Terazi Burcu

Sonbahar ekinoksu olarak adlandırılan, yerkürede gündüz ve gece saatlerinin eşitlendiği gün olan ve Güneş’in Terazi burcuna geçişi doğanın kuzey yarım kürede sonbaharın gelişini haber verdiği bu burca gelin birlikte daha yakından bakalım.

Antik Mısır devri dini metinlerini içeren Mısır Ölüler Kitabı’nda yer aldığı şekilde; ölüm zamanı gelen ve sorguya alınan ruhlar bir kefesine hakikat ve adaleti temsil eden devekuşu tüyü konulmuş terazinin diğer kefesi üzerinde tartılır ve ancak tüyden daha hafif kalbe sahip olan ruh, ölüm sonrası tanrılar katına çıkmaya hak kazanırmış. Terazinin diğer kefesindeki tüyden daha ağır gelen ruh ise kalbinin bir tüyden daha hafif oluşunu sağlayana dek tekrar tekrar yaşama geri gönderilirmiş.

Bu mitte yer alan terazi sembolü, Terazi burcunun denge, adalet, tarafsızlık ve hakemlik vasıflarını yansıtır. Yönetici gezegeni Venüs’ün sevgi, güzellik, sanat, ilişkiler, uyum ve denge arayışı özelliklerini taşıyan nitelikte bir kimliğe sahip olan Terazi burcunun ilkesi ilişkilerdir. İlişkiler üzerine kurduğu kavramlar ile gelişme sağlama yolunu seçen Terazi burcu bu amaç doğrultusunda işleyiş sergileyen, kişisel ve sosyal bağlar oluşturma yanlısı davranışlar gösterir. İlişkilerin sürdürülebilme güdüsünü taşıyan bu burç, uyum, barış, uzlaşma içeren türden davranış modellerini benimser ve düşünceli, işbirlikçi, hoşgörülü tavırları ile dahil olduğu gruplarda bu yönden inisiyatifi ele almaktan çekinmeyen bir profil oluşturur.

Denge kurma ve uyum geliştirici kimliği ile tanınacak olan Terazi burcu bireysel bakış açısının daha fazla sosyal bakış açısına dönüşmüş arketipini sergileyecek ve gerek kişisel ilişkilerinde gerek sosyal ilişkilerinde diğer kişiler, olay ve durumlara karşı farkındalığı yüksek olan bir profil çizecektir.

Karşılıklı ilişkiler yoluyla gelişirken denge yaratma, adalet dağıtma, uzlaşma getirme dürtüleri ile hareket eder. Kendi bireyselliğini yok saymak Terazi burcunun fazla uzlaşmacı olma uğruna edindiği yanlış kullanılan bir kişilik dürtüsü halini alabilir. Bu burç kişisi için ikili ilişkilere ihtiyaç hissetmeye, tek başına olmaktan uzak kalmaya, ancak ilişkilerle kendini ifade etmeye ya da ilişki içerisinde kendi varlığını yitirmeye varacak davranışlar içerisine girmesine neden olabilir. Güzellik ve estetik değerlere olan eğilimi ve yatkınlığı yüksek olan Terazi burcu, resim, müzik, dans gibi güzel sanatlar dallarında artistik beceriler geliştirebilen bir burçtur.

Dilâra EFEOĞLU ASA ISAR CAP