Tutulmalar ve Türkiye’nin Yazgısı 2. Bölüm

 TUTULMALAR VE TÜRKİYENİN YAZGISI 2. bölüm

16 Eylül’de gerçekleşecek üçüncü parçalı ay tutulması Türkiye dışında Avustralya, Asya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’nın en doğusundan gözlenebilecek. Tutulmanın Türkiye’deki başlangıç saati (yaz saati uygulaması dahil) 19.52. Ay’ın hafifçe kızıl görüneceği tutulma ortası 21.54’te olacak ve 23.56’da bitecek. (Antalya/DHA)

Önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, astrolojik açıdan değerlendirme yapmaya tutulmanın etki süresinden başlıyoruz. Tutulmanın süresi 3 saat 59 dakika olarak bildiriliyor. Bu da astrolojik olarak önümüzdeki 4 ay boyunca etkili olacağı anlamına geliyor. Yine önceki yazımızda belirttiğimiz üzere, tutulmanın etki süresini saptamanın tek yöntemi bu değil. Genelleme yaparak, bir Ay tutulmasının etki süresinin, bir sonraki Ay tutulmasına kadar, yani 11 Şubat 2017 tarihindeki Ay tutulmasına kadar olduğunu düşünebiliriz.

Tutulmanın etkilerinin en yoğun hissedileceği yerler tutulma hattında yer alan, yani tutulmanın izlendiği Avustralya, Asya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’nın en doğusu olacak. Türkiye de tutulmayı izleyecek yerler arasında bulunuyor. Tutulma esnasında gezegenlerin izdüşümlerine bakarsak,

Tutulmanın etkilerinin en yoğun hissedileceği yerler olarak bir sonraki bakacağımız şey tutulmanın gerçekleşeceği Balık burcu kapsamına giren yerler olacak. Eğer bu ülkelerden ya da bölgelerden bazıları tutulmayı izleyecek yerler arasında da varsa, o zaman daha çok dikkatimizi çekecek. Farklı yüzyıllarda yaşamış dört farklı uzmandan görüş alacağız. Aşağıya bunları sıralıyorum.

William Lilly’e göre: Compostella (Galiçya, İspanya), İskenderiye, Mısır’ın Kuzeyi, Normandiya (Fransa), Portekiz, Ratisbon (Almanya), Reims (Paris, Fransa), Calabria (Sicilya), Worms (Almanya).

Henry Coley’e göre: Portekiz, Normandiya, Yukarı Mısır, Galiçya (İspanya)

H.S. Green’e göre: Calabria, İspanya’da Galicia, Normandiya, Nubia, Portekiz, Bournemouth, Christchurch, Cowes, Farnham, Grimsby, Lancaster, King’s Lynn, Preston, Southport, İskenderiye, Compostella, Ratisbon, Regensburg, Seville, Worms.

Ivy M. Goldstein-Jacobson’a göre: İskenderiye, Asya, Calabria, Nubia, Normandiya, Portekiz, Ratisbon, Sevile, Tiverton, Worms.

Bu dört uzmandan aldığımız bilgilerde en çok tekrarlayan yerler Galiçya (İspanya) ve İskenderiye (Mısır) oldu.

Ay tutulması haritasını Mısır astroloji haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, tutulmanın Mısır haritasının Ay-Güneş karesini tetiklediğini görürüz (Ay-Güneş orta noktasına düşüyor). Yine tutulma haritasındaki T-karenin odak noktasında yer alan Mars, Mısır haritasının Güneş derecesinin tam karşısına denk geliyor. Dolayısı ile Mısır için otoriteyi temsil eden kişiler, yöneticiler açısından hayli zorlu bir zaman dilimine işaret ediyor. Aşağıda bu haritayı görmektesiniz.

