Tutulmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

 

*Tutulma haritalarını değerlendirirken aşağıdaki konuları göz önüne almalıdır:

 

*Tutulma haritanın hangi evine düşüyor?

*Tutulma, Natal haritadaki ASC, MC veya planetlere 5˚  

yakınlıkta mı oluyor?

*Tutulma, Natal haritadaki herhangi bir açı kalıbı

üzerinde bir etki yaratıyor mu?

*Tutulma, başka bir transit gezegenle irtibat kuruyor

mu?

*Tutulmanın olduğu burcun yönetici gezegeni transitte

başka bir gezegenle irtibat halinde mi? Tutulmanın

yönetici gezegeni ve bu transit gezegen Natal, Progress

veya Solar Return haritadaki herhangi bir planetle

irtibat kuruyor mu?

*Tutulma herhangi bir sabit yıldızla irtibat kuruyor mu?

*Tutulmanın serisi nedir, hangi Saros döngüsüne ait ? Bu serinin temel anlamı nedir?

 

(Kaynak: Eagle and the Lark, Bernadatte Brady)

 

Öncü burçlarda gerçekleşen tutulmalar olayları daha çabuk değiştirme eğilimindedirler. Burada 2 hafta civarında bir zamanlamadan söz edilebilir. Sabit burçlarda gerçekleşen tutulmalar, etkilerini daha ağır ama daha uzun süreli gösterirler. Değişken burçlarda gerçekleşen tutulmaların etkileri ise daha azdır. Günlük rutinlerimize yenilikler ve değişimler getirirler.

 

Tutulmaların gezegenlerle ilişkileri

 

Tutulmanın irtibat kurduğu gezegenin öncelikle doğası, sonra bulunduğu ev, sonra yönettiği evler ile ilgili konuların öne çıkacağı düşünülür.

 

Tutulmanın, hangi gezegenle irtibat kurduğunda hangi doğada olayları öne çıkaracağını değerlendirelim:

 

Güneş ile: Tutulmanın etkisini üzerinde en fazla göstereceği gök cismidir. Baba ve otoriteyi temsil eden kişiler, hayatımızda önem taşıyan güçlü kişiler, kişiliğimiz ile ilgili olaylar; kendini kişisel olarak ortaya koymak gereken durumlar, tanınma getiren durumlar, liderliğini ve başkaları üzerindeki etkisini ortaya koyma gerekliliği öncelikli olarak ortaya çıkacak etkilerdir.

 

Ay ile: Tutulmanın ışıklarla kurduğu irtibat önemlidir. Hayatımızda öne çıkan anne, eş gibi kadın figürleri üzerinde, sağlığımız, duygusal hayatımız, psikolojimiz, bilinç altımız, aile hayatımız, özel hayatımız, yeme içme veya genel alışkanlıklarımız, geçmişe ait öğeler, eve ve yerleşime ait durumlar üzerinde değiştirici etkiler yaratabilir.

 

Merkür ile: Kısa yolculuklar, yakın çevre ve kardeşler, çevremizdeki genç kişiler, eğitim ve zihinsel faaliyetler alanında ani ve hızlı gelişen durumlar söz konusu olabilir. Çabuk yön değiştirmek, şartlara adapte olmak durumunda kalabiliriz. Özellikle düşünce yapımız, davranış ve iletişim tarzımız üzerinde önemli etkiler oluşabilir.

 

Venüs ile: İlişkilere yaklaşım tarzımız, değer yargılarımız, bize zevk ve keyif veren konulara, yaklaşım tarzımız, eğlence, giyim kuşam tarzımızda oluşabilecek değişimler, denge, başkalarına uyum sağlama, birlikte hareket etme tarzımız, cinsellik, genç kadın figürleriyle ilişkilerde önemli değişimler söz konusudur.

 

Mars ile: Harekete geçme tarzımız, bizi motive eden şeyler açısından önemli değişimler, hızlı ve kararlı davranmak ve inisiyatifi ele almak gerekebilir, mücadeleye çağırılıyor olabiliriz, cesur ve atak davranmak gerekebilir veya fazla direkt ve düşüncesizce davranışlara itilebiliriz. Kaza, ameliyat, kavga, rekabet gibi şeylere açığız. Fiziksel olarak daha fazla çaba gerekiyor olabilir.

