, açıkça düşmanlıklar, ilişkilerde gerginlikler veya sert eleştiriler söz konusu.

 

Mars'ın 10. evdeki Neptün ile gergin açısı da: yönetim ile ilgili konularda skandal veya spekülasyonları düşündürüyor; yanlış yönlendirilme, yanıltılma riskini gösteriyor. Bu transit aynı zamanda, zaten Dönüş haritasında potansiyel olarak var olan askeri ve orduyu bağlayan konularda spekülasyonlara da işaret ediyor olabilir.

 

Diğer taraftan, transit Güneş’in, Dönüş haritasının MC derecesinden geçecek olması da önem taşıyor. Bu da toplum olarak, dış imajımızın, önemli kararlarımızın veya olayların görünür şekilde belirginleşeceği günlere doğru ilerlemekte olduğumuzu anlatıyor. Bu durum, yönetimde söz sahibi kişilerin veya sayın Cumhurbaşkanımızın önemli açıklamaları ve kararları olabileceğini düşündürüyor.

 

Mars’ın ASC’ den geçişini olumlu şeylere yormak zor gözüküyor. Daha önce de saydığımız gibi Mars: terör, şiddet, düşmanlık, savaş, yangın veya doğal felaket, hilekarlık ve yozlaşma göstergesidir; özellikle Boğa burcunda zararlı durumda yerleşmiş olduğu için.

 

Şimdi bir de 2005 Koç Giriş haritasına göz atalım. Zira henüz bu haritanın etki alanındayız.

 

 

Bu haritanın bazı riskler içerdiğinden, daha önce bahsetmiştik. Bu yüzden fazla uzatmadan içinde bulunduğumuz günlerle ilişki arayalım. Giriş haritalarında zamanlama yapılırken kullanılan birkaç yöntemden birisi de, göstergeleri birbirlerinin derecelerine ilerletmektir. 2006 ve Türkiye konulu Panel’de buna biraz değinmiş, yıl içerisinde yaşanan olaylardan birkaç örnek vermiştim.

 

Bu ay için dikkatimi çeken ise, Güneş’in Mars’ın üzerine ve pek tabi ki Ay’ın da karşısına ilerlediği tarihlerdi. Güneş bu haritada 8. evde ve riskli bir yerleşimde; Mars da Güneş’in dispozitörü olarak 6. evde: özellikle küçükbaş hayvanlardan kaynaklanan, genel olarak toplum sağlığını tehdit eden hastalıklara işaret etmekte. Tam karşısında Ay’ın bulunması, halkın sıkıntılarını anlatmakta. İşte bu yüzden Güneş’in bu karşıtlığın üzerine yaklaşması, bu konuların gündeme geleceğini göstermekte. Bu tarih Ocak ayının 3. haftasına denk geliyor. Tabi, az önce bahsettiğimiz Mars doğasındaki diğer olayları da (terör, deprem) işin içine katmak gerekir, özellikle de güney ve daha ziyade güney doğu ile ilişkili olarak. Zira Mars Dönüş haritasında bu bölgelere dikkat çekiyordu. Diğer taraftan, kuşkusuz Mars asker ve polis gücü ile de ilişkilendirilir. Asker'in hükümete sert eleştirileri olabilir.

 

Diğer taraftan, Mars 4. evin de yöneticisi olduğundan, dikkat çekecek konular:

 

topraklarla ilgili konular…

 

yaşam koşullarını zorlaştıracak olaylar…

 

iç huzursuzluklar…

 

muhalefetin sert eleştirileri…

 

 

Bir de, bu bahsettiğimiz tarihlere yakın oluşacak dolunay haritasına göz atalım:

 

 

Haritada dolunay, 1-4 aksına düşmüş. Mars, aynı Güneş Dönüşü haritasında olduğu gibi, yükselen burç derecesine yakın; Satürn de aynı Güneş Dönüşü haritasında olduğu gibi 4. evde konumlanmış. Mars’ın Rukbat adlı sabit yıldızla birleşmiş olması dikkat çekici. Bu birleşme Vivian Robon tarafından kazalara maruz kalma ve şiddet ile ilişkilendirilmiş.

 

Haritada Ay da Pollux sabit yıldızı ile birleşmiş. Bu sabit yıldız, genel olarak yazarlarla ilişkilendirilir. Ama, Ay Pollux birleşmesi Vivian Robson tarafından şiddetli bir ölüm, güç, gurur, hastalık, felaket, yaralar, hapse düşme olarak nitelendirilmiş.

 

Ay’ın 4. evde güçlü olduğu Yengeç burcunda yerleşmesi, genel anlamda hükümete karşı muhalefetin elini güçlendiriyor. Yönetimdekilerin göstergesi Satürn ise 4. evde ve zarar gördüğü burçta zor durumda. Zorlanmalarının sebebini aradığımızda, Güneş’e bakmamız gerekir. Güneş 10. evde, güçlü otorite figürlerini işaret ediyor…Sayın Cumhurbaşkanımız olabilir mi?

 

Zaten haritanın yöneticisi Venüs 10. evde yerleşmiş ve ters harekette olunca; yönetimle ilgili konulara odaklanılacağını, ama bir şeylerin de ters gittiğini gösteriyor. Gezegenlerin ters harekette olması: hedeflere varmakta zorlanmak, aksiyon almakta gecikmek, tatminsizlik göstergesidir.

 

Yakın zaman içerisinde ne tip etkilerle karşılaşacağımızı göreceğiz. İnşallah bu muhtemel olumsuzlukları en iyi şekilde aşmamız mümkün olur. Burada en çok dikkat çekmek istediğim husus: özellikle Kurban Bayramı civarında ve sonrasında hayvanlarla ilişkilerimize, beslenmemize ve sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiği, ulaşımda dikkatli olmamızın ve tabi ki huzursuz ortamlardan uzak kalmamızın yerinde olacağı.

 

Şüphesiz pek çok şey kadersel olarak işliyor; ama bizler de önlem alarak, en azından kendi potansiyellerimiz oranında, zorlukların üstesinden gelebiliriz.

  

Öner Döşer, A.M.A.