Tutulma haritanın 6/12. Evlerini etkilediği için suikastlar, arka planda dönen işler, askeri alanda stresler de olası. Transit Satürn, Mısır haritasının Jüpiter derecesinin karşısından geçiyor. Transit Jüpiter, Mısır haritasının 6. Evinde ilerlemeye başlıyor ve askeri konuları temsil eden Mars’a dik açısını kesinleştirmeye hazırlanıyor. Transit Uranüs Yükselen derecesine doğru ilerlerken, transit Plüton da haritanın Tepe Noktasına doğru tırmanıyor. Mısır açısından önemli bir değişim-dönüşüm-mücadele zamanı yakınlaşıyor diyebiliriz.

Türkiye nasıl etkileniyor?

Bu tetkikleri tutulmanın görüldüğü ülkeler ve Balık burcu kapsamına giren pek çok ülke için yapmak mümkün. Ama son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken ülkemiz açısından yapacağımız değerlendirmeler öncelik taşıyor. Yazının girişinde de bahsettiğimiz gibi, tutulma ülkemizden izlenecek. Ayrıca Başak/Balık burcundaki tutulmaları takip ettiğimizde, ülkemizde hep önemli olayların vuku bulduğunu görüyoruz. Bunların pek çoğu stresli, zorlu olaylar. Dünya Astrolojisi kitabımda genişçe yer vereceğim gibi, Cumhuriyet tarihimize baktığımızda, çok partili döneme geçildiğinden bu yana, bazı darbelerin, darbe girişimlerinin, muhtıraların, ayaklanmaların Başak/Balık burcundaki tutulmalar civarına denk gelmiş olduğunu görürüz. Aşağıda, Ankara’ya göre düzenlenmiş Ay tutulması haritasını görmektesiniz.

Haritaya bakıldığında ilk dikkat çeken şeylerden biri Mars-Satürn kavuşumunun bir köşe eve denk gelmesi ve 7. Eve (düşman evi) yerleşmesi olacaktır kuşkusuz. Tutulma derecesi 11. Eve, Tüm Burç (Whole Sign) ev sistemi ile 10. Burca denk düşmekte. Aslında haritayı Tüm Burç sistemine göre kurduğumuzda, pek çok gezegenin köşelere denk geldiğini görürüz ki bu tutulmanın ülkemiz açısından (aynı zamanda içinde bulunduğumuz bölge açısından) çok önemli gelişmelerin işaretçisi olduğunu gösterir. Eski astrologlar tutuşmanın 10. Eve denk düşmesini ülkenin yöneticileri ve devlet adamları açısından pek hayırlı görmemişler. 10. Evde gerçekleşen tutulmaların yöneticilere gözden düşme ve popülerlik kaybı getireceğini, devlet adamları arasında bazı ölümler yaşanacağını, ülkenin ticari konularında stresleri, kredisinin zarar göreceğini, hukukun ve otoritenin gücünün zayıflayacağını söylemişler. (H.S. Green, Mundane Astrology, Astrology Classics, 2004, sayfa 103).  

Bahsettiğimiz üzere, tutulma ile stresli açı yapan ve T-kare açı kalıbının odak noktasında yer alan Mars, gerek ulusal bazda, gerekse uluslararası bazda açık düşmanlıklara, hukuki alanda da sert mücadelelere, askeri alanda hareketlenmelere, silahlı saldırılara dikkat çekmekte. Bu yazdığımız şeyleri sadece Türkiye açısından değil, içinde bulunduğumuz bölgede bize yakın koordinatlara sahip ülkeler açısından da düşünebiliriz. Tabii bu yerleşimler askeri alanda işbirliklerine ve bu işbirliklerinin başka ülkeler açısından yaratması muhtemel streslere de işaret ediyor olabilir. 7. Evde (düşman evi, davalar evi) bulunan Satürn 9. Evin de yöneticisi ve yabancı ülkede bulunan kişilerle ilgili çetin bir dava sürecini işaret ediyor.

Tutulma haritasını ülkemiz astroloji haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, Ay-Güneş karşıtlığının haritamızın köşe evlerine izdüştüğünü görüyoruz ki bu çok önemli bir yerleşim ve önemli gelişmelere açık bir döneme işaret ediyor. Tutulma haritasında T-karenin odak noktasında yer alan Mars, haritamızın 6. Evine denk düşüyor ve askeri konuların, güvenlik güçleri ve güvenlik konularının gündemimizde yine çok önemli bir noktada olacağını işaret ediyor. Aşağıda bu haritayı görmektesiniz.