 

Jüpiter ile: Yüksek eğitim, dini veya ruhsal konular, dış seyahatler ile ilgili beklenmedik ve çabuk gelişen durumlar söz konusu olabilir. Genişleme ve gelişme arzusu vurgulanıyor. Fırsatlar çıkabilir. Diğer taraftan ölçülü ve dikkatli davranmak zor olabilir. Abartılı ve fazla beklentili olunabilir. Hayat görüşlerimiz genişleyebilir, özellikle ruhsal veya maddi konularda büyüme sağlayabiliriz. İdealist tavırlar sergilenebilir.

 

Satürn ile: Kısıtlanmalar, mesuliyetler beklenmedik zorlanmalar ile karşılaşabiliriz. Satürn ölüm ile bağdaştırıldığı için, ani ölümler veya ekonomik sıkıntılar söz konusu olabilir. Endişe getiren veya ihtiyatlı olmak gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Her zamankinden daha fazla çalışıp, daha az şey elde edebiliriz.

 

Jenerasyon gezegenleriyle irtibatların yaratacağı etkiler kişisel haritalarımızdan ziyade, gruplar, partiler, büyük topluluklar ve ülkeler açısından değerlendirilmelidir.

 

Uranüs ile: Ani kopmalar, kazalar, değişimler söz konusudur. Toplum olarak özgürlük ve bireyselliğini sergileme ihtiyacı artar. Teknoloji, astroloji, alternatif tıp gibi Uranüsyen konular ile ilgili durumlar, tuhaf ve beklenmedik tavırlar söz konusu olabilir. Uranüs’ ün yerleştiği eve dikkat edilmelidir. Özellikle akslara yakın ise bu etkiler çok daha belirgin olacaktır.

 

Neptün: Hassas ve yaratıcı, ilham getiren, sanatsal, gerçeklerden uzaklaştıran, hayal alemine sürükleyen, göz yaşı ve üzüntü yaratan durumlar, hayal kırıklıkları, fedakarlık gerektiren durumlar, çözülmeler ve pasif kopuşlar söz konusu olabilir. Alkolizm, uyuşturucu alışkanlığı, yanlış ilaç kullanımı yüzünden ortaya çıkan problemler dikkat çeker.

 

Pluto ile: Oldukça keskin ve derin etkiler, geri dönülemez değişimler, tamamen yeniden yapılandırma gereği taşıyan, oldukça yıkıcı olabilen durumlar. Şiddet, ölüm, karanlık ilişkiler, tutkular zor zamanlar yaşatabilir. Olumlu açıdan, güç getiren, güçlü çevrelerden destek getiren, ama hırs ve ne pahasına olursa olsun başarı istenilen, adeta imkansızı başarma arzusu uyandıran etkiler taşıyabilir.

 

Tutulmanın gerçekleştiği akslar (Evler)

 

Tutulma haritamızda aşağıdaki evlerde gerçekleşiyorsa, öncelikli olarak ortaya hangi etkileri çıkarabileceğini değerlendirelim:

 

1/7 aksı: İlişkilere yönelik, karşılıklı olarak kişiliğin öne çıkacağı durumlar, evlilik ve ortaklıkla alakalı durumlar, sağlığımızı veya karşımızdakinin sağlığını bağlayan durumlar, fiziksel olarak etkilenmek söz konusu, bizim veya karşımızdakinin hayatında önemli başlangıçlar ve girişimler söz konusu olabilir. Karşılıklı olarak etki-tepki ve karşılıklı alış verişler var.

 

2/8 aksı: Parasal konulara ve paylaşımlara yönelik durumlar, kazanç veya kayıplar olası, şahsi veya paylaşılan birikimlerimiz ve yatırımlarımızla ilgili durumlar, kredi, borç alacak ilişkisi, kaynaklarda kısıtlanma veya duruma göre ani fırsatlar söz konusu olabilir, ölüm evini bağladığı için fiili olarak ölümle alakalı ve ardından miras vs gibi durumlardan maddi olarak etkilenmek.

 

3/9 aksı: Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın ve uzak akrabalar, yolculuklar, fikirler, yazmak ve yayınlamak, seminerler düzenlemek ve bilgiyi paylaşmak, hukuksal konular ile ilgili durumlar.

 

4/10 aksı: Aile ve iş hayatı arasındaki denge ile ilgili durumlar, yerleşimle ve kariyerle ilgili, geleceği hedefleyen hayati kararlarla ilgili durumlar, önemli iniş çıkışlar.

