5. Uluslararası Astroloji Günü Konferansı

5. Uluslararası Astroloji Günü Konferansı

Geçen yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslar arası Astroloji Günleri etkinliğimizin beşincisini bu yıl 18-20 Mart 2016 tarihleri arasında uluslararası astroloji camiasından duayen astrolog dostlarımız Geoffrey Cornelius (UK), Maggie Hyde (UK), Yeşne Karaca İren (TR) ve Astroloji Okulu kurucusu Öner Döşer (TR)katılımlarıyla geniş bir etkinlik programı eşliğinde kutluyoruz.

5. Uluslararası Astroloji Günü Etkinlikleri

Geçen yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslar arası Astroloji Günleri etkinliğimizin beşincisini bu yıl 18-20 Mart 2016 tarihleri arasında uluslararası astroloji camiasından duayen astrolog dostlarımız Geoffrey Cornelius  (UK), Maggie Hyde  (UK), Yeşne Karaca İren (TR) ve Astroloji Okulu kurucusu Öner Döşer (TR) katılımlarıyla geniş bir etkinlik programı eşliğinde kutluyoruz.

18 Mart günü 10:00-16:30 saatleri arasında halka açık sunulacak konferanslar için İstanbul Mercure Hotel, Altunizade'de olacağız. Sunuculuğunu Astroloji Okulu eğitmenlerinden Hande Kazanova’nın yapacağı seminerde, yabancı konuklarımızın konuşmaları ardıl tercüme edilecektir. Tüm konuşmacıların sunumları her seviyede astroloji bilgisine sahip olan katılımcılara hitap edebileceği gibi, hiç astroloji bilgisine sahip olmayan astroloji meraklılarının da rahatlıkla takip edebileceği şekilde düzenlenmiştir. Etkinlik sonunda geleneksel hale gelen Fomalhout Ödüllü bu seneki sahibini bulacak. Tüm astroloji severleri, astrolog dostlarımızı, astroloji eğitmen ve öğrencilerini bekliyoruz. Bu bir günlük etkinliğimiz ÜCRETSİZDİR

Bilgilerimizin kaynağı nereye dayanır?

Yorum sanatının inceliğine varmak ve astrolojik bilgilere dayanan öngörüleri daha derine taşımak isteyenler için AstroArt Astroloji Okulu aracılığı ile kaçırılmaması gereken bir fırsat!

Astrologlar göklerin ilahi lisanına tercümanlık eden rehberler gibidir.

Göksel mesajların sizinle en doğru şekilde iletişime geçmesi aşamalı bir süreçtir. Soyut olanın somut olana dönüşmesi esnasındaki tüm aşamaları Geoffrey Cornelius, Maggie Hyde, Yeşne Karaca İren ve Öner Döşer ile keşfedin!

YORUMUN GİZEMİ…Yorumda mükemmelleşmek, astrolojik sembolleri okumanın dışında bunların içerdiği potansiyeli ve bunun kökenini iyi anlamayı gerektirir. Bu bir sanattır; ve eseri ortaya çıkarmak için ilham gerekir, içgörü gerekir, teknik bilgi ve sembollerle doğru iletişim gerekir.

18 Mart 2016 Cuma

10:00-10:15 Açılış konuşması, Hande Kazanova

10:15-11:15 Öner DÖŞER ile Hermes ve İlahi Bilgelik

İslam kültüründe İdris Peygamber olarak yer alan büyük bilge Hermes, insana bildirilmesi için Allah tarafından kendisine ilim verilen ilk peygamberdir. Dünyevi pek çok bilgiye kaynaklık ettiği gibi, astroloji bilgisini de (ilmi nucum) insanlığımıza kazandıran ilk üstattır. Öner, insanlığın büyük inisiyelerinden biri olan Hermes’in Güneş’imize denk gelen 4. semaya yükseltilişi ve meleklerle teması ile kendisine vahyedilen astroloji bilgisinin aktarılması sürecindeki gizemli  yolculuğuna İslam kaynakları doğrultusunda ışık tutuyor.

11:15-11:30 Kahve molası

11:30-12:30 Yeşne Karaca İren ile Ezoterik Astroloji ve 7 İlahi Tesir Kuşağı

Herşeyin kökeni ilahidir, tek ve bir olana dayanır. Ezoterizm kavramına açıklık getirerek başlayan Yeşne, ezoterik astrolojiye kaynaklık eden göksel hiyerarşi ve bizi kuşatan 7 yaratıcı tesir mekanizmasını vahdet-i vücud noktasından açarak, bu tesirlerin burçlar ve gezegenler aracılığı ile aktarımına odaklanıyor.

12:30-13:30 Öğle yemeği

13:30-14:45 Geoffrey Cornelius ile Astrolojik Bilginin İlahi Kaynakları

Astrologlar göksel sembolizmayı okurlar. Ancak bu sembolik bilginin kaynağı nereye dayanır? Geoffrey, bilginin kaynağına köken oluşturan kozmik bilinç, kollektif bilinçaltı, evren ruhu, meleksel güçler gibi konuları tartışıyor.

14:45-15:00 Kahve molası

15:00-16:15 Maggie Hydeile Göksel Sembolleri Okumak

Gökyüzü sizinle konuşuyor, siz ne kadar duyuyorsunuz? İlahi mesajı almak için görünenin arkasındaki görünmeyene odaklanarak perdeyi aralayın! Bu konuşmasında Maggie, ilahi boyuttan her an kesintisiz olarak bize akan göksel mesajla nasıl iletişime geçebileceğinizi sembollerin dünyasına dalarak gösteriyor. 

16:15-16:30 Plaket töreni, Fomalhaut ödülü ve diploma takdimi; Öner Döşer, Hande Kazanova