Haritamızın Dip Noktasından gezegen geçişlerinin olduğu bir dönemdeyiz ve çok yakında Merkür bu alanda gerilemeye başlıyor. Yani iç olaylar, güvenlik meselesi, topraklarımızla ilgili konular, stresler ön planda olacak önümüzdeki günlerde. Ay Düğümleri, ülkemiz haritasındaki pozisyonuna çok yakınlar ve kadersel bir takım gelişmelere işaret etmekteler. Transit Neptün, haritamızda 9. Evde Balık burcunda yerleşmiş Güney Ay Düğümü ile kavuşumda, uzak yerlerdeki kişiler, uzak ülkeler, yabancılar, dini ve ilahi konularla ilgili olarak tuzakların, suiistimallerin, bizi alaşağı etmeye çalışan sinsi plan ve programların, perde arkasında dönen oyunların işaretçisi… Kısacası… çok ama çok dikkatli olmamız gereken bir sürece giriyoruz. En önemli şey milli birlik ve beraberliğimiz olmalı bu süreçte… Provokasyonlara kapılmamalı! Tutulmanın odak noktasında duran Mars gezegeni buna dikkat çekiyor adeta… Aksi takdirde Marsiyen (kavgacı, savaşçı) bir ortama çekilebiliriz!

Mars Satürn kavuşumu haritasında bu ikilinin 1. Eve düştüğünü, hatta Yükselen derecesine partil (aynı derecede) kavuşum yaptığını görmüştük. Yükselenin de dahil olduğu 1. Ev başlangıçlar ve harekete geçmek anlamına gelir. Mars-Satürn’ün kavuşumunun kesinleştiği gün (24 Ağustos) Türk ordusu Suriye’ye harekat düzenledi. Şimdi bu adımın arkasından neler geleceğini düşünme zamanlarındayız. Bu girişim kısa vadeli gözükmüyor. Mars-Satürn her ikisi de direkt hareketteyken gerçekleşti çünkü. Ayrıca Mars’ın önündeki ilk gezegen Satürn’dü (kavuşum). Mars hızlı girişimleri, Satürn ise uzun vadeli işleri temsil eder. Bu girişimin Yay burcu gibi uluslararası alana yayılma-sıçrama potansiyeli taşıyan bir burçta gerçekleşmesi, bu hareketin devamının geleceğini, başka ülkelerin de zaman içerisinde işin içerisine gireceğini gösteriyor olabilir. Aşağıda Suriye astroloji haritası üzerine izdüşürülmüş Suriye harekatı haritasını ve 16 Eylül Ay tutulması haritasını görmektesiniz. 1 Eylül’deki tutulma zaten Mars-Satürn kavuşumunu tetikleyecek. Ama biz biraz daha ileri, Ay tutulması haritasına bakıyoruz şimdi…

Ay tutulması haritasını, bir önceki bölümde olduğu gibi Irak astroloji haritası üzerinde de incelemekte fayda var. Irak da önemli bir aktör olacak zira önümüzdeki süreçte… Aşağıda bu haritayı görmektesiniz.

Ay tutulması haritasını Bağdat için hazırladığımızda, Mars’ın düşman evine düştüğünü görürüz. Ben şimdilik bu haritayı Irak astroloji haritası üzerinde incelemekle yetineceğim. Yukarıda gördüğünüz üzere, tutuşma derecesi ve tutuşma ile T-kare açı kalıbı oluşturan Mars, Irak astroloji haritasının Ay-Venüs-Satürn karşıtlığını tetiklemekte. Irak önümüzdeki yıl Satürn dönüşü yaşayacak ki bu da hayli sorumluluk yükleneceğini, elini taşın altına koyması gerekeceğini, ben de varım diyeceğini gösteriyor ülkenin. Transit Uranüs’ün Irak astroloji haritasının Mars derecesini tetikliyor olması, Irak’ın askeri anlamda her an beklenmedik, sürpriz girişimler yapabileceğini, çok aktif ve hareketli bir süreçten geçmekte olacaklarını göstermekte.