 

5/11 aksı: Eğlence tarzımız, sosyal hayatımız, yakın arkadaşlar veya geniş çevreler ile ilgili durumlar, çocuklarımız, aşklar, hayatın rahat ve pürüzsüz akmakta olan yüzü ile ilgili konular, ümit ve beklentilerimizle, başkalarından destek beklentimizle ilgili konular.

 

6/12 aksı: Hastalıklar, zayıflıklar, hayatın sıkıntı veren ve kontrol edilemeyen yüzü, çok çalışıp az kazandığımız, egomuzu sergileyemediğimiz, ön plana çıkamadığımız alanlar, bela ve problem getiren durumlar, kayıplar, angarya işlerle ilgili konular.

 

Tutulmanın Burçlar Üzerindeki Etkileri

 

Tutulmanın burçlar üzerindeki etkilerinin hayatın hangi alanlarında ortaya çıkabileceğini anlayabilmek açısından yükselen burçlar üzerinden değerlendirme yapmak daha doğru olur. Gökyüzünde tutulma anında gerçekleşecek Mars-Pluto karşıtlığının da hangi evlere düştüğü hesaba katmak gerekir.

  

KOÇ: Kendini kişisel olarak ortaya koymak gereken durumlar ve girişimler, sağlık üzerinde etkiler öne çıkabilir. İletişim, yurtdışı ve yabancılarla ilgili konularda gerginlikler olası.

 

BOĞA: Kontrol dışı faktörler, gizli düşmanlıklar, psikolojik zorlanmalar olabilir. Maddi konular ve yatırımlar konusunda dikkatli olmak gerekir.

 

İKİZLER: Sosyal organizasyonlar, arkadaşlar, yardımlaşma ve dayanışma konuları öne çıkacak. İkili ilişkiler konusunda gerginlikler yaşanabilir; anlaşmalar ve ortaklıklar alanında dikkatli olunmalı.

 

YENGEÇ: İş ve kariyer ile ilgili konular, gelecek hedefleriyle ilgili konular ön planda olacak.Sağlıkla ilgili konulara dikkat edilmeli, çalışma ortamında gerginlikler olabilir.

 

ASLAN: Uzak yolculuklar, yabancılarla ilişkiler, eğitim, yazmak ve yayınlamakla ilgili konular dikkat çekecek. Sosyal çevre ve arkadaşlar, organizasyonlar konusunda daha fazla mücadele gerekecek.

 

BAŞAK: Ortaklaşa gelirler, krediler ve alacaklarla ilgili konular, risk ve tehlikeye açık durumlar öne çıkacak. İş ve aile konuları iyi dengelemeleri gerekiyor. İşte daha fazla mücadele var.

 

TERAZİ: İkili ilişkiler, paylaşımlar, anlaşmalar, sert açılarda çekişmeler, eleştiriler öne çıkabilir. Dış ilişkiler ve seyahatler alanında gerginlikler olası.

 

AKREP: Sağlıkla ilgili konular, başkalarına yardım, yanında çalışanlarla ilgili konular dikkat çekecek. Ortaklaşa gelirler, alacak ve krediler alanında dikkatli olmak gerekiyor. Riskli işlerden uzak durulmalı.

 

YAY: Çocuklar, duygusal ilişkiler, yaratıcı ve hobisel uğraşlar, eğlenceli aktiviteler, sosyal ortamlar en dikkat çeken konular. İkili ilişkiler alanında zorlanmalar olabilir. Daha fazla gayret gerekecek. Rakiplerle mücadeleye çağıran bir döneme giriyorlar.

 

OĞLAK: Ev ve aile ile ilgili konular, çözülmesi, tamamlanması gereken işler ve yeni başlangıçlar dikkat çekiyor. Sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmak gerekecek. İş ortamında huzursuz ortamlardan uzak durmalılar.

 

KOVA: Zihinsel konular, bilgi toplamak ve bilgi vermekle ilgili konular, yakın çevre ve kardeşlerle ilgili konular gündemde olacak. Çocuklarla ilişkiler ve duygusal ilişkilerde zorlanmalar olabilir.

 

BALIK: Maddi konular, kişisel kazanımlar ve yatırımlarla ilgili konular öne çıkacak. Aile ilişkilerinde gerginliklerden uzak durulmalı. Evle ilgili konularla uğraşmak gerekebilir.

 

Öner Döşer