Tüm bunlardan bir özetleme yaparsak, Türkiye, Suriye, Irak, Mısır gibi ülkelerin hareketlendiği, bazı iş birlikleri içerisinde olacakları, bazı müşterek girişimleri veya operasyonları gösteriyor. Tabii açık düşmanlıklar, rekabet ve pastadan pay alma hırsı da var işin içerisinde…

Balık burcundaki tutulmanın mesajı

Balık burcu su elementi burçlardan biridir. Geleneksel astrologlara göre su elementinde tutulmalar sel felaketleri, aşırı yağışlar, deniz kazaları, su hayvanlarının zarar görmesi, uyuşturucu bağıllıklarıyla ilgili durumlar, ihanetler, huzursuzluklar, savaş beklentileri, sıradan insanlar arasında çok sayıda ölümlerle bağdaştırılırdı.(H.S. Green, Mundane Astrology, Astrology Classics, 2004, sayfa 101).  

Balık burcu değişken burçlardan biridir. Dünya astrolojisi yazarlarından Raphael’e göre değişken burçlarda tutulmalar insanların durumu ve ticaret ile ilişkilendirilir. Bu alanlarda stres ve sıkıntıları vurgularlar. Yine dünya astrolojisi yazarlarından H.S.Green’e göre değişken burçlarda tutulmalar sıkıntılara, grevlere, suçlara, hastalıklara, din ve eğitimle ilgili sorunlara işaret eder.(H.S. Green, Mundane Astrology, Astrology Classics, 2004, sayfa 100).  

Mars’ın tutulma derecesine sert açısı, bu olumsuzlukları tetikleyebilir gerçekten de… Özellikle savaş beklentileri, hatta savaş atmosferi açısından. Balık burcunda tutulmalar ve Neptün ile bağlantılı tutumlara sosyal hareketlenmeler ya da geniş alana yayılabilen sosyal huzursuzluklarla da ilişkilendirilir.  

Balık burcu ruhsallık, kendini adamak, maneviyat, ruhsal aşkınlıkla ilişkilidir. Bu burçtan gezegen geçişleri ve bu burçta gerçekleşen yeniaylar ve tutulmalar bu temaları hareketlendirir. Ruhsal şifalanma ve arındırma, geçmişten sıyrılma arzusu Balık burcuyla ilişkilidir. Hastaneler, enstitüler, rehabilitasyon merkezleri, yardım kuruluşları, hapishaneler, esaret ve kölelik kavramı, ilaçlar, alkol benzeri kendinden geçme ve bağımlılık yaratan maddeler Balık burcu doğasındadır. Ağır hareket eden gezegenlerin bu burçtan geçişlerinde, gezegen açıları da benzeri vurguyu veriyorsa, bağımlılıklar ve alkolizm artabilir. Hastane ve hapishane ya da rehabilitasyon merkezleri gibi alanlarda, gezegenlerin durumlarına ve açılarına göre değişecek şekilde, sorunlar veya iyileştirmeler görülür. Hayır işleri, yardımseverlik, şefkat ve merhamet, affedicilik, kabullenici olma gibi kavramlar Balık burcu ile bağdaşır. Bu burçtaki tutulmalar egoyu aşmayı ister. Başkaları için bir şeyler yapmak, evrensel olana hizmet etmek, kendini aşmak idealde beklenen şeylerdir.

Sanat, dans, müzik, ilham yoluyla ortaya çıkan eserler, film endüstrisi, fotoğrafçılık, tasarım, hayal gücünü geliştiren oyunlar, hayaller ve bilinçaltı konuları, sosyal nevroz ve paranoyalar Balık burcu kapsamındadır. Balık burcundan hızlı hareket eden gezegen geçişleri, yeniay ve dolunaylar, güneş ve ay tutulmaları dönemleri yaratıcılığın tetiklendiği, hayal gücünün sınırlarını aştığımız, mistik konulara, maneviyata daha fazla ilgi duyduğumuz dönemlerdir. Bu burçtan geçişlerin yoğun olduğu dönemlerde sosyal dengesizlikler, sömürüler ve mağduriyet teması da ön plana çıkar. Yönünü kaybetme ve gelecek hedefleri açısından belirsizliklerle karşı karşıya kalma, karmaşaya ve kaosa düşme ihtimali, mesuliyetlerden ve dünyevi gerçekliklerden kaçış vardır. Kendini feda etme eğilimi, yanlış kullanımda kurban durumuna düşmeye dönüşebilir.

Tutulmanın yöneticisi Jüpiter yönetimindeki tutulmalar genişlemeyi beraberinde getirir. Aslında iyicil şeyler beklenir Jüpiter yönetimindeki tutulmalardan. Fakat bu tutulma ile ilgili görüş belirtirken, tutulma derecesiyle çok yakın açıda olan Mars’ın tutulmanın eş yöneticisi olduğundan söz etmemiz gerekir. Böylesi bir durumda, Mars, tutulmanın yöneticisinden daha öne çıkmaktadır.

Kazalar, yangınlar, cinayetler

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, tutulma Mars ile kare açı yapmaktadır. Böylelikle oluşan T-kare açı kalıbının odak noktasında Mars bulunmaktadır. Mars, tutulma ile en yakın açıdaki gezegen olarak tutulmanın eş yöneticisidir. Ateşli Yay burcunda bulunan Mars, kendi doğasındaki ateşli ve ateşleyici olayların vurgu kazanmaya başlayacağını göstermektedir.

Klasik astrologlara göre savaş denilince akla gelen ilk gezegen Mars’tır. Savaş atmosferi oluşturan durumlar-olaylar, terör ve saldırılar, yangınlar ve kundakçılık Mars ile ilişkilendirilir. Klasik astrologların bize aktardığı bilgileri derleyen İngiliz astrolog Deborah Houlding’e göre Mars tutulma yöneticisiyse (Ya da eş yöneticisi diyebiliriz) “kuruluk nedenli hasar, yangın, kundakçılık, şiddet, cinayet, hukuksuzluk, ateş, savaş ve gençlerde ani ölüm getirir. Yıldırımlar, hortumlar, kuraklık ve yıkıcı rüzgarlar görülür. Denizlerde şiddetli fırtınalar ve kötü deniz kazaları olur. Ekinler aşırı sıcaktan, zarar veren rüzgardan ve yangından harap olur.”

Rönesans son dönem İngiliz astroloğu William Lilly’e göre Balık burcunun üçüncü dekanındaki tutulmalar “karada ve denizde soygunların ve yağmaların göstergesidir. (Annus Tenebrossus). Yukarıda bahsedilenlerle paralel olarak deniz kazalarına dikkat çekildiğini fark edebiliriz.

Tutulmanın eş yöneticisi Mars Ras Alhague ile birleşmektedir. Sabit yıldızlar konusunda uzman astrolog Bernadette Brady’e göre göklerin doktoru ve şifacısı, öğretmen olarak kabul edilen bu yıldız şifacılıkla uğraşan kişiyi temsil eder. Bu şifalandırma, iyileştirme, toplumsal düzeyde ya da politika yoluyla da olabilir. Ana motivasyon, zarar görülmüş bir şeyin düzeltilmesidir.Vivian Robson’a göre bu yıldız kadınlardan ötürü talihsizlik, sapkın zevkler ve ahlaksızlığa yol açar. Mars ile birlikte ise yazılanlarla ilgili sorunlar, din, bilim veya felsefe ile ilgili konularda toplumsal eleştiriler/kınamalar getirir. (Vivian Robson, Fixed Stars and Constellations in Astrology). Elsbeth Ebertin’e göre bu yıldız Ay, Mars veya Neptün ile birlikte ise enfeksiyonlara veya epidemilere sebep olur. (Ebertin, Fixed Stars and Their Interpretation, 1928, sayfa 72, 73).

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, MAPAI

24 Ağustos 2016, Çarşamba

AstroArt Astroloji Okulu, Caddebostan